Mangel på respekt for pårørende...

Truet til å gi datterens organer

- Deres datter er hjernedød. Dersom vi ikke får hennes organer, stanser vi respiratoren.

 
EIRIK DAMSGAARD eirik.damsgaard@bt.no Det var den groteske telefonbeskjeden fra den amerikanske donororganisasjonen, som skal ha bedt om datterens hjerte, nyrer, lever, hud og øyne. - Det var en umenneskelig opplevelse. Vi ble presset. Vi ble manipulert, sier Ole Henry Halleraker (46). Sotra-familien fikk med norske myndigheters hjelp stanset «tvangsdonasjonen». - Må vise respekt Halleraker advarer nå mot risikoen for overivrige donoransatte ved norske sykehus i fremtiden. Bergens Tidende skrev fredag at 27 sykehus får egen donorkoordinator neste år. - Slike valg må bygge på refleksjon og frivillighet. Pårørende må få anledning til å ta en avgjørelse de senere kan leve med, enten de tillater eller avviser donasjon, sier Halleraker, som til daglig er pastor i frimenigheten Kristkirken. Han er positiv til organdonasjon, men understreker at sykehus og fremtidige donordetektiver må vise respekt for pårørende i sorg. Døde i bilulykkeFamilien fra Straume har nemlig opplevd et skrekkeksempel på det motsatte. Det var påsken 1998. 17 år gamle Anne Kathrine Halleraker besøkte sin eldste bror som studerte utenfor storbyen Houston i Texas, USA. Bilen deres stod stille i et lyskryss. En narko-påvirket bilfører suste i dem bakfra i 80 km/t.Jenten ble brakt bevisstløs til sykehuset. Budskapet nådde Sotra, og Ole Henry Halleraker kastet seg på første fly i håp om å se datteren i live. Mens familiefaren satt på flyet, og broren Stig Martin (20) satt sjokkskadet på sykehuset i USA, fikk moren Anne Marie et besynderlig dødsbudskap fra organisasjonen LifeGift i delstaten Texas. Organer skulle selges- De sa «deres datter vil bli en vakker engel». Deretter ba de om lov til å ta vitale organer. De forklarte at Anne Kathrine var hjernedød. De sa det ikke var tid til å vente til jeg kom frem, men ga min kone valget: Enten fikk de ta organene, eller så koblet de fra respiratoren, forteller Halleraker. Respiratoren skulle få gå dersom moren ga en muntlig godkjenning om donasjon. Hun ga etter, og tilsagnet ble tatt opp på bånd, slik at avtalen var juridisk bindende. Ifølge Halleraker gikk det senere frem at organene skulle selges til inntekt for det offentlige og velrenommerte Ben Taub-sykehuset i Houston. Hjelp fra generalkonsulatDa Ole Henry Halleraker omsider nådde amerikansk jord, hadde venner satt familien i kontakt med det norske generalkonsulatet i Houston. Deretter løste saken seg. Familien fikk ta en ny avgjørelse, og faren fikk se sin datter før respiratoren ble stanset. - Vi sa til slutt nei til donasjon, blant annet fordi familien ikke kunne være samlet under en slik diskusjon, sier han. Halleraker mener bevisstheten omkring donasjon må økes i Helse-Norge: - Jeg vet at situasjonen i norsk helsevesen er svært annerledes enn i USA. Men personer som skal etterspørre organer, må være ytterst følsomme. Pårørende må få ta et gjennomtenkt valg. Les også:- Ikke slik i NorgeKonsulatet reagerte med raseri Fakta/organdonasjon * Leger fikk ta organer fra 79 organdonatorer i Norge i fjor. Det er ny rekord. 207 personer fikk livgivende organer. * Hvert menneske har syv organer som i prinsippet kan redde liv: Hjertet, to nyrer, to lunger og bukspyttkjertel. * 35 prosent av donor-forespørslene ga negativt svar i fjor. De fleste oppgir som årsak at de ikke kjenner avdødes ønske. * Ifølge Stiftelsen Organdonasjon er det årlig behov for 120 donatorer i Norge. Mer info: www.organdonasjon.no. 

SISTE FRA LOKALT

Frykter rasering av småbarnstilbud

Tilbudet til småbarn som opplever omsorgssvikt kan bli halvert. - Følgene kan bli svært alvorlige, sier fagkonsulent Anne-Brit Sveine.

Uten gjennombrudd
i tre voldtektssaker

I løpet av en helg fikk politiet inn fire saker om voldtekt av unge kvinner i Bergen. I tre av sakene er fortsatt ingen pågrepet.

Brann i garasjeanlegg

Flere garasjer er utbrent etter brann i et garasjeanlegg ved Haukelandshallen.

Trodde de var helt alene på fjellet ...

... så møtte de 2000 reinsdyr.

 
 

Truet av eksen i 16 år....

