NAV skyld i egne sikkerhetsproblemer....

 

Marita Synnestvedt
Innlegg: 218
Kommentarer: 940

NAV selv skyld i sine sikkerhetsproblemer

Publisert 10 august 2013 - 26809 visningerInnlegg

Hvorfor i all verden insisterer NAVs ledelse på å forholde seg til sine klienter som potensielle kriminelle?

I forbindelse med at en saksbehandler ved et NAV-kontor i Oslo ble knivstukket – og kort tid etter døde av skadene - er det igjen blitt satt fokus på NAV-ansattes sikkerhet. Sett fra et helse-, miljø- og sikkerhetsperspektiv må den sies å være skandaløs, særlig når ledelsen og de tillitsvalgte vet (eller burde vite) at saksbehandlerne regelmessig møter mennesker som føler seg trengt opp i et hjørne. Det nytter ikke å skylde på at det er regelverket i seg selv som oppfattes som upopulært. Det er hvordan regelverketforvaltes som skaper desperate mennesker. Hadde ikke jeg hatt en ektefelle som forestår all kontakt med NAV, kunne også jeg ha vært en av dem som går amok. Det til tross for at jeg vanligvis betegner meg selv som et fredsommelig og avbalansert menneske. Jeg vil derfor påstå at det er NAV selv som setter sine ansatte i fare. La meg gi et eksempel på hvordan NAV kommuniserer med sine klienter:

Innkalling til NAV møte

I forbindelse med at du mottar arbeidsavklaringspenger, ber vi om et møte:

22-05-2013 kl. 14:00

Fastlegens kontor

Dersom du ikke kan møte, må du gi beskjed innen 15-05-2013 slik at vi kan avtale et annet tidspunkt.

Hvis du er under arbeidsavklaring og mottar ytelser fra NAV, vil du kunne miste retten til ytelsene dersom du uten grunn unnlater å møte hos NAV etter innkalling, jf. Folketrygdloven § 21-7 bokstav c.

Hvilke begrunnelser som kan godtas, vurderes av NAV. Dersom du ikke melder fra, vil forfallet alltid bli regnet for å være uten grunn.

Ytterligere informasjon om ytelser kan du få ved å henvende deg til NAV.

Med hilsen

Den nye Saksbehandleren.

NAV

La meg også understreke at møtet kom i stand på min oppfordring. Det var også jeg som foreslo dato, sted og tidspunkt. Hvorfor da slenge på de sedvanlige truslene om å frata meg den økonomiske støtten? Hvilken bedriftsleder ville ha sendt et slikt brev til sine kunder? Etter min mening er denne form for kommunikasjon med på å trigge aggressivitet og skape en farlig situasjon som med letthet kunne vært unngått ved bruk av en smule alminnelig høflighet. Selv om jeg er avhengig av den økonomiske støtten jeg får av NAV, er jeg likevel et menneske med de samme følelsene som bedrifter tilskriver sine kunder. Kanskje er jeg også ekstra sårbar fordi jeg i tillegg til økonomiske bekymringer også har betydelige helseproblemer. At ikke NAV skjønner dette – og tar hensyn til at kundene deres kan befinne seg i en psykisk vanskelig situasjon - er for meg totalt ubegripelig.

For kort tid siden hadde Dagsrevyen et innslag om en kreftsyk som fikk beskjed om en behandlingstid på 6 måneder. Selv hadde han antakelig bare 2 måneder igjen å leve. Hvordan kan NAV finne på å behandle et dødssykt menneske p på denne måten? Antakelig er det ikke bare høflighet det skorter på, men også livserfaring og generell psykologisk kunnskap. Selv fikk jeg beskjed fra NAV nærmest dagen etter at jeg kom fra sykehuset, etter å ha født et barn som døde to dager etter fødselen, om at jeg ikke hadde krav på barnetrygd og at jeg ville kunne straffes dersom jeg likevel forsøkte å tiltuske meg stønader jeg ikke hadde krav på. Det var som å få et knyttneveslag midt i ansiktet. Hvilken mor har barnetrygd i tankene når hun nettopp har mistet et barn? Sannsynligvis ville enhver mor heller ha betalt (nærmest hva det skulle være) for å få med seg et (friskt og) levende barn hjem.

