"Emosjonell manipulering" / Skrevet av Isabelle Od.

 
Jeg ønsker å dele litt om 'emosjonel manipulering', som noen gjerne opplever som ren psykisk terror. Aldri tillatt dette, det kan ta livet av noen uten at utenforstående forstår dette, fordi den berørte aldri har våget å fortelle om dette. Derfor: RUN. Pass på at du kan tenke, elske, argumentere, gjøre, ta valg, samarbeide og ikke minst leve SELV. Ikke la andre overstyre alt det varme og gode du har inn i deg. La ingen andre gjøre deg om til en nikkedukke eller marionet. Finn mot og klipp gjennom disse overstyringstrådene og vær fri......Enkelt? Nei. Mulig ? O YES. Start med å være åpen om det, del, søk hjelp. Start med å velge for deg selv. - Isabelle O

Visdom.

Visdom fra bibelen...

Ordspråkene 29 v 22-27:

En bråsint mann volder strid og trette ,den som er hissig gjør mye ondt.
Hovmod fører mennesker til fall,men den ydmyke vinner ære.

Den som deler med tyver hater sitt liv,
Han hører forbannelsen ,men sier ikke fra.

Den som frykter mennesker setter feller for seg selv,
men den som stoler på Herren er trygg.

Mange søker herskerens gunst ,
men mennesker får sin rett fra Herren.

De rettskafne avskyr den som gjør urett,
De gudløse avskyr den som lever rett.....

 

Viktige ord om vonde sannheter.

 

Torill Erdal skriver "Ord om vonde sannheter" :
Det nytter ikke å fortie sannheten selv om noen ikke vet at sannheten er slik den er.
Det nytter ikke å frykte for reaksjoner fra folk om man velger si sannheten.
Det nytter ikke å pynte på sannheten for å tro at ting blir bedre av den grunn.
Det nytter ikke å skjule sannheten og tro at det går bort av seg selv.
Det nytter ikke å le bort vonde sannheter,da blir det bare enda verre.
Det nytter ikke å smile bort vonde sannheter,enda dypere setter det vonde seg.
Det nytter ikke å snakke bort vonde sannheter,da graver de seg enda dypere inn i sjela og gjør ytterligere skade.

Det eneste som nytter overfor vonde sannheter er å innse at de finnes og ikke lukke øynene for dette,men være villig til å både forstå og hjelpe den som trenger hjelp til å leve med vonde sannheter.

 
 
Liker

 

Menneskerettigheter handler om sannhet og rettferdighet.

 

Torill Erdal skriver :
Et menneske uten menneskerettigheter blir et handikappet menneske i livet sitt på alle felt som handler om å ha det bra som menneske.

 

Sannheten må ikke ties.

Om sykdommer som ikke vises på utsiden .

 

REGLER FOR LANGTIDSSYKE MED SYKDOMMER SOM IKKE VISES PÅ UTSIDEN.

1. Gjør du noe, forbered deg på kommentaren - "jasså, du greier det, du som er syk.." sagt i en mistenksom tone.

2. Gjør du ikke noe, forbered deg på kommentaren - " du må da orke litt, selv om du er syk.." sagt i en bebreidende tone.

3. Smiler du og er glad, blir du møtt med kommentaren - "jeg trodde du var syk".

4. Smiler du ikke, blir du møtt med kommentaren - "opp med hodet, ingenting blir bedre av at du depper. Vær positiv, så blir alt mye bedre!"

5. Deltar du i en sosial sammenheng, vær alltid forberedt på at noen bemerker det, ikke fordi de er glad for å se deg der, men fordi de "ikke skjønner at du orker, du er jo syk!"

6. Lar du være å delta i en sosial sammenheng er kommentaren: - "jamen tror du ikke du ville hatt godt av å komme deg litt ut blant folk?"

7. Ethvert svar på spørsmålet -"hvordan har du det?" - vil alltid være feil svar. Enten fordi du er for positiv eller for negativ.

8. Vær alltid forberedt på å forklare og forsvare hvorfor du gjør det du gjør i enhver situasjon, og vær klar over at svaret ditt alltid vil bli gjenstand for diskusjon.

9. "Friske" vil kappes om å fortelle deg løsningen på alle dine problemer - det er bare å gjøre som dem! De har jo holdt seg friske...

Vær den du er.

 

Gjør deg ikke bedre enn du er.
Gjør deg ikke verre enn du er.
Vær den du er.......
Da er du akkurat passe.....

 

 

 

Vær ærlig i det små,da vil det så bra gå....

Historie fra Torill Erdal design.

