Beste omsorgen for barn er den som blir gitt av mennesker som ikke skal gjøre seg rike på dem.......visdomsord av Torill Menneskerettigheter Erdal.

Torill Menneskerettighet Erdals bilde.
Torill Menneskerettighet Erdals bilde.
Torill Menneskerettighet Erdals bilde.

 

Disse voksne var lege og barnevernsleder... Sykt.

ALVORLIG: Politifullmektig Linn Eidissen sier politiet ser alvorlig på saken i lys av kvinnens
 stilling.
ALVORLIG: Politifullmektig Linn Eidissen sier politiet ser alvorlig på saken i lys av kvinnens stilling. Foto: Stian Hansen (Finnmark Dagblad)

Barnevernsleder tiltalt for familievold

TJENESTER...

Tiltalt for mishandling av egne barn og fosterbarn, sammen med mannen som er lege.

Statsadvokat Lars Fause ved Troms og Finnmark statsadvokatembeter har tatt ut tiltale mot en kvinne som er ansatt som barnevernsleder i en kommune i Vest-Finnmark, skriver Finnmark Dagblad.

Bakgrunnen for tiltalen er at hun i perioden 2008 til 2013, i et tettsted i Finnmark, skal ha medvirket eller unnlatt å hindre at barn/fosterbarn ble krenket ved flere anledninger. Krenkelsen skal ha skjedd ved at barna ble tvunget å sitte på kne med rett rygg i opptil to timer.

Mannen, en kommunelege i en kommune i Finnmark, er tiltalt for å ha utført denne handlingen ved flere anledninger.

Begge er tiltalt etter Straffelovens paragraf 219, første ledd, for grovt eller gjentatt å ha mishandlet, ved å ha truet, tvunget, begrenset bevegelsesfriheten til, øvet vold mot eller på annen måte ha krenket sin tidligere eller nåværende ektefelle, sin eller dennes slektning i rett nedstigende linje, sin slektning i oppstigende linje, noen i sin husstand eller noen i sin omsorg.

Strafferammen for brudd på Straffelovens paragraf 219 er fire års fengsel, også for medvirkning.

- Svært alvorlig

TJENESTER

Slik finner du den beste eiendomsmegleren

Linn Eidissen, politifullmektig i Østfinnmark politidistrikt, bekrefter at saken er berammet for retten 26. og 27. mai i år. Hun forteller at politiet ser alvorlig på saken.

- Vi ser på alt av tiltaler om familievold som alvorlig, men dette er nok ikke den mest alvorlige tiltalebeslutningen. At vedkommede er i den stillingen hun er, gjør at vi imidlertid ser svært alvorlig på saken.

Har suspendert barnevernslederen

Rådmannen i den aktuelle kommunen bekrefter overfor Finnmark Dagblad at det er barnevernslederen i kommunen som nå er tiltalt i saken.

- Det har jeg fått opplyst i dag av barnevernslederens advokat, sier rådmannen.

Han sier at med en gang kommunen ble gjort kjent med at barnevernslederen ble siktet i saken i oktober 2013, ble hun løst fra sine oppgaver i kommunen.

- Da ble hun fritatt fra sine tjenester som barnevernsleder. Hun ble suspendert fra kommunen. Dette skjedde i samråd med henne selv, sier rådmannen.

Han sier han ikke kjenner detaljene i siktelsen og tiltalen.

- Men jeg ser svært alvorlig på at barnevernlederen er tiltalt i en straffesak. Og dette er uheldig for kommunen og for vedkommende. Barnevernet er avhengig av å ha tillit og integritet. Når det reises tvil, er vi nødt til å handle, understreker rådmannen.

Kommunestyret ble orientert i dag

Han poengterer i samme åndedrag at ingen er skyldige før de eventuelt blir dømt i en rettssak.

Rådmannen sier at han informerte politisk ledelse, det vil si ordføreren, om saken allerede i oktober.

I dag da tiltalen forelå, har rådmannen informert resten av kommunestyret om saken.

- Har ikke snakket med klienten

Anne Haraldsvik ved Advokatselskapet Per A. Amundsen representerer barnevernslederen.

- Jeg kan bekrefte at min klient er tiltalt i en straffesak, sier Haraldsvik til Finnmark Dagblad.

Utover det vil hun ikke kommentere saken.

- Det er fordi jeg ikke har fått snakket med min klient. Jeg føler at det er mest korrekt at jeg får snakket med min klient, slik at uttalelsene herifra blir korrekte, sier Haraldsvik til Finnmark Dagblad.

Det har ikke lyktes Finnmark Dagblad å komme i direkte kontakt med den suspendert barnevernslederen.

Legen er ikke suspendert

Kommunelegen representeres i saken av advokat Christian Hanssen ved Advokatfirma Hegg & CO AS i Vadsø. Ved advokatkontoret får Finnmark Dagblad opplyst at advokaten ikke er tilgjengelig i dag.

Finnmark Dagblad har vært i kontakt med helse og sosiallederen i kommunen legen jobber i. Hun sier hun ikke kommenterer eventuelle personalsaker i pressen.

- Vi spør om noen leger er suspendert?

- Meg bekjent er ingen i kommunen suspendert, sier hun til Finnmark Dagblad.

Det har ikke lyktes Finnmark Dagblad å komme i kontakt med den aktuelle kommunelegen.

Les flere saker i Finnmark Dagblad 

BIDRA I DISKUSJONEN

Gunnar StavrumHer vil vi gjerne vite hva du mener om denne saken. Vi ønsker fullt navn fordi det gjør argumentene og synspunktene mer interessante. Dersom du har spesielle grunner til å være anonym, kan du sende innlegget hit og begrunne hvorfor. I unntakstilfeller vil vi publisere slike anonyme innlegg etter redaksjonell redigering. Vær saklig og respektfull!
Gunnar Stavrum, sjefredaktør


 

 

 

TVANGSFJERN VOKSNE,IKKE BARN : Hva galt har små barn gjort,hvorfor straffe dem med å bli rotløse? Hvorfor ikke tvangsfjerne den voksne fra hjemmet som utsetter barn for svik/ skader. ? Og så må kyndige mennesker begynne å avsløre løgn hvis dem i det hele tatt skal ha med barn og vern å gjøre,for ellers burde kyndige heller holde seg langt unna slike jobber...... Barn skal ikke fjernes fra sitt hjem,men endel voksne burde nok bli tvangsfjernet vekk så barna kan være trygge i sitt eget hjem......... Vekk med de voksne som ødelegger hus,hjem og ektefeller og familie,tvangsflytt dem og la barn være i fred ........skrevet av Torill Erdal.

 
Liker ·  · 

Lag et barn til bruk for vår stat.

En kjent og anerkjent mann uttaler seg om erfaringer med barnevernet.

De snakker aldri sant

Professor Marianne Haslev Skånland ved Universitetet i Bergen er i Moss. Invitert av Moss Dagblad for å gi sin generelle mening om det norske barnevernet som hun har fulgt på kloss hold i en årrekke. Damen sparer ikke på konfekten. Hun levner barnevernet svært liten ære. Mener de har feil i 99 prosent av sakene de er involvert i.

- Viser det seg at de har rett, ja da er det en ren tilfeldighet, hevder Haslev Skånland.

- Barnevernet elsker fosterforeldre som ikke forstår så mye og dermed lar seg styre. Dessuten er min erfaring at de sjelden kan dokumentere sine påstander. Hvilket betyr at de er ugyldige.

Kraftsalvene nærmest spruter ut av en engasjert professor.

Hun har for øvrig lest saken om moren som vil ha tilbake sin 17 år gamle sønn fra fosterhjem i Fredrikstad. Med andre ord, oppslaget i Moss Dagblad forrige fredag.

Haslev Skånland kommer med voldsom kritikk av barnevernet generelt og hevder hun ikke blir forundret over de tilsynelatende uoverkommelige problemene en biologisk mor kan komme til å støte på.

- Det er helt topp at pressen tar tak i dette. Og det fine er at dere ikke går i fella ved å “legge” dere for barnevernet.

Understreker professoren og legger til at hennes personlige oppfatning er at mange av problemene de biologiske foreldrene støter på, rett og slett er resultat av og ledd i en generell holdning hos barnevernet.

