• Overgrep skal ikke ties ihjel! Rieber-Mohn får støtteerklæringer i fleng. Vi er stolte av henne, som hadde mot til å dele sin historie med oss.
     

     

     
     

Viktige råd fra et incest- offer. : Libes tre råd om incest:
1.Når du har mistanke om incest: 

Du må våge å tenke det verste, selv om du kjenner vedkommende. Er du redd for å ta feil kan du stille indirekte spørsmål. Våg å spørre om barnet har opplevd noe som er vanskelig - om voksne har gjort noe de ikke skal.

2. Når du oppdager incest: 

Hemmelighold og taushet bekrefter skammen en som er utsatt for seksuelle overgrep føler. Den som ikke blir sett, mister troen på seg selv. Man mister ordene som kan beskrive hvordan man har det. Denne tausheten gjør en syk. Incest skal tales ihjel, ikke ties i hjel.

3. For å komme seg videre:

Den som er utsatt for overgrep må få ansvaret for egen heling. Det er vanlig at man føler maktesløshet og ikke tror at situasjonen kan endres. Da er det lett å gi opp. Man kan begynne å ta hensyn til overgriperen eller familien, fremfor seg selv. Dette er grunnlaget for en destruktiv offer-rolle. Så husk: Det er den som er utsatt for overgrep som innerst inne vet hva som skal til for å endre situasjonen.

Psykopati er en tilstand, men det er ikke galskap. Han vet at han skader deg, han vil det, og er strafferettslig tilregnelig. Så: Hva er han da?

 
Lider han av en hjerneskade? For mange er svaret ja, men slett ikke for alle. Ikke engang flertallet av dem.....
forskning.no > Psykopaten - uten samvittighet
www.forskning.no
Det siste utsagnet var antagelig så korrekt som det kunne blitt - og kunne kanskje vitnet om en eller annen form for selvinnsikt,men psykopaten utviser kun selvinnsikt i de tilfeller han kan få fordeler av det selv.....
Liker ·  · 

En voldelig far er ingen god far.

En voldelig far er ingen god far. Barn blir dømt til samvær med voldelig far.
For svært mange kvinner fortsetter volden etter bruddet. I en sjettedel av tilfellene der paret har felles barn, inkluderer voldsmannens trusler og vold også barna. Dette kan gjøre det vanskeligere for kvinnene å bryte med den voldelige partneren.

- Mange sier de går tilbake for å ha kontroll på hva som skjer med barna. Fars rettigheter i Norge er veldig sterke, og det synes jeg er flott. Men en voldelig far er ingen god far. Når en kvinne med barn går tilbake til sin voldelige partner, melder vi dette til barnevernet. Når mor og barn har fortalt om grov vold, må samfunnet reagere dersom kvinnen drar tilbake. I mange tilfeller får far omsorg for eller samvær med barna selv om han har utsatt mor for vold. Det burde være en komitè som kontrollerer sakkyndigerapporter i sivile rettssaker. Vi ser ofte at barn blir dømt til samvær med en voldelig far. Det er mer foreldrevern enn barnevern, sier Smaadahl.

Ensomheten - å bli stående helt alene uten noe nettverk, er også en grunn til at noen kvinner velger å gå tilbake til den voldelige mannen. Tanken på et liv i ensomhet virker mer smertefull enn et liv i vold.

..........................................................

 

 

HARSTAD (Nordlys.no): Leder av Fremskrittspartiets ungdom i Troms, Kristian Eilertsen vil øke straffene for personer som begår seksuelle overgrep mot barn. Han mener dagens straffemetoder har for dårlig effekt, og at tilbakefallene kommer for ofte når det gjelder seksuelle overgrep.

– Vi i FpU vil ha innført kjemisk kastrering som straffemetode for personer som har utført seksuelle overgrep mot barn, og det ønsker vi i inneværende stortingsperiode, sier Eilertsen.

Tilbakefall

Han sier at hvert år begås en rekke overgrep av seksuell karakter mot små barn. Eilertsen vil ha en slutt på dette så raskt som mulig.

– Små forsvarsløse barn blir utnyttet på det groveste. Det er et problem som i større grad må tas på alvor, sier Eilertsen.