Ble truet og forfulgt av eksen i 16 år - vant mot staten i Høyesterett

 

  • Artikkel

Ble truet og forfulgt av eksen i 16 år - vant mot staten i Høyesterett

**Anmeldte mannen 50 ganger**Staten dømt for manglende beskyttelse - vil ikke gi henne erstatning** - Hensynet til gjerningsmannen kom alltid først

PÅ FLUKT: I 16 år levde kvinnen (50) og hennes barn i frykt for mannen som forfulgte og
 truet dem. Foto: ALF ØYSTEIN STØTVIG
PÅ FLUKT: I 16 år levde kvinnen (50) og hennes barn i frykt for mannen som forfulgte og truet dem. Foto: ALF ØYSTEIN STØTVIG
Publisert 12.03.14 - 06:00, endret 12.03.14 - 07:32 (VG NETT)
 

50-åringen gjorde alt hun kunne for å få slutt på truslene og forfølgelsen, men opplevde at hensynet til gjerningsmannen veide tyngre enn hennes sikkerhet.

- Hva mer kunne jeg gjort? Jeg gjorde alt jeg kunne for å få det til å stoppe, forteller den 50 år gamle kvinnen til VG.

En grov voldsepisode i 1998 ble starten på 16 år med forfølgelse, trusler og trakassering fra en mann hun en gang hadde et kortvarig kjæresteforhold til.

Helt siden den første voldsepisoden har hun gjort alt etter boken. Gjennom årene har hun anmeldt mannen 50 ganger. Tykke permer med rettsdokumenter og henvendelser til alt fra regjeringen til Barneombudet vitner om en stadig kamp for å komme seg ut av situasjonen.

Mannen, som ifølge rettsvesenet hadde et høyt alkoholforbruk og led av en alvorlig dyssosial personlighetsforstyrrelse, ble etter den første voldsepisoden idømt en kortere fengselsstraff.

BAKGRUNN: 817 personer har Norges sterkeste beskyttelse

Trosset besøksforbud

Til tross for omfattende sikkerhetstiltak etter endt soning - voldsalarm, politi som jevnlig patruljerte rundt hjemmet og et nærmest sammenhengende regime av besøks- og kontaktforbud - klarte mannen å styre hverdagen til 50-åringen og hennes barn totalt i årevis.

Gang på gang trosset han forbudet mot å ta kontakt - både med tekstmeldinger, telefonanrop og ved fysisk oppmøte.

Flyttet til sperret adresse

Etter tre år ble mannen igjen dømt til fengsel i to måneder. Med vissheten om at han satt inne fikk kvinnen tiden hun trengte til å selge huset, kjøp et nytt og arrangere flytting til en liten kommune på den andre siden av landet.

- Sent en kveld fortalte jeg til barna at vi skulle flytte allerede neste dag, og at de ikke kunne få vite hvor vi skulle. I starten var det bare meningen at vi skulle bo der en kortere periode, men vi ble der i mange år.

Til tross for at familien bodde på sperret adresse klarte gjerningsmannen å finne ut hvor de bodde.

Da han på et tidspunkt anket sitt forbud om å bevege seg inn i kommunene de bodde, fikk han medhold.

- Han hadde hele Norgeskartet. Kunne ikke denne bittelille delen av landet få være bare vår? spør 50-åringen seg.


Vant mot staten

Forfølgelsen stanset i 2004, men kvinnen og hennes barn er fremdeles preget av årene på flukt. I 2010 gikk hun til sak mot staten. Saken gikk helt til Høyesterett - der hun vant.

I dommen fra april i fjor blir det slått fast at den norske stat har ansvar for at hun ikke har blitt beskyttet godt nok fra de krenkelser mannen har utsatt henne for - og at staten derfor har brutt Den Europeiske Menneskerettighetskonvensjonen.

KVINNENS ADVOKAT: John Christian Elden. Foto: HELGE MIKALSEN / VG
- Denne dommen er unik fordi den slår fast at borgerne har krav på beskyttelse fra politiet. Og at politiet ikke kan skylde på manglende ressurser eller at de ikke har mulighet til å hjelpe, sier kvinnens advokat John Christian Elden til VG.

Kvinnen mener det i alt for stor grad er tatt hensyn til gjerningsmannen, og får støtte i Høyesteretts dom, som blant annet henviser til en siktelse mot mannen som ble henlagt to år etter at kvinnen anmeldte ham.

I en tingrettskjennelse kommer det frem at politiet ikke ønsket å drive saken fremover av hensyn til den gode rehabiliteringssituasjonen mannen var inne i. Samtidig blir det sagt at han med «all sannsynlighet» ville blitt idømt en ubetinget dom dersom saken hadde kommet opp i retten.

- Politiet har tatt primærhensyn til ham. Det mest graverende i saken og det som fikk meg til å steile mest er uttalelsen om at de kunne ha fengslet ham, men at han da ville fått en så lang dom, at det ville vært ugunstig for hans rehabilitering. Her har det ikke bare vært en systemsvikt, det ble også tatt et bevisst valg om å ikke beskytte henne, sier Elden.

