Skilsmisse / ingen lettvint løsning.

" Skilsmisse er ingen lettvint løsning,men noen ganger livsnødvendig"

Ingen skal si at det å velge skilsmisse er en lettvint løsning ,det er utrolig flåsete setninger isåfall som noen hevder,men noen ganger er skilsmisse en veldig nødvendig løsning for at den ene skal få tatt livet tilbake for å få en fremtid.

Skilsmisse kan aldri bli optimal lykkelig løsning,men den som velger å skille seg for å redde sitt liv den kan få utrolig mange fine muligheter i fremtiden til å få det kjempebra .

En skilsmisse skaper ofte en sorg over det man tapte som ikke blir lagt i en grav,men det man tapte finnes i en usynlig verden som ikke kan beskrives med ord og ikke legges blomst på en grav for å utrykke sorgen og tapet i livet.

Skilsmisse er ikke av det onde når en vil skilles etter å ha levd i frykt for den andre ektefellen.

Skilsmisse er en måte å befri seg fra livet i frykten for å miste sitt liv i sitt eget hjem pga voldelig ektefelle.

Et hjem og et ekteskap skal være det tryggeste sted å oppholde seg og når det ikke er det lenger,da er det ingen god løsning å holde ut i ekteskapet.

Du som lever med vold og trusler i ekteskapet ,ta imot denne beskjeden fra meg nå :
"Bevar ditt liv for alt det er verdt og la ingen få deg til å bli deres slave i ekteskapet".

Skrevet av Torill Erdal. August 2015.

Ærlighet og Falskhet.

Diktet mitt om Ærlighet og Falskhet.

 

Ærlighet og Falskhet ,en dag de giftet seg.
De trodde de ble lykkelig på livets landevei,
Men det de ikke visste var at falskhet river ned,
mens Ærlighet kun ønsket harmoni og masse fred.

 

De prøvde alt de kunne å enes om de ting,
som begge ville satse på kjærlighetens ring.
Falskhet løy om allting ,han trodde det var greit,
Det ble til gift i ekteskap ,for Ærlighet ble alt leit.

 

Til slutt så hadde løgnen blitt som gift imellom dem,
Ærlighet forsøkte både kjærlighet og klem,
Men Falskhet bare fortsatte å lyve om allting,
Tilslutt fikk Ærlighet mere enn nok av falskhetens ring.

 

For Ærlighet og Falskhet kan aldri lykkelig bli,
De aldri kan forenes i fred og harmoni.
For uansett så fører falskhet kun til gråt og splid.
Et ekteskap blir ødelagt av falskhet over tid.

 

Dikt av Torill Erdal. Mars 2015.

 

 

Noen ord om når ekteskap ikke er levedyktig.

 

Ikke alle ekteskap er skapt for å vare har jeg erfart.
Presten var flink da han viet oss,og kirka fungerte bra.

Jeg synes egentlig jeg hadde fin kjole og sveisen var bra og brudebuketten var veldig fin,og smilte det gjorde vi,men det holder ikke et helt liv når ekteskapet blir til noe vondt........

Så i 1998 var det ekteskapet et så stort mareritt at jeg er glad jeg valgte veien ut av det.
Jeg var gift med han i tre dager da han slang meg i bakken og slo til meg,og årene i ekteskapet ble til mye utrygghet for min del.

Han stakk av en hel mnd uten at jeg visste hvor han oppholdt seg mens jeg satt igjen med to små barn som han er pappa til ....

Enda en periode litt senere var han borte en hel mnd uten at jeg visste hvor han oppholdt seg og han visste at jeg og barna ikke fikk ordnet verken mat eller noe når han forsvant uten at jeg visste noe.

Det var han som hadde pengene ,vi skulle jo ha felles økonomi og da sier det seg selv at hvis han ble borte så ble og våre felles penger borte.
Jeg trodde ekteskapet ville kunne reddes ved å bare være snill,men ting ble bare verre og verre også da han kom tilbake....

Ekteskap blir til noe uekte når det blir slik .

