" Finne det viktigste"

Om å åpne hjertet og finne det viktigste.

 

Jorunn Pedersen
HVA FANT DU DOKTOR

Operasjonslegen satt ved den lille guttens seng, og guttens foreldre satt rett ovenfor ham. ” i morgen” begynte legen,” da skal jeg åpne opp hjertet ditt.”
”Da kommer du til å finne Jesus der ,” avbrøt gutten ham. Legen så opp – Litt brydd. ”Jeg må åpne hjertet ditt, når jeg skal begynne å opperere”. – Så forsatte han: ”Vi må se hvor mye skade sykdommen har gjort…” ”Men Når du åpner hjertet mitt, så finner du Jesus der.” Operasjonslegen så opp på guttens foreldre som satt helt stille. ” Når jeg har fått sett hvor stor skaden er, skal jeg lukke hjertet og brystkassen din igjen, og så skal jeg planlegge hva jeg skal gjøre videre. ”Men du vil finne jesus i hjertet mitt. Bibelen sier at han bor der.” Legen hadde fått nok. ” Jeg skal fortelle deg hva jeg finner i hjertet ditt. Jeg kommer til å finne lav blodtliførsel, svake blodårer, og jeg vil finne ut om jeg kan gjøre deg frisk.” ”Du kommer også til å finne Jesus der, han lever der.,” Legen reiste seg og gikk.
Etter operasjonen, satt legen på sitt kontor og gikk igjennom notatene sine, han tenkte: Ødelagt hjertepulsåre, ødelagt lungeåre, langt fremskreden muskelsvekkelse. Det er ikke noe håp om transplantasjon, eller om å kunne bli frisk igjen. Den eneste terapien blir smertestillende, og å holde seg i ro i sengen og død om ett år!” Han stanset kassettspilleren, Men det var mer som måtte sies, følte han. ”Hvorfor” spurte han høyt. ”Gud, hvorfor har du gjort dette? Du har skapt denne gutten. Du har satt ham i denne smertefulle situasjonen, og du har dømt han til en altfor tidlig død. – Hvorfor?” Herren svarte og sa: ”Gutten mitt lille lam, var aldri bestemt til å leve i din flokk, for han tilhører min flokk- og det vil han for alltid gjøre. Her, i min flokk vil han aldri føle noe smerte, og han vil bli trøstet på en måte som du aldri vil forstå. Hans foreldre vil en dag være sammen med ham her og de vil kjenne fred, og min flokk vil forsette å vokse.” Operasjonslegen gråt varme tårer, men hans sinne var enda varmere. ”Du skapte denne gutten, og du skapte dette hjertet . Han kommer til å være død om noen måneder. HVORFOR?” Jesus svarte,: ”Gutten mitt lille lam, skal vende tilbake til min flokk, for han har gjort sin gjerning. Jeg satt ikke mit lille lam blant din flokk for å miste ham, men for å gjenvinne et annet lam som var tapt, nemlig deg.”
Operasjonslegen gråt. – Litt senere satt legen ved guttens seng. Gutten våknet og han hvisket til legen: ”Åpnet du hjertet mitt?” ”Ja” svarte legen. ”Hva fant du der…?” spurte gutten. ”Jeg fant Jesus – der”, svarte operasjonslegen og smilte. ”Jeg fant Jesus…”

Budskap til sang- gaver.....

Budskap til sang- gaver i de kristne miljøer : ( Skrevet av Torill Erdal)
November 2014.

Det gamle gode evangeliet må igjen deles gjennom sang.

Mange står klare for å få budskapet ut gjennom sang,men andre gjør alt de kan for å hindre sang- vitnene som Gud har kalt til tjeneste.

Mange er de som er kalt til å dele vitnesbyrd gjennom sang,men mange blir fullt med avindssyke overfor disse med sang- gaver og hindringene står i kø for å hindre sang- gavene i å være virksomme.

