Egentlig sier Gud at alt er av nåde.

Beste måten å søke Gud er steder der ikke penger er fokus,steder der ikke materielle ting binder mennesker sammen.
Steder der ikke mennesker utnytter hverandre .

I Norge så finnes færre og færre steder som ikke lar seg drive av penger
(i menighetene og utenfor ).
Ikke alle i Norge ,men veldig mange som driver menigheter eller annet kristent arbeide og som er aktive i kristen sammenheng har penger som drivkraft for å drive kristent arbeide.
Man kan spørre seg hva disse menneskene vil gjøre den dagen de kommer til himlen og alt er av bare nåde?

Skrevet av Torill Erdal.

 

Til kristne og menighetene.

" Torill's tankekrok"

Noen tanker til kristne mennesker og menigheter.

Mennesker i menigheter rundt om undrer seg på at endel mennesker er utenfor menigheter.
Mange mennesker i menigheter mener at hvis noen faller utenfor menigheten så er det noe " feil" med den som er utenfor fellesskapet,og ingen i menigheten bryr seg med å prøve finne ut hva som egentlig skjer.
Har noen tenkt på at det kan være inne i menigheten det skjer ting som støter mennesker bort ?

Kanskje endel mennesker i menigheter burde begynne spørre seg selv hva som foregår innenfor fellesskapet når noen holder seg utenfor?

Hvor blir omsorg og kjærlighet av fra fellesskapet for den som faller utenfor?

Skrevet av Torill Erdal. 2.2 -2015