Amazing little girl sings Amazing Grace...

Døden er ikke det siste.

Torill Erdal skriver : Mange frykter døden,men færre er de som tenker over at det er etter døden det nye livet starter ,alt etter hvordan vi brukte vårt liv og hver enkelt dømmes utfra det......færre frykter for hva som venter den ugudelige.....Kun Herren vet hvem det er ......

Vi mennesker kan bare se det ytre,Gud ser det indre og dømmer derfor rettferdig etter hva mennesker skal dømmes til.Himmel eller Helvete,det er noe mennesker velger før de trekker sitt siste pust på denne jord.Ingen går ut av dette livet uten å få mulighet for å ville til himlen,men Gud tvinger ingen,valget er hvert enkelt menneske sitt.

Vil du til himlen så gå veien som fører dit. ......................... Visdomsord fra Louise Torsdal

Veien til himmelen er ærlighet og det å innse at ingen når himlen på egen hånd.....Johannes 3,16.
 
.
 

Don't overlook Salvation.

Min sang om himlen og evigheten som jeg vet venter meg.

~ JEG ØNSKER Å SE JESUS FØRST AV ALT ~ I WANT TO SEE JESUS FIRST OF ALL ~

 I himlen er det mange ting jeg lengter å få se,
av skjønnhet som alt annet overgår.
Men når jeg når det landet og i herlighet fremstår,
jeg ønsker å se Jesus først av alt.

Jeg ønsker å se Jesus først av alt,
min syndeskyld med blod har Han betalt.
Og så i evighet, jeg ser Hans herlighet,
jeg ønsker å se Jesus først av alt.

Jeg lengter skue perleporten, gater av rent gull,
jeg lengter se hver bolig- liten, stor.
Se livets tre og floden som er klar som rent krystall,
men jeg ønsker å se Jesus først av alt.

Jeg ønsker å se Jesus først av alt,
min syndeskyld med blod har Han betalt.
Og så i evighet, jeg ser Hans herlighet,
jeg ønsker å se Jesus først av alt.

______________________________________________________

In heaven there are many things I'm longing to see,
of beauty that surpasses everything else.
But when I reach that country and in glory appear,
I want to see Jesus first of all.

I want to see Jesus first of all,
my guilt with blood, he has paid.
And so for ever, I see His glory,
I want to see Jesus first of all.

I long to see the gate of pearl, streets of pure gold,
I long to see each house, small and large.
See the tree of life and the river, clear as the pure crystal,
but I want to see Jesus first of all.

I want to see Jesus first of all,
my guilt with blood, he has paid.
And so for ever, I see His glory,
I want to see Jesus first of all.

This is a Norwegian Christian song that I've
tried to translate. It is all
about, no matter what - we wish to see Jesus first
of all!

 

Løgn/sannhet.Ditt valg.

Hva velger du ?

Løgn hindrer mennesker i å nå himlen.     Sannhet  åpner veien til himlen.    Sitat av Torill Erdal.

 

Heller ikke jeg fordømmer deg.....


Vil du til himlen så må du regne med å møte mange typer sjeler : Alle de barn som ble abortert ....alle skilte som skilte seg pga urett.... Alle som du dømte fordi de ikke fulgte hva du mener er rett, vil du like å møte dem og leve evigheten i himlen sammen med dem,eller vil du heller leve i Helvete for å slippe leve sammen med dem en hel evighet alle de du dømte til Helvete ? Tenker du å nå himlen så er det viktig å ha kjærlighet til mennesker mens du er på jord,for det er her på jord du får vise Herren hva som bor i ditt hjerte.Kan du ikke la være å dømme mennesker på jord så må du regne med at Herren ikke får mulighet til å slippe deg inn i himlen for å møte alle dem du dømte på jord,og du vil da bli utestengt fra himlen selv..........Døm ikke for at du ikke selv skal bli dømt.......skrevet av Torill Erdal.Heller ikke jeg fordømmer deg, dyrebare ord / Hvilken nåde stor. Herlige ord av Jesus...


