Blogg om livet på godt og vondt.

6. jun, 2015

"Tilmålt tid på jorden"

 

Jeg lever en tilmålt tid på jorden,et visst antall år.
Den som vil lære å kjenne meg må benytte årene mens jeg lever for når jeg er død og borte så kommer jeg aldri tilbake.

 

Den dagen ,når Herren mener jeg har vært lenge nok på jord,da begynner jeg mitt liv i evigheten ,min evighetsadresse er Himmel-landet og de på jorden når da ikke meg før de evnt ender på samme sted etter døden og løsrivelsen fra jorda.

 

Livet på jorda er ganske kort hvis man tenker i evighetsperspektiv og det er egentlig her på jord vi mennesker trenger å stå sammen og være til for hverandre.

 

Roser på graven sier ingenting om hvor mye omsorg man får av vedkommende mens man lever,nei,det finnes veldig mange falske som kommer til graven den dagen noen dør.

 

Tenk hvilket rosehav det ble hvis alle gav hverandre roser mens folk lever ,ja før folk dør ,enn bare ved graven.

 

Skrevet av Torill Menneskerettighet Erdal. 6.6-2015

 

Torill Menneskerettighet Erdal sitt bilde.
4. mar, 2015

At fjernsynet blir en kanal som mere og mere fremmer aktiv dødshjelp,det sier mye om hvordan tv blir brukt for å gjøre folk vandt med tanken at dette burde være naturlig og bra .
Jeg forstår at mennesker kan få lyst å gi opp og jeg forstår smerten i å leve med smerter,men jeg forstår ikke hvordan friske mennesker kan heie frem at sårbare mennesker skal avslutte sitt liv før dem dør en naturlig død.
Jeg tror det er på høy tid å rope varsko om at aktiv dødshjelp uansett ikke er et bra alternativ for den som velger det.
Jeg synes det er på høy tid å rope ut menneskets verdi også i smerter og det som livet kan by på av vonde ting.
På høy tid å sette mennesket høyere enn alt annet og kunne si fra at døden burde gjelde for dem som skal dø en naturlig død,men ikke for mennesker som kan leve verdifulle liv på tross av vonde ting.

Man kan godt si at det er tidens tegn dette med aktiv dødshjelp som mange sier,men uansett vil jeg velge å rope et varsko at aktiv dødshjelp er ikke noe Norge burde innføre.

Jeg vil stå opp for livet for både syke og friske og ønsker at mennesker kan bli flinkere til å være tilstede for hverandre enn å finne løsninger så de blir fri hverandre på en kunstig måte.

Jeg tror Gud gråter mange tårer for alle dem som nå vurderer aktiv dødshjelp for han ønsker uansett livet for enhver stjel og for alle dem som i denne stund planlegger å ta abort,han ønsker liv for de som blir skapt i mors mage og ikke minst for alle de barn og voksne som er offer for noen som ønsker ta deres liv.

Jeg tror Gud ønsker at de skal velge livet fremfor døden før han kaller dem ut av denne verden og hjem til seg.

Liv og død skal være i Hans hender han som skaper ethvert liv på denne jord.

La oss rope ut om hvor verdifulle hvert enkelt menneske er og ha respekt for hva hver enkelt har av verdier midt i sin skrøplighet og nederlag.

Enhver sjel er utrolig mye verdt og har blitt født til denne jord for å være her den tid Gud har bestemt.

Død og liv er og blir i han mektige hender.
Ingen over og ingen under og ingen på siden.
Han er og blir en sann Gud fra evighet og til evighet og ingen har noen gang mere kontroll over liv og død enn han tross alt.

Jeg ønsker så at mennesker skal få drømmer,håp og glede i sine liv der den enkelte er..

 

Skrevet av Torill Menneskerettighet Erdal....