FpU-lederen sier at barn fortjener en større grad av trygghet enn den man ser i dag.

– Ofte er det personer med nære relasjoner, og/eller psykiske lidelser som begår seksuelle overgrep mot barn. Dette må vi forhindre, og kjemisk kastrering er absolutt et godt alternativ, sier Eilertsen.

Han forklarer at ordningen er gjennomført i Polen og Danmark med stor suksess, og at han ikke kan se at det skal være noe problem å få det til også her til lands.

– Rundt fem prosent av befolkninga går rundt med lyster for å begå overgrep mot barn. Tilbakefallet er høyt blant personer som allerede er straffedømt, sier Eilertsen.

Verste kriminelle

Kjemisk kastrering vil han ha gjennomført på den måten at straffedømte må innta medisiner for å stoppe eller begrense hormondannelsen i kroppen. Dermed vil lystene begrenses, og spesielt menn vil ha vanskeligere for å få ereksjon, ifølge Eilertsen.

– Mulighetene for å begå overgrep mot barn blir med andre ord minimert, og i beste fall eliminert. Dette er noe vi ønsker at justisfraksjonen til Fremskrittspartiet på Stortinget skal ta opp til diskusjon. Nå som FrP sitter i regjeringsposisjon, har vi mulighet til å gjennomføre de lovendringene som skal til, sier Eilertsen.

Han sier at det er på tide å ta grep, etter å ha snakket om ei skjerping av straffene innad i partiet i mange år.

– Jeg vil hevde at seksuelle overgripere er de verste kriminelle vi har her i landet, og det krever strengere reaksjoner, sier Eilertsen.

Falsk trygghet

Daglig leder ved Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep (SMISO), Lene Sivertsen, sier at problemet med seksuelle overgrep er langt mer sammensatt, enn det som gis uttrykk for av Kristian Eilertsen.

– Kjemisk kastrering kan sikkert hjelpe mot noen tilfeller, men problemet vil være langt fra løst. Seksuelle overgrep handler like mye om makt og kontroll over andre mennesker, og er ikke alltid styrt av seksuell lyst, sier Sivertsen.

Hun mener fokuset heller bør ligge på forebygging og behandling, samt det å benytte seg av strengere straffer i langt større grad.

– Man kan ikke sette en overgriper i fengsel i tre måneder og anta at problemet er løst. Domstolene har mulighet til å gi langt høyere straffer, men det gjøres alt for sjeldent, sier Sivertsen.

Hun tviler på at det foreligger noen dokumentasjon som tilsier at kjemisk kastrering gir noen god effekt.

– Samtidig lever vi med en falsk trygghet gjennom politiattester, men kun de som blir tatt for overgrep, befinner seg i politiets registre. Flertallet av overgriperne blir aldri tatt.

Av skade blir man ikke klok ,men skadet ....sitert fra Erna Solberg...

"Av skade blir man ikke sterk, man blir skadet." Sterke inntrykk og viktig kunnskap på seminar om vold i nære relasjoner. Vi kvinnelige partiledere på borgerlig side arrangerte dette for å bidra til å fjerne tabuene rundt vold i nære relasjoner. Vi må gjøre det vi kan for å bekjempe problemet.
Liker ikke ·  ·  · 7661836 ·  · Sponset

Vold/overgrep.

Vold i nære relasjoner på dagsorden

De ikke-sosialistiske partiene avholdt konferanse for å sette vold i nære relasjoner på dagsorden.

- Nå må vi sørge for at vold i nære relasjoner holder seg på dagsorden. Tiltak og forebygging er viktig, men det alene kommer ikke til å ta bort tabuene om vold i nære relasjoner, sa partileder Siv Jensen, ved åpningen av gårsdagens kvinnekonferanse på Håndtverkeren.

Fremskrittspartiet, Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti satte i går vold i nære relasjoner på dagsorden og avholdt «Kvinnekonferansen», med fokus på dette temaet. Blant talerne var justis- og beredskapsminister Anders Anundsen, som tidligere i går mottok en rapport fra NKVTS om vold og voldtekt i Norge:

- Dette er et område hvor det er viktig, men også vanskelig, å være faktabasert. Dette tallgrunnlaget gjør oss bedre i stand til å treffe tiltak, sa han om funnene i rapporten.