En hær av sangere som vil prise Gud og forløse gaver hos mennesker til liv og helse og ikke minst frelse står nå i en voldsom kamp for de blir ofte ført inn i kamper som er umenneskelige å klare ,men ved Guds hær av engler og beskyttelse og den nåde som kun Gud kan gi så vil de til slutt sprenge alle grenser og få gjøre det som Gud har kalt den enkelte til.

Murer av misunnelse skal sprenges og mange i menighetene må bøye seg og be om tilgivelse for å ha bundet sangere ved å ikke slippe dem til og kun brukt dem som benkefyll,og andre sang- gaver har blitt utestengt fra samfunnet og måttet kjempe mot motstanden fra egen menighet.

Mange sangere har blitt utsatt for onde rykter som har tatt fokuset bort så de ikke fikk vært aktive i sin sang- tjeneste.

Nå er tiden for at sangere samles til felles kamp mot det som vil binde og bremse kallet den enkelte har fått .
Nå er tiden for å utløse det verk som Herren har lagt ned i den enkelte.
Nå er tiden da ingen lenger skal hindre sang- gavene til å være virksomme.
Nå er tiden hvor sang- gavene skal stå sammen om det viktigste mens andre fortsetter å prøve hindre vekst,så skal grenser sprenges og himlen vil komme mange nær gjennom nettopp disse sang- gavene som ikke lenger lar seg stoppe.

Tiden er moden for det gode gamle evangeliet gjennom sang og musikk .
Tiden er moden nå.

Budskap
 til sang- gaver i de kristne miljøer : ( Skrevet av Torill Erdal) November 2014. Det gamle gode evangeliet må igjen deles gjennom sang. Mange står klare for å få budskapet ut gjennom sang,men andre gjør alt de kan for
 å hindre sang- vitnene som Gud har kalt til tjeneste. Mange er de som er kalt til å dele vitnesbyrd gjennom sang,men mange blir fullt med avindssyke overfor disse med sang- gaver og hindringene står i kø for å hindre sang- gavene
 i å være virksomme. En hær av sangere som vil prise Gud og forløse gaver hos mennesker til liv og helse og ikke minst frelse står nå i en voldsom kamp for de blir ofte ført inn i kamper som er umenneskelige å
 klare ,men ved Guds hær av engler og beskyttelse og den nåde som kun Gud kan gi så vil de til slutt sprenge alle grenser og få gjøre det som Gud har kalt den enkelte til. Murer av misunnelse skal sprenges og mange i menighetene
 må bøye seg og be om tilgivelse for å ha bundet sangere ved å ikke slippe dem til og kun brukt dem som benkefyll,og andre sang- gaver har blitt utestengt fra samfunnet og måttet kjempe mot motstanden fra egen menighet. Mange
 sangere har blitt utsatt for onde rykter som har tatt fokuset bort så de ikke fikk vært aktive i sin sang- tjeneste. Nå er tiden for at sangere samles til felles kamp mot det som vil binde og bremse kallet den enkelte har fått . Nå
 er tiden for å utløse det verk som Herren har lagt ned i den enkelte. Nå er tiden da ingen lenger skal hindre sang- gavene til å være virksomme. Nå er tiden hvor sang- gavene skal stå sammen om det viktigste mens
 andre fortsetter å prøve hindre vekst,så skal grenser sprenges og himlen vil komme mange nær gjennom nettopp disse sang- gavene som ikke lenger lar seg stoppe. Tiden er moden for det gode gamle evangeliet gjennom sang og musikk . Tiden
 er moden nå.

Selvgod eller god fordi at Gud står bak?

Torill Erdal skriver :
Mennesker som hele livet lever beskyttet fra å oppleve tragedier har lett for å heve seg over andre.
Hvorfor er det sånn når ingen egentlig har noe å rose seg av i seg selv?
Selvgode mennesker forstår ofte ikke den som sliter,men den som sliter forstår ofte andre som sliter.
Alle kommer nakne til verden og alle dør ut av verden og i mellom dette så har mennesker forskjellig utgangspunkt,men det er kun en som står bak den enkeltes eksistens,og det er Gud som skaper hvert enkelt menneske.

