Jeg må selv leve livet slik det er riktig for meg og mitt liv.

" Mange kan mene å vite hva som er best for meg,men de er ikke meg og vet ikke alltid hva som er mitt beste".

Å leve er å stake opp en kurs for livet som ingen kan gjøre for meg,jeg må selv føre an for å komme dit jeg vil og jeg kan søke råd hos Gud i mitt indre for han kjenner meg aller best.
Jeg kan søke han for råd og må selv leve og gjøre det som er best nettopp for min situasjon.
Mange kan mene å vite hvor min kurs går,men de er ikke meg så derfor kan de ikke vite nøyaktig hva jeg trenger og hva jeg trenger underveis for å nå helt rett mål.
Jeg kan si ja takk til råd og rettledning,men må selv avgjøre hvilke råd jeg vil følge og hvilke retning som blir rett nettopp for meg og min livskurs.

I tider i mitt liv så tok andre mennesker kontrollen og jeg stolte på at de visste best,men disse menneskene var ute etter å føre meg mot stupet og hvis jeg ikke hadde fått stoppet dem fra å føre meg gal vei så hadde det gått veldig veldig galt og jeg kunne ikke skrevet her lenger fordi det da hadde ikke lenger vært noen meg til å fortelle hvor viktig det er å selv styre sin egen livsskute i riktig retning.

Jeg er nå glad for at jeg kan søke råd hos den Gud som for meg vet best, for han har skapt meg og vet hvordan jeg er skapt og jeg kan styre i den retning som blir rett utfra hvordan jeg er skapt og satt sammen i min ånd,min sjel og min kropp.

Min fremtid er et sted som blir resultat av hvilke kurs mine erfaringer fører meg.
Mine erfaringer er fra fortiden så uten min fortid med både godt og vondt så kunne jeg ikke nå mitt mål i fremtiden.

Takk Gud for både fortid og fremtid og takk for det du har gjort meg til akkurat nå.
Du har vært den beste å spørre om råd i mitt indre,der har oftest svarene vært når ingen andre har gode råd ,når jeg har lyttet og tatt meg tid til å høre etter,da har jeg fått de viktigste rådene som ble avgjørende for videre vandring på livsveien min.

Skrevet av Torill Erdal.

Hver dag er ment som en gave.

 • Hver dag er ment som en gave og man kan fylle dagen med forskjellig innhold som gir styrke og mening ,det synes jeg er fint å tenke på når jeg våkner.

  Jeg deler mye som har med menneskerettigheter å gjøre åpent for alle som vil lese,men i tillegg i min hverdag så er jeg opptatt av å fylle dagene med mening akkurat i det livet som finnes her og nå og det gjør at jeg har mye kreativitet i meg og stadig får glede over å skape nye ting i forskjellig form og farger.....

  Det er så utrolig mye som ligger der fremfor som man kan oppdage som enda ligger der uåpnet og venter på å bli oppdaget.....

   

Jeg takker Gud for at han har gjort meg kreativ.

Jeg har en skapertrang i meg som gjør meg kreativ.
Mange har prøvet å ta fra meg dette,men siden skapertrangen min er noe Gud har skapt inni meg så får ingen klart å tatt det fra meg selv om mange prøver på mange måter.
Stadig begynner nye ting å skapes inni meg før jeg overfører de nye kreative tankene til sanger,dikt eller at jeg designer ting.
Det er en spennende kreativ reise som holder meg oppe også dager som normalt sett blir for tøffe fordi man har opplevet mye urett og vanskelige ting.
Skapertrangen min er den største gaven Gud har gitt meg fordi den kan jeg holde på med uavhengig av tid og sted og den er som en utømmelig kilde,det tar aldri slutt......
Jeg takker Gud hver dag for gaven han har gitt meg og jeg ønsker bruke min kreativitet til noe som både gir meg glede og mening,men og til noe som gir andre glede og mening.
.....
 
 
 
 
 
 
 

"Så viktig er rettferdighet for meg".

 

Ord om rettferdighet.