Justis- og beredskapsministeren viste videre til at mye tyder på at barn som utsettes for overgrep, har større sannsynlighet for å bli utsatt for overgrep som voksen. Han var klar på at vi har en stor jobb å gjøre når det gjelder forebygging. Han uttrykte tydelig bekymring over det som ser ut til å være manglende tillitt til det offentlige hjelpesystemet. NKVTS-rapporten viste nemlig at kun en av ti voldtektssaker blir anmeldt til politiet. Andelen er noe høyere for alvorlig fysisk vold, der en av fire saker blir anmeldt.

- Jeg syns det er bekymringsfullt at så mange lar være å gå til politiet og at så få benytter seg av helsetilbudet etterpå, sa Anundsen.

Det har vært laget flere handlingsplaner om bekjempelse av vold og vold i nære relasjoner i løpet av de siste årene. Likevel viste NKVTS-rapporten at voldtekt av barn under 15 år er like utbredt nå som i 2009. Tove Smaadahl, daglig leder i Krisesentersekretariatet, var tydelig på at arbeidet mot vold i nære relasjoner har gått for sakte. Til dette var statsråden klar: 

- Dette er et område vi har pratet om og hatt handlingsplaner på, men vi må ha mer fokus på hva som kan bety noe og bli mer konkrete.

 
Overgrep mot barn er ikke noe overgripere gjør uten å planlegge det,det er veldig planlagt og gjennom- råttent............ ................................................... Tatt med instruksjonsfilm for å begå seksuelle overgrep mot barn
ØVRE ROMERIKE: I tillegg til videoer som viser grove seksuelle ovegrep mot små barn, hadde mannen en instruksjonsfilm for å begå seksuelle overgrep mot barn.

Brede Høgseth Wardrum
Profil E-post


Skriv ut
Tips en venn
Publisert 21.02.2014 kl 15:46 Oppdatert 21.02.2014 kl 16:26


Mandag må mannen i 50-årene fra Øvre Romerike møte i Oslo tingrett, tiltalt for besittelse av over 50 filmer og minst 15 bilder med barnepornografisk materiale.

Det var torsdag 10. juni 2010 politiet slo til mot mannen.

På adressen hadde han ifølge tiltalen lagret svært grovt barnepornografisk materiale, fordelt på en PC og en ekstern harddisk.

– Innholdet er svært grovt. Det er faktisk noe av det groveste vi har sett, sier aktor i saken, politiadvokat Mette Haldorsen i Oslo politidistrikt, til rb.no.

Viser overgrep
Materialet bestod ifølge tiltalen hovedsaklig av filmer som viser voksne personer som forgriper seg mot barn, samt barn i seksuelle situasjoner med andre barn.

En av filmene er ifølge tiltalen en instruksjonsfilm for å begå seksuelle overgrep mot barn.

Ifølge politiadvokaten kjenner ikke politiet identiteten til barna som vises i materialet.

– Vi vet ikke hvem barna er. Det er for øvrig ingen mistanke om at tiltalte har laget noe av materialet selv. Antakelig er det lastet ned fra internett, sier Haldorsen.

– Er han del av et barnepornonettverk?

– Nei, dette er en enkeltstående sak, sier politiadvokaten.

Vil ikke kommentere
Tiltaltes forsvarer, advokatfullmektig Ole-Kristian Ringnes, ønsker ikke å svare på hvordan hans klient forholder seg til tiltalen.

– Ingen kommentar, sier Ringnes til rb.no.

Det er satt av to dager til rettssaken i Oslo tingrett.
 
