Fra du ble unnfanget var du høyt elsket av Gud.....

Fra den dagen du ble unnfanget var du høyt elsket og skapt av Gud...
..Barn ber ikke om å bli født,men hvis først voksne skaper et barn sammen så er det ikke tvil om at det er liv fra dag en av unnfangelsen........... 
Bare se på bildet,ingen kan vel si at dette barnet burde ikke blitt født,eller,dette barnet er ikke noe verdt ,eller,dette barnet fortjener ikke å bli født så vi aborterer det....... Eller,det passer ikke nå så jeg bare fjerner det og kaster det i søpla..........Hvem kan gjøre slik ,hva bor inni mennesker som tenker slik? Skrevet av Torill Erdal.
What a sweet before and after maternity pic. Do you like it?  — medFederica Esposito.
 

Abortkampen er absolutt ikke forgjeves.

AbortKampen var og er aldri forgjeves,men en viktig motvekt til alle som ikke vil se hva et liv er verdt helt fra unnfangelsen........skrevet av Torill Erdal.
 

Sterkt og søtt og herlig.

Gabriela has down syndrome and Fabio struggles with a slight mental delay. Their daughter, Valentina, was born with no mental disability. Everyone deserves happiness. This family is beautiful. <3

Gabriela has down syndrome and Fabio struggles with a slight mental delay. Their daughter, Valentina, was born with no mental disability. Everyone deserves happiness. This family is beautiful. 

Alle mennesker er like verdifulle...

 

If you liked this, you can hit the Facebook and Twitter buttons to share it.

 

Hva er et menneske verdt ?

HVA ER ET MENNESKE VERDT OG HVOR ETISK RIKTIG ER DET Å SKAPE BARN SOM IKKE FÅR VITE OM SITT OPPHAV ?

Noen etiske problemstillinger:
• IVF-behandling er teknisk sett i strid med det som oppfattes som den naturlige måten å skape barn på, og kan derfor i seg selv oppfattes som et etisk dilemma.

• Utvikling av metodene for IVF-behandling bygger på forskning på befrukta egg. De kommende barna er forsøkspersoner når nye metoder blir utviklet.

• Er det en helserisiko for barna som blir født ved denne behandlingen? Skal vi tillate bruk av teknologi der eventuelle skadevirkninger kan vise seg senere i livet?

• Ved IVF-behandling befruktes det gjerne flere egg enn det paret har behov for.

• Er det en akseptabel helserisiko for kvinner å gå gjennom hormonbehandling? Er det en akseptabel risiko for eggdonorer? Og hva med kvinner som er surrogatmødre?

• Skal donorer av kjønnsceller være anonyme? FNs barnekonvensjon sier at barn har rett til å kjenne sine foreldre og få omsorg fra dem. Flere land bruker derfor av hensynet til barnet ikkeanonyme donorer, slik at barna når de er 18 år, kan finne sitt biologiske opphav dersom de ønsker det. Dette forutsetter at foreldrene har fortalt dem hvordan de er blitt til. Mange foreldres ønske om å bevare en familiehemmelighet står her mot barnets rett til å kjenne sitt genetiske opphav.

• Er det forskjell på eggdonasjon og sæddonasjon? Det har alltid vært slik at den som har båret fram et barn, har vært den genetiske moren, mens faren i familien ikke alltid har vært den genetiske faren. Mens det er enkelt å donere sæd, må en kvinne som donerer egg, gjennom en hormonbehandling som kan medføre helserisiko.

• Skal lesbiske, homofile eller enslige kunne få hjelp til å få barn ved hjelp av disse metodene? Noen mener at barn trenger foreldre av begge kjønn som rollemodeller. Andre mener det viktigste er at barna har gode omsorgspersoner.

Bygg ikke relasjoner på å utnytte noen....

Bruk ikke mennesker som din tjener, de vil helst være din venn ..... Bruk ikke mennesker som en ting, de vil helst at du skal se dem gjennom ditt hjerte ...Bruk ikke opp menneskers tid uten at det er for å være deres venn .. Le aldri av noen som er svakere enn deg selv for du vet ikke når du selv mister styrken og trenger deres hjelp .. Se ikke ned på andre , for du vet ikke når du selv ligger nede og kan trenge hjelp til å reise deg. Vær ikke god mot noen for å tjene på dem , for du vet ikke når du selv trenger deres omtanke og styrke. Livet har ingen garanti, og det har ikke du heller, men både livet og døden kan være en vinning hvis man ikke bruker andre mennesker til å vinne ære her på jord, da vil ikke verken liv eller død bli vinning til slutt, men bare tap for deg selv. Vær varsom og vis like mye respekt for alle mennesker, bruk dem aldri bare for å få fordeler av det, glem aldri at de også faktisk er mennesker med følelser ....... Skrevet av Torill Erdal.