Ved ett tilfelle ble kvinnen via brev oppfordret av kriminalomsorgen til å møte mannen til samtale som en del av hans rehabilitering - til tross for at han hadde totalforbud mot å kontakte henne, også via en tredjepart.

Angsten værre enn volden

I 16 år levde hun i konstant frykt for å bli funnet. Ennå tar hun forholdsregler, og hun vil for alltid være preget av det hun har vært utsatt for. Da psykiater Kjell Noreik vitnet i rettsaken som sakkyndig slo han fast at kvinnen har en varig invaliditetsgrad på 45 prosent.

Ifølge Noreik har det fysiske overgrepet i 1998 betydd mindre enn den stadige forfølgelsen hun er blitt utsatt for og den angsten og utryggheten det har gitt.

- Jeg, og mine barn, vil for alltid være preget. Derfor synes jeg det er så urettferdig at det er vi som må tilpasse oss. At det var vi må som måtte flytte for at han ikke skulle krenke oss, og ikke han som måtte holde seg unna oss, sier hun.

- Jeg mener det må være mulig å heller pålegge gjerningsmenn å flytte.

Krever erstatning

Nå venter 50-åringen på at tingretten skal behandle hennes krav om erstatning. Per i dag har regjeringsadvokaten gitt beskjed om at de ikke er innstilt på å gi henne de millionene hun krever.

- Hun får sakskostnader på 114.000 kroner dekket i sin helhet, og en kompensasjon for den menneskerettighetskrenkelsen som Høyesterett konstaterte at hun har blitt utsatt for på 70.000 kroner, sier advokat hos regjeringsadvokaten Arne-Martin Sørli til VG.

Sørlie forteller at regjeringsadvokaten har vurdert vilkårene for erstatning - årsakssammenheng og økonomisk tap - på vanlig måte, og funnet at det ikke er grunnlag for å tilkjenne kvinnen det.

- Det er ikke holdbart og meningsløst. Når Høyesterett først har funnet at staten har brutt menneskerettighetene, burde staten være så ryddige at de også gir henne erstatning, parer John Christian Elden.

Når VG møter kvinnen har det gått nesten ett år siden dommen i høyesterett falt.

- Er det noe jeg har lært mine barn så er det at i vårt liv finnes det bare muligheter. Jeg kunne ikke gå inn i saken med en annen innstilling enn den at jeg skulle vinne. Hadde jeg tapt ville jeg skuffet alle de andre som lever i liknende situasjoner, sier hun.

Selv om hun vant, er hun fremdeles frustrert.

- Jeg tror ikke noe på at det har blitt bedre i dag. Så lenge hensynet til gjerningspersoner kommer i første rekke vil det ikke bli noen bedring. Jeg hadde håpet min sak skulle hjelpe andre, men det virker ikke som det skjer noen ting.

Tredobling siden 2003

I Norge lever 817 personer på den strengeste graden av beskyttelse, kode 6, ifølge Skattedirektoratets oversikt fra i går. 409 av disse er barn.

Det er en tredobling siden 2003, da VG skrev at det i januar det året var det 268 personer som bodde på kode 6.

I tillegg bor 573 på kode 7, som betyr at adressen deres er sperret for privatpersoner. Av disse er 186 barn.

Etterlyser debatt

ENGASJERT: Leder i Stine Sofies Stiftelse, Ada Sofie Austergaard. Foto: PETTER EMIL WIKØREN / VG
Det var Ada Sofie Austergaard i Stine Sofies Stiftelse som overtalte den 50 år gamle kvinnen til å gå til sak mot staten.

- Vi hadde lenge ment at det er et brudd på menneskerettighetene når barn må leve på skjult adresse fordi en kjent gjerningsperson er en trussel for dem, sier Austergaard til VG.

Hun understreker at sperret adresse i noen tilfeller er et nødvendig tiltak, men etterlyser en diskusjon om hvor mye hensyn som skal tas til en gjerningsperson, på bekostning av ofrene.

- Vi har en fantastisk kriminalomsorg som gjør mye bra, men som mangler konsekvensformidling til straffedømte, som får gå videre som om ingenting har skjedd etter at de har sonet sin straff, sier Austergaard.

- Har du blitt utsatt for vold eller brutale overgrep er det statistisk sett liten fare for gjentagelse om en kutter kontakten med gjerningspersonen. Men dette handler også om den psykologiske siden, ofte er konsekvensene livsvarige for ofret.

Austergaard mener dommen er viktig, og håper den vil få konsekvenser i praksis.

- Hun baner vei for at påtalemyndigheten spesielt og politiet ikke kan se lemfeldig på brudd mot besøks- og kontaktforbud. Likevel tror jeg de virkelige store endringene først vil komme dersom hun vinner frem med erstatningskravet.

I intervju med pressen har gjerningsmannen tidligere uttrykt at han angrer på sine handlinger.

