Om forsikring.

 

Torill Erdal skriver :
Mange frykter for å bli syke å dø,men færre frykter å dø uten å være rede for himlen.
Alle er opptatt av å skaffe seg forsikring for livet på jorden , men færre er opptatt av å forsikre seg for evigheten.
Alle skal en dag dø,men ingen vet tiden for den enkelte,men en ting som er sikkert er at døden en dag kommer for den enkelte og det viktigste er å leve livet på jorden slik at den enkelte kan leve i evigheten med følgene av livets valg......

 

 

 

 
 

En blir tatt med,en blir latt tilbake..... ( Vær alltid rede til Jesu komme)

Spørsmål 5: Hva skjer med de ufrelste som lever når Jesus kommer igjen? 
Bibelen svarer:

“Men Herrens dag skal komme som en tyv, og da skal himlene forgå med veldig brak, og himmellegemene skal komme i brann og gå i oppløsning, og jorden og alt som er bygd på den, skal brenne opp, 2. Pet. 3:10.

“Dere vet jo selv godt at Herrens dag kommer som en tyv om natten. Når de sier: fred og ingen fare! - da kommer en brå undergang over dem.... og de skal slett ikke slippe unna, 1. Tess 5:2.3.

“Og slik som det var i Noahs dager, slik skal det også være i Menneskesønnens dager. De åt og drakk, de tok til ekte og ble gitt til ekte - like til den dag da Noah gikk inn i arken. Så kom vannflommen og ødela dem alle. På samme vis - slik som det var i Lots dager: De åt og drakk, de kjøpte og solgte, plantet og bygde. Men den dag da Lot gikk ut av Sodoma, lot Gud det regne ild og svovel fra himmelen og ødela dem alle. Slik skal det også være på den dag Menneskesønnen åpenbares”, Luk. 17:26-30.

“Den natt skal to være i èn seng. Den ene skal bli tatt med, den andre skal bli latt tilbake. To kvinner skal male på samme kvern. Den ene skal bli tatt med, men den andre skal bli latt tilbake. To skal være ute på marken. Den ene skal bli tatt med, den andre blir latt tilbake... Hvor Herre? (blir det av de som er latt tilbake). Svar: Hvor åtselet er, der skal ørnene (gribbene) samles”, Luk. 17:34-37.

“Løft deres øyne til himmelen, og se på jorden her nede! For himmelen skal forsvinne som røk, og jorden skal eldes som et klede. De som bor på den, skal dø som mygg. Men min frelse skal vare til evig tid og min rettferdighet skal ikke brytes, Jes. 51:6.

“Da skal Menneskesønnens tegn vise seg på himmelen, og alle folk på jorden skal bryte ut i klagerop, og de skal se Menneskesønnen komme på himmelens skyer med kraft og stor herlighet”, Matt. 24:30.

“Dette skal skje når Herren Jesus åpenbarer seg fra himmelen med sin makts engler. Han kommer med flammende ild, og tar hevn over dem som ikke kjenner Gud og over dem som ikke er lydige mot vår Herre Jesu evangelium. Den straff de skal lide blir en evig fortapelse borte fra Herrens åsyn..” 2. Tess. 1:7-9. (Det er her viktig å forstå at ordet hevn i grunnteksten også bærer betydningen “å normalisere eller gjenopprette” og at ordet straff har i seg nyansen “å la noe skje” som i denne sammenheng er rettferdighet. Det er selvvalgte konsekvenser knyttet til det å velge ikke å kjenne Gud og ikke å lyde ham)

“De som Herren har drept, skal på den dagen ligge fra jordens ene ende til den andre. Ingen skal gråte over dem, ingen skal samle dem opp og begrave dem, til gjødsel utover jorden skal de bli”, Jer. 25:33.
“Og himmelen vek bort, likesom en bokrull som ruller sammen. Og hvert fjell og hver øy ble flyttet fra sitt sted. Kongene på jorden og stormennene og hærførerne.... gjemte seg i hulene og mellom berghamrene.Og de sier til fjell og klipper; Fall over oss og skjul oss fra hans åsyn som sitter på tronen og fra lammets vrede. For deres store vredesdag er kommet, og hvem kan da bli stående”, Åp. 6:14-17.
 

Don't overlook Salvation.

Alle mennesker har evigheten nedlagt i sine hjerter.

Mange mennesker ønsker nå å kremeres når de dør.
Tror de at de blir tilintetgjort på den måten? 
Alle mennesker har evigheten i hjertet sitt,så selv om kroppen blir brent til aske så vil sjelen leve i evighet.
Det indre livet kan ikke brennes opp i en kjeller ,men det kan risikere å brenne evig i Helvete hvis en person fornekter sannheten om Himmel og Helvete. 
Evigheten tar som sagt aldri slutt selv om det kan se sånn ut for det ytre øyet og for forstanden. Skrevet av Torill Erdal.

 

 

Sannheten om Helvete og om veien til himlen.

Veien til himlen er å ønske kjenne sannheten.....

DU,,,,,,,,, DU SOM KALLER DEG FRELST,,,,,,,,,,,
SPESIELL PÅMINNELSE TIL KRISTNE MENNESKER...
Kristne mennesker er utrolig forsiktig overfor folk som gjør bevisst ondskap og som bevisst lurer folk opp i stry,dem er livredd for å såre kjeltringene.
Jeg tror dem har glemt hva Jesus selv kalte slike mennesker,men jeg har ikke glemt hva han kalte dem,nemlig : " ORMEYNGEL " var ordene han brukte på dem og jeg er faktisk svært enig med han siden jeg har kjent på kroppen og i livet hvor stor skade slike mennesker kan påføre andre,Jeg har ingenting godt å si om slik bevisst ondskap og vet at Jesus er enig med meg i mine tanker.
Hvis vi gjør oss venn med slikt så blir vi medskyldige i deres gjerninger..........det er utrolig alvorlig.......Det står klart og tydelig også i bibelen at vi skal vende oss vekk fra slik ondskap og ikke velsigne det...... Skrevet av Torill Erdal. www.torilla.org
 

Evigheten har to alternativer ,himmel eller helvete.

 Vi ser hvor stort Helvete som finnes mange steder på jord,rart at det skal være så vanskelig for mange å tro at Evig Helvete finnes i evigheten..... Det beste vi mennesker opplever her på jord er bare en brøkdel av hva som vil bli i evighetens himmel,og det aller verste og vondeste vi kan tenke oss på jord,det er bare en brøkdel av hva det virkelige helvete blir for sjeler som havner der,og sannheten er at både himlen og helvete i evigheten tar aldri slutt,derfor er det viktig at mennesker velger mens de lever på en måte så de vil kunne leve med valget sitt i en hel evighet for evigheten tar aldri slutt og sjelen slutter ikke å leve selv om kroppen forgår......... Himmel og helvete er evig og alle mennesker har et valg....Ingen ender i Helvete uten selv å velge vekk det gode, ingen mennesker ender i Helvete fordi de ble skremt dit,men de som ender i Helvete tar bevisst valg om å ikke ville til Himlen,de fornekter det gode og elsker ondskap.De velger bort det gode ........    Skrevet av Torill Erdal.