Gud elsker både syke og friske akkurat slik hver enkelt har det......

SYKDOM ER IKKE BEVIS PÅ AT MENNESKER HAR DET GALT MED GUD....BEDRE MED EN SYK KROPP SOM HAR GOD SAMVITTIGHET,ENN EN FRISK KROPP MED SKITTEN SJEL PÅ VEI TIL HELVETE. ( de som baksnakker syke mennesker hører ikke hjemme i blandt de som er på vei til himlen,de må slutte å fordømme andre først) Når mennesker må være friske for å orke å gå på møte,da er det noe feil blandt de kristne....... En menighet med bare friske mennesker sier mye om at de ikke har plass til de som trenger det aller mest.Jesus er ikke til for bare de friske,men for de syke som forblir syke inntil sin dødsdag,de er like mye frelst de,og de burde bli tatt veldig godt vare på i kristne miljøer,ikke hele tiden måtte forklare at de også er frelst på tross av at de forblir syke.... Noen ganger blir fokuser så mye på helbredelse at folk glemmer hva som er det virkelige evangeliet ,folk glemmer at det er viktigere med en frisk sjel enn en frisk kropp og folk glemmer at Jesus faktisk elsker både syke og friske.Det er ikke det ytre som Jesus er mest opptatt av,men hvor ren samvittighet mennesker har og hvor stor kjærlighet vi har til han som døde for all verdens synd,nemlig Jesus som elsker alle mennesker enten de er syke eller friske...... På tide at kristne begynner å ta vare på hverandre på en annen måte enn til nå og ikke legge stein til byrden,men begynne å elske hverandre som søsken uten å presse mennesker som allerede har et tøftnok liv..Væren ekte bror og søster for de som trenger det mest,nemlig de syke ,de trenger omsorg og godhet uten allverdens pekefinger og løgn om at åndskrefter er skyld i deres sykdom,nå må folk bli voksne og respektere hverandres helse og liv,privatliv,og all baksnakking som kristne driver med er mye verre enn de menneskene som er syke,folk som baksnakker er mye sykere i sjelen sin dem enn de syke menneskene som har fred i hjertet og som er frelst........ Skrevet av Torill Erdal.
 

Guds kjærlighet i praksis,

Omsorg er Guds kjærlighet i praksis.

Omsorg er Guds kjærlighet i praksis.....

Omsorg er Guds kjærlighet mellom mennesker og dyr.