  • Skriv ut artikkelen
 
 

Nervegiften Aspartam ( finnes i lightbrus og endel annet)

BREV TIL TV2 OM BRUKEN AV SØTNINGSMIDLER I MAT OG DRIKKE.

TIL 
TV2 ,
Nøstegaten 72
Postboks 7222
5020 Bergen
 

Jeg pleier av og til å se på nyheter på bl.a TV2 når jeg spiser middag  , noe jeg gjorde for ca. en time siden.
Jeg så på en samtale med programleder og to kostholdseksperter som snakket om søtningsstoffer i bruk og andre matvarer, hvorved begge to var enige om at det var kun skadelig i store mengder og at man ikke burde innta mere enn 4 liter coca-cola pr. dag og at de hadde en blind tro på helsemuyndighetene som menta at dette tok kroppen seg av og giftstoffene ble absorbert over tid.
Jeg må innrømme at jeg fikk totalt hakeslepp da jeg hørte dette .
Jeg sitere fra en artikkel fra nettstedet www.innsyn.com.

Et av menneskets fremste primærbehov — mat — er i dag et lukrativt marked for kjemikalieprodusentene. Det vrimler med kjemiske tilsetningsstoffer i nær sagt alle typer emballerte matvarer. Et av disse tilsetningsstoffene er søtningsmidlet Aspartam, som det er stilt mange spørsmål ved.
I helsebladet iForm

Det kunstige søtningsmidlet Aspartam var engang klassifisert som et biologisk våpen, men er nå rikt representert i dagligvareforretningene i utallige «light-drikker» og andre «matvarer»
(4/2004) stiller en leser bl.a. dette spørsmålet: «. . .så jeg drikker Cola light i store mengder. Er det virkelig ikke fetende? Er det usunt for kroppen på andre måter?»
Og ernæringseksperten til iForm svarer: «. . .Cola light er søtet med Aspartam. Det er et veldokumentert søtningsmiddel uten bivirkninger, så du kan trygt drikke cola light. . .»
Men i E-nummerboken (Orion forlag AS, 2001), finner vi disse opplysningene på side 359–360 om tilsetningsstoffet E-951, Aspartam: «Kan stoffet ha helseskadelige virkninger: Ja.
. . .Det finnes også informasjon om at Aspartam kan gi hjerneskader hos spedbarn. . . .Det er ifølge beskrivelser påvist at stoffet skader hjernecellene og kan fremkalle hjernesvulster hos forsøksdyr. Det er dessuten fremmet teorier om at Aspartam kan være en utløsende faktor til epileptiske anfall. . . .Videre er det viktig å legge merke til at de personer som drikker mye light-brus, får i seg ganske store mengder av dette skadelige stoffet. . .

.
Ethvert stoff som gir den minste mistanke om skadelige virkninger, enten dette er på spedbarn eller andre, bør forbys. Det er ingen mening i at forbrukeren skal, uten egentlig å få vite det, få i seg slike stoffer. Ved forespørsel og ellers vil vi på det sterkeste anbefale at produkter som inneholder denne type tilsetningsstoff, absolutt ikke kjøpes. Produkter som inneholder Aspartam, må ikke gis til barn! Uthevelser i original).» Dette er konklusjonen til E-nummerboken mht. til E-951, Aspartam, som ellers skilter med det velklingende navnet L-asparti-L-fenylalanin metylester, og bærer den kjemiske formelen C14H18O5N2. Dette stoffet finner man i forskjellige light-brus, sukkerfrie leskedrikker, tyggegummi, syltetøy, halspastiller etc. etc. Se på varedeklarasjonen og styr unna disse produktene hvis du er interessert i å bevare din helse!
Nervegift


Ifølge medisinske eksperter som har forsket på Aspartam er stoffet rett og slett en nervegift (nevrotoksin) som paraderer som søtningsmiddel. Det inneholder 50% av aminosyren fenylalanin. Dette stoffet er i isolert form en nervegift som går rett til hjernen, der det senker anfalls-terskelen og utarmer det kjemiske stoffet serotonin. Når serotonin-nivået synker, framkalles maniske depresjoner, humørsvingninger, angst, selvmordstendenser, paniske anfall, paranoia, hallusinasjoner etc. Dette er ikke grepet ut av løse luften; det er dokumentert og beskrevet i tunge medisinske verker som f.eks. Aspartame Disease: An Ignored Epidemic av dr. H.J. Roberts, en diabetes-spesialist. Ved temperaturer over +30C — godt under kroppstemperaturen på +37C — frigjør Aspartam til blodstrømmen ett molekyl metanol (tresprit) for hvert aspartammolekyl som brytes ned. Denne trespriten oksyderes videre til formaldehyd (formalin), et stoff som brukes til å konservere zoologiske preparater.
Trocho-undersøkelsen i 1998 viste at formaldehyden som dannes fra den frie metanolen i Aspartam akkumuleres i cellene og gjør skade på arvestoffet DNA, og at skaden er størst i leveren. Diabetes-spesialisten Dr. H.J. Roberts, MD, F.A.C.P, F.C.C.P., har forsket på Aspartam. På grunnlag av disse undersøkelsene skrev han boken Aspartame Disease: An Ignored Epidemic (2001), et veldokumentert verk på over 1000 "sider":http://www.innsyn.com/artikler/helse/item/75-aspartam-den-sote-gift