En av mange konkrete saker i Norge : Siden legen omtaler barnets far for pedofil ,fordi legen vet at barna har blitt utsatt for overgrep fra faren,men politiet har aldri straffet far,forteller ikke det at offer ikke blir tatt på alvor i Norge ?-------------------------------------------------------------

Egne presseklipp
Møter min isteren 
med incestbønn

Tekst: Marta Kjøllesdal

Janne Flittig Jacobsen ble misbrukt av stebestefaren i elleve år, men opplevde at bygda støttet ham framfor henne. Nå har hun engasjert seg i kampen for større åpenhet om incest.
BØ - En rektor som har voldtatt barn opplever ikke å få navn og bilde på førstesiden i avisen. Det kan derimot en politiker som har underslått noen titusen kroner få. Den som har voldtatt barn skal beskyttes. Hvilke signal gir det til barn som er blitt voldtatt? 
Janne Flittig Jacobsen viser fram to avisforsider mens hun spør. 
Hun ble selv seksuelt misbrukt av stebestefaren, fra hun var to til hun var 13 år. De ble rettssak, han tilsto, ble dømt til to og to måneder ubetinget fengsel, men slapp ut etter noen uker. Og kom tilbake, selv om han var dømt bort fra stedet. Flittig Jacobsen opplevde at det var han som ble trodd og ikke hun.
Tie eller bli mistrodd

- Jeg tror det samme hadde skjedd igjen, så mange år etter, sier hun. - Et barn som er utsatt for overgrep har i realiteten to valg; det er å tie og holde det inne i seg, eller snakke og bli stemplet. 
- Dette vet overgriperne. De er ressurssterke personer med godt nettverk rundt seg. Det er derfor de tør gjøre det. Det er sjelden en uteligger. Man må ikke tro at man kan se på et menneske at det er en pedofil, sier Flittig Jacobsen. 
Hun har i flere år arbeidet for å få fram problemet, at barn blir utsatt for seksuelle overgrep, men ikke får hjelp, at overgriperen blir beskyttet, men ikke offeret. På tirsdag får hun møte barne- og likestillingsminister Karita Bekkemellem på God Morgen Norge på TV2. Bakgrunnen for møtet er at Bekkemellem i et intervju i Dagbladet har innrømmet at barn og vold er forsømt. Nå håper Flittig Jacobsen at hun vil gjøre noe med det.
Problemet må fram

- Misbruk av barn må informeres om. Kommunene må på banen og starte tiltak. Når man kommer legekontoret blir man møtt av informasjon om røykestopp og kreftforening så snart man kommer innenfor døren. På speilet på damedo står det kanskje et klistremerke for oss som er seksuelt misbrukte. I Telemark har vi ett incestsenter i Grenland med 3-4 tilsatte, i et fylke med 167.000 mennesker. Og hvor blir det forebyggende arbeidet av, spør hun. 
- De knappe ressursene vi har blir brukt på de pedofile. Slik kan vi ikke ha det, sier Flittig Jacobsen. 
Nå vil hun ikke bare møte ministeren på tv for å si hva hun mener må gjøres. Hun jobber med temaet, og holder foredrag. Hun har også egen internettside, papilion.no, der hun forteller sin historie.---------------------------------------------------------------------------------------------- Hvem er overgriperen?
De aller fleste overgripere er menn, en liten andel er kvinner. 
Vanligvis kjenner overgriper barna fra før, og barna som blir utsatt har ofte stor tillit til overgriper.
Det kan være venner av familien, foreldre, søsken, slektninger, naboer, barnevakter, ledere i fritidsaktiviteter eller andre som kjenner barnet på en eller annen måte. 
Det færreste overgripere er fremmede menn som forgriper seg på barn de ikke har kjennskap til. Noen overgripere har vært utsatt for seksuelle overgrep som barn, andre har ikke hatt slike opplevelser. Noen overgripere er ute av stand til å ha et vanlig voksent seksualliv med voksne partnere, andre har ikke slike problemer.
Omtrent 1/3 av alle seksuelle overgrep mot barn under 18 år er overgrep fra jevnaldrende eller ungdommer. Svært ofte utsetter en overgriper barn for gjentatte overgrep. 
Det er også vanskelig å skjønne at noen, særlig noen som virker normale, kan misbruke barn. Da er det lettere å tenke at en virkelig overgriper er en fremmed, helst en litt sær type, som er så annerledes enn de vi gjenkjenner oss i og helt ulik våre venner og familie.
Det å høre om og lytte til barns historier om seksuelle overgrep medfører stort ubehag fordi det rokker ved ens idealer om barns oppvekst og oppfatninger om sine medborgere. Det truer dessuten hele familiens eksistens.
 
