Gods love.

These picture reminds me about Gods love.
Power in the name of Jesus.....
Look at these picture and the light that shining..
...Let us be light in world and share Gods love to everyone..
God loves everyone in the whole world.....
Every singel people is like flower that need water and light,
let us be THE light in THE world ,Amen........

Written by Torill Erdal.
 
 

Gud er virkelig.

 
Nytt «Guds hånd»-bilde tatt av NASA - VG Nett om Astronomi
vg.no
NASA har tatt et nytt bilde av en håndformasjon rundt en stjerne som har fått navnet «Guds hånd».

LOVELY ANGEL .......

Alt Gud skaper er vakkert.......

Se hvor vakkert alt er skapt......

JJsHouse.com

Gud er en kreativ skaper.

Gud skaper ingenting på tilfeldig vis.....

Å store Gud,når jeg i undring aner,hva du har gjort i verden med ditt ord.Ser universet i de mange baner,og vet alt liv oppholder ved ditt ord.


 • How Great Thou Art Sung By Sam Santiago

  A Sincere Heart
  This young man’s version of How Great Thou Art is so sincere you will be moved to worship along with him. He is amazing!

  Maggie Arnold
  Maggie Arnold
  I love this, it lives my spirits every time I hear it !!
   
  View • Comments (5,000+)

Mennesker kan lure hverandre,men Gud lurer ingen,han er virkelig i alle ting....

Kjenne Guds navn.

Men betyr det å ’kjenne Guds navn’ bare at en rent forstandsmessig vet at Guds navn på hebraisk er JHWH eller på norsk Jehova? Nei, det betyr mer enn det. Da Moses var på Sinai-fjellet, «steg [Jehova] ned i en sky og gikk bort til [Moses]. Og han ropte [Jehovas] navn». Hva lå det i det at Jehova ropte sitt navn? Han kom med en beskrivelse av sine egenskaper: «[Jehova], [Jehova] er en barmhjertig og nådig Gud, langmodig og rik på miskunn og sannhet!» (2. Mosebok 34: 5, 6) Senere sa Moses igjen til israelittene, kort tid før sin død: «[Jehovas] navn vil jeg forkynne.» Hva sa han deretter? Han nevnte noen av Guds egenskaper og tok et tilbakeblikk på det Gud hadde gjort for Israel for sitt navns skyld. (5. Mosebok 32: 3—43) Å kjenne Guds navn innebærer derfor å vite hva navnet står for, og å tilbe den Gud som bærer det.

Siden Jehova har knyttet sitt navn til sine egenskaper, sine hensikter og sine gjerninger, kan vi forstå hvorfor Bibelen sier at Guds navn er hellig. (3. Mosebok 22: 32) Det er herlig og stort, vekker frykt og er uoppnåelig høyt. (Salme 8: 2; 99: 3;148: 13NW) Ja, Guds navn er mer enn bare en merkelapp. Det står for hans person. Det er ikke et navn som bare skulle bli brukt midlertidig og så bli erstattet av en slik tittel som «Herren». Jehova selv sa til Moses: «[Jehova] . . . Dette skal være mitt navn til evig tid, og det skal de kalle meg fra slekt til slekt.» — 2. Mosebok 3: 15.

Menneskene kan prøve så mye de vil på å fjerne Guds navn fra jorden. De vil aldri klare det. «Fra lengst i øst til lengst i vest er mitt navn stort blant folkeslagene. Alle steder brenner de rene offer som de bærer fram for meg; for mitt navn er stort blant folkeslagene, sier [Jehova], Allhærs Gud.» — Malaki 1: 11; 2. Mosebok 9: 16;Esekiel 36: 23.

Helligelsen av Guds navn er følgelig av langt større betydning enn noe annet. Alle Guds hensikter er knyttet til hans navn. Menneskehetens problemer begynte da Satan første gang vanhelliget Jehovas navn ved å kalle ham en løgner og hevde at han var uskikket til å herske over menneskene. (1. Mosebok 3: 1—6; Johannes 8: 44) Først når Guds navn er fullstendig renvasket, vil menneskene være fullstendig befridd for de katastrofale virkningene av Satans løgn. Det er grunnen til at de kristne ber så inderlig om at Guds navn må bli helliget. Men det er også noe de kan gjøre for å hellige det.

Engel i skyen....

Denne flammen har brendt i 1000 år,ikke så lett å forklare dette kanskje? Et av naturens mange mysterier.

Guds hjerte banker for deg.Guds kjærlighet skal lyse over deg og være deg nådig........... Tekst og foto av Torill Erdal.