"Jesus styrk meg i tro"

"Hans egne tok ikke imot Ham".

Torill Erdal skriver :
Jesus opplevde ikke bare gode dager i sin tjeneste.
"Han kom til sine egne,men hans egne tok ikke imot Ham".
Sånn er det også med mange mennesker som følger Guds vei,de får kjenne på at deres egne ikke tar imot dem,men det er fordi dem ikke liker sannheten og rettferdigheten.
Sørg ikke over de som er slik ,men se på det som at du går i Guds fotspor og vær stolt av den du er med dine evige indre verdier .......

 

 

Arnhild Gjendem skriver :

Han kom til sitt eget, men hans egne tok ikke imot ham...

"This is hard talking", sa de og forlot ham....

Men de som tok imot ham gav han rett til å bli Guds barn!!!!

Det samme gjentar seg! Guds Ord er fortsatt skarpt, men det gir LIV OG det setter folk FRI!!!

 

Torill Erdal skriver : Jesus opplevde ikke bare gode dager i sin tjeneste. "Han kom til sine
 egne,men hans egne tok ikke imot Ham". Sånn er det også med mange mennesker som følger Guds vei,de får kjenne på at deres egne ikke tar imot dem,men det er fordi dem ikke liker sannheten og rettferdigheten. Sørg ikke
 over de som er slik ,men se på det som at du går i Guds fotspor og vær stolt av den du er med dine evige indre verdier .......

 

Jesus ser din sak....

Gud ser ikke til det ytre.

SYKDOM ER IKKE BEVIS PÅ AT MENNESKER HAR DET GALT MED GUD....BEDRE MED EN SYK KROPP SOM HAR GOD SAMVITTIGHET,ENN EN FRISK KROPP MED SKITTEN SJEL PÅ VEI TIL HELVETE. ( de som baksnakker syke mennesker hører ikke hjemme i blandt de som er på vei til himlen,de må slutte å fordømme andre først) Når mennesker må være friske for å orke å gå på møte,da er det noe feil blandt de kristne....... En menighet med bare friske mennesker sier mye om at de ikke har plass til de som trenger det aller mest.Jesus er ikke til for bare de friske,men for de syke som forblir syke inntil sin dødsdag,de er like mye frelst de,og de burde bli tatt veldig godt vare på i kristne miljøer,ikke hele tiden måtte forklare at de også er frelst på tross av at de forblir syke.... Noen ganger blir fokuser så mye på helbredelse at folk glemmer hva som er det virkelige evangeliet ,folk glemmer at det er viktigere med en frisk sjel enn en frisk kropp og folk glemmer at Jesus faktisk elsker både syke og friske.Det er ikke det ytre som Jesus er mest opptatt av,men hvor ren samvittighet mennesker har og hvor stor kjærlighet vi har til han som døde for all verdens synd,nemlig Jesus som elsker alle mennesker enten de er syke eller friske...... På tide at kristne begynner å ta vare på hverandre på en annen måte enn til nå og ikke legge stein til byrden,men begynne å elske hverandre som søsken uten å presse mennesker som allerede har et tøftnok liv..Væren ekte bror og søster for de som trenger det mest,nemlig de syke ,de trenger omsorg og godhet uten allverdens pekefinger og løgn om at åndskrefter er skyld i deres sykdom,nå må folk bli voksne og respektere hverandres helse og liv,privatliv,og all baksnakking som kristne driver med er mye verre enn de menneskene som er syke,folk som baksnakker er mye sykere i sjelen sin dem enn de syke menneskene som har fred i hjertet og som er frelst........ Skrevet av Torill Erdal.
SYKDOM ER IKKE BEVIS PÅ AT MENNESKER HAR DET GALT MED GUD....BEDRE MED EN SYK
 KROPP SOM HAR GOD SAMVITTIGHET,ENN EN FRISK KROPP MED SKITTEN SJEL PÅ VEI TIL HELVETE. ( de som baksnakker syke mennesker hører ikke hjemme i blandt de som er på vei til himlen,de må slutte å fordømme andre først)
 Når mennesker må være friske for å orke å gå på møte,da er det noe feil blandt de kristne....... En menighet med bare friske mennesker sier mye om at de ikke har plass til de som trenger det aller mest.Jesus
 er ikke til for bare de friske,men for de syke som forblir syke inntil sin dødsdag,de er like mye frelst de,og de burde bli tatt veldig godt vare på i kristne miljøer,ikke hele tiden måtte forklare at de også er frelst på
 tross av at de forblir syke.... Noen ganger blir fokuser så mye på helbredelse at folk glemmer hva som er det virkelige evangeliet ,folk glemmer at det er viktigere med en frisk sjel enn en frisk kropp og folk glemmer at Jesus faktisk elsker både
 syke og friske.Det er ikke det ytre som Jesus er mest opptatt av,men hvor ren samvittighet mennesker har og hvor stor kjærlighet vi har til han som døde for all verdens synd,nemlig Jesus som elsker alle mennesker enten de er syke eller friske......
 På tide at kristne begynner å ta vare på hverandre på en annen måte enn til nå og ikke legge stein til byrden,men begynne å elske hverandre som søsken uten å presse mennesker som allerede har et tøftnok
 liv..Væren ekte bror og søster for de som trenger det mest,nemlig de syke ,de trenger omsorg og godhet uten allverdens pekefinger og løgn om at åndskrefter er skyld i deres sykdom,nå må folk bli voksne og respektere hverandres
 helse og liv,privatliv,og all baksnakking som kristne driver med er mye verre enn de menneskene som er syke,folk som baksnakker er mye sykere i sjelen sin dem enn de syke menneskene som har fred i hjertet og som er frelst........ Skrevet av Torill Erdal.