GJESTESKRIBENT

Rettssikkerhet også for barn…

F Abrahamsen 

Hvis vi skal klare å redusere volden som begås mot barn, må legene ta et langt større ansvar enn hva tilfellet er i dag. Det er nemlig ikke nok å ha et lovverk som beskytter de minste når de som sitter med kunnskap om skader og overgrep, kvier seg for å si fra.

Spørsmålet jeg ofte har stilt meg når jeg etterforsket saker som gjaldt vold mot barn, var hvorfor leger ikke hadde meldt fra om skader og overgrep som de helt klart må ha forstått var forårsaket av barnas foresatte.

Jeg møtte også leger som bevisst eller ubevisst brukte taushetsplikten som et middel for å unngå ubehageligheter. At dette gikk utover barna, så ut til å være mindre viktig. Noen leger beskytter seg selv ved å nekte å tro at foreldre kan utøve vold til og med mot babyer. Man prøver å finne andre forklaringer som for eksempel at barnet har falt ned fra stellebordet, falt ut av senga eller andre historier fortalt av tilsynelatende «knuste» foreldre. Det er innlysende at foreldre som har skadet sitt eget barn, har en rasjonell forklaring når de oppsøker sykehuset.

Ofte tar legen foreldrenes forklaring for «god fisk» og unnlater å stille oppklarende spørsmål. For legen er dette en måte å beskytte seg selv på. Hvis man innerst inne forstår av skadene at barnet har vært utsatt for vold, da har legen etter dagens lovverk en plikt til å ta kontakt med politi eller barnevern. Noe som kan føre til mye ubehagligheter ved oppslag i pressen, kritikk fra advokater og ikke minst politikere som forsøker å slå mynt på denne type saker.

Christoffer-saken fra Vestfold er en av de mest omtalte og alvorligste barnemishandlingssaker vi har vært vitne til i nyere tid i Norge. Saken er et eksempel på hvordan helsevesenet lot seg manipulere og trodde på foreldrenes forklaring. Jeg understreker at i denne saken sviktet hele hjelpeapparatet fra A – Å.

I dag får barnevernssaker ofte enorm medieoppmerksomhet som aggressive advokater vet å utnytte. Leger kan også oppleve å bli truet på livet av foreldre og deres støttespillere når en sak blir meldt til barnevernet.

Mange foreldre som skader sine barn, sliter med psykiske problemer. De går til behandling hos psykiatere som, slik jeg ser det, til tider har unnlatt å undersøke hvordan barnet har det. Jeg har opplevd at psykiatere og psykologer har trukket barna inn i behandlingen av det jeg vil kalle psykisk ustabile personer. Som tidligere ansatt i politiet har jeg ingen faglig kompetanse til å vurdere hvordan slike personer skal behandles. Det er imidlertid et faktum at mange barn er blitt drept av en mor eller en far som har gått til behandling. Jeg mener å se et mønster også her, nemlig at noen av bekvemmelighetshensyn velger ikke å gå til det drastiske skritt å be barnvernet gripe inn før det er for sent.

I dagens Norge forflytter folk seg i større grad enn tidligere. Jeg har erfart at kvinner som er fratatt sine barn av barnevernet, har reist fra hjemstedet der kvinnen er kjent av barnvern og politi, for å føde andre steder i landet. Dette er et fenomen leger bør være oppmerksomme på. Det må være lov å være «nysgjerrig» når det er til barnets beste.

Mitt ønske er at barnevernet, helsevesenet og politiet skal lære å samarbeide med det for øye å øke bevisstheten om hvordan man kan redusere antall skader på barn. Et slikt samarbeid vil ha en enorm betydning for barns rettssikkerhet. Å vedta lover og forskrifter som skal beskytte barn, er som å pilatusvaske sine hender, hvis ikke de som møter problemene i første linje gjør jobben sin, hvor ubehaglig det enn måtte være.

Det er grunn til å minne om at det i dag er straffbart ikke å følge opp varslingsplikten. Justisministeren har varslet at det i loven som blir fremmet nå i juli, presiseres at avvergingsplikten går foran taushetsplikten, selv om taushetsplikten er lovfestet.