Ingen burde føle seg bedre enn andre.
Ingen burde føle seg verre enn andre .
For husk,alle har vi den samme Gud som skaper oss.
Han kan vi rose,men ingen burde ta ære av å være perfekte for den som tenker sånn,husk at perfekte blir ingen før evnt mennesker kommer til himlen,
Og det er ingen selvfølge å komme til himlen etter døden,nei det er et sted mennesker kommer av nåde og fordi dem ikke fornekter Gud og hans eksistens.

Johannes 3.16 er et vers som kan vise vei til himlen for den som ønsker bli med på veien til himlen.

For så høyt har Gud elsket verden at han Gav sin sønn,Den enbårne ,for at hver den som tror på ham ikke skal fortapes ,men ha evig liv,den som tror på hans navn.

Torill
 Erdal skriver : Mennesker som hele livet lever beskyttet fra å oppleve tragedier har lett for å heve seg over andre. Hvorfor er det sånn når ingen egentlig har noe å rose seg av i seg selv? Selvgode mennesker forstår ofte
 ikke den som sliter,men den som sliter forstår ofte andre som sliter. Alle kommer nakne til verden og alle dør ut av verden og i mellom dette så har mennesker forskjellig utgangspunkt,men det er kun en som står bak den enkeltes eksistens,og
 det er Gud som skaper hvert enkelt menneske. Ingen burde føle seg bedre enn andre. Ingen burde føle seg verre enn andre . For husk,alle har vi den samme Gud som skaper oss. Han kan vi rose,men ingen burde ta ære av å være perfekte
 for den som tenker sånn,husk at perfekte blir ingen før evnt mennesker kommer til himlen, Og det er ingen selvfølge å komme til himlen etter døden,nei det er et sted mennesker kommer av nåde og fordi dem ikke fornekter
 Gud og hans eksistens. Johannes 3.16 er et vers som kan vise vei til himlen for den som ønsker bli med på veien til himlen. For så høyt har Gud elsket verden at han Gav sin sønn,Den enbårne ,for at hver den som tror på
 ham ikke skal fortapes ,men ha evig liv,den som tror på hans navn.

I en tid med ufred,ondskap og hat....

 

Peace,harmony,love,no more crying,no more dying,no more war.

 

 

Jeg har lyst til barmhjertighet og ikke til offer, da dømmer man ikke de uskyldige.

 Matteus 12 
Norsk (1930)
1På den tid gikk Jesus gjennem en aker på sabbaten, og hans disipler var sultne og begynte å plukke aks og ete. 2Men da fariseerne så det, sa de til ham: Se, dine disipler gjør det som det ikke er tillatt å gjøre på sabbaten. 3Men han sa til dem: Har I ikke lest hvad David gjorde da han var sulten, han og de som var med ham, 4hvorledes han gikk inn i Guds hus og åt skuebrødene, som hverken han eller de som var med ham hadde lov til å ete, men alene prestene? 5Eller har I ikke lest i loven at prestene på sabbaten vanhelliger sabbaten i templet og er dog uten skyld? 6Men jeg sier eder at her er det som er større enn templet. 7Og dersom I hadde visst hvad det er: Jeg har lyst til barmhjertighet og ikke til offer, da hadde I ikke fordømt de uskyldige. 

8For Menneskesønnen er herre over sabbaten. 

9Og han gikk bort derfra og kom i deres synagoge. 10Og se, der var en mann som hadde en vissen hånd; og de spurte ham: Er det tillatt å helbrede på sabbaten? forat de kunde føre klagemål imot ham. 11Men han sa til dem: Hvem er det vel iblandt eder som har ett får, og om det på sabbaten faller i en grøft, da ikke tar fatt i det og drar det op? 12Hvor meget mere er da ikke et menneske enn et får! Derfor er det tillatt å gjøre godt på sabbaten. 13Derefter sier han til mannen: Rekk din hånd ut! Og han rakte den ut, og den blev frisk igjen som den andre. 14Men fariseerne gikk ut og holdt råd imot ham, hvorledes de skulde få ryddet ham av veien. 