Troverdighet fra barnevernet finnes ikke, i følge Marianne Haslev Skånland.

- Nei, jeg tror ikke jeg kjenner en eneste sak hvor barnevernet holder seg til sannheten! Som jeg tidligere sa, de kommer med sine påstander, men kan på langt nær dokumentere dem.

- Du kjenner selvsagt Munchausen by proxy syndrom?

- Ja, den ble “ funnet opp” av en engelsk barnelege som heter Roy Meadow. Men – denne sykdommen finnes ikke! Det ble stort oppstyr i Parlamentet da han ble avslørt som svindler. Alt var falskt og nå pågår rettssaken.

Barnevernets forhold til biologiske foreldre sammenfatter hun på denne måten:

- De elsker alt som går i mot de biologiske foreldrene!

Om fosterhjem:

- Mange barn opplever å bli dypt depressive når de kommer i fosterhjem. De finner det både problematisk, vondt og vanskelig. Hvilket er naturlig. Barn lengter jo hjem til sin opprinnelige familie.

- Hva med at fosterforeldre ofte benekter hva som sies av de biologiske foreldrene?

- Nitti-ni prosent er særdeles langt unna sannheten!

- Kan man for eksempel nekte en mor å ringe til – eller skrive brev til sitt barn som er i et fosterhjem?

- På ingen måte. Det er et klart brudd på artikkel åtte i Europakonvensjonen og dermed helt klart ulovlig.

- Hvilke type fosterforeldre foretrekker barnevernet?

- De som ikke forstår noe særlig. Folk som lar seg styre helt og holdent. Og husk – de får jo betalt for “jobben”.

Haslev Skånland er av den klare oppfatning at folk som selv har vært på fosterhjem blir sett på som spesielt uegnet til selv å oppdra barn.

- Barn blir utsatt for mer mishandling og vanskjøtsel i et fosterhjem enn om de bodde hos sine egne foreldre.

- Hva er ditt inntrykk av folk som går ut med sine problemer, for eksempel til pressen?

- De blir ofte forsøkt straffet av barnevernet som har svært lett for å snu saker og ting på hodet. Og som liksom tror man bare kan kutte biologiske bånd uten videre.

Menneskerettigheter opptar også professoren fra Bergen:

- Staten har en selvstendig plikt til aktivt å sørge for å opprettholde familiebånd.

- Hva skjer?

- De brytes hele tiden!

Heller ikke mye skryt til fedrelandet, med andre ord.

- Norge ligger på bånn når det gjelder menneskerettigheter i familiesaker.

Påstander om at barn kan ha det bedre i et fosterhjem godtar hun på ingen måte.

- Alle statistikker viser at de kommer dårligere ut ved opphold i fosterhjem. Man havner i kriminalitet, ulike typer av alkohol- eller stoffmisbruk eller en kombinasjon av dette. Man ser hvor stor del av fengslede som tidligere har vært under barnevernet.

- Har du ikke noe godt å si om barnevernet her i landet?

- Det peneste jeg kan si om barnevernet er at det neppe hjelper noen!

Om stilte diagnoser sier hun:

- Barnevernet har ingen evne til å stille riktige diagnoser. Skulle det en enkelt gang gå bra er det ren tilfeldighet!

Marianne Haslev Skånland mener uttalelser fra barnevernsarbeidere i stor grad tar fra barna den alminnelige sunne fornuft. Hun har flere groteske tilfeller hvor hun selv har stilt som sakkyndig vitne.

- Jeg har truffet tidligere fosterbarn. Vet at alt som tidligere er sagt er løgn. Flere er holdt under rene torturforhold!

- ???

- Norge har flere ganger fått påpakning av torturkommisjonen for blant annet bruk av i ved varetekt. Man kan jo tenke seg hva små barn føler i tilsvarende situasjon.

Skånland dundrer i vei med sin verbale henrettelse av det norske barnevernet.

- Barn stoler ikke på noen i det voksne samfunn. De viker unna og blir asosiale i stort antall. Tenker “hvorfor skal jeg oppføre meg skikkelig mot samfunnet slik det har oppført seg mot meg?” Nei, barnevernet er skyld i mange ødelagte liv.

Hun kan ikke dy seg og forteller fra et tilfelle hvor barnevernet “feilsiterte og misbrukte opplysninger” fra en psykolog “i sin iver” etter å frata en alenemor hennes barn.

- Selv om psykologen aldri hadde møtt denne moren, ble vedkommende beskyldt for påstander om at hun utgjorde en fare. Noe psykologen selvfølgelig aldri hadde sagt. Barnevernet hevdet dessuten at vedkommende psykolog hadde gitt barnemoren “Munchausen-syndromet!

Skånland sier psykologen ble sjokkert over måten barnevernet behandlet saken på.

- Og dette er bare et av svært mange tilfeller!

Det ville forundret oss mye om den taleføre professoren ikke hadde sitt eget syn også på tilsynsførere.

- De er vanligvis ikke så viktige som folk tror. Stort sett er det “samme ulla” alt sammen. Og – dersom en tilsynsfører skulle komme i skade for å si at “dette barnet vil hjem”, ja da ville vedkommende straks blitt avsatt!

Kilde

BARNEVERNET STJAL BARN OM NATTEN!

Jon Alvheim var selv vitne til at såkalt barnevern STJAL barn om natten!

- Jeg mener barnevernet er helt “på trynet”. Og hovedproblemet er at de ikke følger lovens målsetning om hjelp og støtte i hjemmet. Det er kun ute etter makt og omsorgsvedtak, og de lager statistikker som viser at det og det barnet er tatt i samarbeid og forståelse med foreldrene. Reinspikka løgn!

Alvheim mener barnevernet er blitt et maktapparat som både anklager, dømmer og eksekverer dommene.

- Jeg har opplevd utrolig mye også rent personlig. Som sykehusdirektør i Telemark opplevde vi at de stjal barn om nettene! Tilstandene er utrolige, jeg støtter betegnelsen om “legalisert kidnapping” og vil påstå folk er “kjøpt og betalt” for å ta de rette avgjørelsene, sier en engasjert stortingsrepresentant John Alvheim til Moss Dagblad.

Kilde

Jon Alvheims 10 bud- for de som kommer i såkalt barneverns klør

1. Hold kjeft – alt du sier vil bli brukt mot deg.

2. Ta straks kontakt med advokat.

3. Oppsøk psykolog selv om du er frisk – du vil få bruk for det.

4. Ta ikke imot hjelp – det blir tolket som at du ikke klarer deg selv.

5.Ta ikke imot tilbud om plass på mødrehjem – dette er ikke en hjelpeinstitusjon, men en overvåkningssentral.

6. Krev skriftlig begrunnelse for alle vedtak som angår deg.

7. Ank alle vedtak.

8. Ta ikke imot tilbud om plassering i beredskapshjem – du får ikke barnet tilbake.

9. Husk at når barnevernet snakker om hjelpetiltak mener de omsorgsovertakelse eller overvåking.

10. Trenger du hjelp – bruk venner og slektninger.

 
 
 
 

Kommentarer


Er veldig enig!! Har akkurat samme erfaring!! Barnevernet innrømmer aldri feil, da legger dem det over på noen andre!! Jeg er en mamma som har barn i fosterhjem, har kjempet nå i snart 5år for å få igjen barna mine.. Jeg må trå varsomt, ikke gjøre en eneste feil, men fosterforeldrene og barnevernet kan gjøre akkurat som dem vil.. Men hvis jeg gjør eller sier en liten feil blir det enda en grunn dem bruker mot meg for at mine barn ikke skal flytte hjem!! Det er så mye jeg kunne skrevet, men du har fått ned mye av det.. Det er skremmende å tenke på at barnevernet som skal hjelpe andre barn og ha ansvar for andre barn gjør så mye feil!! Og dem bytter saksbehandlere ofte!! jeg har opplevd 1-2 ganger i året.. Dem som virkelig vil hjelpe i barnevernet klarer ikke å jobbe der mere enn et halv år eller et år.. Dem får motstand fra sine egne kolleger!!.