Fylkeslege
 Hans Tomter i Oppland - HJERTESAK: Fylkeslege Hans Tomter i Oppland har gjort det til sin hjertesak å hindre mishandling og omsorgssvikt av barn.NRK

HJERTESAK: Fylkeslege Hans Tomter i Oppland har gjort det til sin hjertesak å hindre mishandling og omsorgssvikt av barn.

FOTO: NRK

Helsepersonell melder sjelden inn mistanke om barnemishandling

Helsevesenet bryter barnekonvensjonen fordi de ikke følger opplysningsplikten og melder fra om barn som har blitt skadet av mishandling.

 05.03.2013, kl. 20:02

Fylkeslege Hans Tomter i Oppland har gjort det til sin hjertesak å hindre mishandling og omsorgssvikt av barn.

En kartlegging av opprinnelsen for bekymringsmeldingene til barnevernet i fylket viser at helsevesenet melder inn færre saker enn bekymrede naboer.

– Bekymringsfullt

– Det er bekymringsfullt. Det er rart siden helsevesenet har en lovpålagt plikt til å melde fra hvis de har grunn til å tro at barn blir utsatt for overgrep eller omsorgssvikt, sier Tomter.

Av totalt 1607 meldinger i 2010 var bare 386 fra helsevesenet. Det tilsvarer en andel på 24 prosent. Resten kom fra annet hold.

– Det er helt klart et brudd på barnekonvensjonen fordi meldeplikten til barnevernet er lovpålagt. Og denne delen av lovgivningen er sterk. Om man unnlater å melde, så kan det få strafferettslige følger, sier Tomter.

En tidel fra helsevesenet

Og selv om fylkeslegen i Oppland er bekymret over 24 prosent, er det ikke bedre på nasjonalt nivå.

I noen kommuner kom opptil 87 prosent av meldingene fra helsevesenet, i andre kommuner under 10 prosent, viser fylkeslegens gjennomgang.

For hele landet var tallet på 10,5 prosent, viser tall fra SSB.

Leder Marianne Nordhov i Barnelegeforeningen - DELER BEKYMRINGEN: Leder Marianne Nordhov i Barnelegeforeningen er enig i at statistikken gir grunn til bekymring.NRK

DELER BEKYMRINGEN: Leder Marianne Nordhov i Barnelegeforeningen er enig i at statistikken gir grunn til bekymring.

FOTO: NRK

Leder Marianne Nordhov i Barnelegeforeningen er enig i at statistikken gir grunn til bekymring.

 

– Det betyr at det er mange barn der ute som lever med ulike former for vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt på hjemmebane uten at det blir sett, sier hun.

Legene er usikre

Nordhov tror det er sammensatte grunner til at så få leger melder fra.

– Forskningen har vist at det er usikkerhet som er den viktigste faktoren til at det ikke meldes fra. I tillegg så forteller de at de ikke kan nok, sier Nordhov.

Hun sier det kreves spesifikk kunnskap for å skille mishandlingsskader fra andre typer skader eller medisinske tilstander.

– De kan også være usikre på kunnskapen sin om meldeplikt til barnevern og politi. Og det kan også hende de har dårlige erfaringer fra tidligere der det har blitt høyt støynivå både fra familien og media.

Nordhov er enig med fylkeslegen i Oppland om at helsemyndighetene bryter barnekonvensjonen fordi de ikke følger opplysningsplikten ved å melde ifra.

– Det kan jeg bare stille meg bak. Jeg er helt enig. Vi bryter barnekonvensjonen på det punktet ved å ikke melde ifra, og der må vi gjøre en jobb, sier Nordhov.

(Saken fortsetter under bildet)

Rettsmedisiner Torleiv Rognum - Rettsmedisiner Torleiv Rognum
 ved MØTER OFRENE: Rettsmedisinsk institutt på Rikshospitalet er den i helsevesenet som møter barna når det er for sent.NRK

Rettsmedisiner Torleiv Rognum ved MØTER OFRENE: Rettsmedisinsk institutt på Rikshospitalet er den i helsevesenet som møter barna når det er for sent.

FOTO: NRK

Mener foreldrene blir pasienten

Rettsmedisiner Torleiv Rognum ved Rettsmedisinsk institutt på Rikshospitalet er den i helsevesenet som møter barna når det er for sent.