Av tempelskaren som ofret for sin synd ble en stakkars kvinne hjelpeløst brakt inn. Skriftlærde samlet seg, spente undret de,hva Nasareerens dom ville bli.....

 

 

En levende bok.

 

Romerne 8 (En Levende Bok)

 
 
 

Romerne 8

En Levende Bok 8 -  1 . Derfor er det nå ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. 2 . For kraften i Guds Ånd – og denne kraften er min ved Kristus Jesus – har befridd meg fra syndens og dødens onde sirkel. 3 . Vi blir ikke frelst fra syndens grep fordi vi kjenner Guds bud. Vi klarer jo ikke å holde budene. Men Gud satte en annen plan ut i livet for å frelse oss. Han sendte sin egen Sønn i et menneskelig legeme lik vårt eget – bortsett fra at vårt er syndig – og så tilintetgjorde han syndens makt over oss ved å gi seg selv som et offer for våre synder. 4 . Så nå kan vi lyde Guds lover hvis vi blir ledet av den Hellige Ånd og ikke lenger lyder den gamle onde natur i vårt indre.

5 . De som lar seg beherske av sin syndige natur, lever bare for å tilfredsstille seg selv, men de som følger den Hellige Ånd, oppdager at de gjør det som behager Gud. 6 . Det å følge den Hellige Ånd, fører til liv og fred, mens det å følge den gamle natur, fører til død. 7 . Den gamle syndige natur er imot Gud. Den har aldri adlydt Guds lover, og den kommer aldri til å gjøre det. 8 . Slik menneskene er i seg selv, klarer de ikke å leve slik Gud forlanger.

DEN NYE NATUR HAR MAKTEN

9 . Men dere er ikke slik. Dere beherskes av den nye natur, hvis Guds Ånd bor i dere. (Og husk at hvis noen ikke har Kristi Ånd boende i seg, da er han ingen kristen i det hele tatt). 10 . Men selv om Kristus bor i dere, vil kroppen dø på grunn av synden. Men ånden er levende, fordi dere er rettferdige for Gud. 11 . Og hvis Guds Ånd, som oppreiste Jesus fra de døde, bor i dere, vil han ved hjelp av den samme Hellige Ånd gjøre kroppen levende igjen etter at dere er død.

12 . Derfor, kjære brødre, har dere ikke noen forpliktelse i det hele tatt overfor deres gamle syndige natur. Dere skal ikke gjøre det den ber dere å gjøre. 13 . For hvis dere fortsetter å følge den, er dere fortapt og vil gå til grunne. Men hvis dere kan knuse naturen og dens onde gjerninger ved den Hellige Ånds kraft, skal dere leve. 14 . For alle som blir ledet av Guds Ånd, er Guds barn.

15 Vi skal ikke være lik fryktsomme slaver, men vi skal oppføre oss som Guds egne barn, satt inn i hans familie. Vi skal si til ham: «Far, Far.» 16 For hans Hellige Ånd taler til oss og sier oss at vi virkelig er Guds barn. 17 Og er vi barn, er vi også arvinger. – Alt som Gud gir sin Sønn Jesus, er også vårt. Men hvis vi skal dele hans herlighet, må vi også dele hans lidelse.

18 . Det vi lider nå, er ingenting i sammenligning med herligheten han skal gi oss senere. 19 .For hele skapningen venter tålmodig og med håp på den framtidsdag da Gud skal oppvekke sine barn. 20 .Den dagen skal torner og tistler, synd, død og forgjengelighet forsvinne. Verden omkring oss vil få del i den herlige frihet som Guds barn gleder seg over.

