Nye overgrep ble begått etter fem timer hos faren.

 KUNNE VÆRT UNNGÅTT.

Fylkeslegen mener barnevernet kunne forhindret overgrepene.

– Dette har vært slett barnevernfaglig arbeid. Helt tragisk, det er for jævlig rett og slett, sier fylkeslege Hans Tomter i Oppland.

Misbrukt etter fem timer hos faren

I bygda Snertingdal lot barnevernet mannen ha omsorg for sønnen og datteren, til tross for at han var dømt for voldtekter mot en 14 år gammel gutt. 

Da han ble siktet for voldtekter for ytterligere en mindreårig gutt i bygda, sendte de barna hjem til mannen så snart han var ute av varetekt.

– Det retten har lagt til grunn der, er at gutten fem timer etter at de blir sendt hjem igjen, blir utsatt for et nytt seksuelt overgrep, sier Iris Storås, aktor i rettssaken mot faren.

 
 

Fikk samvær uten tilsyn

Da barna var 11 og 13 år, ble de plassert i fosterhjem. Men selv etter at faren fikk sin andre dom for voldtekt mot mindreårige, tillot barnevernet samvær uten tilsyn. Sønnen ble utsatt for nye overgrep.

– Retten har lagt til grunn at under disse samværene uten tilsyn, så ble barnet utsatt for voldtekt, sier Iris Storås.

– Gjentatte voldtekter?

– Det var tale om gjentatte ganger, ja.

Faren ble i fjor dømt til ti års forvaring for overgrepene mot barna fram til 2010.

Beklager

Barnevernet fikk mange bekymringsmeldinger om barna fra de var fire og fem år gamle. Fylkesmannen har gransket saken og fastslår at barnevernet gjennom en årrekke har begått flere alvorlige lovbrudd.

Rådmannen i Gjøvik kreves for 3,7 millioner kroner i erstatning fordi overgrepene kunne vært avverget. Det var NRK Hedmark og Oppland som først omtalte erstatningskravet.

– Dette er bare å beklage. Barnevernstjenesten gjorde vurderinger basert på opplysninger som forelå, og de vurderingene var feil, konstaterer rådmann Magnus Mathisen i Gjøvik.

 
 
En stor problemstilling i Norge.
 
Overgrep skjer både i barnevern og i biologiske hjem,det må vi ikke undergrave og de barn som virkelig opplever overgrep i biologiske hjem,de barn har ekstra behov for å bli ivaretatt uten nye overgrep fra barnevernets system.Dette må bli et fokus og det må vi nødt til å ikke flytte fokus fra....
Denne saken er like grusom som når overgrep skjer fra barnevernskandaler og fosterforeldre....
Like grusomt begge deler.