På tide å våkne du som sover eller som er på vei mot stupet.

En oppvåkning er viktig i denne tiden vi lever i :
Man trenger ikke lure på hvem som tjener Gud og hvem som tjener Djevelen i denne verden.Det merkes det.
Mange kan ta seg kristen- navn,men likevel være døde i sin ånd.
Våkne du som sover eller som tjener Djevelen,du har enda tid til å vende om fra ditt makkverk,våkne mens det fortsatt er nådetid.......

Veien til Guds rike er ekthet.

 1. Ingen overgripere hører hjemme i Guds rike.
  Det går ikke an å være både overgriper og kristen,selv om mange skjuler seg bak Jesus for å forgripe seg på andre.
  Omvendelse handler om å legge av seg avskyelige handlinger og ikke bruke Jesus som en inngangsport for å forgripe seg på uskyldige.
 2. Ingen maktbruk hører hjemme i Guds rike.
  Ingen maktsyke kan være kristne,de bare bruker Jesus for å utøve makt.
  Omvendelse handler om å legge av seg maktsyke.
   
 3. Ingen misunnelse hører hjemme i Guds rike......
  Det går ikke an å både være kristen og misunnelig.
  Ingen falske kommer inn i Guds rike.
  Omvendelse handler om å legge av seg misunnelse .

Har du blitt offer for urett fra falske kristne?

Ugresskristne eller hvetekristne?

 

Er du en ugresskristen eller en hvetekristen?
Husk at hvetekristne gir liv ,mens ugresskristne kveler livet.
Alle vokser sammen frem til høsten er moden. 
Alle som påkaller seg å være kristne skal vokse sammen frem til dagen det er tid for høsting.
Ugresskristne som er totalt unyttige,de vil bli rensket bort,og hvetekristne vil bli renset ut og tatt med til det stedet der det blir til evig liv i staden hos Jesus......
Hvordan står det til ? Er du ugress eller er du hvete?

Jesus Kristus sa at den sanne kristendom skulle gå over til å bli mye falsk kristendom, midt i det ekte , det skulle komme et frafall.
Men i avslutningen på tingenes ordning (Høsttiden) skulle de sanne kristne (hveten) bli skilt fra de falske kristne (Ugresset), 

Matteus 13: 24 – 30 Han framsatte en annen illustrasjon for dem og sa: «Himlenes rike er blitt lik en mann som sådde god sæd i åkeren sin. Mens folk sov, kom hans fiende og sådde ugress blant hveten og gikk sin vei. Da strået skjøt opp og frambrakte frukt, da kom også ugresset til syne. Husbondens slaver kom da bort og sa til ham: ’Herre, sådde du ikke god sæd i åkeren din? Hvordan har det da kommet ugress i den?’ Han sa til dem: ’En fiende, et menneske, har gjort dette.’ De sa til ham: ’Vil du da at vi skal gå ut og sanke det sammen?’ Han sa: ’Nei; for at dere ikke, mens dere sanker ugresset sammen, skal komme til å rykke opp hveten sammen med det. La begge deler vokse sammen inntil høsten; og i høsttiden vil jeg si til høstfolkene: Sank først ugresset sammen og bind det i bunter for å brenne det opp; gå så og samle hveten i mitt forrådshus.’»

36 – 43 Etter at han så hadde sendt folkeskarene bort, gikk han inn i huset. Og hans disipler kom til ham og sa: «Forklar oss illustrasjonen om ugresset i åkeren.» Som svar sa han: «Den som sår den gode sæd, er Menneskesønnen; åkeren er verden; og den gode sæd, det er rikets sønner; men ugresset er den ondes sønner, og fienden som sådde det, er Djevelen. Høsten er en avslutning på en tingenes ordning, og høstfolkene er engler. Derfor, liksom ugresset blir sanket sammen og brent opp med ild, slik skal det være i avslutningen på tingenes ordning. Menneskesønnen skal sende ut sine engler, og de skal sanke ut fra hans rike alt som er årsak til snubling, og dem som øver lovløshet, og de skal kaste dem i ildovnen. Der skal de gråte og skjære tenner. Da skal de rettferdige skinne så klart som solen i sin Fars rike. La den som har ører, høre.
 
 

La ugress og hvete vokse sammen frem til høsten kommer.

 

