J esus nevner hor som en "kvalifisert årsak" til å bryte ut av et ekteskap. Jeg kjenner selv til en kristen bror som giftet seg med ei søt jente. Men denne jenta hadde ikke noe åndelige liv og det gikk ikke lenge før hun innledet et utenomekteskapelig forhold til en annen mann. Da min venn grep de på fersk gjerning i sengen hjemme, kunne kvinnen etterpå berette at utroskapsforholdet hadde vart over lengre tid. Ikke rart at man da søker ut av et ekteskap. Din ektefelle har da brutt ektepakten, og du er den uskyldige part.


La oss se litt på ordet "hor". Ordet for hor på gresk er "porneia", som vi også har fra ordet pornografi. 
I følge grunnteksten betyr hor også utroskap, utuktighet, incest osv. (πopvɩɛα – porneia – adultery, fornication, homosexuality, lesbianism, incest, intercourse with animals etc.)


Dermed blir konklusjonen i forhold til SKILSMISSE at man er fri så lenge man selv ikke er den aktive part. Er årsaken hor kan man også bryte ut av et ekteskap......


 Gud selv sier klart at ekteskapsbrytere ikke skal ikke 
arve Guds rike,og folk tenker på den som krever skilsmisse som ekteskapsbryteren,men husk alltid 
på at før en ektefelle krever skilsmisse så har det pågått ting som er årsak til at en person vil bryte ut.Veldig ofte skjer utroskap på flere felt som til slutt ender i at den andre ikke lenger kan leve med å bli bedratt......se ikke på de som krever 
skilsmisse som ekteskapsbrytere ,for som sagt,den som utløser årsak til brudd,den har i 
utgangspunktet skyld i skilsmissen selv om 
han/ hun ikke krever skilsmissen ,..... Skrevet av Torill Erdal.

Den utsatte trenger ikke tilgivelse. Overtrederen har ikke bare gjort galt mot den utsatte, men har også ødelagt tillit, og kan ha påført 
den utsatte dype sår. Det den utsatte behøver mer enn noe annet er at selve den personen som stjal en del av livet og tryggheten hans, åpent innrømmer at det var urettferdig og galt. I det ligger gjenopprettelse. 
Hevn er et dårlig likt begrep innen den såkalte kristne kulturen. 

Ordet oppfattes som hardt og vondt, og forstås derfor som galt. Sannheten er at hevn slett ikke er galt – den er guddommelig, og det er grunnen til at vi ikke skal befatte oss med hevn. 
Den Gud som ser alt og forstår alt, ser helheten i en situasjon, og derfor tilhører hevnen han. 
Dersom den utsatte er kristen, og overtrederen ikke vil vende om, 
så har den kristne lov til å gå til sin himmelske far og kreve hevn. 
Og Gud skal hevne sier bibelen. Hevnens mål er gjenopprettet rettferdighetsbalanse. Det handler ikke om å gi tilbake med samme mynt, men om at Guds måte å handle med personen vil drive til omvendelse.

Kunnskap om tilgivelse.

Å snakke om tilgivelse krever kunnskap : ”Og forlat oss vår skyld 
som vi og tilgir våre skyldnere.” Slik Gud tilgir, nemlig ved omvendelse, slik skal også vi tilgi, nemlig ved omvendelse.
Tilgivelsen er til for overtrederen, og ikke for den utsatte. 
Dette er en sannhet som er blitt forvrengt, men det er like fullt 
Guds sannhet. Overtrederen trenger tilgivelse for sin samvittighets 
og sin frelses skyld. Tilgivelsen er ikke til for den utsatte, fordi den utsatte ikke behøver tilgivelse, men noe helt annet.

Gjenopprettelse.
Den utsatte trenger ikke tilgivelse. Overtrederen har ikke bare gjort galt mot den utsatte, men har også ødelagt tillit, og kan ha påført 
den utsatte dype sår. Det den utsatte behøver mer enn noe annet er at selve den personen som stjal en del av livet og tryggheten hans, åpent innrømmer at det var urettferdig og galt. I det ligger gjenopprettelse. 

Hevn er et dårlig likt begrep innen den såkalte kristne kulturen. 
Ordet oppfattes som hardt og vondt, og forstås derfor som galt. Sannheten er at hevn slett ikke er galt – den er guddommelig, 
og det er grunnen til at vi ikke skal befatte oss med hevn. 
Den Gud som ser alt og forstår alt, ser helheten i en situasjon, og derfor tilhører hevnen han. 

Dersom den utsatte er kristen, og overtrederen ikke vil vende om, 
så har den kristne lov til å gå til sin himmelske far og kreve hevn. 
Og Gud skal hevne sier bibelen. Hevnens mål er gjenopprettet rettferdighetsbalanse. Det handler ikke om å gi tilbake med samme mynt, men om at Guds måte å handle med personen vil drive til omvendelse ................................................................... 
Folk snakker så mye om tilgivelse,men hvem trenger egentlig å be 
om tilgivelse ? 

               


Psykopati er  en tilstand, men det er ikke galskap. Han vet at han skader deg, han vil det, og er strafferettslig tilregnelig. Så: Hva er han da?

Lider han av en hjerneskade? For mange er svaret 
ja, men slett ikke for alle. Ikke engang for 
flertallet .
 
- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Det trengs bare en person for å skape krig,,,, det trengs også bare en person for å skape fred...... 
Den som skaper krig passer ikke inn i livet til den 
som skaper fred og burde heller ikke få tilgang til mennesker som vil ha fred.....ondskap og godhet passer ikke sammen og kan uansett ikke forenes...... Skrevet av Torill Erdal.

  • Torill Helene  skriver :  To må man være for å bygge, men det holder med "en" for å rive.

Døm ikke for at du ikke selv skal bli dømt.....
det er ofte grunner for å bryte ut av ekteskap / forhold..                                                                                                                                                         

Løgn er årsak til mange skilsmisser :   

Drivkraften til psykopaten er LØGN.
Drivkraften til alkoholikernes er LØGN.
Drivkraften til narkomane er LØGN.
DRivkraften til kleptomane er LØGN.
Drivkraften til pedofile er LØGN.
Drivkraften til terrorister er LØGN.... 
Tekst Torill Erdal.