Å forlange tilgivelse av et offer er å gjøre overgrep mot offer.

En 15-åring ble seksuelt misbrukt av sin onkel. Denne onkelen var en kristen leder. Ungdommen gikk og slet med det som hadde skjedd, og fortalte til slutt sin far hva som hadde skjedd. Faren, som også var en kristen leder, fortalte sin håpefulle at nå var det tid å tilgi. Noen måneder senere var det tid for ungdommens konfirmasjon, og onkelen ble invitert. Ungdommen bad om at onkelen ikke skulle bli invitert, for stormene på innsiden var så sterke. Igjen fikk den utsatte vite at en skulle tilgi, for det var Guds vilje. Slik ble det i tilgivelsens navn overgrep på overgrep, og relasjonen mellom den unge og faren ble knust – kanskje for livet.

Kunnskap om tilgivelse.

Å snakke om tilgivelse krever kunnskap : ”Og forlat oss vår skyld som vi og tilgir våre skyldnere.” Slik Gud tilgir, nemlig ved omvendelse, slik skal også vi tilgi, nemlig ved omvendelse.
Tilgivelsen er til for overtrederen, og ikke for den utsatte. 
Dette er en sannhet som er blitt forvrengt, men det er like fullt Guds sannhet. Overtrederen trenger tilgivelse for sin samvittighets og sin frelses skyld. Tilgivelsen er ikke til for den utsatte, fordi den utsatte ikke behøver tilgivelse, men noe helt annet.
Gjenopprettelse
Den utsatte trenger ikke tilgivelse. Overtrederen har ikke bare gjort galt mot den utsatte, men har også ødelagt tillit, og kan ha påført den utsatte dype sår. Det den utsatte behøver mer enn noe annet er at selve den personen som stjal en del av livet og tryggheten hans, åpent innrømmer at det var urettferdig og galt. I det ligger gjenopprettelse. 
Hevn er et dårlig likt begrep innen den såkalte kristne kulturen. Ordet oppfattes som hardt og vondt, og forstås derfor som galt. Sannheten er at hevn slett ikke er galt – den er guddommelig, og det er grunnen til at vi ikke skal befatte oss med hevn. Den Gud som ser alt og forstår alt, ser helheten i en situasjon, og derfor tilhører hevnen han. 
Dersom den utsatte er kristen, og overtrederen ikke vil vende om, så har den kristne lov til å gå til sin himmelske far og kreve hevn. Og Gud skal hevne sier bibelen. Hevnens mål er gjenopprettet rettferdighetsbalanse. Det handler ikke om å gi tilbake med samme mynt, men om at Guds måte å handle med personen vil drive til omvendelse.
 

Gud er en tilgivende Gud,men unnlater ikke å straffe bevisst ondskap.

HVORFOR SKAL IKKE GUD STRAFFE DE SOM ENDER I HELVETE HVIS MENNESKER DRIVER BEVISST ONDSKAP.... De vil havne i Helvete som er en evig pine, Men det er fordi de selv valgte bort det gode.... 

Det finnes mange kristne grupperinger og mange sekter som fornekter tanken på at Helvete i alminnelig betydning betyr evig, bevisst straff. Noen mener at Guds evige straff er utryddelse eller ikke-eksistens. Andre sier at det er en forbigående tilstand, men at alle til slutt vil bli frelst fra Helvete. Kanskje den mest utbredte innvendingen er at en kjærlig Gud ville ikke straffe noen i evig pine. Vi er enige i at Gud er kjærlig (1 Joh 4:8), men han er også rettferdig (Neh 9:32:33; 2 Tes 1:6) og evig (Salm 90:2; 1 Tim1:17) Gud straffer de onde (Jes 11:13) og hans straff vil vare evig. 
( funnet på Internett, viktig i dagens samfunn)

 

 

Mange bruker "tilgivelse" som et maktmiddel.

Ordet "tilgivelse " er Norges mest misbrukte og ødeleggende ord i feil sammenheng.. Bruk ALDRI ordet " tilgivelse" for å få makt over noen....det kan ende veldig galt... Skrevet av Torill Erdal.


Tilgivelse er mulig å gi den som er ydmyk og som ikke tar tilgivelse som en selvfølge.......skrevet av Torill Erdal.

Et oppriktig hjerte har ikke noe å skamme seg over....A forgiven soal never have to shame.

Ord om tilgivelse.

 

ORD OM TILGIVELSE...... Jeg tror ofte at folk blander tilgivelse med det å måtte tillate mere vondt...Men takk og lov.Tilgivelse er å tilgi den som har gjort galt,men ikke tillate samme person å få ødelegge mere i ens liv....Alle har vi mennesker lov å sette grenser så vi selv blir bevart og berget både i dette livet og for evigheten.....Å be en underkuet person om å tilgi er som å be en expert om å gjøre noe experten kan fra før...Underkuede mennesker er verdensmestere i å tilgi lenge før dem blir fortalt at dem skal tilgi,dem vil bare ikke ødelegges mere i fremtiden,og det er både lov og riktig....dette burde bli mye mere forkynt om.......smil... Skrevet av Torill Erdal.