Hvis jeg måtte velge så ville jeg heller dø ung som rettferdig enn å leve som en svindler og bedrager er langt liv..... Så viktig er rettferdighet for meg........ Skrevet av Torill Erdal.

 

Velkomst og dikt som start på mine hjemmesider.

 
 
One day at a time.
 

 

Siden jeg kaller meg for " Torill Menneskerettighet Erdal" på Facebook så forstår folk at jeg engasjerer meg i endel som handler om menneskerettigheter ....

Disse sidene handler også om det,men jeg ønsker folk skal forstå seg på hele meg....Når man er engasjert i å sette lys på ting som har med menneskerettigheter å gjøre så blir man ofte dømt av omverdenen at man er en negativ person,men jeg håper gjennom mine hjemmesider at enhver som tenker slik kan ta seg tid til virkelig å forstå seg litt mere på meg som person og ikke minst se det mangfoldet av både negative og positive saker som jeg brenner for.....

 Vi lever i en verden med flere og flere syke og utbrendte mennesker og jeg er opptatt av hvordan vi kan bedre livssituasjonen til disse bare ved å prøve ha litt forståelse og empati overfor dem.

Slitne mennesker behøver ikke mas,men omsorg... 

Et lite tips for å bry seg om syke og utbrente mennesker.... 
Det er fint at ikke du maser på de syke og slitne , men bry deg gjerne om hvordan dem har det,ikke behandle dem som de er smittsomme,det gjør du best ved å være sammen med dem uten å stille krav,men bare bruke tid med dem.

 

 


Aller mest håper jeg at disse hjemmesidene skal bli til støtte,opplysning og hjelp og at noen kan føle litt forståelse for sin situasjon ved å kanskje finne noe som nettopp de sliter med og at mine sider kan bli til konkret hjelp i en vanskelig situasjon pga sykdom,urett eller annet som gir livet ubalanse.....

Ønsker alle det beste i sin situasjon.

Glem ikke at nettopp du er veldig verdifull.Glem aldri det.........

Også ønsker jeg å gi min hilsen til alle som ikke forstår seg på oss som har en brann i hjertet etter å kjempe for LIVET i mange varianter.....Og en takk til enhver forkjemper for menneskers rett til verdighet og til å bli ivaretatt fra unnfangelse til grav.

 

 
 
 
 
 
Kristne snakker ofte om at de er så opptatt av at de skal følge Guds kall.Når først noen får et kall for å kjempe for menneskers rett til frihet,noe som er helt i samsvar med Guds tanker,da begynner folka undre seg på hvordan forkjempere " gidder" holde på,og mange tror at det er negativt for forkjemperne å sette søkelyset på problemene og det som er så galt samfunnet,men i all verden,hvordan skal det bli endring i samfunnet vårt,hvordan skal flere oppleve rettferdighet om ikke noen kjempet for dem da? 
Dette er for meg en stor gåte at så mange ikke forstår hva som ligger nedlagt i hjertet på de som kjemper for andre mennesker.
De er rett og slett ikke egoister,men ønsker et bedre samfunn for alle,det burde egentlig være en plikt for ethvert menneske å rekke ut en hjelpende hånd til et mere verdig liv for de mest sårbare i samfunnet vårt..
Vi skal ikke bare leve for oss selv,for i det ligger tomheten som fører til mang en katastrofe ..........vokt deg vel for egoismens listige grep.....
Skrevet av Torill Erdal ... www.torilla.org

 

 

 
 
 
VELKOMMEN TIL MiNE HJEMMESIDER..... Med vennlig hilsen
Torill Erdal. sine hjemmesider.

Vis respekt for opphavet til både tekster,dikt,musikk som skapes.....

Vis respekt.

Les og hør på innholdet i denne bloggen med respekt og verdighet.Dette er hjemmesider med innhold både på godt og vondt og vær OBS på at noe av innholdet kan være veldig sterkt innhold fordi dette er ærlig innhold på godt og vondt ....

