"Gud lar det regne over både gode og onde."
Han gjør ikke forskjell på folk.

Her på jord er det både godt og vondt fordi verden er underlagt verdens lover,og Gud har skapt himmelens lover.


Guds rike på jord består av alt som er godt,

Verdens hersker Djevelen råder over denne verden og ondskapen i denne verdens omgivelser som mennesker er født inn i er i denne verden.

 

Noen mennesker ofrer seg for det gode,
andre mennesker ofrer seg for det onde.

Gjennom noen menneskers godhet så får andre det bra og gjennom noen menneskers ondskap så får andre lide vondt.

Urett er skapt gjennom ondskapen som hersker i denne verden og noen mennesker lever for å skape uretten på jord.

Når man ser hvordan ondskapen i verden får ødelegge så kan man skimte konturene av hva Helvete i evigheten er sammensatt av og når man ser det gode som finnes i gode mennesker og hendelser på jord,så får man en forsmak på Himlen i evigheten.

Alle mennesker er underlagt verdens lover,men alle har vi en sjel som vi kan la godhet og Jesus få lov å herske og lede.

Om kroppen forgår så skal likevel sjelen leve evig og det er det aller viktigste tilslutt at sjelen får tatt valg gjennom mennesker slik at mennesker blir bevisst at det valget vil vare en hel evighet.
Livet på jorden varer noen år,men livet i evigheten tar aldri slutt.

Jeg vet at jeg her på jord har en far (Gud)og en bror (Jesus) og talsmannen ( Den Hellige Ånd) som fører min vei så jeg kan gå inn i evigheten i himlen når livet på jorden er slutt.....

Når min dag på jord er over så er himlen mitt hjem for evig...........

Skrevet av Torill Erdal. Juli 2015.

Himmelsangen min.