Jesus sier: " La barna komme til meg"

 

Jesus sier: " La barna komme til meg".

Det er så godt å vite ,for liten og for stor.
Jesus tar imot hvert barn som bor på denne jord.
La dem bare komme sa Jesus med et smil,
Husk at selve himmelriket hører barna til.

Og Jesus sa videre : 

" La dem bare komme,la barna komme til meg".
" La dem bare komme,la barna komme til meg"

( Linda Børud sang denne fine barnesanger da hun var liten"
 

Å være frelst handler om å leve i sannheten og få leve i Guds nåde.

 

Å VÆRE FRELST HANDLER IKKE OM AT ALLE SKAL KREVE NOE AV DEG : 
Tenk å leve hver dag og vite at du strekker til.
Vite at bare du lever i tilgivelse og det å innrømme feil så slipper du gå mot en dom,men kan leve i frihet..... 
Husk at SANNHETEN SETTER FRI og det gjør at vi hver dag kan leve i Guds Nåde som betyr å få noe gratis......Alt koster penger i denne verden,men det å oppleve Guds nåde er faktisk gratis,bare du lever i sannheten...... Skrevet av Torill Erdal.

 

Jesus den gode hyrde.

 

"I am the good shepherd. The good shepherd gives His life for the sheep."
(John 10:11)

Take my hand,precious Lord......

 

*Trøstebønn *

Du min Gud,rør ved meg og gi meg mot,
finn en vei og led min fot.
La en trøsteengel gå rett ved siden av meg nå.
La meg få leve livet mitt tett og nært mot hjertet ditt.
Hold meg godt og la meg bli,gi oss to alenetid.

Ragnhild Bakke Waale.

 

 
For så elsket Gud verden at han gav sønnen, den enbårne,
for at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv 
johannes Evang. 14:6
 
 

Hverdags- kristen.

Å være en hverdags- kristen handler ikke om å be til Jesus til spesielle tider,for Jesus har åpent hele døgnet og et hvert menneske som søker han kan nå han gjennom sitt hjerte,altså,en hjerte-kontakt mellom menneskers hjerter og Jesus. Ekte kristne tenker heller ikke bud og regler,men det handler om en enkel tro som handler om også å tillate når livet fører mennesker inn i tvil.Ekte kristne legger vekt på etikk og moral fordi det er med å verne og beskytte mennesker og alt levende som Gud har skapt,og det handler om en nåde og kjærlighet som er større og sterkere enn den menneskelige kjærligheten....Hverdagskristne er ikke avhengig av lokaler for å vise kristendom i praksis.Ekte kristne bedrar ikke,men gjør ting på en ærlig måte og er rettferdige i de ting de foretar seg....Ekte kristne ser mennesker som likeverdige og vil legge vinn på Guds kjærlighet som er både dypere og videre enn all verdens forstand..... Ekte kristne unnlater ikke sannheten,den er sentral i hverdags-kristne sine liv.......... Skrevet av Torill Erdal.

Syk,men glad.

Må lære å leve med smerte

Syk, men glad

 

 

 

En dag skal også jeg bli kvitt plagene. Jeg har ingen svar på hvorfor det rammer meg, men jeg føler at jeg har fått min kvote. Jeg må be Gud hjelpe meg å komme gjennom det, og det har han gjort.

Faktisk har sykdommen snarere styrket troen enn svekket den. Jesus sier at han er med alle dager. Han har gitt meg av sin nåde og kjærlighet i rikt mål. Det har overgått smertene.

På talerstolen har smertene pussig nok ofte blitt borte. Men jeg tror ikke at jeg blir frisk - bare jeg tror nok. Min holdning er at Jesus er med alle dager. Jeg har sett hans herlighet - full av nåde og sannhet.

Han har frelst meg og er med bestandig, sier Halvard Myhren. Gud gir styrke for hver dag og har omsorg for meg.

En dag skal jeg bli kvitt alle smertene. Da får jeg et herlighetslegeme, slik Jesus har fått. Når jeg kommer til himmelen, skal jeg leve en evighet sammen med ham, og der får jeg være frisk, legger han til.

Skrevet av Helge Helgheim (foto: Budbæreren).

LYD OG VIDEO

 
 
 

THE blood is still there.

He's in the midst.

Stormfulle dager av Torill Helene.

If that isn't love....

"Sweet anointing" ...... Jimmy Swaggart....