 
 
 

Å verne barn er viktigst slik som i dette tilfellet. ( hvorfor unnskylde overgrep? )

PÅGREPET: 24.januar ble 43-åringen fotografert og lagt inn i den lokale sherrifens register. Foto:
Publisert 05.02.14 - 23:09, endret 05.02.14 - 23:09 (VG NETT)

På PC-en til den amerikanske 43-åringen fant amerikansk politi tusenvis av bilder med overgrep mot barn. To av barna på bildene var norske.

VG Nett følger

Mannen vil tilbringe resten av livet bak murene i Texas. Han er dømt for besittelse av ni ulovlige bilder. For hvert bilde fikk han ni års fengsel. Disse ble lagt sammen til totalt 81 års straff.

Blant vitnene i saken var en medarbeider fra Kripos. Det er første gang en norsk etterforsker blir stevnet som vitne i en amerikansk barnepornosak.

Bilder fra 2006

Ifølge lokalavisen waxahachietx.com vitnet den norske politioverbetjenten på andre dag av rettssaken. Overbetjenten jobber i gruppen som er spesialisert på bekjempelse av seksuelle overgrep mot barn på internett.

LANG STRAFF: Den tidligere læreren har et langt fengselsliv foran seg etter å ha lastet ned barneporno. Foto: Ellis County, Sherrifs Office
- Bildene er fra en sak som ble etterforsket i 2006. Det er for lengst falt dom og saken er avsluttet. Men bildene lever sitt liv på nettet og er hyppig delt. Kripos-medarbeideren var innkalt for å bevise barnas alder og at de eksisterer, sier leder for avdelingen Lena Reif.

Lokalavisen i Ennis en halv time sør for Dallas, Texas, skriver at den norske politimannen viste retten passbildene til de to norske barna.

- Bildene på mannens PC er blant 55 bilder som var en del av saken i Norge. 32 av disse bildene sirkulerer på nettet. Med små endringer kan bildene distribueres i forskjellige versjoner, sa han i retten.

Homeland Security

I Norge er maksimumsstraffen for brudd på straffelovens paragraf 204a 3 års fengsel. 43-åringen var tilbudt 25 års fengsel hvis han tilsto. Dette nektet han.

SEKSJONSSJEF: Lena Reif leder avdelingen som etterforsker seksuelle overgrep mot barn på nett. Foto: Roger Neumann.
- Vanligvis tar tiltalte i disse sakene en tilståelsesdom. Da holder det at vi sender retten en bekreftelse på at barna på bildene er reelle, norske barn. I denne saken nektet tiltalte å godta straffen han ble tilbudt, derfor ble det rettssak og en av våre medarbeidere ble kalt inn som vitne. Det har ikke skjedd tidligere, sier Lena Reif.

25. januar mottok 43-åringen dommen på 81 år fengsel fra juryen som bestod av syv kvinner og fem menn.

Det var amerikanske Homeland Security som i 2006 ledet etterforskningen av et selskap som solgte tilgang til forskjellige websider. Blant dem var det også barnepornosider, der brukeren kunne laste ned en rekke bilder. I denne etterforskningen dukket 43-åringens navn opp sammen med flere hundre andre som hadde kjøpt barneporno gjennom selskapet.

Lærer

43-åringen fra Texas ble første gang avhørt om barneporno i 2009. Lokalavisen skriver at da etterforskerne oppsøkte hjemmeadressen hans, traff de moren. Hun kunne fortelle at sønnen var på jobb på en videregående skole der han underviste i engelsk. På pc´en hans fant politiet 11.000 bilder. Noen av dem ble gjennom internasjonalt politiarbeid sporet til den norske saken fra 2006.

- Da jentene i denne saken var identifisert og saken oppklart, la vi dem inn i Interpols bildedatabase. Da kan politi i andre land søke i basen og finner de disse bildene, slipper de å etterforske hvor de stammer fra. Vi får jevnlig forespørsler fra politi i andre land som etterforsker saker der norske barn er identifisert på bilder gjennom bildebasen hos Interpol.

Rystet

43-åringen skal ha vært rolig under den fire dager lange rettssaken. Men lokalavisen beskriver ham som tydelig rystet etter dommen. Han må sone en fjerdedel av alle de ni dommene som samlet ble til en straffeutmåling på 81 år fengsel, før han kan søke om prøveløslatelse.

Texas-mannen som har bodd sammen med sin adoptivmor og hverken er dømt for produksjon eller distribusjon av barneporno og heller aldri skal ha forsøkt å ta kontakt eller innlede forhold til noen av barna han lastet ned bilder av, vil tidligst være ute av fengsel som 63-åring.

Nesten maksimumstraff

Før juryen ble sendt ut for å ta sin beslutning, forklarte dommer Bob Carroll at alternativene lå mellom 2 og 10 års fengsel for hvert bilde. Den tiltalte mannen hadde tidligere dommer for fyllekjøring, men var aldri tidligere dømt for alvorlige forbrytelser.

Juryen brukte et par timer på å bestemme seg. De valgte nesten maksimal straff og fant ingen formildende omstendigheter.

- Han har hatt et vanskelig liv. Han ble forlatt av foreldrene som nyfødt og mistet også adoptivfaren tidlig. Han har aldri vært voldelig eller begått fysiske overgrep. Å insinuere at han er et perverst monster er sykt. Han har vært edru i 11 år og det er feil å påstå at han ikke kan forandre seg, sa forsvarer Zach Redington før juryen trakk seg tilbake.

Moren forklarte seg også i retten:

- Han tar godt vare på meg og min søster og det ville være helt feil å sende ham i fengsel. Han er ikke farlig, sa moren.

Også psykiateren som har behandlet 43-åringen for depresjoner de to siste årene, beskrev ham som en følsom mann som var glad i dyr og tok godt vare på sine eldre familiemedlemmer.

- Han er i stand til å endre livet sitt hvis han må. Det har han gjort i forhold til rusproblemet han hadde, sa dr Janet Lawhon i følge lokalavsien Daily Light.

Kjempebelastning

Det hjalp ikke. Etter et par timer hadde juryen bestemt seg.

- Meldingen fra denne retten må være at hvis du går inn i denne typen virksomhet, vil du bli straffet så langt loven tillater. Denne saken handler om å beskytte barn, enten i vårt eget land eller barn verden rundt, sa assisterende statsadvokat Lindy Tober.

Lena Reif i Kripos mener det er viktig at disse sakene tas på alvor.

- Straffenivået i denne saken er selvsagt overraskende høyt. Men det er en kjempebelastning for disse barna at bildene spres hele tiden. Bildene blir aldri borte. Kunne vi støvsuget nettet etter dem, hadde vi gjort det. De vil alltid være der.

Hva synes du? Diskuter saken i kommentarfeltet! Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Vær saklig, respekter andres meninger og husk at mange kan se hva du skriver. Vi løfter ofte gode kommentarer øverst i diskusjonen! Trakassering og hat = utestengelse.
Vennlig hilsen Øyvind Solstad, ans. for brukerinvolvering og sosiale medier i VG. 
Les mer om vår moderering

 

Aller viktigst å verne barn.

Det er noen i verden som vet å gi passende straff som dette.Norge har ikke peiling på hva som er passe straff for overgrep mot barn.Her har Norge mye å lære og jeg håper virkelig at straffene i Norge kan bli slik som dette vi kan les om her....Skrevet av Torill Erdal.
Tatt med norske overgrepsbilder: Dømt til 81 års fengsel i Texas - VG Nett om Krim
www.vg.no
På PC-en til den amerikanske 43-åringen fant amerikansk politi tusenvis av bilder med overgrep mot barn. To av...
Liker ·  · 

Kritisk søkelys på barnevernet i Norge siden 1998....Er dette barnevern ?

Barnevernbloggen

- kritisk søkelys på barnevernet siden 1998

Politiet advarer om barnevernet

Skal politiet gjøre
 barnevernets jobb, det mener visst Barne- og likestillingsdepartementet

Politiet har varslet Barneombudet og Barne- og likestillingsdepartementet om at stadig flere barnevernsbarn blir observert rekende gatelangs i Oslo. Flere av disse barna har rømt fra barnevernets institusjoner, uten at barnevernets ansatte har meldt fra om dette.