– Jeg har sett en del eksempler på at det ikke har blitt meldt fra og så har barnet kommet inn dødt eller alvorlig skadd senere, sier han.

– Hva tenker du om at leger og sykepleiere er for dårlig til å melde fra om barn som er blitt skadet på grunn av mishandling?

– Nei, man vil ikke innse at noen skader barn. Dersom det kommer inn et ungt par med et barn som har skader, så har man vel ikke lyst til å tenke at det kan være dem som har påført barnet skaden. Men jeg tror at det er vanskelig for folk, også for leger som behandler barn, å ta innover seg at det er mulig.

Rognum tror at det er lett at helsepersonellet setter foreldrene i pasientrollen, og ikke barnet.

– Jeg tror ikke det er så sjelden. Og at det skjer på en sånn måte at man ikke tenker på at barnet også må beskyttes mot foreldrene, hvis det er de som volder skaden, sier Rognum

– Er du barnelege så er du altså barnets lege. Det er barnet som er pasient og som skal være i sentrum, selv om man liker foreldrene godt, selv om de er unge og man synes synd på dem.

 

Pedofil i ditt nærmiljø?

Hva skal du gjøre hvis det flytter inn en pedofil i ditt nærmiljø? Hva slags rettigheter og beskyttelse har du som foreldre når dette skjer? I flere år, faktisk over ti år har det blitt diskutert om varsling til skoler, barnehager og kommuner. Vi kan lese i media at politi etterlyser et varslingssystem når en pedofil flytter til din hjemkommune.
Harry Strand i Adresseavisa skriver blant annet:
”Selv i et moderne informasjonssamfunn som vårt, føler foreldre seg nødt til å ta i bruk primitive metoder for å beskytte sine småbarn mot faren for seksuelle overgrep. Med en plakat som roper «PEDOFIL ADVARSEL!» har noen tatt seg den ulovlige frihet og henge ut en pedofilidømt med bilde og navn. Det er sterkt og stigmatiserende overfor en som har sonet sin straff. 
Men når så tøffe virkemiddel må tas i bruk, når småbarnsforeldre føler seg så maktesløse og sviktet av samfunnet, er det grunn til å stoppe opp og tenke gjennom forholdet mellom personvern for en straffedømt og vern av barn mot overgrep”.
Jeg er ikke den personen som ville sittet med hendene i fanget og vet at det har flyttet en pedofil til min hjemkommune. Hva om denne personen gjør et overgrep mot mine bekjentes barn? Skulle jeg da av hensynet til personvernet ikke fortalt dem om denne personen som et forebyggende tiltak? 
Kriminelle har etter loven krav på beskyttelse når straffen er sonet, pedofile derimot kommer under en annen kategori. Noen av denne gruppen av psykisk syke blir dømt til forvaring pga av gjentagelsesrisikoen. Noen få eksperter mener at pedofile kan behandles, og denne behandlingen består av kjemisk kastrering. 
Varslinger i arbeidslivet er vedtatt med lov, og en arbeidstaker er beskyttet, men kringvernet om barnet sikkerhet er ikke ivaretatt pga taushetsplikten og personvernet innen det offentlige. I enkelte tilfeller får barnehager informasjon om at en tilflytter av nevnte kategori er flyttet inn i nærmiljøet.
Hvilken type pedofil dette gjelder, er denne personen: 
Hebefil.Du tiltrekkes unge under og like etter puberteten, fra ca. 13 år til 16 år. Det som er typisk for denne kategorien er at den unge har klart utviklete kroppslige kjønnstrekk og er kjønnsmoden. 
Pedofil. Du tiltrekkes unge før og under puberteten, fra ca. 4 år til 12 år. Det som er typisk her er at den unge har utviklet en personlighet og er selvbevisst, og kan også ha utviklete kroppslige kjønnstrekk. 
Nepiofil. Du tiltrekkes unge lenge før puberteten, fra 0 til 3 år. Det er uvanlig at pedofile er tiltrukket så unge. Det som er typisk her er at kjønnstrekk ikke er utviklet. 
Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven). 
§ 2-4. Varsling om kritikkverdige forhold i virksomheten 
(1) Arbeidstaker har rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten.
Vel, som skrevet jeg vil ikke ha sittet med hendene i fanget, derfor ville jeg varslet. Etter det jeg finner av opplysninger, er du pedofil så er du pedofil, og det finnes ingen medisinske behandlinger av pedofile og som sikrer våre barn mot overgrep.