22.For vi vet at til og med naturen, dyr og planter, lider under sykdom og død. Dette er som fødselsveer mens de venter på den store begivenheten.  23 . Og til og med vi kristne lengter etter å bli løst fra smerte og lidelse, enda vi har den Hellige Ånd i oss som en forsmak på den kommende herlighet. Vi venter også ivrig på den dagen da Gud skal gi oss våre fulle rettigheter som hans barn. Da skal vi få nye kropper som aldri skal bli syke og som aldri skal dø.

24 . Vi er frelst i håpet. Og det å håpe vil si at vi ser fram til å få noe som vi ennå ikke har – for et menneske som allerede har noe, trenger ikke å håpe på at han skal få det. 25 . Men når vi fortsatt må sette vår lit til Gud, lærer det oss at vi skal vente tålmodig og tillitsfullt.

26. På samme måte – ved troen – hjelper den Hellige Ånd oss med våre daglige problemer og i vår bønn. For vi vet ikke engang hva vi skal be om, heller ikke hvordan vi skal be. Men den Hellige Ånd ber for oss med en slik innlevelse, at det ikke kan uttrykkes i ord. 27. Og Faderen, som kjenner alle hjerter, vet hva Ånden sier, ettersom han ber for oss i overensstemmelse med Guds egen vilje. 28 .Vi vet også at alt som skjer med oss, tjener til vårt beste hvis vi elsker Gud og lever i hans plan.

29 . For fra begynnelsen av bestemte Gud at de som kom til ham – og hele tiden visste han hvem det ville bli – skulle bli lik hans Sønn, slik at hans Sønn skulle være den førstefødte av mange brødre. 30 Etter at han hadde utvalgt oss, kalte han oss til å komme til seg. Og da vi kom, erklærte han oss rettferdig, fylte oss med Kristi godhet og gav oss herlighet hos seg.

GUD ER PÅ VÅR SIDE

31. Hva skal vi vel si til slike sannheter? Hvis Gud er på vår side, hvem kan da være mot oss? 32.Siden han ikke sparte sin egen Sønn, men gav ham for oss alle, vil han vel også gi oss alt annet?

33. Hvem våger å anklage oss som Gud har utvalgt? Gud? Nei! Det er han som har tilgitt oss og gitt oss rettferdighet hos seg.

34. Hvem vil da fordømme oss? Vil Kristus? Nei! Det var jo han som døde for oss og oppstod igjen for oss og som nå sitter ved Guds høyre hånd og ber for oss i himmelen.

35. Hvem kan da holde Kristi kjærlighet borte fra oss? Når vi er i vanskeligheter eller prøvelser, når vi er nedslåtte eller ødelagte, er det da fordi han ikke elsker oss mer? Og hvis vi er sultne, eller ikke har penger, eller er i fare, eller trues med døden, er det da slik at Gud har forlatt oss?

36. Nei, Skriftene sier jo at for hans skyld må vi være forberedt på å stå ansikt til ansikt med døden hvert øyeblikk på dagen – vi er som sauer som venter på slakteren.

37. Men til tross for alt dette, har vi en overveldende seier ved Kristus som elsket oss nok til å dø for oss.  38. For jeg er overbevist om at ikke noe kan skille oss fra hans kjærlighet. Døden kan det ikke, ikke livet heller. Englene vil ikke, og alle helvetes krefter kan ikke holde Guds kjærlighet borte fra oss. Heller ikke maktene i verdensrommet, frykt for det vi skal oppleve i dag eller bekymringer for morgendagen. 39.  Ingenting kan noen gang skille oss fra den Guds kjærlighet som ble vist av vår Herre Jesus Kristus da han døde for oss.

 
 

Synd.

Synd er ikke å gjøre noe galt,men synd er å fornekte det gale man gjør.......

Kvinnen som tok abort ble fordømt av predikanten som selv har skilt seg fordi han var utro mot kona si.............. Hvem av disse er verst og hvem av disse har størst plass i himlen ? Skrevet av Torill Erdal.

Ved lives slutt.