5. feb, 2014

Viktig om AAP 2014

Arbeidsavklaringspenger: Ingen automatisk stopp i april 2014
Publisert 31.08.2013

ARBEIDSAVKLARINGSPENGER, AAP, NAV, UFØRE: – Det er ikke slik at vi automatisk vil stoppe utbetaling av arbeidsavklaringspenger til de som 1. mars 2014 har mottatt denne ytelsen i fire år, sier tjenestedirektør i NAV, Bjørn Gudbjørgsrud.

NAV jobber for fullt for å følge opp alle de 63.900 personene som kan bli rammet av fire-års regelen mars 2014.

Dette gjelder hovedsakelig de som ved innføringen av AAP i mars 2010 ble overført automatisk til AAP fra de tre tidligere ytelsene, rehabiliteringspenger, attføringspenger og midlertidig uførestønad.

Fortsette på AAP

- Vi er godt i gang med å følge opp dem dette gjelder. Målet er å få flest mulig over i arbeid.

- De som har muligheter for å komme i jobb, og som av helsemessige grunner har behov for langvarig oppfølging fra NAV, kan få AAP utover maksgrensen på fire år, sier Gudbjørgsrud.

Uførepensjon

For andre vil det være aktuelt å søke om uførepensjon.

De som vurderes for uførepensjon kan få forlenget AAP i inntil åtte måneder mens søknaden om uførepensjon blir behandlet.

Følg planen

NAV: – Har du mottatt AAP siden mars 2010 og ikke har snakket med NAV om dine planer videre, børdu kontakte NAV-kontoret for å få en timeavtale.

Les mer i ebok 017 Sykepenger og trygd i småbedriften (inngår også til rabattpris kr 26 som del av DrivBedre-pakken Skatt&Økonomi)

Kunder om DrivBedre-pakken Skatt&Økonomi: “Utrolig mye nyttig informasjon. Veldig verdifull tjeneste” – “Har spart meg for titusenvis av kroner” – “Hadde aldri hatt mulighet til å finne ut av denne informasjonen selv” – “Sparte meg for mye penger” – “En god investering!” – “Prisen tatt i betraktning var det ingen tvil om å kjøpe hele pakken”

 

Varsler forenklinger i NAV

Forrige uke fortalte Aftenposten at hver fjerde arbeidstime i NAV går med på administrasjon og rapportering. 

Det er også stor forskjell på hvor mange bruker hver enkelt saksbehandler har ansvar for. 

– Jeg har allerede gitt signaler til ledelsen i NAV at det kan bli endringer i strukturen. Vi trenger et NAV som bruker minst mulig tid på administrasjon, og mest mulig tid på brukerne, sier arbeids- og sosialminister Robert Eriksson (FrP).

Store forskjeller
Det er stor forskjell på hvor mange brukere saksbehandlerne har. Sogner man til et stort NAV-kontor i Oslo kan veilederen ha svært mange brukere, og således mindre tid til hver enkelt bruker.

– Det skal ikke være slik at veiledere på store kontorer har ansvar for opptil 300 brukere, mens veiledere på små kontorer har ansvar for rundt 50, fortsetter Eriksson.

Varsler endringer
Arbeidsministeren er i ferd med å nedsette et ekspertutvalg som skal evaluere NAV. Han mener det er naturlig å se på antall NAV-kontorer. Fremskrittspartiet foreslo allerede i Stortinget fjor å se på kontorstrukturen i NAV.

– Det viktigste er at kontorene har ressurser til å følge opp brukerne på en god måte. Da må vi ta grep, blant annet ved å redusere antall NAV-kontorer, avslutter arbeidsminister Robert Eriksson