15Men da Jesus fikk vite det, drog han bort derfra, og mange fulgte ham, og han helbredet dem alle. 16Og han bød dem strengt at de ikke skulde gjøre ham kjent, 17forat det skulde opfylles som er talt ved profeten Esaias, som sier: 

18Se, min tjener, som jeg har utvalgt, min elskede, som min sjel har velbehag i; jeg vil legge min Ånd på ham, og han skal forkynne rett for hedningene. 

19Han skal ikke trette eller rope, og ingen skal høre hans røst på gatene; 

20han skal ikke knuse et knekket rør og ikke slukke en rykende tande, før han har ført retten frem til seier. 

21Og til hans navn skal hedningene sette sitt håp. 

22Derefter førte de til ham en besatt som var blind og stum; og han helbredet ham, så at den stumme talte og så. 23Og alt folket blev ute av sig selv av forundring og sa: Mon dette skulde være Davids sønn? 24Men da fariseerne hørte det, sa de: Det er bare ved Be'elsebul, de onde ånders fyrste, han driver de onde ånder ut. 

25Men da Jesus visste deres tanker, sa han til dem: Hvert rike som kommer i strid med sig selv, legges øde, og ingen by og intet hus som kommer i strid med sig selv, kan bli stående. 26Og dersom Satan driver Satan ut, da er han kommet i strid med sig selv; hvorledes kan da hans rike bli stående? 27Og driver jeg de onde ånder ut ved Be'elsebul, ved hvem er det da eders barn driver dem ut? Derfor skal de være eders dommere. 28Men er det ved Guds Ånd jeg driver de onde ånder ut, da er jo Guds rike kommet til eder. 29Eller hvorledes kan nogen gå inn i den sterkes hus og røve hans gods, uten han først har bundet den sterke? så kan han plyndre hans hus. 

30Den som ikke er med mig, han er imot mig, og den som ikke samler med mig, han spreder. 

31Derfor sier jeg eder: Hver synd og bespottelse skal bli menneskene forlatt; men bespottelse mot Ånden skal ikke bli forlatt. 32Og om nogen taler et ord mot Menneskesønnen, det skal bli ham forlatt; men om nogen taler mot den Hellige Ånd, det skal ikke bli ham forlatt, hverken i denne verden eller i den kommende. 

33La enten treet være godt og dets frukt god, eller la treet være dårlig og dets frukt dårlig; for på frukten skal treet kjennes.34Orme-yngel! hvorledes kan I tale godt, I som er onde? for hvad hjertet flyter over av, det taler munnen. 35Et godt menneske bærer frem gode ting av sitt gode forråd, og et ondt menneske bærer frem onde ting av sitt onde forråd. 36Men jeg sier eder at for hvert unyttig ord som menneskene taler, skal de gjøre regnskap på dommens dag; 37for efter dine ord skal du kjennes rettferdig, og efter dine ord skal du fordømmes. 

38Da svarte nogen av de skriftlærde og fariseerne ham og sa: Mester! vi vil gjerne se et tegn av dig. 39Men han svarte og sa til dem: En ond og utro slekt krever tegn, og tegn skal ikke gis den, uten profeten Jonas tegn. 40For likesom Jonas var tre dager og tre netter i fiskens buk, således skal Menneskesønnen være tre dager og tre netter i jordens skjød. 41Ninives menn skal stå op på dommens dag sammen med denne slekt og fordømme den; for de omvendte sig ved Jonas' forkynnelse, og se, her er mere enn Jonas. 42Dronningen fra Syden skal stå op på dommens dag sammen med denne slekt og fordømme den; for hun kom fra jordens ytterste ende for å høre Salomos visdom, og se, her er mere enn Salomo. 