Arbeiderne tilbød seg å luke det bort, men eieren var redd for at de skulle rykke opp den gode hveten under lukingen og ba dem la det være. «La både hveten og ugresset vokse til høsten kommer. Da skal vi samle ugresset og brenne det, og hveten skal samles og legges på låven.»
Ugresset, det som ødelegger, det som er ondt og ikke kan brukes til mat – det finnes der i åkeren side om side med god hvete. Og som bonden konkluderer med; det er ikke bare å luke det vekk. Det må faktisk få stå der selv om det slett ikke gjør nytte for seg. Slik tenker jeg at det også er med det som er ondt i verden. Det er ikke mulig å bare luke det vekk, vi må godta at det finnes og at det ikke bare er ubrukelig, men også ødeleggende. Det betyr ikke at vi tenke at her er det ingenting vi kan gjøre. Nei, vi skal kjempe mot det onde, men hvis vi tror at det er mulig å totalt bekjempe alt som er ondt – da er vi på villspor. Det kan i neste omgang friste oss til å late som at det onde ikke finnes. 
Et eksempel på dette kan være de mange skolene som jobber hardt med å fjerne all mobbing blant skolens elever og ansatte. Og i perioder opplever skolen det fantastiske – at mobbing så å si er utryddet. All ære til rektorer, lærere og elever som lykkes i dette – det skaper de beste forutsetninger for læring og sosial trening. Men det kan bli veldig destruktivt hvis hele skolen lener seg tilbake og tenker at da er dette problemet løst for all tid. For det er det ikke. Vi kan kjempe mot det onde, og vi skal kjempe mot det onde, men vi må ikke tro at vi kan utrydde det for evig. 
Vi må erkjenne at det finnes onde krefter i oss og rundt oss. Det onde frister oss til å gjøre, si, tenke ting vi ofte vet at ikke er bra for oss. Og faller man for fristelsen plages mange med dårlig samvittighet. Hvordan bekjemper vi denne type ondskap? Løsningen er ofte å gjøre opp. Det kan være å gå til den personen som vi har gjort urett, komme med en innrømmelse og be om tilgivelse. Det kan være å betale en bot eller en erstatning. Det kan være å innrømme noe ovenfor Gud. Og da kan det være hjelp i å gå til en prest og skrifte. Gjennom skriftemålet får man mulighet til å legge fra seg alt det som tynger av vond samvittighet for dårlige handlinger. Etter skriftemålet sier presten ordene som forteller at du er tilgitt av Gud, dine synder er spikret på korset og døde sammen med Jesus sin død. Du er ferdig og fri - for denne gang. Og du er styrket til din neste kamp mot det onde.

Silje Kivle Andreassen

 


 
       PDF     TXT   Print  Print

 

Jesus fortalte sine disipler: "Jeg har utvalgt dere og satt dere til å gå ut og bære frukt. "Så la han til disse høytidelige ordene: "frukt som varer." (Joh. 15:16).

Disse Kristi ord gjelder alle hans disipler, i alle tidsaldre. Det han i hovedsak sier er: "Forsikre dere om at deres frukt vil holde på Dommedag."

Ordet "frukt" betyr å utføre Kristi verk og tjeneste her på jorden. Som en kristen er jeg utvalgt til, og satt til, å gå ut i all verden og forkynne Kristi evangelium. Og som en tjener for dette evangeliet er jeg videre kalt til å gjøre disipler og lære dem opp.

Nå finnes det noe som kalles falsk omvendelse. Jesus advarte fariseerne: "Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere! Dere drar land og strand rundt for å vinne en eneste tilhenger, og når dere lykkes, gjør dere ham til en som fortjener helvete dobbelt så mye som dere selv." (Matt. 23:25).

Dette er sterke ord, men de kommer fra Herren selv. Og Jesus rettet disse ordene mot ivrige jøder som prøvde å vinne tilhengere. Dette var bibellærde menn som kjente Skriftene.

Du kan undre deg: "Hvordan er det mulig det Jesus sa her? Hvordan kan de som søker å omvende folk forårsake at de fortapte havneri en enda verre tilstand?"

Jesus besvarer dette. Da han ropte "hyklere!" sa han til fariseerne: "Fruktene deres er onde." Og han advarte dem: "Derfor skal dere få desto hardere dom."(23:14).

Fariseerne som Jesus henvendte seg til var mer opptatt av antall enn av å se et sant omvendelsens verk finne sted i menneskenes hjerter. Jesus sa i hovedsak til dem:

"Dere lukker himmelen for deres såkalte 'omvendte.' Og det skjer fordi dere ikke har noe ord fra Gud i deres egne liv. Dere går til slike enorme skritt for å planlegge hvordan dere skal gjøre disipler. Men i virkeligheten lukker dere himmelen for de menneskene dere når frem til."

Kristus foraktet hykleriet til kirkeledere som var mer opptatt av å telle hoder enn de var av sanne omvendelser.

Tragisk ser vi at den samme ånd driver alt for mange i dagens kirke. Jeg undres på om Jesus ville si noe tilsvarende til de mange hyrdene som har ansvaret for Guds hus:

"Dere drar land og strand rundt etter nye konsepter, ideer, programmer. Og alt dette for å få folk inn i kirkene deres. Dere har blitt bitt at tallenes hykleri. Dere måler hvor vellykket dere er etter hvor mange seter dere får fylt opp i kirken deres."

Jeg kan fortelle deg, at ikke alle i vår kirke som kaller seg selv kristen virkelig er en omvendt, frelst kristen. Samtidig kan jeg forsikre dere, at dersom slike mennesker kom hit og endte opp som et tofoldig barn av helvete, så er det ikke på grunn av det de har hørt fra talerstolen. Det vil ikke være på grunn av en ufullstendig evangelieforkynnelse. Nei, det vil være fordi de forkastet en overbevisende sannhet fra den Hellige Ånd.