 

At fjernsynet blir
 en kanal som mere og mere fremmer aktiv dødshjelp,det sier mye om hvordan tv blir brukt for å gjøre folk vandt med tanken at dette burde være naturlig og bra . Jeg forstår at mennesker kan få lyst å gi opp og jeg
 forstår smerten i å leve med smerter,men jeg forstår ikke hvordan friske mennesker kan heie frem at sårbare mennesker skal avslutte sitt liv før dem dør en naturlig død. Jeg tror det er på høy tid å
 rope varsko om at aktiv dødshjelp uansett ikke er et bra alternativ for den som velger det. Jeg synes det er på høy tid å rope ut menneskets verdi også i smerter og det som livet kan by på av vonde ting. På høy
 tid å sette mennesket høyere enn alt annet og kunne si fra at døden burde gjelde for dem som skal dø en naturlig død,men ikke for mennesker som kan leve verdifulle liv på tross av vonde ting. Man kan godt si at det er
 tidens tegn dette med aktiv dødshjelp som mange sier,men uansett vil jeg velge å rope et varsko at aktiv dødshjelp er ikke noe Norge burde innføre. Jeg vil stå opp for livet for både syke og friske og ønsker at
 mennesker kan bli flinkere til å være tilstede for hverandre enn å finne løsninger så de blir fri hverandre på en kunstig måte. Jeg tror Gud gråter mange tårer for alle dem som nå vurderer aktiv
 dødshjelp for han ønsker uansett livet for enhver stjel og for alle dem som i denne stund planlegger å ta abort,han ønsker liv for de som blir skapt i mors mage og ikke minst for alle de barn og voksne som er offer for noen som ønsker
 ta deres liv. Jeg tror Gud ønsker at de skal velge livet fremfor døden før han kaller dem ut av denne verden og hjem til seg. Liv og død skal være i Hans hender han som skaper ethvert liv på denne jord. La oss rope ut
 om hvor verdifulle hvert enkelt menneske er og ha respekt for hva hver enkelt har av verdier midt i sin skrøplighet og nederlag. Enhver sjel er utrolig mye verdt og har blitt født til denne jord for å være her den tid Gud har bestemt.
 Død og liv er og blir i han mektige hender. Ingen over og ingen under og ingen på siden. Han er og blir en sann Gud fra evighet og til evighet og ingen har noen gang mere kontroll over liv og død enn han tross alt. Jeg ønsker så
 at mennesker skal få drømmer,håp og glede i sine liv der den enkelte er.. Skrevet av Torill Menneskerettighet Erdal....

 

 
26. jan, 2015
15. jan, 2015

Else Kari Bjerva fra " Avhandling i diakoni" om overgrep.

Ønsket om å være anonym behøver ikke å være et tegn på at en anklage er falsk. En kan
ønske anonymitet fordi en er redd for å bli kontaktet av den anklagede hvis vedkommende får
høre hvem som har kommet med anklagen, eller en kan være redd for hva andre vil si hvis ens
324
identitet blir kjent. Men i slike tilfeller vil den utsatte som regel fortelle historien i detalj,
hvis saksbehandleren understreker at kirken ikke går videre med saken før den utsatte selv gir
sin tillatelse. Å avklare årsaken til ønsket om anonymitet er derfor viktig, kombinert med å
325
tilby flere avklarende samtaler. Kombinasjonen av en diffus anklage og ønske om å være
anonym, gjør at det er grunn til å være på vakt. Ønsket om å beskytte andre mot overgrep kan
326
ikke settes over den ansattes rett til beskyttelse mot eventuelle urettmessige anklager. Hvis
mistanken gjelder barn, er det grunn til å koble inn fagpersonell for videre undersøkelser. ”Mistenkte bør aldri kontaktes eller konfronteres i denne fasen av saken”, anbefaler Kultur- og kirkedepartementets Veiledningshefte for kirkelige arbeidsgivere.
5.3.2.3 Skam- og skyldfølelse
Informantene gir ulike eksempler på hvordan skamfølelsen kommer til uttrykk. Den kommer
fram i form av kroppsspråk ved at den utsatte uttrykker smerte og vegrer seg for å fortelle, og
328 i verbale utsagn der den utsatte gir seg selv skylden for krenkelsene og devaluerer seg selv.
To av informantene gav eksempler på hvordan skam kan bli verbalisert:
B: [Den utsatte kan si:]”Hva er det med meg, som gjør at han tillater seg, for eksempel å gå forbi meg to ganger om dagen og ta meg på rumpa?”
C: ”Hadde jeg invitert til det? Lå det i kortene?” Det er en sånn skam-bit: ”Skulle jeg visst det, eller? Skulle jeg stoppet før, eller skulle jeg bare avbrutt?”
Informantenes beskrivelse av skam- og skyldfølelse relaterer seg til den tredje hovedgruppen med kriterier i CBCA, som går på formidlingsmåten og den utsattes motivasjon for å fortelle. Spesielt aktualiseres kriteriet om at vitnet forteller detaljer som setter det selv i et dårlig lys. Den nederlandske løgnforskeren Aldert Vrij sier: ”Self-deprecation is present if the witness