 

ADVARTE BARNA: I dette tv-innslaget skal den siktede Ronald Brown ha advart barna mot skitne bilder. Nå er han arrestert for besittelse
 av barneporno og planlegging av barnedrap.

ADVARTE BARNA: I dette tv-innslaget skal den siktede Ronald Brown ha advart barna mot "skitne bilder". Nå er han arrestert for besittelse av barneporno og planlegging av barnedrap.

- Kristen buktaler planla pedofilt kannibaldrap

Barnekjær underholder tatt for barneporno innrømmer å ha diskutert kannibaldrap på nett.

 
I dagI morgenLørdagSøndag
Skyet 13° Sol 17° Sol 20° Sol  
 
(Dagbladet) :  Buktaler Ronald William Brown (57) var populær blant barna. Nå mener politiet han planla å kidnappe et navngitt barn, og at han diskuterte å drepe og spise barnet.

Brown sitter nå fengslet i Florida, og torsdag gjennomførte politiet en razzia i hans hjem

Poserte med dukker


På nettsiden sin poserte Ronald William Brown med dukker og skrev om bursdagsselskaper. 

En gang mens han opptråde på det kristne barnetv-programmet "Joy Junction" advarte han barna mot pornografi

Samtidig innrømmer buktaleren overfor amerikansk politi at han på en nettchat diskuterte å kidnappe, drepe og spise et navngitt barn i sin egen menighet, skriver CNN. 

- Fantasi


— Det var bare en fantasi, skal Brown ha fortalt etterforskerne. 

Brown nekter straffskyld, og har ifølge sin forsvarer Eric Kuske intet kriminelt rulleblad. 

—Han ville aldri gjøre noe slikt, sier Kuske til CNN. 

Tatt med gutteundertøy


Brown ble i 1998 stanset i et veikryss med gutteundertøy i bilen. Buktaleren hevdet da at dette var rekvisitter til dukkeshowet. 

I tillegg til kidnappingsplanene er Brown også siktet for besittelse av barneporno. Seks andre er så langt arrestert i saken, som har vakt stor oppsikt i USA.
 

Kristne krevde unnskyldning fra voldtatt jente.

I en amerikansk baptistmenighet klarte man faktisk å gi ei ung tenåringsjente deler av ansvaret for at hun ble voldtatt. Det forkvaklede menneskesynet det meste av kristenheten er belemret med viste seg her atter en gang i sin mest ubegripelig iskalde og avskyelige form.

Barnevakten til en kristen familie ble voldtatt 2 ganger av sin oppdragsgiver, en gang i baksetet av en bil, og ble til alt overmål gravid, men nektet å godta den mye eldre mannens forslag om å arrangere et abortinngrep for henne i nabostaten, eller at han skulle slå (!) henne i magen slik at hun spontanaborterte.

Da den bare 15 år gamle jenta fortalte om de seksuelle overgrepene til menighetens fremste ble hun i tillegg avkrevd en unnskyldning for sin angivelige "synd", og for sin påståtte del av ansvaret for voldtekten. Hun ble avkrevd en ydmykende bekjennelse foran hele menigheten.

Pastoren mente hun ikke burde klage over dette ettersom hun tross alt hadde blitt steinet dersom det hele hadde skjedd i gammeltestamentelige tider. Et vitne har senere bekreftet at menigheten titt og ofte ydmyket gravide ungjenter.

I etterkant ble hun, trolig mot sin vilje, skysset ut av delstaten for å bo hos andre fra menigheten, samtidig som hun ble nektet sosial kontakt med jevnaldrende, mens derimot gjerningsmannen, en respektert autoritet innenfor menigheten, lenge slapp unna sin rettmessige straff.

Det skulle ta hele 13 år inntil jenta forsto at det hele ikke hennes var skyld, fordi hun fikk kjennskap til lignende tilfeller, og dermed endelig fikk involvert politiet på en slik måte at voldtektsmannen kunne straffes.

http://www.concordmonitor.com/article/police-girl-raped-then-relocated?page=0,0