På den måten kan barn og unge under barnevernets omsorg bli gående lenge å “på lausen” i miljøer som gjør dem svært utsatt. Politiet varsler om scenarioer med unge barnevernsbarn som først blir “fanget opp” i systemet igjen ved overdoser, andre kriminelle handlinger eller ved at de unge blir utsatt for overgrep.

I fjor kom politiet tilfeldig over flere barn i Oslos gater, som i lengre tid har vært på rømmen fra ulike institusjoner. Dette var barn som ingen hadde meldt savnet.

Leder av politiets gatepatrulje, Geir Nerland, mener situasjonen er alvorlig fordi flere av barna har store rusproblemer

- Og når de da er på drift med omfattende rusproblemer, så kan de for eksempel ryke på en overdose uten at noen leter etter dem, sier Nerland.

Barnevernets institusjoner har en lovpålagt plikt til å varsle både barnevern og politi når mindreårige forsvinner. Likevel sviktes rutiner og loven brytes, politiet finner stadig flere rømte barn i Oslo uten at de er etterlyst.

Senest før jul forsvant to jenter på 13 og 15 år fra en institusjon utenfor Oslo. De var borte i fire dager uten at institusjonen har meldt dem savnet, eller iverksatt søk etter barna. Og da kom vi i gatepatruljen over jentene på den nye plata i Oslo sentrum, sier Nerland.

Politiet tror at økonomiske grunner kan være motivet til at barn og unge ikke blir etterlyst.

- Ved å si at barn rømmer fra institusjoner hele tiden, er det en delvis innrømmelse på at institusjonen kanskje ikke er riktig for dette barnet. Dermed kan den miste det økonomiske grunnlaget, sier leder for gatepatruljen i Oslo, Geir Nerland tilNRK.

Barne og familiedepartementet har tydeligvis NULL kontroll, de har både Bufetat, Bufdir, fylkesnemndene, institusjonene, tusenvis av ansatte og fylkesmennene under seg (i tillegg til det kommunale barnevernet og sosialtjenesten). Politikernes løpegutter i departementet har visst ikke tenkt å sette alle disse offentlig ansatte i sving med å utføre det arbeid de er pålagt, de kaster bare ansvaret videre til varslerne:

- Vi vil nå be politiet om å varsle det statlige barnevernet når de finner barn som har vært ute av institusjoner uten å ha blitt meldt savnet, slik at vi da kan ta det med de institusjonene det gjelder, sier statssekretær i Barne- og likestillingsdepartementet, Kjell Erik Øye til NRK.

All honnør til politiet som varsler om forholdene, men det kan umulig være politiets oppgave å gjøre barnevernets jobb. Politiet sier at de har knapt med ressurser, de har også mindre budsjett enn barnevernet. Det skal ikke være slik at politiet blir “Svarte-Per” (den som sitter igjen med det siste kortet) bare fordi de har varslet om forholdene.

Hva med å pøse på med noen flere milliarder fra skattebetalerne til barnevernet, til bedre kontorer, flere ansatte, nyere biler, tomme institusjoner, flere konferanser og kurs? Mye tyder på at barnevernet går foreldrene og barnets storfamilie en høy gang, barnevernet opptrer oftere mer uansvarlig enn det bør tillates. Kan de forsøke å tenke over hva som ville skje om ordinære foreldre lot sine barn leve gatelangs med rus og kriminaliet uten tilsyn? Det ville være grunn god nok til at barnevernet tok omsorgen fra foreldrene! Men hva gjør de når de selv svikter? Blir stille og dekker over?

Dette er et forferdelig svikt når barnevernet tar over omsorgen og ikke sikrer barna bedre enn at de kan være borte fra barnevernets tilsyn i lang tid. Barnevernet og institusjonene tar årlig ut milliarder av skattebetalerne for en tjeneste som de likevel ikke utfører, de sviker sine oppgaver og barna!

Forestill deg at ditt barn blir fjernet fra sin storfamilie, omsorgen “overført” til barnevernet og barnet må bo på institusjon, så viser det seg at alt blir verre! Barnet blir observert rekende gatelangs i miljøer som du aldri ville tillatt dem å “henge i”, de starter kanskje med narkotika, kriminalitet eller lures til å selge kroppen sin for å overleve på gata. Og det skal være norsk barnevern i 2009?

Hvem skal redde barna fra barnevernets vanskjøtsel? Det kommer bare mer og mer frem at barn bør plasseres i sine storfamilier, det finnes nesten alltid noen i barnas omgangskrets som er villige til å stille opp om de bare får lov.

 

 

 

 

Publisert 24. januar 2009. Arkivert under: Debatt.

» Neste artikkel: 

« Forrige artikkel: 

Kommentarer

 1. Mor til tenåring

  Det er hårreisende å tenke på at barn blir fjernet fra familien sin, som er glad i dem. Ofte skjer dette etter vedtak fra saksbehandlere som LETER etter “mangler” ved familiene og vrir og vrenger på alt de uheldige foreldrene som har kommet i søkelyset, sier. Ofte må en “klient” ta med vitne når han skal ha samtale med barnevernet for å hindre feilsiteringer i møtereferatet..

  Særlig når det gjelder småbarn virker det som det er viktig for barnevernet å vinne over foreldrene, som er definert som motstandere fra første stund.

  Av og til kan det også være “bekymringsmeldinger” skrevet av personer som ikke kjenner familien de kritiserer, eller som bruker barnevernet som ren hevn mot foreldre i en familie. Familivernet gransker disse bekymringsmeldingene uansett hvor useriøse de er, mens andre seriøse bekymringsmedlinger ikke blir gransket. Dette varierer kanskje fra sted til sted.

  Og når dette grusomme overgrepet skjer – barnet er fratatt familien sin – risikerer det å bli plassert på en institusjon hvor det slett ikke blir tatt vare på!

  Absurd!! Meningsløst!!

  Når et barn ikke kan bo i sin egen familie, bør storfamilien vurderes først, hvis barnet har storfamilie. De er genuint interessert i barnet, mens en barneversinstitusjon kan være totalt likegyldige.

  Det kan i hvert fall ikke være noen mening i at de skal bo på en likegyldig institusjon framfor å bo hos egen familie eller slekt.

 2. Oppfølger

  Barneverninstitusjoner melder ikke fra når barn rømmer. Nå reagerer politiet i flere store byer (blant annet i Oslo, Trondheim, Drammen, m.fl.) på at barn overlates til rus og kriminalitet.

  Lederen for Oslo-politiets Gatepatrulje, Geir Nerland, sier dette til NRK

  - Til og med de som er dårlige foreldre ville meldt sitt eget barn savnet. Her tar derimot det offentlige omsorgen for barna og plasserer dem på institusjon, og der tilbys barna mindre omsorg enn dårlige foreldre ville gitt, sier en oppgitt politileder.

  Barneombudet liker heller ikke å høre om barna som det offentlige passer så dårlig på at de ikke en gang meldes savnet.

  Barneombudet sier at de barnevernsinstitusjoner som ikke melder fra om at barn og unge er borte bryter loven.

  Selv Bufdir sier: “når barnevernet har omsorgen må de ta ansvaret.” og “det er barnevernet som må passe på barna”. Vet ikke Bufdir/BLD at de har et overordnet ansvar?

 3. Marit

  Bufdir har enda ikke helt skjønt det!

  I en pressemelding blander direktøren kortene noe fryktelig for hvem som har ansvar.

  Uansett hva Bufdir skriver, det er institusjonene som har primæransvaret for å melde fra når et barn de har boende der forsvinner, institusjonen skal melde det til førstelinjetjenesten (det kommunale barnevernet) fordi de har ansvaret, deretter skal dette meldes til foreldre og politiet.

  Altså er det institusjonene som svikter og det er primært statens ansvar (enten som eier (Bufetat) eller tilsynsorgan).

  Flaut at Bufdir forsøker å snakke seg bort, det vitner om en uansvarlig holdning og ren motvilje mot å ta sitt ansvar seriøst.

