Den ene.

Jesus forlot de 99 for å hente den ene.

 

JESUS BOR I HJERTER,IKKE I BYGNINGER :
Hvorfor tror mennesker at Jesus bor inni kirker og menigheter? 
Hvorfor går folk med tanker om at de må i et lokale med spesielle mennesker for å møte Jesus og Gud? 
Vet du,,,kirker og menighetslokaler er døde ting om ikke de som tilhører menigheten lar Gud og Jesus få sin plass der , og husk at Jesus kom ikke til verden for de friske som ikke har plass eller behov for han,nei han kom for dem som er ydmyke og syke,sårede og de som ser at de ikke kan frelse seg selv gjennom verken ord eller handlinger....
. De som ikke kommer inn på møtelokalene fordi dem blir frosset ut,de går Jesus til ,,,,,
Han forlater de 99 for å redde den ene som ikke noen ville bruke krefter eller tid på,han er ikke avhengig av verken mennesker eller lokaler for å la mennesker møte han,og når ikke mennesker åpner for medsøsken,vel da går han selv til de som mennesker svikter........og hva blir en menighet der utfrysning av medsøsken skjer,? Hva skjer på de steder der alt ytre skal være " perfekt"  når Jesus går ut for å være der mennesker trenger han ,mens dem i menigheten sitter prektige i sin egen godhet? 
Som sagt,Jesus er tilstede der det er behov for han og der han får slippe til.......... 
Hvem slipper til  Jesus i sitt hjerte uten at de skal dresse seg opp og gå inn på møte først? 
Skrevet av Torill Erdal.