Jeg aksepterer at NAV har et regelverk de skal skjøtte. Det har også andre offentlige (og private) instanser. Men hvorfor i all verden insisterer NAVs ledelse på å forholde seg til sine klienter som potensielle kriminelle? Selv ønsker jeg i utgangspunktet ikke å gjøre en katt fortred, men situasjonen kan raskt endre seg dersom jeg føler meg tilstrekkelig provosert og heller ikke har noe som helst å tape. Det bør NAVs ledelse ta til seg.

 

 

 
Ola Bog
Innlegg: 79
Kommentarer: 137

Samfunnshjulet trenger et nytt NAV!

Publisert 12 august 2013Kommentar #1

Takk skal du ha, Synnestvedt!

Det har lenge undret meg at det er så  som går amok
i NAVs kafkaeske labyrinter.

Jeg mener vi NAV-utsatte burde organisere oss.

"De vil forstene oss, og ta oss hver for oss."
- Mikael Wiehe

 
Marita Synnestvedt
Innlegg: 218
Kommentarer: 940

 

Publisert 12 august 2013Kommentar #2
Ola Bog – gå til den siterte teksten.
"De vil forstene oss, og ta oss hver for oss."

Kjempegodt sagt. Det er akkurat slik jeg også har følt det. I årevis har jeg trodd det var meg det var noe galt med - og følt meg nesten skamfull for det.

Men det var før de sosiale mediene har så godt gjennomslag som de har i dag. Blogger, debattsteder på nettet og mulighet for å nå frem til politikere og byråkrater har vist at jeg slett ikke er alene. Vi er svært mange som sliter med det samme. Det gir styrke, både til å stå frem fremfor å tie, og til å samle seg i en flokk.

NAV bør revolusjoneres. Ut med saksbehandlere, inn med kundebehandlere. Posten klarte det på 1980-tallet. NAV bør ta lærdom av dem.

 
Elisabeth Hoen
Innlegg: 22
Kommentarer: 2187

 

Publisert 12 august 2013Kommentar #3

Bra innlegg!

..hilsen din nye saksbehandler....må de være anonyme? Da er det ihvertfall sikkert at en ikke har gjort nok for å sikre NAV ansatte. For så vidt jeg har fortstått så loses nå mer eller mindre alle gjennom en sluse - NAV - og noen av dem ER jo ute å kjøre, dessverre - og vektere burde alltid beskytte alle NAV kontor av den grunn. Den reformgrunnen. Eller er jeg helt på jordet? Nei, tror ikke det..

 
Ola Bog
Innlegg: 79
Kommentarer: 137

Eugene Obiora (1958 - 2006)

Publisert 12 august 2013Kommentar #4

I dette tilfellet er det nok Synnestvedt
som står for anonymiseringen, Hoen.

7. september er det sju år siden Eugene Obiora
ble kvalt av politi på et NAV-kontor i Trondheim.

Det bør vi ikke glemme: Det er slett ikke de
ansatte, men vi klienter - som er i faresonen.

http://no.wikipedia.org/wiki/Eugene_Obiora

 
Marita Synnestvedt
Innlegg: 218
Kommentarer: 940

 

Publisert 12 august 2013Kommentar #5
Elisabeth Hoen – gå til den siterte teksten.
..hilsen din nye saksbehandler....må de være anonyme?

Brevet var undertegnet med saksbehandlerens navn. Det er det eneste som jeg har anonymisert i dette brevet. Jeg er ikke ute etter å ramme vedkommende som individ. Mange av dem gjør nok bare jobben sin slik de er blitt pålagt å utføre den.

Det er nok ikke uten grunn at det er så stor gjennomtrekk av ansatte i NAV. Jeg har hatt kontakt med et par NAV-ansatte (utenom kontekst) som har fortalt meg at de også har klaget og beklaget seg, men at ledelsen ikke ville høre på dem som jobbet i førstelinjen. Det minner meg om Posten i gamle dager. Den gang det viktigste var å formidle et regelverk. Alt ble styrt ovenfra og nedad. Kunder ble behandlet nærmest som et nødvendig onde. Vi hadde ingen følelse av å være der for dem. Vår viktigste oppgave var å sørge for at regelverket ble overholdt til punkt og prikke. Jeg tror det tok minst 15 år å få snudd pyramiden. Men vi klarte det.