EN VIKTIG PÅMINNELSE OM Å AVSLØRE SMÅ LØGNER HOS BARN OG IKKE GI FEIL BARN SKYLD FOR Å LYVE NÅR DE SNAKKER SANT.

Tvillingene mine er oftest gode venner,da de var mindre så var de stadig til irritasjon for hverandre,og kjempet om å få mest oppmerksomhet,men ikke så mye nå,men så er det jo slik da at de er som andre barn,den ene lager noe fint,og da er det noen ganger fristende for den andre å ta æren av det den andre har lagt sin sjel i å lage.....
I dag opplevde jeg at begge to påsto at de hadde tegnet en og samme tegning og jeg måtte si at jeg visste at en snakket sant og en snakket ikke sant,begge vil gi bort den fine tegningen ,men han ene ville gi den til meg,og han andre ville gi den til eldstegutten i huset,altså deres storebror....
Begge var like påståelige på at de hadde tegnet og farget den og jeg visste ikke hvem av dem som hadde laget den på skolen...... 
Jeg fikk plutselig en lur ide for å avsløre hvem tegningen virkelig kom fra,for jeg vil ikke beskylde noen for å lyve,men vil heller ikke at en skal ta ære av den andres fine tegning....

. Så jeg ba dem om å gjøre følgende: " Nå skal dere tegne hver deres tegning mest mulig lik den som dere vil gi bort" , og det gikk de med på.....
Da tegningene var tegnet så var jeg ikke i tvil om hvem som den opprinnelige tegningen kom fra og om hvem som ville ta æren av brorens fine tegning,han måtte nå innrømme at han hadde løyet og han ba broren om unnskyldning,og så tegnet han sin egen tegning,og den var like fin den,men hadde sitt særpreg......

Altså,beskyld aldri noen for å lyve uten å vite sannheten,og la aldri noen ta æren for hva andre skaper.Vær ærlig i smått og stort,ja iallefall ting i livet.Det håper jeg tvillingene lærte litt om i dag gjennom denne historien som for meg ble en påminnelse om staben kan være utspekulerte,og de kan og være utsatt for å bli beskyldt for mye urettferdig av voksne hvis voksne ikke bedømmer situasjonen på en god måte...
..Det kan sette spor i barnesinn det....

Skrevet av Torill Erdal. www.torilla.org

 
 

Lev i sannheten.

Hvis mennesker skulle pynte på historien om Jesus og hans lidelse så hadde heller ikke det sanne evangeliet kommet frem.
Det var nettopp gjennom Jesu lidelse og død at han også kunne vise sin store kjærlighet og nåde,og ikke minst at han kunne gjenoppstå til å vise mennesker vei til evig liv i himlen..
Hvis jeg skal pynte på sannheten om mitt liv ,det har ikke bare vært gode dager og halleluja og jeg må ta med både det gode og det som har vært knusende vondt.
Hvis mennesker skal pynte på sannheten om meg,så vil de ikke kunne formidle sannheten om meg videre til andre.
Ved å bare fortelle halve sannheten som handler om gode lyse dager så vil heller ikke mennesker se alle under som har skjedd i mitt liv,for nettopp gjennom det vonde og vanskelige så har også under skjedd som har gjort meg til den jeg er i dag.
Ved å bare ta med solskinnshistorier i menneskers liv så blir alt bare en halv sannhet som ikke får noe som helst verdi på noen måte.
Alt blir da bare et stort skuespill.

Skrevet av Torill Erdal.

 
 

 

Jeg har sansen for sanne ekte mennesker i alle partier/ menigheter.

Endel mennesker sier at kristne kan ikke være i FrP fordi dem kjemper for å la alkohol flyte,men ærlig talt.Hva er forskjell på et parti som FrP der noen drikker åpenlyst,eller KrF 'ere og menighetsledere og kirkegjengere som drikker i skjul?
Personlig har jeg mye mere sansen for mennesker som er ærlig om alt enn de som kritisererer andre,men selv gjør ting i skjul.
Nå for tiden sliter tidligere rusmisbrukere med å finne menigheter og kirker som er alkoholfritt ,slik burde det ikke være......så jeg tror egentlig at både i KrF og FrP er det minst like mange gode kristne og like mange som er luringer,for dem finnes i alle samfunn.........så ja,hvorfor ikke bare kjempe sammen for det som gjør samfunnet til et bedre sted i steden,og det er ingen i Norge som gjør så mye konkret som nettoppFremskrittspartiet FrP......og i tillegg vil jeg minne alle på at Jesus bor ikke i bygninger,han bor i hjertet til den enkelte som lar han være der ,han spør ikke hvilket parti eller hvilken menighet du tilhører........ Skrevet av Torill Erdal.