 

 

ET DIKT OM MIN KAMP MED Å LEVE I VOLDELIG EKTESKAP OG OM MENNESKERS MÅTE Å DØMME SITUASJONEN PÅ DA JEG IKKE MAKTET LEVE I DET LENGER.

 

Om verden går meg imot,
om vaklende blir min fot.
Jeg føler min dag er grå,
jeg kjenner ei glede nå.
For livet har gitt meg slag,
av menneskers stygge bedrag.

 

Jeg ønsker å bli forstått,
men eneste jeg har fått,
er dårlig behandling og splid.
umennesklighet og krig.
Jeg gråter og blir ei forstått,
av mannen jeg frykten har fått.

 

For mannen som lever med meg,
han lever på voldelig veg.
Nå jeg ikke makter et liv,
med trelldom og makt-tyrrani.
Jeg makter ei livet med han,
som kaller seg min ektemann.

 

Hver dag under trelldom jeg går,
bestandig bemerkning jeg får,
bemerkning som psyker meg ned,
jeg aldri fra frykt kan få fred.
Hver dag må jeg leve i frykt,
Alt føles så utrygt og sykt.

 

Min mann kaller til seg en prest,
for han vil ha presten til gjest.
For jeg vil ei ha ektemann,
når han er en voldelig mann.
Men presten forteller meg her,
"blir du skilt,fortapt da du er".

 

Det samme en pastor og sa,
ditt liv går mot Helvete da.
Jeg tenkte og grublet og gråt,
og tenkte ,det merkelig låt.
For Jesus han er ikke sånn,
at han fører mensker i bånn.

 

Min mann gir meg helvete her,
skal jeg mate hans makt-begjær?
Jeg aldri vil selge min sjel,
til en som skal ha meg som trell.
OM det så er min ektemann,
som viser meg vold med sin hand.

 

Det helvete blir i mitt liv,
Fra dette vil Jesus meg fri.
Jeg rømmer fra hjemmet i frykt,
for volden har gjort alt så sykt.
Med barna jeg flykter av sted,
er livredd men velger nå det.

 

Jeg kjører avsted i min bil,
og tårene presser og svir.
Kun Jesus forstår denne kamp,
som jeg denne natten der vant.
Da vi måtte flykte i frykt,
fra mannen som gjorde alt sykt.

 

Så mange syns dette er galt,
bli skilt,det er synd,ble det talt.
Om mennesker dømmer meg her,
om verden i mot meg her er.
Jeg vet at min Jesus er med,
for alltid han gir meg sin fred.

 

Velsignelse har jeg i ham,
For Jesus har tatt all min skam.
Han aldri velsigner en mann,
som fører familier i skam.
Vår Gud vil fra trelldom oss fri.
Fra menneskers hyklerske sti.

 

Skrevet av Torill Erdal 14.11-2011......

 

 

Diktet mitt :


"JEG ER INGEN MANNEHATER"

Folk kaller meg for mannehater,
Men de jo så mye tillater.
Så de som her kaller meg det
de får meg virkelig til å le.

For jeg har ei hatet en eneste mann,

Har prøvd å forstå hva det går av han,

Som bruker sin makt til å slå,

Der mener jeg grensa må gå,

For ingen er født til å pines,

Det syns jeg oppriktig må sies.

 

For Gud han har gitt meg forstand ,
Til å forstå at både kvinne og mann,
Er født med så stor en verdi,
Så hvorfor skal alle menn svi,
For urett som noen har gjort,
Jeg aldri vil glemme det bort.
Men kan ikke straffe enhver,
For det noen skadet meg her.
Jeg vil bare ikke at fler 
Skal plages av urett noe mer,
For ingen fortjener vel her,
Bli slave av menns maktbegjær.

 

Dikt forfattet av Torill Erdal.
Torill Erdal design. www.torilla.org.

" Jeg vil blåse dine løgner over ende".

 

"Og jeg kan blåse dine løgner over ende så skal jeg blåse veldig veldig hardt så løgnene knuses...
Om jeg kan få frekkheten din til å blekne,så skal jeg rope ut sannhetens ord slik at frekkheten din drukner".

 

Diktet mitt:"Jeg vil blåse dine løgner over ende".