  Direkte pinlig at Bufdir angivelig ikke har fått med seg denne saken før 4. februar 2009, SFK skrev på denne siden om denne konkrete saken allerede 24. januar!

  Ukens kaktus går til direktør Ann-Marit Sæbønes i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Bufdir.

 4. Anne Mette

  Jeg kan forstå at politiet advarer om barnevernet. Det er mange som ikke tar ting på alvor innen barnevernet, mange faktisk. Noen få gjør faktisk jobbene sine. Men som jeg har sakt før her, er at barnevernet har alt for stor fokus på penger og hvordan ting går i bedriften, fremfor og ta fokuset på barn og ungdom.

  Jeg har hørt at jeg er veldig opptatt av anbudsrunder, og penger innen barnevernet. Men er det rart etter at jeg har vært på så mange anbudsrunder som jeg har vært på? Jeg har måttet flytta pga anbudsrunder. Jeg forstår godt at anbudsrundene skal sikre oss god oppfølging av institusjon o.l, men å sette en pris på et barn er overhode ikke riktig ! Jeg kan dessverre ikke sitte her å se på at andre barn og unge blir sendt rundt omkring pga penger og anbudsrunder i barnevernet. Jeg må gjøre noe, jeg vil gjøre noe for og forbedre barnevernet! Vi barn og unge i barnevernet kan ikke ha det slik, at vi skal leve i frykt om og bli flyttet pga anbudsrunder. ABSURD!

  Det er mange goe kommentarer og argumenter på denne siden, det liker jeg  Stå på alle sammen, ikke gi opp !

 5. Jonny

  Du kan si det igjen Anne Mette, det er altfor mange som ikke tar jobben sin seriøst i barnevernet 

  Det er mye fokus på økonomi, men pengene er jo i systemet (11 milliarder årlig får barnevernet) de bare brukes feil.

  Du er i alle fall ikke for opptatt av anbudsrunder, vi vil ikke ha at eldre settes på anbud, så hvorfor skal vi da akseptere at barn og unge skal på anbud? Anbud på dette feltet er noe svineri, det må finnes andre måter å få ned kostnadene samtidig som en sikrer kvaliteten.

  At noen skal flytte grunnet anbud er sprøtt, barnevernet burde funnet tilbud på stedet om en institusjon blir nedlagt, på den måten kunne den unge få beholde tilknytningen til venner, skole, miljø på stedet (dersom den unge selv likte seg der).

  Det er helt riktig, det er “for seint” å gjøre noe for “våre saker”, vår kamp er for at andre barn, unge og familier ikke skal bli utsatt for lignende, vi ønsker forbedring på bakgrunn av våre erfaringer.

  Liker også disse sidene og tror ikke noen har tenkt å gi seg, men vi må bli flinkere til å få oppmerksom om nettstedet, legge igjen linker i aviser, blogger og debatter  Stå på du også Anne Mette, ta vare på deg selv og bruk dine erfaringer fornuftig

 6. marie richter

  Har opplevt samme sak, kopplet selv inn barnevernet. Jeg trodde de ville hjelpe men nei. hvor dum jeg kunde vær som trodde på et rettssamfunn. Banevernet (BV) sender så ut skriv til alle i mine seks barns omgivelse, skole lege o.s.v. Inntil da har det ikke vært noen problem med mine barn, de anses som begavede, har det lett for seg i skolen. Men nå begynner skole, SFO, barnehage “se” ting som de ikke har sett før inne de ikke viste at jeg hadde et problem. jeg var så dum at jeg fortalte dem det i fortrolighet. helt plusselig er det et problem at min yngste datter som er meget sosial og har såklart tillit til voksne ettersom hun aldi opplevt annet enn snille voksne mennesker. Da er det et problem, 5 åringer ska ikke være så tillitsfulle sier de. men hvor mange 5 åringer har 5 større søsken som gir henne oppmerksomhet? ikke mange. men det var et problem som barnehagen plusselig så. Og skolen der førr gutten min blitt litt retet for at han var svensk, han blev kalt “svensker Peter”. da var det ikke brasa frøken at han fikk sitte med sin beste venn. han skulle ikke være så beroende av sin beste venn. Frøken sa at det ikke var normalt for gutter på 7 år at bare ha en besteven, nei de skulle ha mange beste venner. jeg prøvede å snakke med frøken, jeg kom til skolen å spurte hvis hun hadde tid etter skolen å snakke litt med meg.
  I hennes rapport til BV skriver hun at jeg kommer til skolen å forlanger å få snakke med henne???
  For nu begynner sirkusen, alle må skrive rapporter til BV, endel gjennomskuer BV og sier at vi har ikke hatt problem uten det har vært fint som det altid har vært. Men to stykken en nyutdanned skolefrøken på 25 år hitter problem overalt. Hun informerer Peters kamraters foreldrer at det ikke er bra at de kommer hjem til os for vi har problem hjemme!! jeg snakker med henne om taushetsplikten og melder henne til politiet. Siskusen er startet. Hun melder meg jeg hadde vært truende når jeg kom til skolen å ville snakke med henne. Hun sier at mine barn har ringt massevis med ganger til henne og prøvet å be om hjelp. Hva hun ikke viste hva at jeg hadde spesifisert telefonregning så alle mine samtal fans registrert. JO det var riktig Liv min datter hadde en gang ringt til hennes venninepå tlf:75501011 nå viste det seg at frøken hadde tlf: 75501110. Liv hadde snutt runt på 10 og 11 til 11 og 10. så hun la på når ikke venninen svarte, og så ringte hun direkte opp sin vennine på rett nummer alt dette kunde føljes på den spesifiserte telefonregningen. Men var det noen som trudde os, nei ikke det. Frøken rapporterte også til BV at Peter hadde ikke mat med seg til skolen. Jeg ringer BV og sier at det stemmer ihvertfall ikke, Peter glemte 1 dag å stoppe ned matpakken i skolebagen men jeg kom ned med den da jeg så at den blitt stående på køkenbenken. Men BV sier at hvis det bare hendt 1 gang hadde hun ikke rapporteret det, så det så. BV tror ikke meg uten skoleføkens rapport såklart.
  Jeg blir skit forbannet og kaller inn til et møte på skolen, med frøken og BV. Jeg spør hva frøken mener med at Peter ikke hadde mat med seg, hun sier så at han glemt maten 1 gang og at jeg mye riktig kommet ned med maten til han. Jeg ber så BV endre sin rapport for det stemmer ikke med det som står at Peter ikke hat mat med seg til skolen. Men nei, her skulle vi se den store bilden sier så BV. Vi måtte få alle deler med så nei , det blev ikke endret på noe i rapporten skolefrøken hadde rett. Også små uvesentlige detaljer MÅ være med for å kunne se den “hele bilden” som de så fint uttrykker seg. Jeg blir så fortvivlet over situasjone at jeg roligt reiser meg, med tårene rullende ned av annsiktet å sier at jeg ikke ser noen grunn til å fortsette møtet.
  Det heter senere i BV rapport at jeg, rasende levner møtet.
  Så nå har de fått meg til at vare faretruende, rasende og at jeg ikke vil vedkjenne mine egne feil. Altså er jeg ikke lemped at være mor, jeg kan være farlig for mine barn. Det hele ender med at de tar mine 4 barn fra meg de 2 eldste nekter å følge med og de gjør ikke noe åt det. Det er meget merkelig da de i retten sier at jeg er så skadelig for mine barn at jeg helst ikke skulle se dem mer enn 2 timer/år nå går ikke retten med på det, uten setter minimumsamvær til 32 timer /år men sa retten at det skulle bli utvidet.
  Hvis forholden forendredes, jeg hadde et rusproblem, men prøvet å holde det utenfor barnens åsyn.
  Hvis det nu var så hemske forhold som de prøvet få det til, hvorfor brydde de seg ikke om de to andre barnen 16 og 18 år?? Jo derfor at de viste at det var ikke så ille og at jeg faktiskt prøvet å slutte. Det viste de. De hadde skrivet ut barnen helt fra BV omsorg 6 måneder før de tok dem.
  Barnen hadde faktiskt ikke en aning om at jeg missbrukte før BV fortalte dem at mor er,er narkoman.
  Man må på en merkelig måte sie at jeg lykkets holde barnen vekk fra problemet når de ikke kjente til noe om det.(det var jeg som bad BV om hjelp)
  Problemet var at Barnevernet her prøver å skape et problem som ikke var der, det hadde varit nok med å bare fremstille virkeligheten.
  Men BV var ikke sikkre på å få igjennom omsorgsovertakelse godkjent i retten, hvis de ikke spedde ut sanningen litt.
  Det er derfor jeg er så fortvivelt på hele retssamfunnet men specielt på BV.
  De vet at mennesker projisere sine fordommer mot narkomaner over til hva de vil se, blir til hva de har sett.
  Missbrukere er like ulike som alle andre mennesker. Det er ingen ting som ska være tilsammen barn og narkotika. Men jeg bad om hjelp jeg ville ha hjelp, jeg var villig til å samarbeide.
  Men BV så ingen skader på barnen ennå sa de, de såg et ryddigt å ordnet hjem, friske barn. Ja da må BV gjøre hva som helst virker det som, bare de får omsorgen om desse stakers barn.
  Dette var 2002. Idag får jeg metadon siden 2005 og har innen de fått annen medisin, så jeg er ikke påvirket så at andre mennesker ser det. jeg har lov å kjøre bil. Jeg har tatt en Bachelor utdanning, men BV har stdig ikke gjort noen forandring av deres beslutt. De har faktiskt aldri under disse 7 åren gjort en endaste undersøkelse angående min evne at gi mine barn den daglige omsorgen. Jeg mener at dette er et overgrepp av min og mine barns familierettighet.
  Enlig Europesike menneskerettighets konvesjonen artikkel 8 har vi mennesker rett at være tilsammen som familie men det har BV helt tilsidosatt, jeg har her ingen rettigheter, mine eldste barn har ingen rettigheter å få være tilsammens med sine søsken. Mitt barnebarn har ingen som helst rettigheter at få lære kjenne sin onkel og tante. Min mor har ingen rettigheter at få treffe sine barnbarn. Min søster og hennes får ikke treffe hverken Lena eller Peter. De blir totalt isolerte og forventes å leve etter forsterfamiliens familie.
  Når de blir 18 år og ikke lengere er en inntekstkilde slengs de ut, som søppel. Jeg blir så forbannet, for her sitter jeg og vill ikke annet en ta hånd om mine barn, jeg elsker dem. jeghar rettet opp på mitt liv jeg har de seneste 7 åren gått og tatt urinprøve 2 ganger i uken for å bevise at jeg ikke ruser meg. Nu vil LAR og rusenheten ikke lenger ta prøver på meg for de er reine hele tiden.
  Hvordan ska jeg da kunne bevise at jeg er rein? De trodde meg ikke når jeg tok prøver hvordan ska de gå nå??
  Jeg er fortvivlt, hvordan får jeg tilbake mine barn. Min sønn sa til BV at han ville starte media linjen, nei den måtte han ikke gå sa BV for den eneste linjen som finnes ligger der jeg bor. Å da kunne han treffe meg hver dag, det må ikke skje enlig BV. de skulle være glade at vi kan bygge opp et foreldrerforhold igjen men nei, de forlorer saken sin. Og BV sier at de vill min sønn hans beste. han var på mønstring og gikk videre med noen enormt fine fortgrafier, før han er kreativ og kunstnærlig. Men synes BV at medialinjen er det beste for han. Nei de synes ikke han ska velge sitt første valg uten sitt andre valg, før da bor han brevid fosterforeldrerne. De tenker ikke på Peters beste uten på sitt eget betse, for at om muligt kunne oppholde sin egen organisasjon og lønn.
  BV er overgripere av værste sort, de gir seg ut for å ville våre barns beste men de er ulver i saueskinn. jeg håper på en granskning av BV og deres metoder og utdannelse. karin kilens resultat har aldri vist seg at holde. Hun er utdatert. Hun har vilselett studenter og sk. eksperter med sine forskingsresultat som bygger på 17 personer i 80-talet. Vi må våkne opp innen det er for seint så vi ikke gjør som Tyskland under 2 verdenkrig masshysteri som leder til dårskap, da ingen ifrågasetter helt åpenbare feil og feilsluttninger.
  Men jeg har tru. “I have a dream..” (Marthin Luther King)

