Hjelp som ikke overhode hjelper.

 

  • SYSTEMFEIL I NAV: - Jeg ønsker ikke å henge ut noen på gjeldende Nav-kontor. Folkene som jobber i Nav har en skole bak seg og en ledelse over seg. Men et eller annet sted på veien har noe gått svært galt. Dette er systemfeil.
 

Systemet dreper flest

DEBATT: I stedet for å hjelpe unge mennesker som er motiverte for å gjøre endringer i livet, møter Nav dem med mistenksomhet og nedvurdering.

 

 

 

ARTIKKELFORFATTER: Bjørn Dahl

FOTO: PRIVAT

Først ønsker jeg å rette en stor takk til Ola Jøsendal for hans modige utspill om medisinsk heroin. Reaksjonene fra helseministeren og resten av apparatet er mer uforståelige. Spesielt uttalelser om at man i stedet skal arbeide for bedre oppfølging av de med rusproblemer. Mitt spørsmål blir da, bedre enn hva? Det systemet vi har i dag, er en enveis slusing inn i elendighet skapt av moralisme, uvitenhet og udugelighet.

 

En systemfeil

Dessverre kjenner jeg godt en historie fra virkeligheten. Jeg ønsker ikke å henge ut noen på gjeldende Nav-kontor. Folkene som jobber i Nav har en skole bak seg og en ledelse over seg. Et eller annet sted på veien har noe gått svært galt. Dette er systemfeil.

Et ungt par som begge har en fortid med rusmisbruk, men som ikke kan kalles narkomane, oppdager at hun er gravid, og de ønsker å få barnet. Stedet de bor egner seg ikke for barn, så de tar kontakt med far for å få hjelp til å finne noe mer passende. De finner et sted som ikke er for dyrt i en kommune hvor de er nærmere familien. Mannen i forholdet er jobbsøkende. Han har en CV som gjør det realistisk å kunne forvente at han faktisk finner en jobb. Vi snakker om et ganske alminnelig par, uten alvorlige problemer med samfunnet eller rus.

Ingen hjelp fra Nav

Problemene starter fra dag én i kontakt med Nav i deres nye bostedskommune. Far må forskuttere leie, depositum, utgifter til flytting og mat. Først etter 14 dager kommer første utbetaling fra NAV. Da med et beløp som tatt i betraktning situasjonen er en provokasjon. Beløpet blir heller ikke betalt ut på den dagen Nav oppgir, men må purres. Det Nav derimot er raske nok med er å sende en ruskonsulent for å få en urinprøve fra den vordende mor. Det oppleves som at Nav her i samarbeid med barnevern allerede planlegger å ta barnet fra dem. Er det dette man kaller bedre oppfølging? Provokasjonen blir ekstra stor fordi man enda ikke har prøvd å gi dem hjelp.

Etter fire uker har far lagt ut 50.000 kroner. Penger han må regne som tapt fordi Nav av uforståelige grunner ikke etterbetaler utlegg. Dette er faktisk penger Nav etter loven er ansvarlige for å dekke, ifølge loven om sosiale tjenester, der formålet er å bedre levekårene for vanskeligstilte. Loven skal bidra til at utsatte barn og unge og deres familier får et helhetlig og samordnet tjenestetilbud.

Enveisbillett til helvete

Nav er ansvarlige for at velferden i samfunnet ikke skal hvile på om man kommer fra en rik familie. Far er i dette tilfellet selv uføretrygdet, og han er ikke engang hennes juridiske far, men stefar uten noen formell forpliktelse.

Hvis de to unge ikke hadde hatt noen som kunne hjelpe dem, er det eneste Nav kunne hjulpet med, en enveisbillett til helvete. De hadde stått husløse. De ville sannsynligvis ha blitt fratatt sitt kommende barn, med de traumer det medfører. Et liv på gata lar seg ikke gjennomføre i en landsens kommune, så de hadde nok reist til Bergen. Har noen der ute et forslag til hvor neste stoppested ville vært? Jeg trenger ikke å si mer. Så var det «på an igjen» med Nav, nå kanskje som tunge stoffmisbrukere, så de kan få noe oppfølging. Er det noen som ser galskapen?

Møtes med mistenksomhet

Samfunnet kunne spart store summer på å hjelpe unge mennesker som er motiverte for å gjøre endringer i livet. I stedet møter Nav disse med mistenksomhet og nedvurdering. Dette fører de unge inn i en nedadgående spiral av elendighet. Når endestasjonen er nådd vil de samme sosionomene komme med tilbud om oppfølging og andre tomme fraser. Fremdeles ingen hjelp å få.

Siden det viktigste i denne situasjonen er å skaffe arbeid til denne unge mannen, i jubileumsåret for grunnloven, er det på sin plass å minne om §110: «Det paaligger Statens Myndigheder at lægge Forholdene til Rette for at ethvert arbeidsdygtigt Menneske kan skaffe sig Udkomme ved sit Arbeide.«

 

 

Overgrep blir begått både innenfor og utenfor endel barnevernshjem, .

