Salme 21..


Denne salmen er skrevet av David og handler om kongen, og i siste instans er det Jesus Messias.
Her takker Israel Gud for kongen, v. 2-8. Han er rikt velsignet og setter alltid sin lit til sin Gud. Det er det rette sinn vi alle skulle ha. Og for den som har sett inn i evangeliet og smakt noe av dens goder, blir takken født i hjertet.
David vet at kongen skal overvinne fienden ved Guds hjelp, v. 9-13. Verdens onde planer skal ikke lykkes. Guds rike skal seire til slutt, selv om det mange ganger har sett vanskelig ut. Og det kan røyne på troen når vi ser hvordan verdens krefter vinner seier i land etter land og Guds rike kan syne så tape terreng. Men vår visshet er at til slutt skal Jesus seire. Han er kongenes konge til evig tid.
Guds folk har alltid møtt motstand, noen ganger ble det store forfølgelser. Jesus opplevde også det. Og det vil alltid være onde mennesker som finner ut nye og grusomme metoder til å plage folk på. Men Herren er et vern for alle som tar sin tilflukt til ham. ”Den som arbeider for en god sak og kjemper med blanake våpen, skal seire” (Fr. Wisløff).
Til slutt kommer så en bønn og lovprisning. Det sømmer seg for Guds folk til alle tider. Og der er en mektig kraft i lovsangen. Den løfter sjelen opp fra det jordiske og inn i det evige.
Her ber også Israels folk om at Gud må gripe inn og bruke sin store kraft. Det er nøden for de ufrelste og hedningene som vi ser her. Guds folk har noe av det, når det er rett med oss. Verden og sløvheten må ikke ta fra oss det Gud har gitt.
Lagt inn av Nils Dybdal-Holthe .
Salme 21 Denne
 salmen er skrevet av David og handler om kongen, og i siste instans er det Jesus Messias. Her takker Israel Gud for kongen, v. 2-8. Han er rikt velsignet og setter alltid sin lit til sin Gud. Det er det rette sinn vi alle skulle ha. Og for den som har sett
 inn i evangeliet og smakt noe av dens goder, blir takken født i hjertet. David vet at kongen skal overvinne fienden ved Guds hjelp, v. 9-13. Verdens onde planer skal ikke lykkes. Guds rike skal seire til slutt, selv om det mange ganger har sett vanskelig
 ut. Og det kan røyne på troen når vi ser hvordan verdens krefter vinner seier i land etter land og Guds rike kan syne så tape terreng. Men vår visshet er at til slutt skal Jesus seire. Han er kongenes konge til evig tid. Guds
 folk har alltid møtt motstand, noen ganger ble det store forfølgelser. Jesus opplevde også det. Og det vil alltid være onde mennesker som finner ut nye og grusomme metoder til å plage folk på. Men Herren er et vern for
 alle som tar sin tilflukt til ham. ”Den som arbeider for en god sak og kjemper med blanake våpen, skal seire” (Fr. Wisløff). Til slutt kommer så en bønn og lovprisning. Det sømmer seg for Guds folk til alle tider.
 Og der er en mektig kraft i lovsangen. Den løfter sjelen opp fra det jordiske og inn i det evige. Her ber også Israels folk om at Gud må gripe inn og bruke sin store kraft. Det er nøden for de ufrelste og hedningene som vi ser her.
 Guds folk har noe av det, når det er rett med oss. Verden og sløvheten må ikke ta fra oss det Gud har gitt. Lagt inn av Nils Dybdal-Holthe .

Jeg har hørt...

Mitt svar til Jesus.

Derfor har jeg Jesus kjær.

HUSK!
Freedom is just another Word for Nothing left to Loose!
Hva hjelper det vel om en vinner hele verden, men taper sin sjel.
HUSK! Freedom is just another Word for Nothing left to Loose! Hva hjelper det vel om en vinner hele verden, men taper
 sin sjel.
 
 •  
 •  
 

Lyrics : I need you more today.I Need You More Today 
As Performed By The Bishops 

Verse I :

There are decisions I can’t make on my own 
And there are trials I must face all alone 
But you said you’d walk with me 
Down life’s troubled road 
And you said come unto me 
I’ll bear your heavy load 

Chorus 

I need you more today than I did yesterday 
Mountains are higher, rivers are wider 
I need you more today than I did yesterday 
Help me remember I need you more today 

Verse II :

When I wake up with the morning 
And I fear to face the day 
Let me feel your gentle hand leading the way 
Yesterday has come and gone 
With those trials far behind 
But I’m ever learning Lord 
And everyday I find 

Repeat chorus twice, then 

Dear Lord remind me, I need you more today

 

I need you more today than I did yesterday......THE BISHOPS.