 7. Mette

  Takk for at du delte historien og stor sympatiklem til Marie.

  Nå må barnevernet snart ta lærdom av feilene som gjøres

 8. mor til tenåring

  Dette er en hjerteskjærende historie. Jeg håper inderlig det ikke er for sent når du klarer å gjenopprette kontakten med barna dine igjen. De har tydeligvis fått et godt grunnlag hos deg, som det ikke er så lett for barnevernet å viske ut. Hvis barna dine greier seg, er det på tross av barnevernet.

  De i barnevernet som nekter å rette opp feil i sakspapirer og lærere som misbruker stillingen sin til å svartmale og hevne seg på en fortvilt mor burde stilles til ansvar! Det burde ikke være så enkelt å misbruke den enorme makten de sitter med i barnevernet – makten til å bestemme over andres barn. Ingen andre saksbehandlere kan samle inn og skrive ned opplysninger og “bevis” så tilfeldig og useriøst som barnvernet. Dermed har foreldre og barn ingen rettssikkerhet hvis de er så uheldige å treffe på maktsyke saksbehandlere i barnevernet.

  Det må da finnes en god advokat som kan hjelpe deg og barna dine? (joda, jeg vet at barnevernet er ei hard nøtt for advokater også, nettopp fordi de har så stor makt til å bruke skjønn og lite krav til korrekt saksbehandling)

  Allikevel: Lykke til. Ikke mist troen på at ting kan rette seg opp.

 9. Magne

  Bra at du fremdeles holder hodet over vannet Marie, mange andre hadde nok bukket under av presset og overmakten.

  Håper at du og barna seinere tar opp det dere er feil og saksøker barnevernet og de enkeltpersoner som er ansvarlig, kun det kan få dem til å forstå at deres handlinger får konsekvenser som de seinere kan måtte stå til ansvar for.

  Bor barna langt borte (de blir jo, heldigvis, større etterhvert).

  Behold troen

  PS:
  Din “kommentar” bør bli trukket ut og gjort om til en egen debattråd, håper det kan bli gjort for flere bør lese den.

 10. Mona Henriksen

  Hei, her er det ufattelig mye elendighet å lese om barnevernet og hva b’v forårsaker av skade, en rasering/ødelagte barn/unge samt livsvarige traumer for barna og deres familier!
  Her kan Familiene selv garantert mye bedre har kunnet tatt vare på sine barn (med evt hjelpetiltak der det trengs) – enn det barnevernet gjør !!!
  Vil tipse alle her om en side som jeg selv er medlem av, denne siden er til støtte og hjelp, til råd og tips om så mye innenfor barnevernet herjinger og katastrofale feilgrep ! ( fagkydig hjelp )! Denne siden www.knut.no er enestående og fantastisk ang opplysninger om hvordan barnevernet får lov å herje fritt uten å stilles til ansvar for deres katastrofale handlinger og feilhånteringer/feilvurderinger som resulterer i alt for mange akutte omsorgsovertagelser! Denne anbefalt ;

  Barnevern@familiestiftelsen.no

 11. Svein

  Takk for ros Mona. Alle andre som skriver om samme eller lignende tema kan legge inn sin lenke her (toveis lenkebytte, vi lenker da til dere og dere til oss). Greit å samle ressursene på ett sted 
  Velkommen

 12. kristin Johnsen

  Jeg skal være med på barnevernhøringene i oslo 10,11,og 12 juni foran stortinget. Vil oppfordre alle her til å gjøre det samme.
  Norge bør snartfå en menneskerettighets observatør fra utlandet til å komme å granske barnevernet og deres middelalderske metoder, folkemord og kidnappinger av barn og foreldre. Deres iskalde inkvisisjon i dette landet. Det er min mening. I et land hvor dyr med unger blir behandlet mer humant enn mennesker.

  Kristin

 13. Svein

  Hei Kristin

  En høring og markering er en god ide, kan du sende noe mer informasjon via e-post så kan det offentliggjøres her på sidene (med klokkeslett, program, mm)?