 
Marita Synnestvedt
Innlegg: 218
Kommentarer: 940

 

Publisert 12 august 2013Kommentar #6
Elisabeth Hoen – gå til den siterte teksten.
vektere burde alltid beskytte alle NAV kontor av

NAV kan ikke både legge opp til en provoserende måte å være på og samtidig bli forbauset over at noen flyr i strupen på dem. Men hva heller begynne med å behandle folk som folk? Jeg tror svært mye kunne vært unngått ved å kaste paragrafbøkene i søppelbøtta og finne frem heftet i kundebehandling.

 

 
Marita Synnestvedt
Innlegg: 218
Kommentarer: 940

 

Publisert 12 august 2013Kommentar #7
Ola Bog – gå til den siterte teksten.
7. september er det sju år siden Eugene Obiora
ble kvalt av politi på et NAV-kontor i Trondheim

Den saken hadde jeg faktisk glemt. Takk for påminnelsen.

 
Elisabeth Hoen
Innlegg: 22
Kommentarer: 2187

 

Publisert 12 august 2013Kommentar #8

...jeg tenkte mest på at NAV er felles inngangpunkt for alle mulige folk i sårbare situasjoner og at sikkerheten er viktig av den grunn. Tenkte ikke mest på at en må regne med voldsbruk fordi en følger regelverk til punkt og prikke. Tenkte mest på at det og finnes gærninger eller normale folk det kan klikke for inne på NAV.

 
Marita Synnestvedt
Innlegg: 218
Kommentarer: 940

 

Publisert 13 august 2013Kommentar #9
Elisabeth Hoen – gå til den siterte teksten.
Tenkte mest på at det og finnes gærninger eller normale folk det kan klikke for inne på NAV.

Det finnes nok av mennesker som er tynt til det siste på NAV-kontorene. Derfor skriver jeg at både ledelsen og de tillitsvalgte må ha forsømt seg. Jeg tenker på hvordan sikkerheten blir ivaretatt i banker og på postkontorer. NAV burde selvfølgelig ha lært av dem.

Hvorfor har ikke NAV-ledelsen og de tillitsvalgte tatt de ansattes fysiske og psykiske sikkerhet på alvor? Tør ikke de ansatte å klage? Tror de, som vi klienter, at det må være de selv det må være noe galt med? Eller har ikke ledelsen peiling på hva som skjer nedover i systemet? Det hadde ikke Postverkets ledelse i sin tid. Men de mått snu på grunn av økonomiske årsaker. Det må nok ikke NAV. De har ikke noe krav til inntjening. Og hva med de tillitsvalgte? Hvorfor har så ikke de nådd frem?

Det er mye vi ikke vet om NAV. På mange måter er det en svært lukket bedrift. Det er på høy tid å åpne opp, slik at gørra kan få rent ut.

Jeg tror egentlig ikke at mer sikkerhetsutstyr er den riktige veien å gå. Det forsterker inntrykket av at det eksisterer en konflikt mellom NAV og brukerne. Den konflikten bør ikke nødvendigvis være der. Den skyldes etter min erfaring NAVs håpløse og provoserende måte å kommunisere på. Derfor er det bedre, tror jeg, at NAV kaster skjemaveldet og reglementet i søppelbøtta og rett og slett begynner fra scratch.

 
Ola Bog
Innlegg: 79
Kommentarer: 137

Historien bak NAV-reformen

Publisert 13 august 2013Kommentar #10

"Skammen er tilbake i stønadssystemet. Gammel rettighetsorientering konkurrerer med den offentlige debattens pekefingermoralisering. Det nye budskapet er at du kan hvis du vil, hvis vi bare truer med å kutte ytelsene. Den nye sosialpolitikken bygger på at det er den individuelle viljen det må gjøres noe med, ikke mulighetene i arbeidsmarkedet.Arbeidslinja skal med NAV som viktigste redskap, bidra til at flest mulig er mest mulig og lengst mulig disponibel på arbeidsmarkedet, men uten rett til å få arbeid, skriver Ebba Wergeland."

Ebba Wergeland er spesialist i arbeidsmedisin.

Denne artikkelen fra 2009 er, mener jeg, obligatorisk lesing for oss som er, eller kjenner noen som er - på vandring i Kafkaland .. :

http://www.ebbawergeland.no/artikler/arbeid_eller_brod.html
 
Marita Synnestvedt
Innlegg: 218
Kommentarer: 940

 

Publisert 13 august 2013Kommentar #11
Ola Bog – gå til den siterte teksten.
Det nye budskapet er at du kan hvis du vil, hvis vi bare truer med å kutte ytelsene.

