Alt du sår kan høstes når det er modent.( ikke alle mennesker er klare for frelsen på sekunder).
Plukk aldri umoden frukt ,men la ting modne naturlig.( ufrelste sjeler).
Ethvert frø som spirer trenger næring,så husk å gi både vann og gjødsel.
( Ufrelste mennesker trenger å se i praksis hva kristendom er og lære å modne gjennom å lære kjenne sannheten i det virkelige liv).
Vis tålmodighet og overlat til Jesus å lede prosessen i møte med ethvert menneske du har nød for i ditt hjerte)
Vær et lys i en mørk verden så mennesker kan finne veien til noe som gir evig verdi.