Bølgene bruser.

 

Fra Torill's tankekrok (Torill Erdal)

 

Ærlighet fører folk til himlen.
Løgn og bedrag fører folk motsatt vei.
Himmel eller helvete,det kommer an på din ærlighet om liv og død.
Lev livet på jorden så du kan leve godt med følgene av det når du går inn i evigheten.
Evigheten varer evig,jordelivet varer noen år.
Evighetsforsikring skaffes gjennom Jesus,livsforsikring skaffes gjennom forsikringsselskap.
Jesus gir gratis evighetsforsikring, mens Forsikringsselskap gir dyre livsforsikringer.
I forsikringsselskap er du kunde kun den tiden du betaler for og har råd til å være der,mens Evighetsforsikring varer selv om du ikke har nok penger å betale med,for Evighetsforsikring får du gjennom ditt hjerteforhold til Gud og Jesus og ingen annen Gud eller noe jordisk forsikringsselskap.
 
 

Tanker om himlen og evigheten.

Husk alltid på at det finnes et sted bakom døden,nemlig himlen hvor alle kan komme som ønsker ved å ha Jesus i hjertet.
" Jesus sa : "Jeg er veien,sannheten og livet,ingen kommer til Faderen uten gjennom meg".
Ingen hyklere,løgnere kommer inn i himlen ,så løgn må enhver slutte med hvis et menneske vil ha Jesus i hjertet,for ingen hykler og løgner får adgang til himlen.
Som sagt,alt i himlen er rent,så ingen kan ta med seg løgn i hjertet inn i himlen.
Lev et åpent og ærlig liv på jorden så enhver kan stå innfor Gud på dommens dag med ren samvittighet.
Ubevisst synd er tilgitt synd,
Bevisst synd fører til fortapelse.
Målet burde være å leve på jorden slik at evigheten blir en god evighet.
Enhver som får Jesus i hjertet ønsker leve med hans kjærlighet i seg.

Hvem sier at livet er lett bestandig?

Hverdagstanker av Torill Erdal.

Hvem sa at livet er lett?

Jesus sa i allefall at : " I verden har dere trengsel".
Hvorfor skal man tro at alt skal være uten trengsel da?
Nei,gjennom alle dager så har Jesus lovet meg å være med og så får alle tanker om et problemfritt liv være der det hører hjemme og man får være glad for at man kan oppleve en ny dag på tross av hva den bringer også når trengselen blir stor.

Ikke minst så vet jeg iallefall at den dagen som trengselen blir så stor at jeg blir "kvalt " av trengselen så flyttes min sjel til Jesus og hans evighet......
Så husk alltid på dette :
"Frykt ikke trengsel og harde tider,men frykt alt som kan ta fra sjelen et evig liv i himlen".
"Bevar din sjel fremfor alt du bevarer for livet utgår fra det".