SENDE BEKYMRINGSMELDING,,,,HVOR DA ?

Hvis barn lider overlast så anbefales det i Norge å sende inn bekymringsmelding til " barnevernet " .Det er viktig å si fra,og ja,det er viktig å si fra,men til hvem? For hvis man skal si fra om slike ting så må man være trygg på at barnet får det bedre ved at man sier fra,,,,
,men i dagens Norge så er det dessverre slik at " farlige voksne som kan ødelegge barn" finnes både utenfor og innenfor barnevernet....
Både utenfor og innenfor diverse hjem i Norge og verden forøvrig..
Derfor kan det få fatale følger å blande inn barnevernet,fordi mange har blitt plassert i barnevernets " omsorg " hos mennesker som ALDRI burde fått vært i nærheten av barn , så jeg vil si at så lenge barnevern har så mange mangler og såpass mange dødsfall og varig uføre som følge av barnevernets omsorg så vil jeg være forsiktig med å anbefale å blande inn barnevern,fordi det kan ødelegge barn enda mere hvis " barna ikke får det bedre i barnevernets omsorg enn utenfor."...
Når skal dette bli et tema at det nå trengs andre tiltak iNorge enn " dagens barnevern" ? 
Når skal folk begynne å innse at " barnevern " i dag blir endel barns verste helvete på jord?.......... 
Jeg velger å sette fokus på dette etter å vite litt for godt om altfor mange som har fått ødelagt sine liv pga barnevernet.

Skrevet av Torill Erdal.

HVORFOR LYVER DE SOM VEDTAR LOVER OG REGLER I NORGE ?

Hvorfor opplyses det om at det går an å søke om startlån selv om folk går på arbeidsavklaring,og i praksis er det ikke slik ,for jeg har nettopp sjekka dette og da fikk jeg et svar som ikke stemmer med det som står i lover og regler ang Startlån.

I reglene står det følgende :

4. Inntektskriterier:
Flere kommuner regner arbeidsavklaringspenger som «inntekt» god nok i startlånssammenheng. I følge Proba samfunnsanalyse (2012) er det 68 % av kommunene som inkluderer AAP. Dette betyr å ta en større risiko da AAP ikke er langvarig ytelse og kan få ulikt utfall for den enkelte. Noen begynner å jobbe igjen, noen går over på en ufør-stønad, mens andre igjen ender med sosialstønad. 
MEN. MEN. MEN........ Det stemmer ikke i praksis nei slik som veldig ofte i mange saker ,for :

Når man undersøker og snakker med de som sitter med midler og vedtak så er svaret dette.... :

Hei Torill

Får å få innvilget Startlån i Husbanken forutsetter det at man har en varig inntekt.
Arbeidsavklaringspenger en midlertidig inntekt.

Dersom du har ytterligere spørsmål rundt dette, kan du ta kontakt med oss i Nav Skien for en samtale med informasjon.


------------------------------------
Med vennlig hilsen
Nina Aasland
Teamleder Sosialfaglig team
NAV Skien
(55553333 / 67259197 // *nina.aasland@nav.no

 
Liker ·  · 

Hva står NAV for egentlig.

ALTFOR LANGE VENTELISTER...og behandling som koster så mye at syke ikke har råd til den hjelpen de burde fått. I Norge så skryter folk av at det finnes så mye tilbud for mennesker som vil komme seg på bena etter sykdom og påkjenning,men man skal være sterk for å orke alle negative svar og hindringer for å få rett hjelp til helsa for å friskne til..I dag fikk jeg et slikt svar da jeg undersøkte om å få behandling....et av mange svar som gjør meg enda mere sliten.

Sendt: 25. mars 2014 12:22
Til: Resepsjon
Emne: Jeg har sett litt på info om opplegget deres.

Jeg er veldig interessert i å få vite mere om deres treningsopplegg siden jeg sliter med veldig mye smerter i hele kroppen,men ryggen min har jeg ekstra problemer med og har gjennomgått en operasjon der jeg fjernet galleblæra,og jeg er veldig tom for krefter,sliter med å vite hva jeg skal spise og hva jeg tåler å spise og alt gjør livet ganske slitsomt,og jeg har verket i mange år.... Er 44 år, går på arbeidsavklaring....kan man få dekket deres opplegg gjennom NAV når man går på arbeidsavklaring?   Finnes det noe liknende tilbud rundt Skien / Porsgrunn?    

 

Svar fra et behandlingstid-sted: 

Når det gjelder fysikalsk behandling kan deler av dette bli dekket hvis du har en henvisning, men dessverre er det altfor lange ventelister.
Da vil jeg nok anbefale deg og starte opp med en personlig trener og kostholdsveiledning.

En fin startpakke når det kommer til personlig trener er 10 * 25 min til 3250,-. 

Når det gjelder pris på kostholdsveiledning, må vi komme tilbake til det.

Med vennlig hilsen
Vallhall │  │ Resepsjon
Innspurten 16, 0663 Oslo │ 23 06 74 00 │ resepsjon@vtts.no
 
 
Leverandør av god helse │ www.vtts.no