Herre,jeg tar min tilflukt til deg,hos deg er jeg trygg.....

Ordspråkene 29 v 22-27...

En bråsint mann volder strid og trette ,den som er hissig gjør mye ondt.
Hovmod fører mennesker til fall,men den ydmyke vinner ære.

Den som deler med tyver hater sitt liv,
Han hører forbannelsen ,men sier ikke fra.

Den som frykter mennesker setter feller for seg selv,
men den som stoler på Herren er trygg.

Mange søker herskerens gunst ,
men mennesker får sin rett fra Herren.

De rettskafne avskyr den som gjør urett,
De gudløse avskyr den som lever rett.....

Kjærlighetsbrev fra Gud

Har du noen gang fått et kjærlighetsbrev? Dette er til deg..

Mitt barn..
 

Du vet kanskje ikke hvem jeg er, men jeg vet alt om deg…Salme 139:1

Jeg vet når du sitter og når du står oppreist…Salme 139:2

Jeg er vel kjent med alt du er…Salme 139:3

Til og med hvert eneste hårstrå på ditt hode vet jeg om…Matt 10:29-31

For du ble skapt i mitt bilde…1. M 1:27

I meg lever du og beveger deg og er til…Apg17:28

For du er min slekt… Apg17:28

Jeg kjente deg allerede fra før du ble unnfanget…Jer 1:4-5

Jeg bestemte deg da jeg planla skapelsen…Ef 1:11-12

Du var ikke en feiltagelse, for alle dine dager er skrevet opp i min bok…Salme 139:15-16

