Gi offer tillatelse til å reagere.

 

CECILIE NYGAARD STÅR FREM OM SAKEN OM MAMMAEN SOM BLE FORGIFTET ,la oss respektere de som opplever å bli påført grusomme ting ,la oss gi dem lov til å si at : " JEG HATER HAM "- Jeg skulle ønske han aldri slapp ut av fengsel. Det er skremmende at han skal slippe ut. 14 år er altfor lite for det han gjorde, sier Cecilie Nygaard om sin mors morder til bladet Kamille. © FOTO: Lena Knutli
SÅ MOREN BLI PINT TIL DØDE:
- Jeg hater mammas morder......

VIKTIG Å RESPEKTERE DE SOM HAR BLITT UTSATT FOR GRUSOMME TING........
Det er lov å hate....Hat er en måte å håndtere smerte på, mener Eva Therese Næss, universitetslektor i psykologi og psykologspesialist ved Universitetet i Tromsø.
– Hat består av sterke følelser og er intenst. Hovedfølelsene er sinne og frykt. Hat er en reaksjon på smerte vi føler etter å ha blitt alvorlig krenket, eller etter at noen andre er krenket eller skadet. Å føle hat kan gi kraften vi trenger for å stå oppreist, for å si fra og sette grenser. Samtidig er vi redd for krenkeren.
Det er klart det er «lov» å hate, mener Næss.
– Noen trenger å hate fordi det mobiliserer dem og gir en følelse av kontroll i hverdagen. Det er viktig å få fram at ingen kan si at du ikke skal hate, at følelsen er tabu. Det er en naturlig reaksjon og en måte å mestre enorm smerte på etter tap eller en krenkelse, sier psykologspesialisten.
– Hat kan beskytte selvrespekt og verdighet, sier filosof Espen Gamlund, førsteamanuensis ved Institutt for filosofi, Universitetet i Bergen.
Innen filosofien tenkes hevn i utgangspunktet på som noe negativt.
– Mange filosofer deler oppfatningen at det bør begrenses på grunn av dets selvdestruktive funksjon. Andre vektlegger hatets positive funksjon, sier Gamlund.
Hat kan være et uttrykk for protest mot urett en er utsatt for.
– Da har det en positiv funksjon, fordi det beskytter deg ved å vise at du ikke finner deg i uretten du er utsatt for, sier filosofen.
Hatet er dermed et uttrykk for at du ivaretar respekt for deg selv.
– Jeg sympatiserer med dem som føler hat etter en grov ugjerning. Følelsen er en naturlig del av det å være menneske. En skal ikke være engstelig for å kjenne på den. Faktisk kan det være uttrykk for noe positivt. Det vitner om at du reagerer moralsk på en urettmessighet begått mot deg, og det tror jeg kan være nyttig, sier Gamlund.