Jeg vedlegger en video om dette farlige "tilsetningsstoffet":http://www.youtube.com/watch?v=DbcDSVrttpY

Med vennlig hilsen 

May-Harriet Seppola
Åsgårdveien 167
1580 Mysen.
Løgner om GMO

Vi må boikotte alle varer fra Monsanto , detet skader vår jord, ødellegger dyr og menensker og skal ødelegge skaperverket.

I krig finnes ingen vinnere uansett resultat.De som starter krig er tapere av verste slag......., ingen kan noen gang få til fred med å starte krig,fordi krigens hat er mye svakere enn kjærlighetens styrke..... Hær og makt gir lite løsning på problemer,det gir gørr og blod,hva slags mening gir det ? Kalde hjerter er det verste som finnes ,for de løser alltid problemer med krig...... .... Skrevet av Torill Erdal.
I krig finnes ingen vinnere uansett resultat.De som starter krig er tapere av verste slag......., ingen kan noen gang få til fred
 med å starte krig,fordi krigens hat er mye svakere enn kjærlighetens styrke..... Hær og makt gir lite løsning på problemer,det gir gørr og blod,hva slags mening gir det ? Kalde hjerter er det verste som finnes ,for de
 løser alltid problemer med krig...... .... Skrevet av Torill Erdal.
Torill Menneskerettighet Erdal la til 6 nye bilder.
Å tillate psykopater å ha makt uten å fjerne seg fra dem ender alltid galt fordi en psykopat i et hjem er som Hitler i et land.... Hva skjedde med folket der Hitler hersket ? Og hva skjer i et hjem det psykopater hersker ? 

Psykopati er en tilstand, men det er ikke galskap. Han vet at han skader deg, han vil det, og er strafferettslig tilregnelig. Så: Hva er han da?

Lider han av en hjerneskade? For mange er svaret ja, men slett ikke for alle. Ikke engang for flertallet.
Torill Menneskerettighet Erdals bilde.
Torill Menneskerettighet Erdals bilde.
Torill Menneskerettighet
 Erdals bilde.
Torill Menneskerettighet Erdals bilde.
Torill Menneskerettighet Erdals bilde.
Torill Menneskerettighet Erdals
 bilde.

Følgene blir store ved å ikke lytte til barn og unge.....

Viktig å huske på at veldig mange i sine barne og ungdomsår blir utsatt for fysisk/ psykisk terror,endel blir tvangsflyttet som om dem er dyr og mange kommer inn i dårlig psyke pga at dem skal følge skole / utdanning og samtidig bli utsatt for mobbing/ overgrep eller andre ting.Hvordan kan det gå bra med ungdom som opplever overgrep fra de nærmeste å skulle samtidig klare skolegang/ jobb? Samfunnet har skapt mange tragedier fordi de valgte å ikke høre på barn og unge når dem ville og trang å bli hørt.Da burde og samfunnet ta konsekvensene av det,men ofte påfører samfunnet disse barna og ungdommene enda større skader ved å bare forlange av dem og la forståelse utebli.................... Skrevet av Torill Erdal.
 

En av seks dropper ut på grunn av psyken

Én av seks elever som dropper ut av videregående skole oppgir personlige årsaker og sykdom som grunn til at de slutter.

 i går, kl. 21:53

I en rapport fra Nordlands fylkeskommune kommer det frem at personlige årsaker og psykiske problemer er en av grunnene til at ungdom velger å droppe ut av videregående utdanning.

Et økende problem er ifølge skolene at elever slutter fordi de ikke takler skolehverdagen på grunn av psykiske problemer.

Vurderte å droppe ut

– Jeg syntes det var litt for tungt å starte på en ny linje. Jeg var usikker på hva jeg skulle bli, sier Aleksander Engstøm (17), som er elev ved Bodø videregående skole.

Engstrøm vurderte selv å droppe ut av videregående, men etter hvert ble prosessen lettere, og han bestemte seg for å bli.

– Du får mer informasjon om hvilken jobb du kan få deg, og hva du kan utdanne deg til å bli. Du får også mer praksis og arbeidserfaring, sier eleven til NRK.

I rapporten står det at 5,8 prosent av elevene på de vidergående skolene sluttet i skoleåret 2011/2012. Da sluttet 596 av 10189 elever.

Mener flere tiltak kan gjøres

Anne Finvik - Helsesøster Anne Finvik er et av de første ansiktene som tar i mot elever som sliter. - Foto: Beth Mørch Pettersen / NRK

Helsesøster Anne Finvik er et av de første ansiktene som tar i mot elever som sliter.

