Norge i 2014.....spørsmål er opprettet av Marius Reikerås.....

Spørsmålet er: Hvorfor har ikke Norge en egen Grunnlovsminister eller Menneskerettsminister?

For å tørre si fra så må også offer bli hørt og trodd....

På tide med strenge krav til fagpersoner. 2014.

 

PÅ TIDE MED STRENGE KRAV TIL FAGPERSONER I NORGE OG VERDEN FOR ØVRIG. I Norge jobber altfor mange fagpersoner med menneskerettigheter som ikke selv eier etikk og moral.Hvordan skal slike kunne vurdere rett og verne om enkeltmennesker når dem ikke selv vet hva det er å ivareta mennesker,men heller utsette dem for fare...... På tide med strenge krav til folk som søker ansvarsfulle stillinger,og i tillegg så burde hver av dem få konsekvenser om dem utsetter andre for fare gjennom sin stilling eller i sitt privatliv...... Altfor mye dobbeltmoral nå .. Skrevet av Torill Erdal.
 

Om overlagte handlinger som kan føre til død ...

Enhver som selger narkotika eller som utfører vold overfor andre ,de gjør det overlagt....ja til strenge straffer .......den som velger å foreta ulovligheter burde bli behandlet deretter,og dette er ulovligheter som kan føre andre i døden....Straffer burde utmåles utfra hvor stor fare det er for at andre kan ende med død pga handlingen,ikke vente med harde straffer til folk er døde av følger,men straffe folk utfra hva som kan bli følgene av deres handlinger.Og som sagt : SALG AV NARKOTIKA KAN DREPE,så dermed høy straff for den type villet handling.......slutt å unnskylde de som leker med andres liv........skrevet av Torill Erdal.

Flytt overgripere ut av hjemmene,ikke barna.....

I

Barn «straffes» av loven

 

Institusjonssjef             Kristian Bredby ved Oslo Sanitetsforening Brusetkollen synes nok er nok når det gjelder å «straffe» barn som blir utsatt for vold. I forbindelse med gjennomgangen av Lov om barnevernstjenester har han sendt brev til BLD.

 

I brevet ber han om at barna denne gangen settes i fokus ved at det er overgriperen som må flytte fra hjemmet, ikke barnet. Barn som blir utsatt for vold eller seksuelle overgrep tas ut av hjemmet og plasseres i beredskapshjem, fosterhjem eller på institusjon.

Barnet blir fjernet fra hjemmet
I mange konkrete saker har Bredby spurt seg selv hvorfor man plasserer bort barna fremfor å fjerne overgriperen.

– Når et barn sier ifra om voldelige forhold hjemme blir barnet fjernet fra hjemmet sitt, og tas bort fra venner og skolen sin. Mens overgriperen får bo hjemme og leve sitt vanlige liv. Med dette straffes barnet for å ha meldt i fra. Det gir helt feil signaler, spesielt overfor barnet. Barnets situasjon ville blitt bedre ivaretatt dersom det var overgriperen eller voldspersonen som ble fjernet fra hjemmet. Ved endring av lov og praksis, vil barnets rettssikkerhet bli ivaretatt. Dersom det er barnets beste som skal tas hensyn til, er det grunn til å tro at det er veldig mye bedre for barnet om det får være i sitt nettverk og hjemmemiljø, mener institusjonssjef Kristian Bredby ved Brusetkollen.

Blir hos overgriperen
Når konsekvensene av å si i fra blir så grunnleggende og altomfattende for et barn, frykter Bredby at dette kan få uheldige virkninger senere i saken – eksempelvis i forbindelse med en eventuell politietterforskning.

– Her er det fare for at barnet trekker tilbake den opprinnelige forklaringen sin, eller bagatelliserer det som har skjedd, for å få komme hjem igjen til skolen, sier Bredby.

Han påpeker at dette er et nærliggende problem sett fra krisesentrenes side.

– Overgriperen blir boende i hjemmet mens mor og barn søker tilflukt på krisesenteret. I et stort antall saker flytter mor og barn tilbake til overgriperen eller den som har begått volden, blant annet fordi det vil være enormt krevende å bygge opp et helt nytt liv fra bunnen av. Dette er også et økonomisk spørsmål.  Med rettslig garanti for at overgriperen ville bli fjernet, er det grunn til å tro at mange kunne bryte ut av familiemønstre preget av overgrep eller vold, sier Bredby.

