Arnfinn Joensen♡ sitt bilde.

GI MEG EN BLOMST MENS JEG LEVER

Gi meg en blomst, mens jeg lever
og øyet kan frydes derved.
Mitt øye ser ikke de blomster,
du legger på kisten ned.

Gi meg et smil, mens jeg lever,
kom mot meg forstående mild.
Når først man har lagt meg i graven,
så trenger jeg ikke ditt smil.

Elsk meg, imens jeg lever,
og hjertet om kjærlighet ber.
Har døden først lukket mitt øye,
behøves det ikke mer.

Gråt ikke over min kiste,
de tårer ei bringer meg fred.
Du måtte langt hellere spart meg
de tårer jeg gråt når jeg led.

Så stakket er livet her nede,
å, hvorfor forstår vi dog ei
at sol og at smil skal vi sprede
et vell på hverandres vei.

Forfattet av - Ingeborg Næstvedt