Den trusselen har bare gyldighet vis a vis navere - slike som surfer på diverse ytelser de har krav på. I denne gruppen setter jeg friske og funksjonsdyktige ungdommer som pendler mellom studier og "arbeidsledighet".

Det pussige (egentlig fortvilte) er at friske unge menn skal tvinges ut i pappapermisjon og friske unge kvinner skal kunne gå på kontantstøtte i årevis mens vi som ikke har fysisk og/eller psykisk kapasitet til å forsørge oss selv bare kan seile vår egen sjø.

Det er mulig jeg har nevnt akkurat dette før. Jeg har ikke så god hukommelse.

Når det gjelder meg risikerer jeg å måtte søke om sosialtrygd. Det etter å ha betalt skatt og til pensjonskasser (Folketrygden og Statens Pensjonskasse) i mer enn 25 år. Det gjelds ikke, dersom man ikke har NAV på sin side. Det har ikke jeg. De nekter å ta legeerklæringene på alvor. Jeg er imidlertid ikke blitt noe friskere siden 2007, da jeg ble tilstått midlertidig uføretrygd. Jeg har heller ikke blitt vurdert på nytt. Fra en dag til en annen var jeg bare arbeidssøker. Jeg har prøvd å rette spørsmålet til både helseministeren og arbeidsministeren samt en hel haug politikere, uten å få svar. Hvordan kunne man bare si at midlertidige uføre plutselig ble føre, uten en ny omgang med medisinske utredninger? Det var meget stygt gjort mot en gruppe som ikke har mulighet til å kunne jobbe bare ytelsen blir fratatt oss. Vi blir ikke friskere av det, men kanskje sykere fordi vi da ikke vil ha råd til å betale for medisiner og behandlinger. Snakk om samhold i vårt "lille land".

Og det er den rødgrønne regjeringens skyld.

 
Marita Synnestvedt
Innlegg: 218
Kommentarer: 940

 

Publisert 13 august 2013Kommentar #12
Ola Bog – gå til den siterte teksten.
Den nye sosialpolitikken bygger på at det er den individuelle viljen det må gjøres noe med

Det er ikke viljen det er noe med, men evnen. Jeg ble ryggoperert i 2005 og etter det har det bare gått den veien høna sparker. Jeg vet ikke om ryggoperasjonen teknisk sett var nislykket, men den har ikke gitt det resultatet jeg forventet. Jeg lot meg operere fordi jeg ønsket å gjøre hva som helst for å kunne bli frisk. (skiveproplaps). Resultatet ble derimot en kropp som ikke fungerer. Jeg nekter å skulle bli lastet for det. Kanskje burde jeg ha klaget - og bedt om erstatning for et ødelagt liv?

 
Marita Synnestvedt
Innlegg: 218
Kommentarer: 940

 

Publisert 13 august 2013Kommentar #13
Ola Bog – gå til den siterte teksten.
Denne artikkelen fra 2009 er, mener jeg, obligatorisk lesing for oss som er, eller kjenner noen som er - på vandring i Kafkaland

Takk for linken. Den skal jeg lese. Selv pleier jeg å beskrive min situasjon som å være et insekt, fanget i et klebrig edderkoppnett. Edderkoppen sitter midt i NAVet og bare venter på å slå til i rett øyeblikk.

På grunn av den situasjonen jeg har havnet i har jeg utviklet araknavfobi. Et nyord, laget av meg.

 
Elisabeth Hoen
Innlegg: 22
Kommentarer: 2187

 

Publisert 13 august 2013Kommentar #14

Gode argumenter i kommentar 9! Der det er penger å få må også sikkerheten være på topp. Det burde være selvsagt...for uten noen penger kan folk bli helt desperate. Så klart.

Det eneste jeg reagerer på er at det blir framstilt som forståelig at noen brukere svarer med vold mot de ansatte på NAV - fordi de ansatte er så ufølsomme og inkompetente (?). Er det så greit å svare med vold? Eller er det kun konflikt?

Nå er det og strenge regleverk formulert i ulike yrker og. Hvis du gjør det så...kan du bli oppsagt osv. kan det stå. Hvis en unnlater å møte på jobb så blir en trukket i lønn osv. Sjefer kan virke sure hvis en ringer inn og er syk noen dager osv. Dessverre er det nok en del som utnytter og til og med lyver for å få mest mulig penger fra NAV - så derfor må de skrive om alle eventualiteteter..

