Den egentlige påsken handler om annet enn kunstig stimuli.....

 
 
 

////////////////////////////////////////////////////////

DIKT TIL ETTERTANKE....
 
( påskefesten er ikke kunstig stimuli)

Sa Jesus at rus er så bra?
Sa han at av rus blir du glad?
Ba han deg å dope deg ned?
Sa han at alkohol gir deg fred?
Ba han deg å fylle og feste?
Sa han at han er med på det meste?
Sa Jesus at du skal som andre 
i påsken rundt i fylla vandre?
NEI,jeg har ikke hørt om det,
bare hørt at han døde på et korstre,
At han led for at du skal ha fred,
at han døde i mitt og ditt sted.
Har du tenkt hvor stort dette er , 
at han døde for hver enkelt især.
Tenk og at han sto opp igjen,
Han ønsker å være din venn.
Mange vil ei tenke på det,
Helt til plutselig en dag de får se,
At Jesus bereder ett sted,
for at mennesker i evighet får fred.
Men mennesker har jo et valg,
Alt er gratis ,ikke engang billigsalg.
Men vil du gi tanken litt rom,
Kanskje da at fyllefest gjør deg tom.

Skrevet av Torill Erdal.