Jeg fastsatte den eksakte tiden for din fødsel og hvor du skulle bo… Apg 17:26

Du er skremmende og vidunderlig skapt…Salme 139:14

Jeg vevde deg sammen i din mors mage…Salme 139:13

Og jeg dro deg fram den dagen du ble født…Salme 71:6

Jeg har blitt fremstilt feil av dem som ikke kjenner meg…Joh 8:41-44

Jeg er ikke langt borte fra deg eller sint, jeg er sann kjærlighet…1 Joh 4:16

Og det er mitt dypeste ønske å få gi deg min kjærlighet …1 Joh 3:1

Rett og slett fordi du er mitt barn og jeg er din far…1 Joh 3:1

Jeg tilbyr deg mer enn din jordiske far noen gang har kunnet tilby…Matt 7:11

For jeg er den perfekte far… Matt 5:48

Hver god gave som du mottar kommer fra min hånd…Jakob 1:17

For jeg er din forsørger og den som møter alle dine behov… Matt 6:31-33

Min plan for din fremtid har alltid vært fylt med håp…Jer 29:11

Fordi jeg elsker deg med en evig kjærlighet…Jer 31:3

Mine tanker for deg er like talløse som sandkornene på stranden…Salme 139:17-18

Og jeg fryder meg over deg med jubel…Sef 3:17

Jeg vil aldri slutte med å gjøre godt mot deg…Jer 32:40

For du er min verdifulle eiendom…2. M 19:5

Av hele mitt hjerte og hele min sjel ønsker jeg at du skal slå rot…Jer 32:41

Og jeg vil vise deg store og vidunderlige ting…Jer 33:3

Dersom du søker meg av hele ditt hjerte, vil du finne meg…5. M 4:29

Ha din lyst i meg, og jeg vil gi deg alt ditt hjerte ønsker…Salme 37:4

For det er jeg som gir deg disse ønskene…Fil 2:13

Jeg er i stand til å gjøre mer for deg enn du kan klare å forstå…Ef 3:20

For jeg er din største oppmuntrer…2 Tess 2:16-17

Jeg er også den Far som trøster deg under alle dine problemer…2 Kor 1:3-4

Når du har hjertesorg, er jeg nær deg…Salme 34:19

Som en hyrde bærer et lam, har jeg båret deg nær til mitt hjerte…Jes 40:11

En dag vil jeg tørke vekk hver eneste tåre fra dine øyne…Åp 21:3-4

Og jeg vil ta vekk hver eneste smerte du har lidd her på jorden…Åp. 21:3-4

Jeg er din Far, og jeg elsker deg slik jeg elsker min sønn Jesus…Joh 17:23

For min kjærlighet for deg er forløst i Jesus…Joh 17:26

Han er det nøyaktige bilde av min eksistens…Hebr 1:3

Han kom for å demonstrere at jeg er for deg, og ikke imot deg…Rom 8:31

Og for å fortelle deg at jeg ikke teller dine synder…2 Kor 5:18-19

Jesus døde slik at du og jeg kunne forsones…2 Kor 5:18-19

Hans død var det ultimate uttrykk for min kjærlighet til deg…1 Joh 4:10

Jeg ga opp det jeg elsket for å prøve å få din kjærlighet…Rom 8:31-32

Dersom du mottar min sønn Jesus som gave, da mottar du meg…1 Joh 2:23

Og ingenting vil noen gang skille deg fra min kjærlighet igjen…Rom 8:38-39

Kom hjem og jeg vil holde det største selskapet himmelen noen gang har sett …Luk 15:7

Jeg har alltid vært Far, og vil alltid være Far…Ef 3:14-15

Mitt spørsmål er…Vil du være mitt barn?…Joh 1:12-13

Jeg venter på deg…Luk 15:11-32

 
Kjærlig hilsen fra din himmelske Far, den allmektige Gud .
 
 

Snart vil dagen komme.....

Ord for dagen.

Ett ord for dagen

Ditt ord er en lykt for min fot og et lys for min sti (Sal.119:105)

Meny

Hjerteknusende opplevelser

 – ja, også gjennom din egen sjel skal det gå et sverd. (Luk. 2:35a)

Simeon har akkurat gitt en fantastisk lovprisning til Herren og jeg ser for meg at han trekker pusten dypt og med tårer i øynene forteller Maria hva som kommer til å skje. Hennes barn vil, som hun har hørt tidligere, bringe mennesker på valg og noen føres til fall og andre til oppreisning. Og så kommer hva som er dagens vers:  – ja, også gjennom din egen sjel skal det gå et sverd.

Jeg tror ikke det var lett for Simeon å dele disse ordene og jeg tror ikke det var lett for Maria å høre dem, mest sannsynlig forstod hun ikke da hva de betydde. Men jeg tror Maria gjør med denne stunden og disse ordene hva vi har lest tidligere:

 Men Maria tok vare på alt som ble sagt, og grunnet på det i sitt hjerte. (Luk. 2:19)

Maria har med seg mange spesielle erfaringer, ord og løfter etter som årene går og hun og Josef oppdrar Jesus. Det skjer ting de ikke helt kan forstå og det er tider der de tviler på de ord de tidligere hørte, men jeg tror at Maria alltid bevarer ordene i hjertet og tidvis tar dem fram og tenker over dem og deler dem når det passer seg. Slik vi foreldre bevarer det gode om våre barn i hjertene, tenker på det, gleder og undrer oss og tidvis deler det med andre.

Men det kommer en dag mange år der framme hvor ordene Simeon sa blir virkelige. For Maria, som mor, må det ha vært hjerteskjærende, hjerteknusende og helt uforståelig å se på at hennes gutt er torturert på det verste, blir hengt uskyldig opp på et kors, opplever ubeskrivelig smerte og utsettes for hån og spott. Hva må hun ha opplevd? Kanskje som Simeon sa: Gjennom din sjel skal det gå et sverd? Og jeg tror at i det øyeblikk er det noe som knuser helt og dør i hennes hjerte, for jeg tror at Maria som disiplene ikke helt forstår Jesu ord om at han vil komme tilbake.

Mange av oss kan til en viss grad forstå hva som må ha vært i Maria sitt hjerte den dagen og i dagene som kom, for vi har opplevd ting som er så forbi alt vi har klart å tåle og forstå at hjertet har blitt sønderknust og sjelen er spiddet som med sverd. Vi kan identifisere oss med dette, kan vi ikke?