  Egentlig burde vi samle lokale (nasjonale) erfaringer mer systematisk, samle uttalelser fra pedagoger, lærere, leger, psykologer, psykiatere, advokater og andre. Slik at det blir samlet på et sted. Deretter burde det komme en høring. Det ville gjort dette uholdbart selv for den mest “frelste” politiker.

  Vi er åpen for et samarbeid om slikt her 

 1. [...] daglige omsorgsansvaret er plassert hos Grue barnevernsenter (barneverninstitusjon i Kirkenær).Vil politiet og rektor sende bekymringsmeldinger hvor de uttrykker alvorlig bekymring for omsorgen guttene får [...]

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med*

Du kan bruke disse HTML-kodene og -egenskapene: <a href="" title=""> <abbr title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <i> <img src="" alt="" height="" width=""> <li> <ol> <strike> <u> <ul>

All rights reserved. Copyright © 1998-2014 Barnevernbloggen SFK - www.knut.com

Siter gjerne korte utdrag av teksten, forutsatt at en følger god skikk og samtidig legger inn en klikkbar dofollow lenke til oss.
Ut over det er kopiering av materiale fra www.knut.com for bruk annet sted ikke tillatt uten skriftlig forhåndsavtale medBarnevernbloggen.

Burde ikke barn vernes helt fra unnfangelsen ?

Stygt om reservasjonsleger

DEBATT: Jeg reserverer meg på grunn av en dyp overbevisning om at min oppgave som lege ikke er å ta liv, men å redde.

 

Gina Barstad (SV) sitt debattinnlegg 24. januar, fortjener et svar. Hun hevder helseministeren går inn for å innskrenke pasientens rettighet ved å velsigne legers ulovlige praksis.

Ingen innskrenking

For det første blir ikke pasientens rettighet innskrenket. Den blir i regjeringens forslag faktisk utvidet, ved at kvinnen på forhånd kan vite at fastlegen hennes har reservasjonadgang ved abort. Hun har derfor mulighet til å velge en annen fastlege. Om hun ikke bytter fastlege og skulle ha behov for hjelp til abort, kan hun ved hendvendelse til kontoret få vite at hun som alternativ til time hos fastlegen sin, kan ta direkte kontakt med gynekologisk avdeling uten fastlegens henvisning. Alternativt kan hun enkelt settes opp til time hos annen lege ved kontoret. Pasienten har siden abortloven ble innført hatt sin rettighet og vil fortsatt ha den. Det hele settes bare i system.

 

LES OGSÅ

HELSEMINISTEREN:
 Fastleger kan ikke nekte å være et ledd i en kjede som fører til abort, skriver Gina Barstad.

Godtar ulovlig praksis

Debatt: Høyre og Frp godtar en praksis der leger får lov til å fordømme pasientene sine moralsk.

For det andre har det i realiteten ikke vært ulovlig praksis at noen leger frem til rundsskrivet i 2011 har reservert seg mot å henvise til abort, slik Barstad hevder. Selv om loven strengt tatt ikke har tillatt dette, har myndighetene, inkludert Statens Helsetilsyn, muntlig og skriftlig gitt grønt lys for at slik praksis kunne godtas. Legene har handlet i overenstemmelse med de tydelige signalene sentrale helsemyndigheter har gitt.

 

Ønsker ikke å moralisere

Videre hevder Barstad at vi med regjeringens forslag til reservasjonsadgang gir legen forrang fremfor kvinnen.

Som lege reserverer jeg meg ikke som et middel for å moralisere mine pasienter, eller fordi mine behov skal gå foran kvinnens. Jeg reserverer meg heller ikke for å slippe en ubehagelig oppgave.

I mitt møte med den gravide har jeg to pasienter, en liten og en stor. Og den lille er den svakeste

Arbeidet mitt inneholder mange ubehagelige oppgaver som jeg stadig må utføre. Når jeg ønsker å reservere meg, er det på grunn av en dyp overbevisning om at min oppgave som lege ikke er å ta liv, men å redde. I mitt møte med den gravide har jeg to pasienter, en liten og en stor. Og den lille er den svakeste.

At en kvinne kan føle seg fordømt over min legeetiske overbevisning forstår jeg, selv om jeg gjør alt jeg kan for at alle mine pasienter skal føle seg omsorgsfullt tatt imot uansett kontaktårsak. At kvinnen likevel kan føle seg fordømt blir den pris hun og jeg og vi som samfunn må betale for at vi ikke skal undergrave våre dypt forankrete og viktige demokratiske prinsipper om samvittighetsfrihet. Glipper vi i den prosessen nå, har vi tapt som en anstendig demokratisk nasjon. Som helsepersonell, leger og også medmennesker kan vi si og handle etter vår beste overbevisning, og likevel bli oppfattet som fordømmende. Det er prisen vi må betale for oppriktighet.

Minimalt involvert

Gina Barstad problematiserer det å henvise til henviser, og at det ikke er noen forskjell på dette og det å henvise på vanlig måte til sykehuset. Kjære leser, det er ikke så komplisert og uforståelig som Barstad vil ha det til. De aller fleste abortsøkende kvinner vil i sin kontakt med legesekretæren loses til annen lege på kontoret, eventuelt direkte til gynekologisk avdeling.

 

LES OGSÅ

RESERVASJONSRETT: KrFs gruppeleder i bystyret i Bergen, Marita Moltu, forventer at avtale med regjeringen oppfylles.

- Ikke en abortkamp

Marita Moltu fra KrF mener folk ikke har fått med seg hva reservasjonssaken egentlig handler om.

Slik blir den gravide minimalt forhindret i sin abortprosess, samtidig som fastlegen blir minimalt involvert i prosessen. Det er stor forskjell på dette i forhold til det legen ellers må gjøre ved ordinær henvisning: foreta de nødvendige forundersøkelser, ta prøver, gi informasjon, og fylle ut nødvendige papirer, inkludert skriving av formell henvisning.

             

                                                                                                                 Stygge påstander

At Barstad hevder at reserverende fastleger muligens vil bruke reservasjonsretten til å fortelle pasienten om deres moralsk forkastelige valg, er en så ugjenkjennelig og stygg påstand at den knapt er verdt å kommentere foruten følgende: Jeg er en glad mann som elsker være lege, og som ønsker det aller beste for mine pasienter, også for dem som tar valg jeg ikke er enig i. Den dagen jeg har et ønske om å moralisere som lege, er jeg ferdig.

Avslutningsvis skriver Barstad at reservasjonsdebatten må tas i offentligheten og ikke på legekontoret. Dét er vi i hvert fall enige om.

 

 


 

Snakk høyere, Erna!

DEBATT: Da Erna Solberg ble statsminister lovet hun å fremme menneskerettigheter. Sotsji-OL er en gylden anledning til å vise at hun mener alvor.

 
 

BILDER

VIKTIG PRINSIPP: At en kvinne kan føle seg fordømt blir den pris hun og jeg og vi som samfunn må betale for at vi ikke skal undergrave våre dypt forankrete og viktige demokratiske prinsipper om samvittighetsfrihet, skriver fastlege Harald Ramm Salbu.

 

Når skal barn høres i Norge? De sitter ofte med viktige svar selv....

 

Jeg får vondt langt inni hjerterota...
En 13 år gammel gutt fra Bergen, vil så desperat hjem til sin mor og sin familie, at han personlig har skrevet til Barnedepartementet. 

Her er utdrag fra svarbrevet: 

"Departementet får ofte e-post, brev og telefoner fra personer som klager over hvordan barneverntjenesten behandler barn, ungdom og foreldre i barnevernsaker. Departementet har ikke anledning til å gå inn i den enkelte barnevernsak."

Så jeg spør: Er ikke enhver sak en enkeltsak? Og hva er da departementets rolle om den ikke skal kunne engasjere seg når fortvilede barn vil hjem til sin familie?
Liker ·  · 
Når jeg hører det som kommer frem i denne videoen som en mor forteller hva barnevernet gjør , så er min mening at disse ansatte har ikke noe i et barnevern å gjøre . Vi har et barnevern som i utgangspunktet skal beskytte barn mot overgrep, hjelpe familien , men hva gjør disse ansatte i dette barnevernet....... ?