Foto: Beth Mørch Pettersen / NRK

Engstrøm mener det at elever dropper ut av videregående kan ha flere årsaker.

– De har kanskje fått for lite informasjon om hva linja går ut på, og så er det tungt å starte opp. Kanskje de sliter med å komme seg opp om morgenen, sier han.

Eleven på Bodø videregående sier det er tiltak man kan gjøre for å få elevene til å stå ut det tre år lange løpet på videregående.

– Informer mer om hva linjene går ut på, og få til flere utplasseringsmuligheter, avslutter Aleksander Engstrøm.

Psykiske problemer

I alt faller én av tjue elever ut av videregående skole. Bak tallene i rapporten skjuler det seg en god del ungdom med lettere psykiske problemer.

I samme rapport fra fylkeskommunen går det fram at 93 elever sluttet på Bodø videregående skole i løpet av skoleåret 2011 og 2012. Og når elevene sliter, er det ofte helesøsteren de møter.

– Elevene kommer oftest hit med problemer som lettere depresjoner og angst, forteller helsesøster Anne Finvik.

Det er også flere årsaker til at elevene tropper opp på hennes kontor.

Jan Arvid Wollan - Jan Arvid Wollan, rektor ved Narvik videregående, sier de jobber for å snu antallet som dropper ut. - Foto: Kjell Mikalsen / NRK

Jan Arvid Wollan, rektor ved Narvik videregående, sier de jobber for å snu antallet som dropper ut.

Foto: Kjell Mikalsen / NRK

– Ellers er det veldig variert. Det er problemer hjemme, det er spiseforstyrrelser, det er selvskading og flere sammensatte problemer. Mange har opplevd mobbing, og det preger dem jo videre, sier helsesøsteren.

For få ressurser

Finvik viser til at helsesøstre, som skal være der for elever med personlige og psykiske problemer, ofte har for mange elever å forholde seg til enn det de egentlig skal ha.

– Vi er vel 1400 elever, og de ressursene jeg har tilsier at jeg skal ha 800 elever, forteller helsesøsteren.

Finvik understreker at med mer penger eller folk kunne man satt igang tiltak for å hjelpe flere elever som har problemer.

– Hvis jeg hadde hatt flere ressurser kunne jeg brukt de på kartlegging og tatt inn elever før problemene ble for store, sier Anne Finvik.

Høyest frafall i Narvik

Mens fem prosent dropper ut av videregående skole i Nordland, er situasjonen en annen i Narvik.

Narvik videregående skole hadde det høyeste frafallet dette skoleåret, der i overkant av ni prosent av elevene slutta. Dette bekymrer rektor ved skolen, Jan Arvid Wollan.

– Det er jo noe vi ser veldig alvorlig på, sier Wollan til NRK.

Ved Narvik videregående har de nå satt igang tiltak for å snu den negative trenden.

– Det er faktisk ett av hovedsatsningsområdene våre å minke frafall mens vi øker gjennomføringen, sier rektor Jan Arvid Wollan.

FAKTA

Utdrag fra rapporten til Nordland fylkeskommune:

«Urovekkende er det at årsaken personlige problemer og sykdom er største avbruddsårsak. Her skjuler det seg en god del ungdom med lettere psykiske plager som ikke takler skolehverdagen. Dette er noe skolene rapporterer som et voksende problem blant elevene.»

 
Traumer hos barn blir med videre i livet
www.napha.no
Mishandling og omsorgssvikt i oppveksten gir økt risiko for livslange psykiske vansker, rusmisbruk, kriminalitet, samt lav utdanning og arbeidsdeltagelse, viser ny doktoravhandling.

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<Kommunens hevn mot ei syk og lam lita jente.....

HAGEN ER ØDELAGT: Slik er rullestolrampen kommunen bygde til lille Katie. Den er 60 meter lang og kostet 400.000 kroner.
HAGEN ER ØDELAGT: Slik er rullestolrampen kommunen bygde til lille Katie. Den er 60 meter lang og kostet 400.000 kroner.

Katie (7) trengte bare en enkel rullestolrampe ...

Kommunen: – Vi kunne ikke gjort noe annerledes. 

 
 
 

Syv år gamle Katie Lally sitter i rullestol, og trengte desperat en rampe for å komme seg inn og ut av huset i Duntocher nær Glasgow.

Etter en to år lang krangel med kommunen om å få bygget en liten rampe utenfor det kommunale huset, klinte kommunen til.

 

De bygde en 60 meter lang rampe i stål, som dekker hele hagen utenfor huset. Prisen: 400.000 kroner. 

Kapret av skatere

The Guardian skriver at Katie og foreldrene, Clare Lally (33) og Derek Steel (37), bruker flere minutter hver dag på å komme seg opp og ned den lange rullestolrampen.

– Det var ikke helt dette jeg så for meg da jeg søkte, sier Clare til nettstedet.