Inntil 6 måned fengsel for å unnlate å hjelpe tilfeldige på gata som virker syke,men hva hvis den tilfeldige er en overgriper som spiller syk da? Norges lover står ikke helt i samsvar med hvor risikabelt det kan være å hjelpe tilfeldige......

Mannen på bildet ble ranet og skambanket på åpen gate,dere ser hvordan han ser ut på bildet,og i Norge er det en lov som sier at hvis man ikke stopper og hjelper tilfeldige på gata så kan man få straff for ikke å stanse og hjelpe,men hva hvis den tilfeldige på gata er en raner ,drapsmann,overgriper som spiller syk for å gjøre ran/ overgrep da ?

Dette er et viktig tema - hadde du hjulpet?
Hvis noen ble ble "akutt syk" på gata
www.tv2.no
Mange har opplevd forkomne og syke folk på gaten. Men få vet at det å gå forbi uten å hjelpe er straffbart.
Liker ·  · 
 

Norge 2014.

Oddhild Aksnes skriver : 
Ja, når en ser de skremmende historier på Luksusfellen på tv, burde alle få opplæring i Privatøkonomi som et obligatorisk fag i skolen, tror at får de først begynne med økonomisk ruin for seg selv, viser det seg at de drar andre famile medlemmmer med inn i elendigheta de har skapt.

Norge 2014 .....På tide å endre loven ang å hjelpe tilfeldige på gata :

 

Loven i Norge sier at hvis ikke man hjelper noen på gata som har problemer så kan man bli straffet for man har plikt til å hjelpe,men burde ikke landet bli tryggere før politiet forlanger at man skal hjelpe tilfeldige på gata? Når man vet at drapsmenn,overgripere og annet avskum vandrer fritt og ikke får straff så vil iallfall jeg forlange å bli respektert for å ta vare på meg selv og ikke utsette meg for å bli overfalt av en person som kanskje spiller skuespill på gata for å få ranet noen.....ærlig talt så forlanger politiet for mye av folk når dem vil straffe folk på en slik måte......overgripere som soner får porno på cellene så dem kan gå ut å forgripe seg enda mere på uskyldige,og da går man ikke bare bort til tilfeldige på gata,men i såfall hadde jeg ringt politi og gitt beskjed og så får dem ta jobben med å risikere livet sitt,det kan dem jommen ikke forlange av ei dame som kan risikere å miste livet hvis hu hjelper en som bare later som han er dårlig.......jeg er altfor klar over hvor mange drapsmenn som går løs til at jeg vil utsette meg for å frivillig gå bort å bli drept av en slik en på gata....... Disse lovene må jommen bli endret og politiet får gjøre jobben med å hjelpe og ikje forlange av folk noe som kan sette folk i livsfare,det er jo galskap å forlange av folk...... Skrevet av Torill Erdal.
 

 

Spar barna for å møte på alkohol i kolonialbutikker i Norge.

Mange synes det er ille at FrP nå vil ha mere åpent på polet,men husk at de som vil drikke alkohol får tak i det uansett.En annen ting jeg synes er verre er at alle kolonial- butikker må selge alkohol,dette burde heller bli fokusert på,heller flytte all alkohol til Vinmonopolet og ikke ha det i butikker der barn og ungdom stadig er inne og handler.....På tide å tenke litt nytt kanskje ? .skrevet av Torill Erdal.
 
 

Vil ha livet på timeplanen ...

 
Vil ha livet på timeplanen - NRK - Livsstil
nrk.no
Christine Otterstad er sjokkert over hvor lite barn lærer om å takle livet på skolen. Nå etterlyser hun et eget fag i psykisk helse, og får støtte fra ekspertene.

Et stort problem som skaper mange gjelds-slaver ....


GODTATT LURERI...NOE REGJERINGEN BURDE TA TAK I......Selgere av alle slag vil gi bort flotte ting for å få bundet nye kunder for et år som nye medlemmer.Utrolig mange lar seg lure og blir sittende med høye regninger fordi tilbudene virker så forlokkende og fristende....Husk alltid på at det er du selv som blir sittende med høye kostnader i ettertid og ingen hjelper deg når alle innkassobrevene ruller inn,da får du høre at " Det var din egen feil,for du har selv akseptert vilkårene og de har rett til det de gjør" ,tross at de gjorde det på en veldig slu måte da du lot deg friste.......Ikke rart mange blir gjeldsslaver i dagens Norge.Dette burde virkelig nye regjeringen ta tak i,for det er et stort problem at selgere kan lure kunder på denne måten som de gjør.....et stort problem i Norge.......skrevet av Torill Erdal.