 

Du får meg ei med i ditt falske spill,

som kunne gitt meg mange falske smil.

 Jeg er ei skapt til å leve falskt,

for falskhet blir jo både vondt og galt.


Jeg kun vil ha ekthet og ro,

Ja leve i kjærlighet,håp og tro.

Ja tro på at ekthet kan gro,

Når mennesker mot hverandre er tro.


Om du vil ifra meg her ta 

alt som her kan gjøre meg gla,

Da vil jeg deg svare som så:

" gå bort fra mitt liv her og nå".

 

Forfattet av Torill Erdal.
Februar 2015.

 

Min flukt.


Forfattet av Torill Erdal.

(Det finnes en type flukt som ingen snakker om ,men som setter dype spor for den det rammer)

( Det jeg her skal forteller er ikke lett for meg å dele,men jeg vet at jeg har et viktig budskap å formidle ,derfor velger jeg å vrenge innsiden ut og fortelle om det jeg prøver å glemme og helst vil glemme,men kanskje jeg ikke skal glemme for å kunne fortelle til andre om min flukt som har satt spor for livet".

"Jeg skal nå prøve formidle det så levende jeg kan så flest mulig kan få litt følelse av sorgen jeg gjennom dette lenge har båret på,for det setter sterke spor som sagt".

Da jeg var på flukt med mine barn fra voldelig ektemann som herjet hjemmet vårt,da ble jeg møtt med at jeg rømte fra bagateller,men å flykte ut midt på natten med små barn og uten å få med seg noe , men bare søke dekning for å redde sitt liv,det var ikke pga bagateller ,det gjør noe med ei norsk mamma som meg i Norge.
Min flukt var ikke så synlig for andre og den var heller ikke slik at jeg gikk til fots som flyktningene fra Syria gjør,men likevel måtte jeg flykte ut av huset og hjemmet vårt .

Få ville innse at jeg som Norsk i Norge ikke fikk økonomi eller hjelp jeg trengte og få ville innse nøden dette påførte meg og mine barn midt i at alle mente at vi skulle ha det vi trengte og alle mente at i Norge så lever ikke folk i nød,men jeg kan fortelle at det faktisk er en ønsketanke,det er rett og slett en løgn Norge nå er full av.
Min flukt varte ikke i så lang tid,men likevel kjempet jeg i årevis for å gi barna en barndom de fortjener og de har rett på.
Min flukt lærte meg at det er like vanskelig å være på flukt som Norsk i Norge som det er å være flyktning på flukt.
Få så min kamp fordi den i deres hode ikke fantes,mens flyktningenes flukt er så veldig synlig.
Nøden og frykten som flukt påfører offer er like vond enten offer er svart eller hvit,Norsk eller fra Afrika.

Min flukt fra volden lærte meg å kjempe også for alle de i Norge som midt i alt som er så bra sliter i en ensom kamp fordi mennesker ikke får øye på den stille nøden som er rett i nærheten og som ødelegger den som er flyktning enten personen kommer fra utlandet eller fra Norge.

Jeg blir aldri den samme etter slik opplevelse,men vil gjøre mitt ytterste for å kjempe meg tilbake til et verdig liv selv om minnene fortsatt kan herje i mitt indre...

Ved å dele dette så vil flere forstå at det finnes mange typer flukt,ikke bare den type flukt som flyktningene fra Syria nå viser så tydelig.

Jeg slapp inn en tilsynelatende fredelig og snill mann i mitt liv og hjem og trodde virkelig han ville oss godt,men fikk smertelig erfare noe helt annet og jeg tenker at alle flyktningene som inntar europa nå vet ingen hvem av dem som blir plassert i asylmottak eller private hjem som ser fredelige ut , men som tilslutt driver de som hjelper inn i en livstruende tilstand fordi de var forkledd som snille og uskyldige,men midt i mengden av hjelpeløse flyktninger kommer for å ødelegge både asyl og hjem og landet Norge.
Få vil klare å avsløre hvem terroristene er før de viser sitt sanne jeg akkurat slik det var da jeg måtte flykte fra hjemmet mitt pga en falsk mann med onde hensikter.

Hor er mere enn sexuelt utroskap.