Videre forteller hun at rampen er blitt kapret av lokale skateboard-entusiaster som synes det er stor stas å bruke den.

DEN GANG DA: Slik så det ut utenfor huset før den enorme rampen var på plass.
DEN GANG DA: Slik så det ut utenfor huset før den enorme rampen var på plass.

– Her om dagen tisset en av skaterne på rampen, fortviler Clare. 

Hun har klaget til kommunen og spurt om det ikke er mulig å få til en noe mindre rampe.

Kommunen har svart at dette var den beste løsningen de fikk til.  

FØDT LAM: Lille Katie
 har sittet hele livet sitt i rullestol. Her er hun sammen med mamma Clare.
FØDT LAM: Lille Katie har sittet hele livet sitt i rullestol. Her er hun sammen med mamma Clare.

– Det må da finnes en bedre løsning enn dette. Vi kranglet ikke til oss en massiv rampe i stål - vi ville bare gjøre Katies livskvalitet bedre, sier hun.  

Før rampen kom på plass, måtte Katie bæres opp og ned en liten trapp.

– Livet er lettere etter at rampen kom på plass, men jeg nekter å tro at kommunen ikke kunne gjort det annerledes. Jeg hadde aldri trodd at en kommune kunne bygge noe slikt. Hver dag ser vi ut vinduet og glor på den, sier Clare. 

Naboene klager

Clare sier at hun har bedt kommunen om å få et gjerde utenfor rampen, slik at skateboarderne holder seg unna. Dette vil ikke kommunen gjøre. 

– Rullestolrampen har ødelagt hele nabolaget. Før var det pent her, sier en ikke navngitt nabo til nettstedet.

En talsmann for West Dunbartonshire Council sier til Daily Mail at det var familien som ønsket seg en slik rampe, og at de stiller seg uforstående til Clares klager. 

Han sier også at kommunen har hatt begrensede muligheter til å finne en annen løsning på grunn av den lokale reguleringsplanen.

– Siden de bodde der i utgangspunktet, er det kommunens ansvar å sørge for nødvendige tilpasninger. Det førte til at rampa ble satt opp, etter ønske fra familien, sier han.

BEIST I STÅL: Når familien står ved utgangsdøra, klarer de ikke å se bunnen av rampen.
BEIST I STÅL: Når familien står ved utgangsdøra, klarer de ikke å se bunnen av rampen

Ondskap.

Er'e mulig ??Usja meg 
Share until almost all the men see this. ====== Some men are heartless & inhuman!!! How can someone beat up his WIFE like this to the extent of using an axe on her. I just cant stand this photo,tears on my eyes,its too painful to watch this 21 century
 brutality. Am crying for her... "May God heal this woman, give her strength to rise again" write Amen if You care, don't continue without typing Amen plz Like & SHARE to sensitize others if u are against woman abuse...Ignore if you support such
 brutality... Do not forget to like our page if you have not done so. Join here >>> The Rose Affair.
Share until almost all the men see this.
======
Some men are heartless & inhuman!!!

How can someone beat up his WIFE like this to the extent of using an axe on her.
I just cant stand this photo,tears on my eyes,its too painful to watch this 21 century brutality. 

Am crying for her...

"May God heal this woman, give her strength to rise again"
write Amen if You care, don't continue without typing
Amen plz

Like & SHARE to sensitize others if u are against woman abuse...Ignore if you support such brutality...

Do not forget to like our page if you have not done so.
Join here >>> The Rose Affair.

 

 

 

Vanskelige valg.

Dr.phil nå.....tre søsken får møte igjen sin mamma etter 31 år......de trodde hun var narkoman eller død for det hadde faren deres sagt,noe som var hans løgn og deres far mishandlet dem hele oppveksten....Mammaen prøvde å flykte med dem da de var små,men faren klarte å stikke av med dem og i et brev fikk moren beskjed om at hvis hun oppsøkte dem så skulle han drepe hver og en av ungene mens hun så på og så skulle han drepe henne til slutt,så hun ble frarådet å oppsøke sine kjære barn for at de og hun skulle overleve,,søsknene sier at de heller ville dødd enn å måtte leve daglig med hans mishandling og misbruk hele barndommen og ungdommen,men forstår at hun valgte å prøve å redde dem ved å ikke oppsøke dem,,,,,..nå skal de få møte sin mamma igjen som voksne................. Hva hadde du som leser dette gjort hvis du kom i samme situasjon ? Skrevet av Torill Erdal.
Dr.phil nå.....tre søsken får møte igjen sin mamma etter 31 år......de trodde hun var narkoman eller død for det hadde faren deres sagt,noe som var hans løgn og deres far mishandlet dem hele oppveksten....Mammaen
 prøvde å flykte med dem da de var små,men faren klarte å stikke av med dem og i et brev fikk moren beskjed om at hvis hun oppsøkte dem så skulle han drepe hver og en av ungene mens hun så på og så skulle
 han drepe henne til slutt,så hun ble frarådet å oppsøke sine kjære barn for at de og hun skulle overleve,,søsknene sier at de heller ville dødd enn å måtte leve daglig med hans mishandling og misbruk
 hele barndommen og ungdommen,men forstår at hun valgte å prøve å redde dem ved å ikke oppsøke dem,,,,,..nå skal de få møte sin mamma igjen som voksne................. Hva hadde du som leser dette gjort
 hvis du kom i samme situasjon ? Skrevet av Torill Erdal.

