Barns rettigheter: Hvorfor brytes stadig dette overfor barn i Norge?

 

FNs barnekonvensjon

Det finnes en lov som
sier hva alle barn har rett til.

Loven heter FNs barnekonvensjon.

Nesten alle land i verden
er enige om at dette er en god lov.
Barns rettigheter

VENNSKAPETS STYRKE.

MITT LILLE DIKT OM VENNSKAPETS STYRKE.... 
( Forfattet av Torill Erdal

For hvert vennskapsbånd som knyttes,for hver bønn som starter her,

så vil ondskapen bli mindre,la oss bli en vennskaps- hær.

Ikke reise oss med våpen,men med kjærlighet og fred.

Tenk om vennskapsbånd ble knyttet rundt vår jord som mangler fred.

 

Med vennlig hilsen

Torill Erdal
Et liv fylt med kjærlighet,håp og tro,
Gir hjerte og sinn harmoni og ro.
Å fylle sitt liv med litt kjærlighet,
gir gode frukter,et liv i fred.

Dikt av Torill Erdal.
 

Guttær........" Jeg er bare en pilgrim på denne veien Guttær"

Hvile midt i alt.

Klem til deg med dette bildet og et lite vers fra meg.....
 
Hvile midt i alt som skjer.
Vær meg nær,min Gud jeg ber.
Hold meg trygt i dine hender,
Takk til deg min Gud jeg sender.

Lite dikt av Torill Erdal .....................................................

Du er verdifull....Hilsen Torill Erdal.

Mennesker dør ikke av å gi omsorg,men mennesker kan dø av å mangle omsorg.        ..................................                                          ordtak av Torill Erdal.
 

Alt som jeg deler kan gjerne deles videre,bare ikke endre det,men del det slik det er delt fra originalen med respekt for opphavet til innholdet.?...Med vennlig hilsen

Torill Erdal
 

Med vennlig hilsen

Torill Erdal

Ord om hjelp....

 

 

Det er fint å få hjelp,men ubehagelig å få påtvunget hjelp.....Tenk om mennesker var flinkere til å hjelpe hverandre.Da hadde mange sluppet ta imot påtvunget hjelp de må betale for i dyre dommer og mennesker hadde blitt spart for å gå med konstant dårlig samvittighet for å ikke strekke til.....Skrevet av Torill Erdal.

 

Ikkje gje opp håpet.

To love is not to bless you for bad choices.......

 
I can still love you, like you or tolerate you, if you will; without approving of your lifestyle??!! And you can still be family..
But if you are a thief, I DON'T WANT YOU IN MY HOUSE!
If you are a Klepto, I DON'T WANT YOU RIDING IN MY CAR!
If you are a spy, I WILL NOT TELL YOU EVERYTHING ABOUT ME!
If you are jealous, I WILL NOT TELL YOU ALL OF MY GOOD NEWS!!
If you are nervous, I WILL TRY NOT TO MOVE QUICKLY AROUND YOU!!
If you're a gossiper, I WILL NOT TELL YOU MY SECRETS!!
If you are a drug addict, I WILL NOT LET YOU DRIVE MY CAR!!
If you have been convicted as a child molester, YOU CANT BE AROUND ANY KIDS!!
And if you like to spread your sexual preferences, choices, fantasies & exploits,
I DON'T HAVE TO LIKE IT, BUT I DON'T WANT MY KIDS AROUND YOU!!
On a normal basis, nobody spreads their stuff out in the open about being a thief, child molester, spy, jealous, gossiper & etc....
But you want to tell everyone about what you do in the bedroom, for all of us to see??!!
The law was made for the lawless....even though it may get changed.....
Keep that mess to yourself only and stop trying to teach our children it's okay to follow UNRESTRAINED LUSTS......
For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes & the pride of life and this is not of the Father. I John 2:16
#WeNeedForMoreMarriedCouplesManAndWomanToStartTalkingAboutYourBedroomExperiencesWithYourSpouseOpenly
#ThisGoesForAnybodyHavingSexOutsideOfMarriage
#TiredOfHeterosexualsCheatingOnTheirSpousesToo
#UnrestrainedLustsCanGetYouKilledOrPutIntoAnEarlyGrave

Ord om omtanke.

 

Omtanke er mye mere enn mat og praktisk hjelp.Det handler om hjertelighet mellom mennesker..... Omtanke er et hjertelig møte mellom hjerter.....Alle mennesker trenger omtanke for å kunne trives å vokse både innvendig og i det ytre....... Skrevet av Torill Erdal.