Men uansett - mange mennesker har fortalt om møtet med NAV - og manges opplevelser er negative. Dette viser at det er problemer med NAV.

Stå på videre!!

 
Marita Synnestvedt
Innlegg: 218
Kommentarer: 940

 

Publisert 13 august 2013Kommentar #15
Elisabeth Hoen – gå til den siterte teksten.
Det eneste jeg reagerer på er at det blir framstilt som forståelig at noen brukere svarer med vold mot de ansatte på NAV

Ethvert menneske som blir tilstrekkelig provosert er samtidig en potensiell voldsutøver. NAV behandler sine brukere som om de er kriminelle. Mennesker i sårbare eller desperate situasjoner kan lett tenne av en slik behandling. Det blir som å få et slag midt i fleisen, under beltestedet eller en rød klut i ansiktet.

Jf hva jeg har dokumentert med en i utgangspunktet uskyldig møteinnkallelse. Hvorfor kludre det til med å slenge på en trussel om å frata meg stønaden dersom jeg ikke møter til det møtet jeg selv har tatt initiativ til?

 
Marita Synnestvedt
Innlegg: 218
Kommentarer: 940

 

Publisert 13 august 2013Kommentar #16
Elisabeth Hoen – gå til den siterte teksten.
Dessverre er det nok en del som utnytter og til og med lyver for å få mest mulig penger fra NAV - så derfor må de skrive om alle eventualiteteter..

De må ikke det. Hvert individ sin mappe. De har ikke større vanskeligheter med å behandle hver enkelt individuelt enn andre. Snarere tvert i mot. Med så mange sensitive opplysninger NAV sitter på har de det aller beste utgangspunktet for å behandle hver og en individuelt.

 

 

 

 

Torill Menneskerettighet Erdal skrev til Erna Solberg.....

NAV ER EN SKAM FOR NORGE......Det er snakk om saksbehandlere med nedlatende og arrogant holdning til brukeren, så brukeren bare blir mer nedbrutt av kontakten med NAV. Dette er vel en kjent problemstilling for NAV. Det er snakk om at mange i Norge spør om å få bytte saksbehandler for mennesker i sårbare situasjoner behandles uverdig av saksbehandlere og har ingen rett til å få bytte saksbehandler,men det som og kommer frem er at om det byttes saksbehandler så er den like arrogant overfor sårbar klient,,,,,det er enormt mange som lider under slik dårlig og umenneskelig behandling...Dette burde regjeringen sette igang hastetiltak på så NAV blir drevet på en verdig måte for dette er virkelig en skam for hele landet.......skrevet av Torill Erdal......
 

 

BORTKASTEDE ÅR: Istedenfor å få hjelp tilbake til arbeidslivet har Joar Haganes måtte bruke all sin energi på å krangle med NAV. Foto: Joar Haganes ( Nettavisen )

- NAV har kastet bort én million på meg


Kjetil Mæland


Publisert 05.02.14 11:25

- Jeg har gått hjemme og drevet dank og fått utbetalt over én million kroner.

BERGEN (Nettavisen): Joar Haganes reagerer etter at statssekretær Torkil Åmland i arbeids- og sosialdepartementet angriper de mange menneskene som svindler på NAV. I 2013 anmeldte NAV 1.318 personer for å ha svindlet staten for 238 millioner kroner. Det betyr at hver av de anmeldte personene svindlet for i gjennomsnitt 180.000 kroner.

Les egen sak: - 1 av 20 svindler på trygden

- Det er småpenger sammenlignet med sløsingen NAV selv står for som de kaller saksbehandlingsfeil. I mitt tilfelle har de brukt en million kroner på tre år. Hvis noen få prosent av NAV-brukerne blir behandlet slik jeg har blitt, så blir det fort enorme summer, sier Haganes til Nettavisen.

Han mener at i tillegg til å sette fokus på NAV-svindlere, bør etaten ta et grundig blikk i speilet.

 


I oktober 2010 måtte han slutte i jobben på grunn av sykdom. Han trengte å bytte yrke.Driver dank
Haganes har gått tre og et halvt år uten å komme et skritt nærmere arbeidslivet. Han mener at en bedre og mer effektiv og brukerfokusert saksbehandling i NAV kunne fått folk som ham fortere ut i arbeid og spart skattebetalerne for enorme summer.