 
5.3.2.3

 

15. jan, 2015

"Et varsko til foreldre". Skrevet av Torill Menneskerettighet Erdal.

Skolesystem og alle som skal hjelpe elever og foreldre burde begynne å ha et annet system når de observerer elever for ofte så kan barn risikere å bli misforstått fra fagfolk som kanskje ikke har kompetanse til alt de er ansatt for.
Ofte så får foreldre sendt hjem oppmeldingsskjema til PPT/BUP/helsesøster/barnevernstjenesten osv hvis skolen føler noe er galt,og jeg vil oppfordre alle foreldre til å ikke stole blindt på alle vurderinger fra fagfolk,men vær ærlig overfor deg selv og si fra til lærere hvis deres vurdering av barnet ditt ikke stemmer overens med hvordan barnet ditt fungerer på hjemmebane.

Og et stort PS: Skriv ikke under med din underskrift på oppmeldingsskjema for hjelp til barnet ditt om ikke du får skrevet din egen erfaring og vurdering av barnet ditt.

Husk at det gjelder ditt barns fremtid og hvis du skriver din underskrift på feilvurdering fra lærere eller andre fagfolk så vil denne gale vurderingen følge dere og deres barn hele livet og barnevern og skole kan bruke det mot foreldre og barn istedenfor at barnet og foreldre får nødvendig hjelp.

Krev å få gi din vurdering av barnet før du som forelder underskriver fagfolks vurderinger.
Vis at du klarer vurdere hva barnet har behov for og evnt hva som overdrives fra fagfolk.

"Et varsko til foreldre". Skrevet av Torill Menneskerettighet Erdal. Skolesystem og alle som skal hjelpe elever og foreldre burde begynne å ha et annet system når de observerer elever for ofte så kan barn risikere å bli
 misforstått fra fagfolk som kanskje ikke har kompetanse til alt de er ansatt for. Ofte så får foreldre sendt hjem oppmeldingsskjema til PPT/BUP/helsesøster/barnevernstjenesten osv hvis skolen føler noe er galt,og jeg vil oppfordre
 alle foreldre til å ikke stole blindt på alle vurderinger fra fagfolk,men vær ærlig overfor deg selv og si fra til lærere hvis deres vurdering av barnet ditt ikke stemmer overens med hvordan barnet ditt fungerer på hjemmebane.
 Og et stort PS: Skriv ikke under med din underskrift på oppmeldingsskjema for hjelp til barnet ditt om ikke du får skrevet din egen erfaring og vurdering av barnet ditt. Husk at det gjelder ditt barns fremtid og hvis du skriver din underskrift
 på feilvurdering fra lærere eller andre fagfolk så vil denne gale vurderingen følge dere og deres barn hele livet og barnevern og skole kan bruke det mot foreldre og barn istedenfor at barnet og foreldre får nødvendig
 hjelp. Krev å få gi din vurdering av barnet før du som forelder underskriver fagfolks vurderinger. Vis at du klarer vurdere hva barnet har behov for og evnt hva som overdrives fra fagfolk.