Vær ikke noens slave.

La ikke mennesker eller ting ha makt over deg,for da er du en slave .Vær fri i ting du gjør og legg vinn på likeverd og ta vare på de mennesker og ting i livet som viser seg å bry seg om deg uten å skulle styre deg som en brikke etter deres maktbehov..... Vær fri og husk at livet er noe du skal verne om og se på som en gave,fyll livet med det som gir deg og ditt liv verdi uten frykt for mennesker eller ting........ Skrevet av Torill Erdal.
 
Egget til venstre har beskyttelse, men de til høgre har en svært usikker FREMTID, dessverre....
 

 

SI DET MENS DU KAN : Hva vil du si til de du bryr deg om hvis det er siste gang du snakker med dem,og hvorfor vente med å si det til du kun har en sjanse igjen til å si det viktigste ,bruker du din tid sammen med dem mens du har tid ? Skrevet av Torill Erdal.
 

Hvert barn er unikt.

 

Barn som blir skapt i mors mage er unikt hvert eneste lite menneskebarn..... Skrevet av Torill Erdal.
 

Gud har en plan for hvert menneskebarn.

Folk undrer seg på at det skjer mye vondt i Norge,men hvis man tenker på alle som blir drept både utenfor mors liv og i mors liv så har det kanskje en sammenheng,for Gud skaper ikke mennesker for å ta livet av det,han skaper mennesker for at de skal få utvikle seg og leve.Ethvert menneskeliv er unikt og høyt elsket av Gud helt fra det blir unnfanget og til sin død og Gud tar seg av de ringe og små som ikke har noen til å redde seg,Han har beredt en himmel for alle de som aldri rakk å bli født.Ethvert barn er formet av Guds hånd til ære for han,men ikke alle mennesker har forstått hvor mye menneskebarn er verdt og tar livet allerede før fødsel.........Dette gir ingen velsignelse til Norge,men skaper mye ubalanse som og gir mye forbannelse til landet vårt.Gud velsigner ikke at menneskebarn blir drept uansett hvor små de er.Gud har en plan for hvert enkelt individ allerede fra den gryende start i mors mage som er ment som den tryggeste plass å være.              
 
 
 
 Ludvig Nessa delte dette:  Norges abortprotest:
www.dagen.no
Mens titusenvis marsjerer til støtte for ufødt liv i USA og flere europeiske land, samler tilsvarende markeringer i Norge bare et lite knippe trofaste. Hvor er folk blitt av?
Liker ·  · 
 
 
Jørgen Skarsvåg skriver: Tenk det kunne vært deg, din mor el far, din bror el søster, dine kone el ektemann, vern om det ufødte liv er det viktigste som er for de kan selv ikke bli hørt osv.
Bare 21 dager etter unnfangelsen, SLÅR HJERTET 
Få uker senere er ALLE lemmer og org
an ferdig dannet, de skal bare bli større i mors liv.....og her kommer MORDERE og DREPER barnet der det skulle vært tryggest i hele sitt gjennomsnittlige 90-årige liv.
Siden organisert drap i mors liv ble innført, er nå ca 550.000 MENNESKER drept i norske sykehus. En hel generasjon er nå MYRDET, og vi har dermed fått ødelagt naturlige aldersfordelingen i det norske samfunn, fått aldersbølgen og andre unødvendige problemer. De som skulle jobbet ved norske og aldersheimer, er myrdet. 
Norge har ikke behovet arbeidsinnvandring med tilhørende språkproblemer og feilbehandlinger osv.
Med åndelige øyne, liker ikke Skaperen at Norge myrder de Gud elsker mest av alt, de små forsvarsløse.
Det finnes heller ingen Større ondskap enn når store sterke voksne og staten selv går løs på egen befolkning slik, og i tillegg nasjonens minste, og landet's fremtid.

 

ETHVERT LIV ER DYREBART:
Ethvert liv er dyrebart helt fra unnfangelsen og enhver som kjemper for de ufødtes liv taler de ufødtes sak.....ingen blir unnfanget uten en mening,og mange avslutter fosterets liv på tross av at Gud skapte det helt unikt.....bra noen kjemper for det ufødte livet for mange er de som tar livet av ganske store foster som har både følelser og som over flere mnd har gjort seg klare for livet .....
At Stortinget vedtar noe betyr ikke at alt de vedtar er riktig utfra etikk og moral.....selv om noen sier at møkk lukter godt så må man ikke være enig i at møkk lukter godt uansett hvor mange som samles for å mene det......sannheten er at møkk lukter vondt uansett ..... PS: engelen på bildet er et symbol på alle de barn som aldri ble født fordi voksne valgte å avslutte barnets liv i mors mage.......alle barn er uerstattelige enten de er i magen eller utenfor magen....... Skrevet av Torill Erdal.