Ærlighet varer lengst selv om kjeltringer kommer langt med løgn her på jord ,så varer ikke løgnen inn i himlen....Jorda forgår,men evigheten består,alle skal leve evig,enten i himlen eller Helvetet og alle har fritt valg hvor de vil tilbringe evigheten.. Skrevet av Torill Erdal.

Ta vare på alt Guds skaperverk.....

 

Blomstergutten min......
Vidaggutten som blomstergutt :)
Vidaggutten som blomstergutt.

 

 

ORD OM KRISTENDOM.

KRISTEN - DOM = Frihet under ansvar for seg selv og sine medskapninger. KRISTEN - DOM= Å tro på Jesus Kristus som den som lever fra evighet og til evighet.                                                                                           KRISTEN - DOM = Å la Gud dømme levende og døde,fordi mennesker dømmer utfra menneskelig tankegang,mens Gud dømmer rettferdig og utfra evighetsperspektiver.....og ikke minst leve under nåden som gjelder for ethvert menneske som ikke viser Gud ryggen......Vi er ikke frelst til å være treller,men til å leve i Guds nåde..... Å være frelst handler ikke om å få til alt,men å la Gud få lede i ting man selv ikke får til........... Skrevet av Torill Erdal.

 

Evighetens land......

Gud forevig består.

  •  
    Mennesker kommer og går,livet gir glede og sår,men en ting som er sikkert er at Gud for evig består..... Av Torill Erdal.
  •  

Med vennlig hilsen

Torill Erdal

Guds regnestykke.

GUDS REGESTYKKE.....Gud er flink til å regne og da han skapte alt så gjorde han mange bra regnestykker der han regnet ut at alt han skapte skulle avhenge av hverandre og at det skulle bli riktig og bra for alt han skapte, både for mennesker,dyr,natur og alt annet som ble skapt,men mennesker har lett for å lage sine egne egoistiske regnestykker og skader ofte både mennesker,dyr og natur fordi de ikke bryr seg om Guds regnestykke og dermed så blir alt det skapte ødelagt av å ikke regne utfra Guds tanker,noe som ofte ender med både katastrofer og ondskap og masse egoisme ,som igjen skaper mye fattigdom,sykdom,svik og hat og krig......skrevet av Torill Erdal.
Torill Menneskerettighet Erdals bilde.
Torill
 Menneskerettighet Erdals bilde.
Torill Menneskerettighet Erdals bilde.
Torill Menneskerettighet Erdals bilde.
Torill Menneskerettighet Erdals bilde.
Torill Menneskerettighet Erdals bilde.
For å finne gull er det ikke alltid det finnes i det ytre......kan hende du må grave litt selv om overflaten kanskje ikke skinner så mye og kanskje ikke ser så veldig spennende ut,Sånn er det og med mennesker,ikke sikkert at gullet i mennesker kommer frem før man blir kjent med de indre verdiene deres.....skrevet av Torill Erdal.
Torill Menneskerettighet Erdals bilde.
Torill Menneskerettighet Erdals bilde.
Liker ·  ·  · for 44 sekunder siden · 

 

 
 
 

1. rangs og 2.rangs kristne ?

Det kan virke som i mange menigheter at det finnes 1. rangs kristne og 2.rangs kristne,,,,
Er det fordi mennesker ikke ser hva Jesus har gjort for alle?
Hvilke menneske har rett til å hindre noe Gud har utvalgt i å utføre arbeide for Han?
Stadig blir mennesker fratatt oppgaver fordi at noe gikk galt i livet enda dem står i sterk tjeneste for Gud,fordi mennesker tenker ikke Guds tanker,men tenker uten å regne med Guds nåde....og dermed så blir manhge tjenestegaver plassert helt uvirksomme som egentlig er kalt til å bli brukt til vekkelse,dette er meget alvorlig ,meget alvorlig,,,stans aldri en tjenestegave som står i sterk tjeneste,det kan gjøre at du selv en dag blir satt tilside av Herren fordi du tråkket ned og malplasserte et redskap som Gud hadde utvalgt som en stor tjenestegave,,,vær varsom med å si til Guds utvalgte at dem ikke passer til å tjene han,,,,hva kan du klare å tenke rettferdige tanker,,,kun Gud kan det og det er kun han som kan kalle og utruste sine tjenere så overlat til Han hvem som skal sette seg ned en stund og være uvirksom og hvem Gud skla bruke hele tiden,,,det er opp til Han og ikke deg eller meg.........
Skrevet av Torill Erdal......

Jesus forstår.....


Jesus ble prøvet i sykdom i likhet med oss,men uten synd...
Var det fordi vi alltid skulle være friske?
nei,,,vi er her på jord,og så lenge vi er det så vil sykdom kunne ramme,men Jesus kan forstå dem syke for han selv har vært prøvet i dette....
Han forstår bedre enn noen og kan derfor hjelpe enhver som blir syk fordi han selv har kjent smerten i sykdom,,,,Jesus kan også lege,men han ber oss ikke kommandere han om hva han skal gjøre for den syke.......Jesus vet bedre enn noen hva akkurat den syke trenger i sitt indre,,,,og det at noen dør av sykdom,det gjør jo at dem får det evig godt om dem er frelst.....så for den syke så er det jo ikke vondt når først dem døde,men for dem som står tilbake så er det klart at det er sorg å miste,men Jesus vet også smerten i sorg,så ingen kan trøste som han,,,,,Han har omsorg for både den syke og den som sørger,,,,,,han glemmer ingen han av dem som trenger hans omsorg.Ingen,nei ingen kan trøste som han.
Det tryggeste vi som mennesker kan gjøre er å overlate alt i Hans hender,for han vet alltid best........det er jo det beste med å ha Jesus med seg i livet........han formår,og han forstår.......  Skrevet av Torill Erdal.