OHIO, USA: Bibelen kom i veien for kulene siktet mot bussjåfør Rickey Wagoner.  ILLUSTRASJONSFOTO: Spencer Platt/Getty Images/AFP
OHIO, USA: Bibelen kom i veien for kulene siktet mot bussjåfør Rickey Wagoner.  ILLUSTRASJONSFOTO: Spencer Platt/Getty Images/AFP
Reddet av bibel på innerlomma
Skuddene mot bussjåføren traff bibelen han hadde på innerlomma, noe som reddet livet hans.

Bussjå­før Rick­ey Wa­go­ner hadde hel­let med seg da han ble an­gre­pet av en gjeng ung­dom­mer mens han sto uten­for bus­sen. Wa­go­ner måtte un­der­sø­ke hvor­for bus­sen uven­tet hadde stop­pet, da tre ung­dom­mer duk­ket opp bak han. Da han snud­de seg av­fyr­te den ene to skudd mot brys­tet hans, skri­ver The Huf­fing­ton post.  

Endte godt

Etter et baske­tak med de tre hvor enda et skudd ble av­fyrt ring­te han selv 911 og for­talt at han var truf­fet i foten og at det kjen­tes ut som om han var truf­fet med en sleg­ge i brys­tet.

Høy­ere mak­ter 

Po­li­ti­et i Da­yton kunne be­kref­te at det var en bibel på in­ner­lom­ma som hadde stop­pet de to ku­le­ne. ”Det var ty­de­lig­vis høy­ere mak­ter in­volvert i denne hen­del­sen for han skul­le an­ta­ge­lig ikke vært her nå” sier po­liti­be­tjent Michael Pau­ley til WHIO. 

Wa­go­ner er nå på Miami Val­ley Hos­pi­tal uten livs­tru­en­de ska­der kan Pau­ley for­tel­le i The Huf­fing­ton Post man­dag.

DAGEN