Advokat slakter barnevernet (NYHETER)

Advokat slakter barnevernet- Autoritært, hjerteløst, nedlatende, lite kompetent og lite opptatt av barnet. Foreldre og barns rettssikkerhet er en illusjon. Advokat Venil Thiis går til frontalangrep på norsk barnevern.

Da den nye barnevernloven og fylkesnemndene ble innført i 1992, skulle det styrke foreldre og barns rettssikkerhet. Ifølge advokat Venil Thiis, som i en årrekke har jobbet på vegne av foreldre i barnevernsaker, har ikke det skjedd. Hun er kraftig provosert over holdningen til de ansatte i barnevernet, og hun mener at hele ordningen med fylkesnemnder må opphøre. Sakene bør gå direkte til de ordinære domstolene, mener hun.

- Slik systemet fungerer er rettssikkerheten kun en illusjon. Forholdet mellom foreldrene og det offentlige er som David og Goliat. Løpet er ofte kjørt i favør av kommunen når en sak kommer opp i fylkesnemnda. Der brukes det lang tid på irrelevante ting som opplesing av ubetydelige journalnotater, og foreldrenes advokater kan ikke overkjøre prosessen på noen måte, sier advokat Thiis. Hun er også svært kritisk til de sakkyndige meddommernes rolle. Dette er psykologer og sosionomer, som også får oppdrag fra kommunen for å utrede andre saker før de kommer opp i nemnda. Ifølge Thiis gjør dette at de ikke er uhildet når de skal fungere som meddommere i en sak. De er en del av det offentlige maktapparatet i utgangspunktet.

- Barnet drukner i dokumenter. Det virker som folk i barnevernet er mer opptatt av å skrive notater på PC’en enn å bli kjent med barnet. De er mest opptatt av å være «important» der de kommer med dokumentkoffertene sine, og føler seg mer betydningsfulle jo flere papirer de har med seg, tordner Thiis.

- Nedlatende 

- De ansatte i barnevernet mener det nettopp er krav til juridisk dokumentasjon som gjør at de må bruke mye tid på dette?

- Det er en myte de selv har skapt. Vi ber ikke om at de skal skrive ubetydelige referater fra telefonsamtaler. Vi vil vite hvordan barnet har det, men denne kunnskapen er ofte helt fraværende. De viser også en svært nedlatende holdning til foreldrene, og de snakker heller med eksperter enn med dem.

- Hvorfor er det slik? 

- De er en del av det offentlige maktapparatet som gjør at de føler seg prektige og snille, at de jobber i «det godes tjeneste». Bare de får barna fra de slemme foreldrene og over i den offentlige herligheten, blir alt bra, tror de. Det er en illusjon, og de får barna til å føle at deres egen opprinnelse er mindreverdig, påpeker Venil Thiis.

Totalitære forhold

Hun er svært kritisk til måten barnevernet takler samværet mellom foreldre og barn på etter en omsorgsovertakelse. For det første er mengden av samvær svært begrenset, for det andre blir de få timene de har sammen «ødelagt» av barnevernets tilsynsperson.

- Her avbryter ufaglærte personer mor hvis hun sier noe «uheldig» til barnet sitt. Dette er rett og slett temmelig totalitære forhold. De kan til og med finne på å kritisere hva slags mat mor har servert under samværet. Og hvis barnet blir urolig etterpå, konkluderes det med at ungen ikke har godt av å møte moren. Selv om saken kanskje er den at ungen synes det er fælt å skilles fra mor, sier Thiis, som påpeker at hun også har møtt, om enn et fåtall, meget dyktige og positive barnevernsarbeidere.

En skam 

- Blir det tatt for mange eller for få barn i norske barnevern?

- Jeg er stygt redd det ikke er de rette barna som blir tatt. Folk i barnevernet er redd for de faglige utfordringene ved å ta en sak til fylkesnemnda. Det fins barn som lever i forferdelige forhold, der barnevernet er klar over det, og likevel ikke griper inn. Men det fins også barn som ville fått det bedre sammen med foreldrene hvis de fikk den hjelp og støtte de har krav på, sier Venil Thiis, og legger til:

- Om 10-15 år kommer vi til å skamme oss like mye over dagens barnevernsaker, som vi gjør over behandlingen sigøynerne i sin tid fikk. Da vil det vrenge seg i flere mager enn i min. Dagens barnevern viser rett og slett en total mangel på respekt for mennesker som sliter.

PUBLISERT: 10 DESEMBER 2001 08:45 SIST OPPDATERT: 19 JUNI 2012 05:48

http://www.adressa.no/nyheter/article185127.ece#.UcTuIek1KaM.facebook

Viktig innlegg som handler om et stort system som utøver svik overfor barn....

Tøff jente og meget GRIPENDE historie fra Marita! Må leses! Veldig sterk personlig fortelling fra ett av de MANGE barneverns barna som blir tatt fra mamma og pappa mot sin egen vilje og selv om hun hadde det bra hos sine foreldre. En beretning om løgner, svik og manipulasjon fra Norsk barne"vern" under dekket av "barnets beste". 

....Når et barn blir spurt om det er greit å ta farvel med sin egen mor og far, tenker jeg: er det greit at du aldri får se dem du elsker igjen?........

http://solheims.wordpress.com/2014/01/29/hverdagen-til-et-fosterbarn/
Hverdagen til et fosterbarn!
solheims.wordpress.com
Jeg kan ikke snakke for alle andre, men jeg kan dele min historie. Min oppvekst har ikke vært enkel eller bekymringsfri, det har ikke vært ordentlig glede eller trygghet. Livet mitt som fosterbarn ...

Er dette å verne barn ?

Dette var grusomt og lese.Barnevern kan knuse et menensker.Les også bloggen's henvisning under...
Sandra nyförlöst med lilla Saga född i vecka 21, dödad i en av socialtjänsten påtvingad abort för att inte få sitt äldre barn kidnappat av svenska myndigheter. "När du kom till sjukhuset när
 Saga låg i magen kände du att det fanns någon som kunde förklara riktigt för dig om vad som skulle hända & varför? Jag blev mentalt förberedd av en sjuksköterska om vad som skulle ske. Det skulle bli jobbigt
 för Saga i magen, sparkarna skulle så småningom avta för att hon inte hade kraft nog och hon skulle kvävas till döds när hon var född... förlossningen skulle vara som vanligt fast på en "abortavdelning"
 som det kallas. Jag har aldrig känt mig så rädd i hela mitt liv. " "I flera år har många ställt mig frågan vad som egentligen hände våren 2010 när jag väntade Angelicas lilla syster, Saga.
 Det många inte vet var att socialtjänsten gick in och gav mig ett ultimatum - gör abort annars så omhändetar vi Angelica med LVU (Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga)" http://na.se/bloggar/saraqvarforth/1.1667185-miss-q-s-resa?blogPostAction=view_post&postingId=19.859501
Sandra nyförlöst med lilla Saga född i vecka 21, dödad i en av socialtjänsten påtvingad abort för att inte få sitt äldre barn kidnappat av svenska myndigheter. "När du kom till sjukhuset när Saga låg i magen kände du att det fanns någon som kunde förklara riktigt för dig om vad som skulle hända & varför? Jag blev mentalt förberedd av en sjuksköterska om vad som skulle ske. Det skulle bli jobbigt för Saga i magen, sparkarna skulle så småningom avta för att hon inte hade kraft nog och hon skulle kvävas till döds när hon var född... förlossningen skulle vara som vanligt fast på en "abortavdelning" som det kallas. Jag har aldrig känt mig så rädd i hela mitt liv. " "I flera år har många ställt mig frågan vad som egentligen hände våren 2010 när jag väntade Angelicas lilla syster, Saga. Det många inte vet var att socialtjänsten gick in och gav mig ett ultimatum - gör abort annars så omhändetar vi Angelica med LVU (Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga)"http://na.se/bloggar/saraqvarforth/1.1667185-miss-q-s-resa?blogPostAction=view_post&postingId=19.859501