Mishandling og for lave straffer....

...
aktor i saken: Politiadvokat Jeanette Desiree Hagene Knutsen ved Telemark politidistrikt var aktor i saken mot skiensmannen. Hun mente at passende straff for skiensmannen er tre år og ni måneder i fengsel, noe dommerne var enige i. Skiensmannen må også møte i retten senere i år, siden et tiltalepunkt som gjaldt beslag av én kilo amfetamin ble utsatt til senere.foto: ØRNULF HOLEN Foto: Ãrnulf Holen

Knivtruet kona til å gi bort alt hun eide

SKIEN: Da en skienskvinne nektet å skrive ei skriftlig erklæring på at hun overførte alt hun eide til ektemannen, skal mannen ha stukket en kniv i konas lår og deretter holdt kniven mot strupen hennes, mens hun skrev erklæringa han forlangte.

Ørnulf HolenE-post
 
 
 
 

 
 
 

Det kommer fram i en fersk dom fra Nedre Telemark tingrett, hvor en skiensmann i 40-åra er dømt for grov mishandling av kona, som også er i 40-åra. I retten forklarte kona seg om en kontrollerende mann, som blant annet nektet henne å være på Facebook. Flere ganger skal han ha tatt fra henne mobiltelefonen, husnøklene, bilnøklene og bankkort. Kona forklarte i retten at volden og truslene pågikk over en periode på ni måneder i fjor.

– Tiltalte har også brukt kniv mot fornærmede. Dette skjedde etter at hun ikke var villig til å etterkomme hans krav om at hun skriftlig skulle overføre alle sine eiendeler til ham. Han stakk da knivspissen ned i låret hennes inntil hun begynte å blø. Deretter presset han kniven mot strupen hennes mens han tvang henne til å avgi ei skriftlig erklæring med innhold som nevnt, heter det i dommen.

– BUNDET MED TAPE

Skiensmannen i 40-åra skal også ha slått kona tre ganger med et balltre, og han skal ha trua svigermora si. Den tidligere straffedømte skiensmannen erkjente delvis straffskyld for mishandling av kona, men sa at han kun hadde slått henne med to slag, og at han hadde ødelagt to mobiltelefoner. Han benektet imidlertid de fleste av episodene kona forklarte seg om.

Kona forklarte at hun en gang ble trua med ei øks mens hun lå i senga. Hun sa at mannen hadde bundet henne fast med gaffatape på både hender og føtter.

– Etter en stund hentet tiltalte ytterligere en rull tape og suret tape rundt fornærmedes hode slik at hun også fikk dekket nese og munn. For at hun skulle få luft, laget tiltalte en liten åpning ved nesa, heter det i dommen.

Sorenskriver Jahn Mydland og meddommerne John Hvale og Sonja Wolline Sønstebø har trodd fullt og helt på konas forklaring, og retten har ikke funnet noen formildende omstendigheter i saken.

– Vold i nære relasjoner er et alvorlig problem som av flere årsaker kan være vanskelig å avdekke. Slike overgrep kan ofte også gi langvarige konsekvenser av fysisk og psykisk karakter for dem som rammes, heter det i dommen.

TRE ÅR OG NI MÅNEDER

Skiensmannen er dømt til fengsel i tre år og ni måneder, med fratrekk av 145 dager som han allerede har sittet i varetekt. Han er også dømt til å betale 150 000 kroner i oppreisning til den fornærmede kona.

Skiensmannen har sittet varetektsfengslet siden i fjor høst, da han ble mistenkt i en alvorlig narkotikasak. Han sto i utgangspunktet også tiltalt for å ha kjøpt og vært i besittelse av én kilo amfetamin. Politiadvokat Jeanette Desiree Hagene Knutsen som var aktor i saken, forklarer at tiltalepunktet som gjelder narkotikabeslaget kommer opp for retten senere, siden de ikke hadde fått stevnet tilstrekkelig med vitner til denne saken.

Skiensmannen er tidligere straffedømt sju ganger, deriblant for grov narkotikaforbrytelse og for mishandling av flere kjærester og samboere.

Tidlig på året i fjor ble han løslatt fra en dom hvor han hadde 273 dager i resttid. Siden lovbruddene han nå er dømt for skjedde i prøvetida til den forrige dommen, er dommen en såkalt fellesstraff.

Foruten mishandlinga er han også dømt for et heleri og for å ha brutt et besøksforbud.