- Jeg er vant til privat næringsliv der bedriften må ha en tiltaksplan for sykmeldte ansatte innen seks uker. Hvis ikke blir den bøtelagt. Sånn er det jo ikke for NAV. De gjør akkurat som de vil, sier en oppgitt Haganes.

Mens private må ha tiltaksplan innen seks uker, valgte NAV å gjøre lite da Haganes ble syk i oktober 2010.

- Jeg gikk hjemme og drev dank i ett år, og fikk utbetalt 300.000 kroner i dagpenger for ingenting, sier Haganes.

 

 

NAV-krangling
Da Haganes etter ett år måtte søke om arbeidsavklaringspenger, fikk han avslag. Deretter fulgte to år med krangling der Haganes måtte gå på sosialen for å få penger til å overleve.

I mars 2013 erkjente NAV at han hadde rett til arbeidsavklaringspenger hele tiden. NAV etterbetalte dermed arbeidsavklaringspenger fra november 2011.

Etter dette skjedde det på nytt ingenting. Nå har det gått ytterligere 10 måneder siden NAV erkjente ansvar. Nå i utgangen av januar 2014 ble Haganes kalt inn til møte i NAV for å diskutere hva han skulle gjøre videre. Han har også fått en såkalt aktivitetsplan, og håper nå at tiden som hjemmeværende går mot slutten.

- NAV har utbetalt over én million kroner, og jeg har gått hjemme og drevet dank, sier en fortvilet og skuffet Haganes.

En ordknapp statssekretær Åmland i Arbeids- og sosialdepartementet ønsker ikke å kommentere denne enkelte saken.

- Regjeringen har varslet at den vil foreta en full gjennomgang av NAV med sikte på å avbyråkratisere etaten. Når det gjelder enkeltsaken Nettavisen omtaler, kan jeg ikke kommentere den, sier han.

- Han har blitt fulgt opp
- NAV Hordaland er ikke enig i at Haganes ikke har blitt fulgt opp underveis. Han gikk på tiltaket Back to business i 2011, og har vært i samtaler med NAV Arbeidsrådgivning i 2012, og hensikten med begge aktivitetene har vært å ytterligere evaluere mulighetene for arbeid. I tillegg har Haganes og NAV sammen utarbeidet aktivitetsplaner i 2013 og 2014, sier Anne Kverneland Bogsnes, fylkesdirektør i NAV Hordaland.

- I januar i år har Haganes og NAV Laksevåg sammen utarbeidet en aktivitetsplan. En av aktivitetene er et avklaringstiltak for å enten finne høvelig arbeid som han kan stå i over tid, vurdere arbeidstrening eller kompetanseheving for å skaffe helsetilpasset arbeid.

- Jeg skulle hatt en aktivitetsplan da jeg ble syk i 2010, men jeg fikk bare vurdert min arbeidsevne gjennom Back to business i 2011. Etter det skjedde ingenting utover noen samtaler og en evaluering i 2012. Først nå i januar 2014 har jeg fått en aktivitetsplan. Jeg trenger hjelp av en spesialist som i samarbeid med meg kan finne ut hva slags arbeid jeg i dag kan gjøre med min funksjonsnedsettelse. Problemet er at NAV hele tiden har hevdet at jeg ikke hadde noen funksjonsnedsettelse. Først i 2013 erkjente de at jeg faktisk hadde en funksjonsnedsettelse, og siden da har det ikke skjedd noen ting før nå i januar 2014 bortsett fra noen sporadiske samtaler.

 

Hvis NAV tilbyr en rørlegger å prøve seg som gynekolog,fordi han er vandt med å jobbe med rør,hvordan går det da? Rørleggeren er jo vant med å røre og det er NAV også,men jeg vet ikke helt om den som skulle behandles hadde fått rett behandling om en rørlegger skal røre opp i en kvinnes rør pga svangerskap hvis han måtte ta en gynekolog- jobb f eks.......men sier NAV noe så er det ikke lov å nekte selv om det blir dårlige resultater av det NAV bestemmer veldig ofte.......jaja,man får se hvor mye rør det blir fremover da..........skrevet av Torill Erdal.
 
Arbeidsministeren: Ikke dagpenger ved jobbnekt - VG Nett om Frp
www.vg.no
De som nekter å ta imot den jobben de blir tilbudt, skal miste retten til dagpenger hos Nav, mener arbeidsminister Robert...