Jeg håper denne bloggen kan bli til glede for deg som er inne og titter.Vis respekt for det jeg legger ut,les det,men husk på at det jeg legger inn her er skapt fra de som har laget sanger og tekster og bilder,så husk at blandt annet sangene jeg har skrevet som blir lagt inn på denne bloggen er sanger som er beskyttet av Tono...Jeg setter pris på at alle som har glede av denne bloggen viser respekt for dette og behandler mine hjertesaker med respekt....På forhånd takk..Hilsen Torill.....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som medlem i TONO så synes jeg det er viktig å minne mennesker på dette med å ha respekt for alle som skaper musikk,tekster og annet.Reglene er klare innen TONO,men likevel skjer det at endel ikke tar det så nøye hvem som har laget musikk/ sang og mange sprer ikke videre hvor sanger / musikkstykker kommer fra,men tar og æren av verkene selv isteden......dette er i utgangspunktet ikke lov om den som er opphavet til musikken og sangene er registrert i TONO......... Reglene er veldig klare de,jeg vil dele følgende regler fra TONO :

KUNDER
Velkommen til våre kundesider!

TONO representerer 24 000 norske opphavsmenn, og tilrettelegger for at samfunnet kan bruke musikken disse skaper og eier. Her finner du informasjon om hvordan du får tillatelse til å spille musikk offentlig.

Når musikk fremføres offentlig, for eksempel på konserter, i restauranter, butikker, kjøpesentre og lignede, skal opphavspersonene ha gitt sin tillatelse til den som er ansvarlig for at musikken fremføres.

Kravet om tillatelse gjelder også ved tilbud om musikk på Internett i form av nedlastingsmuligheter av musikk, streaming m.m. Dette er en grunnleggende rett en opphavsperson har, og som gjør at opphavspersonen kan beholde eierskapet til sitt verk etter at det er skrevet og tilgjengeliggjort for allmennheten.

Hva gjør Tono?
TONO gir tillatelse til offentlig fremføring av musikk på vegne av de komponister, tekstforfattere og forlag som har forvaltningskontrakt med TONO. Gjennom gjensidighetsavtaler gir TONO også tillatelse til fremføring av musikk i Norge på vegne av utenlandske opphavspersoner som har forvaltningsavtale med tilsvarende selskap i sine respektive land.

Som kunde av TONO får du tillatelse til å fremføre nærmest all verdens musikk i forretningslokaler eller ved konserter, danseforestillinger, og i andre sammenhenger hvor musikk skal fremføres offentlig! TONO vil gjerne bistå deg, og gjøre det enkelt å bruke våre medlemmers musikk. Finner du ikke den informasjonen du trenger her på disse sidene, så ringer du oss på tlf. 22 05 38 48, eller send en e-post til marked@tono.no.

 

 

Enhver er skapt med forskjellige evner ,bruk dine evner til noe nyttig.

                                                 

 

Visdom vokser der hjertet vil lytte.

Visdom vokser der hjertet vil lytte ,kunnskap øker underveis med erfaring.hjertefred starter der egoismen stopper og den som ikke vil slippe tak på gamle tankebygninger,den vil ikke få utvikling i hva Gud vil vise......... Lytt til hjertet ,der finner du svaret helt innerst inne.....lykke til......
Skrevet av Torill Erdal.
 
 
Fred i hjertet kan jeg ha,føle ro i tidens jag.Hjertefred hver dag som går,midt i alt en fred jeg får........ Diktet av Torill Erdal.
 

Et av mine dikt...

 
 
 
 
 

I krigen vokser kampen,den er så hard og kold,

men du kan tenne lampen om alt blir mørkt som mold.Så hold nå ut i striden,ja kjemp den gode strid, da blir det seier siden,du bruker godt din tid.                                                                                                                                                                              -                                                        

For sannhet må jo vinne når du har rent motiv.Da vil du glede finne,du får et ærlig liv.Du er jo gjest i verden den tid du lever her, vær ærlig mot din neste,de som deg elsker her...                                                                         --------------------------------------                                 Opphavsrett og forfatter : Torill Erdal.

