I have decided to follow Jesus. TorJa and smulefriends.

Engler trenger seg ikke på noen,men flyr dit de er ønsket.

"Engler trenger seg ikke på noen".

Engler flyr kun dit dem er velkommen og oppholder seg kun der dem er ønsket.
Har du ønsket dine engler velkommen i ditt liv til å være dine hjelpere som Gud sender ut for å hjelpe,trøste,beskytte og bevare deg daglig,ja både natt og dag.

Det finnes nok engler til alle på jord,men husk,de trenger seg ikke på noen,de flyr dit de trenges og ikke minst er ønsket og velkommen.

Skrevet av Torill Erdal

Tiden er ment som en gave.

 

"Tid er noe vi har her og nå".

Dårlig tid,god tid,nyttig tid,unyttig tid.

Hvordan vi bruker tiden vi får,det er ikke noe tiden bestemmer,men noe vi bestemmer.
Tiden er der for oss,og vi kan bruke tiden på gode eller dårlige måter.
Det er forskjellig hvordan vi bruker tiden vår,men en ting som er likt for oss alle er at tiden vi har kommer aldri tilbake,den er akkurat her og nå,så la oss bruke den rett der vi er,for det er verdifull og dyrebar tid den enkelte får utdelt som en gave til sitt liv.
Ja,det er helt sikkert at både livet og tiden egentlig er ment som en gave til det enkelte menneske.
At noen mennesker ikke føler livet som en gave handle ofte om at noe hender i tiden som gjør det fine og gode om til noe vondt og urettferdig.
Livet og tiden er ikke ment urettferdig,men dessverre lever vi i en verden der urett ofte råder og tiden blir fyllt med urett som rammer og gjør vondt for mange.

"Tiden er her og nå,bruk den på det som gir ditt liv mening" .

 

Skrevet av Torill Erdal. Juli 2015.

 

 

Dikt.
Forfatter: Torill Erdal.

Hvorfor skal du huske det alle vil glemme?
Befri deg fra det som i livet vil stenge.
Når de som deg såret ei bryr seg og går,
reis hodet ditt stolt hvor her enn du står.

La ingen deg knekke selv om det er krig.
Befri deg fra urett,ufred og strid.
La ingen få frarøve alt i din sjel.
Bevar indre freden ,husk du på å lev.

Om noen vil frata deg alt hva du har,
Når uretten råder du ser ingen svar,
Men husk at ditt indre kan vise deg veg,
Ditt indre kompass vil da hjelpe deg.

Skrevet av Torill Erdal... September 2015.