Til kristne i menigheter.

" Torill's tankekrok"

Noen tanker til kristne mennesker og menigheter.

Mennesker i menigheter rundt om undrer seg på at endel mennesker er utenfor menigheter.
Mange mennesker i menigheter mener at hvis noen faller utenfor menigheten så er det noe " feil" med den som er utenfor fellesskapet,og ingen i menigheten bryr seg med å prøve finne ut hva som egentlig skjer.
Har noen tenkt på at det kan være inne i menigheten det skjer ting som støter mennesker bort ?

Kanskje endel mennesker i menigheter burde begynne spørre seg selv hva som foregår innenfor fellesskapet når noen holder seg utenfor?

Hvor blir omsorg og kjærlighet av fra fellesskapet for den som faller utenfor?

Skrevet av Torill Erdal. 2.2 -2015

 

Sårbare mennesker sviktes av både system og enkeltmennesker.

 

Noen ganger tror jeg at Norge hadde vært et bedre land hvis Norge fikk mere empatisme og hvis ikke mennesker ble lurt av politi,rettsvesen,helsesystemet,og velferdsordninger.
Hvordan ville du hjulpet andre hvis du visste at mennesker ikke får den hjelp de har krav på for et verdig liv?
Kanskje det er sånn alle burde tenke at : "Mange ikke får tilstrekkelig hjelp og trenger sårt litt medmenneskelighet" ?
Hvordan ville du gjort en forskjell hvis du ikke overlot alt til de som svikter de mest sårbare i Norge?
Hilsen Torill Erdal.

Stor forskjell .

 

Torill's tankekrok.

Det et stor forskjell på å oppleve frykt i ensomhet,og det å oppleve frykt uten ensomhet.
Det er stor forskjell på å oppleve sykdom i ensomhet og det å oppleve sykdom uten ensomhet.
Det er stor forskjell å oppleve dødsangst i ensomhet og det å oppleve dødsangst uten ensomhet.
Det er stor forskjell på å oppleve fattigdom i ensomhet og det å oppleve fattigdom uten ensomhet.
Det er stor forskjell på å utsettes for baktalelse i ensomhet og det å oppleve baktalelse uten ensomhet.
Det er stor forskjell på å oppleve mobbing i ensomhet og det å oppleve mobbing uten ensomhet.
Det er stor forskjell på å oppleve fornedrelse i ensomhet og det å oppleve fornedrelse uten ensomhet.

Skrevet av Torill Erdal.

 

Glede og sorg er viktig å dele.

 

Ingenting gir større styrke enn å dele positive ting med andre og dele sorger med andre.En glede blir dobbelt så stor når den deles,og sorgen blir halvparten så stor når man forstår at man kan dele den med flere,og ikke minst få vite at flere opplever det samme..Glede og sorg er ment for å bæres i lag,da blir mennesker mest hele og styrket...... Hilsen Torill.
 

Noen ord om Facebook- vennskap.

 

Facebook- vennskap er et type vennskap uten innlevelse.

Facebook er et sted der venner samles uten å ha noe ansvar for hverandre.
Facebook er stedet der venner samles for å følge med på andre uten å bli oppdaget.
Facebook er stedet det ingen ser når noen smiler.
Facebook er stedet der ingen ser når noen gråter.
Facebook er stedet der mange kritiseres hvis de forteller hvor tøft livet er.
Facebook er stedet der mange er venner uten noen gang å møtes.
Facebook er stedet hvor vennskap har fått en annerledes mening .
Facebook er et sted der venner ser hverandres fjes kun når de selv vil.
Facebook- vennskap kan ikke sammenlignes med ekte vennskap fordi ekte venner er venner utenom Facebook,og facebookvennskap fungerer kun når folk gidder selv å være en facebookvenn,ikke når facebookvenner trenger venner.......
Facebook- vennskap er vennskap uten innlevelse.....
Men Facebook er bra for den som ønsker nå ut med et budskap.
Fin måte å spre det man har på hjertet ,for folk på Facebook liker å dele og spre det andre sier,så hvorfor ikke da si noe fornuftig ?
Skrevet av Torill Erdal.

Et av mine mange dikt.

Dikt om indre verdier.
Forfattet av : Torill Erdal.

Er man bra nok i andres øyne,blir man inkludert,
men er man ikke bra nok så blir man isolert.
Man trenger ikke lure på hva mennesker har kjær,
For har man bare penger nok så blir man populær.

Hvor ekte blir vel kjærlighet hvis penger fokus er,
Hvor mye kan man elske folk hvis man er penge- kjær?
For penger kan ei gi noen ekte kjærlighet,
Når penger er i fokus ,det gir ei hjertefred......
 

La mennesker finne sin vei.

TORILLS TANKEKROK :
Har du tenkt på hva du kan stenge for andre mennesker ved å si at et menneske ikke burde satse på noe og personen kanskje brenner veldig for det i hjertet sitt.
Ofte skjer det at andre styrer de som vil noe med å frata de troen på det de brenner for.
Vær varsom med å ikke oppmuntre de som finner en vei du ikke selv har tenkt å gå og oppmuntre heller ved å la folk prøve å satse på det de trives best med selv,det gjelder også overfor egne barn.
Vær en oppmuntrer for barna så de kan få tro på de ting som ligger nedlagt i deres evner,tro ikke at alle skal satse på det du selv har evner til,for vi er alle skapt forskjellige,også på de ting som handler om både utdannelse,jobb og hobby.....,La mennesker finne sin vei....... 
Skrevet av Torill Erdal.
 

 

Jesus forlot de 99 for å hente den ene.

 

JESUS BOR I HJERTER,IKKE I BYGNINGER :
Hvorfor tror mennesker at Jesus bor inni kirker og menigheter? 
Hvorfor går folk med tanker om at de må i et lokale med spesielle mennesker for å møte Jesus og Gud? 
Vet du,,,kirker og menighetslokaler er døde ting om ikke de som tilhører menigheten lar Gud og Jesus få sin plass der , og husk at Jesus kom ikke til verden for de friske som ikke har plass eller behov for han,nei han kom for dem som er ydmyke og syke,sårede og de som ser at de ikke kan frelse seg selv gjennom verken ord eller handlinger....
. De som ikke kommer inn på møtelokalene fordi dem blir frosset ut,de går Jesus til ,,,,,
Han forlater de 99 for å redde den ene som ikke noen ville bruke krefter eller tid på,han er ikke avhengig av verken mennesker eller lokaler for å la mennesker møte han,og når ikke mennesker åpner for medsøsken,vel da går han selv til de som mennesker svikter........og hva blir en menighet der utfrysning av medsøsken skjer,? Hva skjer på de steder der alt ytre skal være " perfekt"  når Jesus går ut for å være der mennesker trenger han ,mens dem i menigheten sitter prektige i sin egen godhet? 
Som sagt,Jesus er tilstede der det er behov for han og der han får slippe til.......... 
Hvem slipper til  Jesus i sitt hjerte uten at de skal dresse seg opp og gå inn på møte først? 
Skrevet av Torill Erdal.