Norge har forsikring ,men ikke når familier ødelegges av misbruk.

I Norge finnes det forsikring i forhold til skader og ulykker,livsforsikring,men det finnes ingen forsikrings- selskap som dekker ødelagte hjem og familier hvis en i familien er alkoholiker,eller voldelig....det er ikke noen mindre tragedie å oppleve et rasert hjem eller ekteskap pga vold eller alkohol/ pille/ narkotikamisbruk....de som er offer sitter ofte ribbet tilbake uten mulighet til et verdig liv...
Skrevet av Torill Erdal.

Torill Erdal design. www.torilla.org

 

På Jurist-forum så opplyses det nå om noe viktig .

Bedre vern mot vold i hjemmet.

Personer som øver vold mot og mis- handler sin samlivspartner, skal nå kunne bli pålagt å holde seg borte fra partenes felles hjem for en tid. Dette er kjernen i forslaget Justis- departementet nå sender på høring.

Mange lever i frykt for å bli utsatt for vold og mishandling fra samlivspartne- ren. I dag er det slik at den som er utsatt for volden, som sammen med eventuelle barn, må flykte ut av parets felles hjem for å slippe overgrep, mens den som utø- ver volden, kan bli boende (JussNett Avis).