Men hva vi ikke må glemme er: Dette var alt etter Guds hensikt og plan. Da Maria fikk beskjeden om at hun skulle bære fram Guds sønn, var også korsfestelsen allerede forutbestemt. Maria tok på seg en oppgave, et kall, som en dag ville knuse hennes hjerte totalt. Hun visste og forstod det ikke, men slik var det, og det var slik fordi Gud hadde bestemt det, men det slutter ikke her. Den stund som ble den verste i Maria sitt liv, er også den stund i verdens historie som har bragt størst velsignelse og rikdom til verden. Den dypeste smerte og den største seier er uløselig knyttet sammen.

Kanskje kan vi ikke forstå hvorfor vi opplever ting som knuser våre hjerter så totalt, men vi kan stole på at legger vi alt i Guds hender, vil det bringe rikdom og velsignelser med seg. Når vi sier ja til Guds kall, betyr det ikke at vi er fri fra hjertesorg og annet, kanskje kommer de verste stundene etter vår aksept av kallet, men når vi går sammen med Gud kan vi stole på at alt vil samvirke til det gode (Rom. 8:28) og at hvetekornet som faller i jorden og dør, vil bringe rik frukt (Joh. 12:24).

Dette innlegget ble publisert i AndaktBibelvers. Bokmerk permalenken.

Innleggsnavigasjon

4 tanker om “Hjerteknusende opplevelser”

 1. Takk til deg Cecilie for at du gir meg ord å lese, ord til oppmuntring og trøyst.
  Takk også til MinsteBror her for hans ord. Tårene mine kom.

  «Gud nær meg tåre»nydelig.

  Ynskjer god og velsigna julehøgtid til deg Cecilie og alle som er innom deg her. Måtte 2014 bli eit fredfullt år.
  Marieklem

  • Du er flott du Marie!
   Takk for oppmuntrende og styrkende ord!

   Jeg likte også utrykket: «Gud nær meg tåre».
   Det er så forståelig, sier mye og er utrolig varmt og hjertenært.

   Velsigna god julehøytid ønskes deg og alle dine kjære også! Håper 2014 blir et rikt og godt år for deg! Guds fred og kjempeklem :)

 2. Takk Cecilie for «hjerteknusende opplevelser»!
  Bare fordi: GUD ER GOD! – ???

  Det minner meg om at dette har vært et rart år for meg. Med mye utfordringer og nedturer, og «hvorfor Herre».
  Samtidig har jeg merket mye av Guds nærhet. Jeg har erfart Jak.4.8:
  Hold dere nær til Gud, så skal han holde seg nær til dere.

  Plutselig, – på slutten av året dukker det opp mennesker og muligheter på «rare måter».
  Det skulle ikke forundre meg, – om at dette er en Guds plan, – som gjør at jeg starter noe nytt i januar. – Noe «skummelt» og spennende.

  Uansett Ef. 2.8-10 gjelder: Håper vi alle kan vandre i Guds ferdig lagte gjerninger.
  «Skummelt», spennende, givende og velsignende. For alle som har lyst.

  Rettelse:
  «Skummelt» er feil ord.
  Han har fredstanker for oss, – Herren svikter oss ikke.
  Han sender engler for å passe på deg og meg (salme 91.11)
  Kom, sier Jesus, – jeg ønsker og gi deg hvile, – KOM DU SOM STREVER OG HAR TUNGT Å BÆRE.
  Det vil si at vi ikke er fritatt for tunge dager:
  Men plutselig merker vi at Jesus selv, tar oss i hånda når vi syns vi synker i «elendighet».
  Hvorfor tvilte du? Sa Jesus, til Peter som ikke «fiksa» å gå på vannet.
  Tviler du??

  Dette var rart å bli minnet på dette mens jeg skriver, – det kom en «Gud-nær-meg-tåre».
  Er som om Gud sier: Det nye har jeg lagt til rette for deg, – det er ikke skummelt, fordi jeg går med.

  Ønsker
  Deg og Dine nærmeste
  og dine lesere, -
  en velsignet jul, – med lyset fra Herren som treffer, og som reflekteres videre.
  Bare fordi: GUD ER GOD!

  Hilsen fra Bror.

  PS. Takk for oppmuntring til å skrive blogg, – Vet ikke når det kommer???

  • Takk for nydelig kommentar!
   Gav mange tanker til videre ettertanke disse ordene- må si at jeg ble sittendes og tenke over de siste årenes tunge tak etter å ha lest, og er utrolig takknemlig når jeg tenker på hvor trofast Gud har vært (og trøster meg med at Han vil være med i alt som kommer i det nye året også!).

