Gud straffer ikke....

Gud elsker oss,av bare nåde.

Funnet på " Trosvitne": Til slutt kommer Elihu og taler. (32.2-). Han ble også harm på Job fordi Job påstod at han var rettferdig og at Gud var urettferdig. I sin uvitenhet om Satans spill sa Job også uforstandige ting. Men Job hadde faktisk også innrømmet at han kunne ha feil, og antydet at det kunne være noen andre enn Gud som stod bak.

Det som forvirrer de fleste er Elihus argumenter. Han snakker om naturen, om krokodiller og flodhester. Hva har dette med Jobs lidelser å gjøre? Og plutselig er det som om Elihu blir Herren, og det er Herren som fortsetter der Elihu slapp. Elihu var Herrens talerør. Elihus tale ble Herrens tale.

Herrens tale handlet om ting som var for ufattelig for et menneske å forstå. Dette er et bilde: Like vanskelig er det for oss å forstå lidelsens årsak. Men vi vet mer enn Job - for Job visste ikke at det fantes noen Satan. For vi som vet at Satan kan prøve oss på denne måten, kan gripe takknemligheten over at vi er funnet verdig til å prøves, og stå desto fastere på bekjennelsen om at Gud er rettferdig og vil vende dette til det gode for oss!

Selvforskyldt lidelse
Når dette er sagt, må jeg også innrømme at det finnes lidelser som er selvforskyldt. Legene kan fortelle oss at stress, hat, bitterhet og depresjon skaper spenninger i kroppen som igjen fører til sykdommer. Eller vi kan ha gjort ting som bringer oss i trøbbel. Dette er ikke Guds straff - det er naturlige følger. 

Men husk at Gud gjerne vil at du skal innrømme og lære av dine feil, derfor er det ikke sikkert han skåner deg for konsekvensene! Når du har erkjent og lært av dine feil, kan det være at Gud hjelper deg ut av dem.

Av og til kan andre menneskers valg og tilfeldigheter ramme oss helt urettferdig. Men verden er ikke noe rettferdig sted å leve i, fordi Satan er urettferdig i sin natur. Satan rammer mennesker med plager på en urettferdig måte for å få oss til å tvile på Guds rettferdighet.

Men det som rammet Job var ikke selvforskyldt. Gud sa selv at det var uten grunn! (2.3)
Job ble rammet fordi Gud måtte tillate Satan å prøve hans tro!

Jesu syn på saken
Disiplene kom og spurte Jesus angående en mann som var født blind: 

Joh.9.2-3: Disiplene spurte da: «Rabbi, hvem er det som har syndet, 
han selv eller hans foreldre, siden han ble født blind?» 
3 Jesus svarte: «Verken han eller hans foreldre har syndet. 
Det skjedde for at Guds gjerninger skulle åpenbares på ham. 

Og 

Luk.13.4-5a Eller de atten som ble drept da Siloa-tårnet styrtet sammen over dem, 
tror dere at de var mer skyldige enn alle andre i Jerusalem? 
5 Slett ikke! ......

Jesus avviser at sykdom og ulykker behøver å ha noe med skyld å gjøre. Skulle ikke vi tenke på samme måte? Motgang, sykdom og ulykker er vel tungt nok i seg selv, om vi ikke også skal slite med skyldfølelse i tillegg?!! 

Så ikke la andres anklager eller fordømmelse plage deg. For det du opplever kan være at din tro blir prøvet. Ta det som en tillitserklæring fra Gud, stol på at Han aldri vil la prøvelsene bli verre enn det du i Hans kraft kan klare å komme gjennom, og hvil i at det er ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus.

Se også en grundigere undervisning om Job i en video fra Bibelkanalen.

 

Må vi gi tienden?

Opprettet søndag 04. mai 2014 01:00PublisertTreff: 121
 

Kategori: Ukens undervisning fra Bibelen

 

En undervisningsserie om penger og tienden - M

å vi gi tienden?

Hvis du ikke har et rett bilde av Gud og hva han allerede  har gjort for deg, kan du kanskje begynne å ha en følelse av at Gud ikke er Gud vår fader, men gudfaren. 
Det er kanskje slik en del kristne har fremstilt Gud når det kommer til tienden. 
For å kunne beskytte deg og gi deg bønnesvar må du gi ti prosent av din inntekt, og da helst før skatt, hvis ikke vil forbannelse komme over deg og din familie. Kanskje du vil få store økonomiske problemer eller til og med sykdommer vil ramme deg, eller du vil ikke bli helbredet.
Dette høres mye mer ut som gudfaren enn Gud vår fader. Tienden er ikke noe du gir for å betale Gud noe, alt tilhører faktisk han allerede

 

 

 

Du kan se og lytte til denne undervisningen under.

Du kan også laste ned filen både på mp3 og video (mp4)!

Du kan gjøre det ved å bruke linkene under eller du kan bruke iTunes.

 

 

Å være snill er ikke bare å si ja og amen til alt.

Det er fint å være snill,men å være snill er ikke alltid å si ja og amen til alt.

Tekst av Torill Erdal.
 

Wisdom.

Pastor Michael Kenon

17. februar i nærheten av Indianapolis, IN, United States ·

I can still love you, like you or tolerate you, if you will; without approving of your lifestyle??!! And you can still be family..
But if you are a thief, I DON'T WANT YOU IN MY HOUSE!
If you are a Klepto, I DON'T WANT YOU RIDING IN MY CAR!
If you are a spy, I WILL NOT TELL YOU EVERYTHING ABOUT ME!
If you are jealous, I WILL NOT TELL YOU ALL OF MY GOOD NEWS!!
If you are nervous, I WILL TRY NOT TO MOVE QUICKLY AROUND YOU!!
If you're a gossiper, I WILL NOT TELL YOU MY SECRETS!!
If you are a drug addict, I WILL NOT LET YOU DRIVE MY CAR!!
If you have been convicted as a child molester, YOU CANT BE AROUND ANY KIDS!!
And if you like to spread your sexual preferences, choices, fantasies & exploits,
I DON'T HAVE TO LIKE IT, BUT I DON'T WANT MY KIDS AROUND YOU!!
On a normal basis, nobody spreads their stuff out in the open about being a thief, child molester, spy, jealous, gossiper & etc....
But you want to tell everyone about what you do in the bedroom, for all of us to see??!!
The law was made for the lawless....even though it may get changed.....
Keep that mess to yourself only and stop trying to teach our children it's okay to follow UNRESTRAINED LUSTS......
For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes & the pride of life and this is not of the Father. I John 2:16