Barn behøver kjærlighet ,grenseløs kjærlighet.

TVANGSFJERN VOKSNE,IKKE BARNA..BARN ER IKKE SKYLD I NOE.

SENDE BEKYMRINGSMELDING,,,,HVOR DA ?

Hvis barn lider overlast så anbefales det i Norge å sende inn bekymringsmelding til " barnevernet " .
Det er viktig å si fra,og ja,det er viktig å si fra,men til hvem? 
For hvis man skal si fra om slike ting så må man være trygg på at barnet får det bedre ved at man sier fra,,,,
,men i dagens Norge så er det dessverre slik at " farlige voksne som kan ødelegge barn" finnes både utenfor og innenfor barnevernet....
Både utenfor og innenfor diverse hjem i Norge og verden forøvrig..
Derfor kan det få fatale følger å blande inn barnevernet,fordi mange har blitt plassert i barnevernets " omsorg " hos mennesker som ALDRI burde fått vært i nærheten av barn , så jeg vil si at så lenge barnevern har så mange mangler og såpass mange dødsfall og varig uføre som følge av barnevernets omsorg så vil jeg være forsiktig med å anbefale å blande inn barnevern,fordi det kan ødelegge barn enda mere hvis 
" barna ikke får det bedre i barnevernets omsorg enn utenfor."...
Når skal dette bli et tema at det nå trengs andre tiltak iNorge enn 
" dagens barnevern" ? 
Når skal folk begynne å innse at " barnevern " i dag blir endel barns verste helvete på jord?.......... 
Jeg velger å sette fokus på dette etter å vite litt for godt om altfor mange som har fått ødelagt sine liv pga barnevernet.
Jeg er helt enig i at det er viktig å ikke tie,men det er et stort sjansespill å melde fra til barnevernet.
Hvorfor tar ikke heller folk tak i den eller de voksne som er i hjemmet og ødelegger for barn og evnt ektefelle enn å straffe barna for voksnes handlinger.La barn få være i hjemmet og tvangsfjerne den/ de voksne som ikke oppfører seg til barnas beste.
Å ta fra barn hjemmet fordi voksne oppfører seg til fare for barn,det er å straffe barn og evnt den som ikke er skyld i det vonde , det burde snart folk begynne å vurdere,eller er fagfolk for feige til å gripe inn og ta med ( tvangsfjerne) problemet ,altså den / de voksne ut av husene der noen ødelegger for en hel familie........

Skrevet av Torill Erdal.