   Velsigna god julehøytid til deg og dine!
   Må det bli dager med dyp glede og takknemlighet

Din tur og plass til å dele tanker og ord

 

Ett ord for dagen er

en blogg hvor det på hverdager postes bibelvers sammen med noen ord til ettertanke eller oppmuntring.

Guds fred og velsignelse!
❤ Jesus elsker deg ❤

Min bønn for deg

Må Herren velsigne din inngang og din utgang, må Hans beskyttelse verne deg og alle dine og må Guds fred fylle ditt hjerte! Må Herrens sannhet fylle dine tanker og lede deg i dine avgjørelser, må Guds styrke fylle dine steg og Hans kraft og kjærlighet finnes i dine ord. I Jesu dyrebare navn, amen!

Du må gjerne dele

hva som er skrevet hvis du fant det nyttig og til hjelp eller oppmuntring. Jeg skriver under hva jeg betegner som (F) "Freely received, Freely give". Forutsetning er at du ikke endrer på noe og at du henviser til bloggen/bloggposten.

Siste innlegg

Følg bloggen – RSS

Ønsker du å få nye innlegg på e-post?

Mest lest siste døgn

Arkiv

Søk i bloggens poster

RSS Siste innlegg på «med Gud i hverdagen

fremhevede innlegg

ord for tunge tider

Følg med

Få nye innlegg levert til din innboks.

Bli med 32 andre følgere

Home
Up
 

Først av alt må jeg gjøre det klart at Jesus er verdens viktigste navn.

Alle menneskers evige fremtid ligger i Hans forsoningsverk.

 

 

              

 

Kort fortalt: Jesus kom for å sone for all ondskap og svik som er begått.

 

Han døde, men stod opp igjen den tredje dagen.

 

Han ble gjort til Herre over hele universet. Den som tror og aksepterer dette og vender om fra sitt tidligere liv skal ikke gå fortapt, men ha evig liv. Den som motstår denne sannheten, gjør Gud til en løgner.

 

Han kom for å gi verden overflod av liv.

En kort presentasjon av Jesus

Jeg har den glede å få introdusere Jesus Kristus for deg. Jesus er Herre i hele universet. For dette navn skal alle mennesker en dag bøye kne. Å bøye kne innebærer å vise ydmykhet innafor en som er større og mektigere. Det at du har bøyd kne for Jesus allerede vil gi deg evig liv hvis du tror på ham, elsker og følger ham.

Jeg vil med frimodighet påstå at Jesus er verdens mest kjente “person”. Hans ord Bibelen, er verdens mest solgte bok, og den mest elskede og siterte boken som finnes. Bare det faktum at tidsregningen i den vestlige verden startet med ham, hever hans navn milevidt over Elvis Presley, Diana , Vincent Van Gogh, Michael Jackson, Leonardo DiCaprio, USAs president eller hvem det enn skulle være.

 

Jesu eget liv står som et symbol på det perfekte, og er anerkjent over hele verden. Flere verdensreligioner prøver å ta Jesu enestående liv til inntekt for seg.

 

Mange mennesker har sagt store ting, men alt ble stille da de døde. Jesus er den eneste som har stått opp fra de døde, og beviste slik at alt han sa om seg selv var sant. Slik har vi det privilegiet å presentere deg for en levende Herre, som har makt til å sette deg fullkommen fri.  Han er til stede overalt og alt er mulig for ham.

 

Denne veldige frelser, ønsker å  bli din beste venn. Han er mektig, storsinnet, elskverdig, 100% ærlig, spandabel, full av tilgivelse, mild og tilregnelig. Han elsker rettferd, men hater urett. Han løfter opp de ydmyke, men de stolte står han i mot. Han verner sine, og ingen kan rives ut av hans hånd. Han er alltid tilgjengelig for å høre på deg. Ber du Gud om noe i Jesu navn - gir han det gjerne. Sin kjærlighet til deg har han allerede bevist. Han gikk i døden for deg. Hans vennskap opphører ikke når du dør, for han reiser sine opp til evig liv. Så la oss fortelle deg hvordan du kan leve for å gi et gjensvar til denne ubeskrivelige kjærligheten så ditt liv for alltid vil være forvandlet!

 

 

 

 

Sangen " Her er mitt liv"

Don't overlook Salvation....Ricky Van Shelton.