Verdivalget at mammaer ønsker å være hjemme med barna,det mener noen at det går utover at andre må ta regningen for at mødre er hjemme med barn,men har folk tenkt over hvilke verdier det er at barn har kjærlige foreldre som ønsker å ta seg av barna sine og gi barna trygghet mens barna er små? De som kritiserer mennesker som er hjemme med barna må begynne å ta innover seg at barnas første leveår legger grunnlaget for viktige verdier i barnets liv,og hvis man tenker hvor mye sterkere rustet trygge barn er for å takle utfordringer i samfunnet så tenker jeg at det å gi barn omsorg i hjemmet i tidlige leveår vil spare samfunnet for enorme summer og kroner hvis man tenker over hvor mange barn som i dagens Norge ender opp rotløse fordi foreldre ikke har tid og interresse av å være hjemme med barn fordi tidens krav presser foreldre så til de grader ut av hjemmet og vekk fra barna allerede fra barna er babyer...... Oppsummering av mine ord må bli : Samfunnet blir spart for mange rotløse unger og ungdom ved å ha en trygg base hjemme med foreldre som tar seg tid til dem de første leveårene og ikke bare tenker jobb og suksess,la foreldre velge fornuftig for å gi barna en trygg og god start i trygge og gode hjem... Ta vare på barns leveår,for de leggger et viktig grunnlag for at barna kan utvikle seg til en viktig ressurs for arbeidslivets krav...., Skrevet av Torill Erdal.