 

 

Velkommen til min verden og mitt hjertespråk.
Tittelen " Stans opp" er tittelen på min cd som jeg sang inn i Studio 19 i Hamar....
 
 

 

 

 

La meg være den jeg er skapt til å være.

Dikt av Torill Erdal.

Om jeg er slik eller sånn hver stund,
Om jeg er på topp eller helt i bunn.
Likevel er jeg jo meg,
Om jeg er glad eller lei.
Noen liker meg slik jeg er,
Andre synes kanskje jeg burde ha tøffere klær,
Men for meg teller ei den ytre stas ,
Viktigst er at det indre ei fra meg taes.
For det er i hjerte som verdiene gror,
Det hjelper lite med masse tomme ord.
Ord uten handling,ei mening gir.
Ord uten kjærlighet i hjertet svir.
Aldri kan jeg bli perfekt igrunn,
Men jeg er iallefall ekte om jeg er på topp eller bunn.
 
 
 

Baksnakking og trakkasering ble til disse hjemmesidene.

 

Torill Erdal skriver:
Jeg vil ikke tie.
Mine hjemmesider har blitt til som en følge av alle som har spredt uriktige opplysninger om meg i mange sammenhenger. 
Takk til dere som har bidratt til at jeg har sett meg nødt til å si fra om hvem jeg i virkeligheten er og hva jeg i virkeligheten står for.
Takk at dere har holdt på å trakassere meg såpass både skjult og åpenlyst at jeg til slutt ikke lenger ville tie.
Dere forsøkte lenge få meg til å tie,men utfra resultatet av alle disse hjemmesidene mine så har deres trakkasering endt med mye positivt og viktig stoff ut i det virkelige liv.
Jeg angrer ikke på et ord av det jeg har skrevet og ingen får stoppe meg i å holde frem menneskerettigheter og sannheter om livet.
Dere som oppfører dere som dere ikke lenger kjenner meg,dere har oppnådd å få meg på avstand,og dere som velger å se meg slik jeg er,dere får oppleve meg som den ekte personen jeg har valgt å legge vekt på å være på både godt og vondt.
Mine hjemmesider er sannhet på godt og vondt .......
Velkomst og dikt. - www.torilla.org
TORILLA.ORG

 

Fra " Torill's tankekrok".

For meg har dette skriftsteder vært en sterk bønn i tider i mitt liv da jeg fryktet for mitt og mine barns liv pga voldelige menn.
Dette har vært en konkret bønn for meg og Gud er en konkret Gud,han har ledet meg ut av frykten og faren jeg og barna levde i,vi lever ikke under slikt lenger ,men det har vært en tøff kamp å komme seg fri fra voldelige....

 

 

 

 

 1. Torill Erdal

  Torill Erdal

   
  Hobby : Torill Erdal design. www.torilla.org
  Opptatt av rettferdighet og likhet i samfunnet.
  Vil stå på de svakes parti gjennom både Facebook og på mine hjemmesider www.torilla.org så ønsker jeg stå opp for rettferdighet og menneskerettigheter...
  Sang og musikk er og noe jeg elsker å drive med og som jeg kaller for Torill Erdal design and Music.
   
   
  Hver dag er ment som en gave til deg .
  Ta vare på de små gleder som skjer.

Jeg er best på å være meg selv.

Hvordan mennesker oppfatter meg kan være så forskjellig.
Hvordan jeg er stemmer ikke alltid med folks oppfatning av meg,
men en ting som stemmer om meg er at jeg ønsker det beste for alle og ønsker rettferdighet for alle.
Det er noe de vet som kjenner meg og vil se meg som den jeg er.
Best å være meg selv,det er det jeg liker best fordi alt annet blir kunstig og det er jeg ikke flink til.
Skrevet av Torill Erdal.

Visdomsfulle ord på engelsk.

 

Wisdom.

Pastor Michael Kenon

17. februar i nærheten av Indianapolis, IN, United States ·

I can still love you, like you or tolerate you, if you will%