43Når den urene ånd er faret ut av et menneske, går den gjennem tørre steder og søker hvile, men finner den ikke. 44Da sier den: Jeg vil vende tilbake til mitt hus, som jeg fór ut av. Og når den kommer dit, finner den det ledig og feid og pyntet. 45Så går den bort og tar med sig syv andre ånder, verre enn den selv, og de går inn og bor der, og det siste blir verre med det menneske enn det første. Således skal det også gå denne onde slekt. 

46Mens han ennu talte til folket, se, da stod hans mor og brødre utenfor og søkte å få ham i tale. 47Da sa en til ham: Se, din mor og dine brødre står utenfor og søker å få dig i tale. 48Men han svarte den som sa det til ham: Hvem er min mor, og hvem er mine brødre? 49Og han rakte sin hånd ut mot sine disipler og sa: Se, det er min mor og mine brødre! 50For den som gjør min himmelske Faders vilje, han er min bror og søster og mor. 

Beskrivelse

Nåden og evigheten.

EViGHETEN ER NEDLAGT I ALLE MENNESKERS HJERTER..

Enhver har evigheten nedlagt i sitt hjerte,men hvilke evighet satser nettopp DU på?
Enhver som ikke bevisst går bort fra Gud,vil Gud berge......
Hvem skal dømme levende og døde? 
Det er iallefall ikke mennesker,for intet mennesker er rettferdig nok til å dømme rettferdig.
For å ende i Helvete så må mennesker bevisst ta et valg om å ville dit.
Husk at da Gud skapte alt så la han vekt på å la mennesker velge ,og det gjelder ikke minst evighets- valget.
Mennesker er så opptatt av livsforsikring og betaler i dyre dommer for det hvert år,
Men hva med evighetsforsikring?

Les Johannes kapittel 3, vers 16. 
Der kan du lese om dette med evighets- forsikring.
Det er noe som holder i både liv og død .....
ja inn i evigheten..........

Skrevet av Torill Erdal.

Klikk deg gjerne inn på siden hvor du kan finne innhold i ord og sang jeg har samlet om nåden og evigheten.......

Nåden og evigheten. - www.torilla.org
TORILLA.ORG

 

Beskrivelse

Jeg trenger deg Jesus.

Beskrivelse

Beskrivelse

Lyset vinner over mørket.Uten lys vinner mørket i mennesker.

KUN LYSET KAN BRYTE MØRKETS KREFTER. 
Mennesker kan være fulle av hat,og svært ondskapsfulle,men den mest hatefulle jeg vet om er Djevelen ,og de som tjener han,de fyller seg med hatet Djevelen sprer om seg med , for han vil helst ikke være alene om å hate,han satser alt på å spre hat slik at flest mulig ødelegges av det gjennom at mennesker fyller seg med alt ondt som han er sammensatt av...... 
Han bruker alle midler han kan for å spre urett på så mange måter......
Kun Lyset kan bryte mørkets makt,ingenting annet.....

Skrevet av Torill Erdal.. Torill Erdal design. www.torilla.org
 

Beskrivelse

" Til alle tider " av Bjørn Eidsvåg,

Beskrivelse

Overskrift

Bjørn Eidsvåg har fylt 60 år, og ble overrasket med bursdagshyllest fra flere av sine artistvenner.
Her tar Bjørn Eidsvåg til tårene
www.seher.no
- Jeg har aldri vært så nervøs, fortalte en stolt og rørt Maria Mena etter at hun hadde overrasket artistvennen. Se video!

Ved faderens hjerte av Kristi Larsen.....

Beskrivelse

Beskrivelse

Hos Jesus får jeg hvile,hos Jesus får jeg ro,
Han passer kjærlig på meg og fyller meg med tro.

Overskrift

LITE DIKT LAGET AV TORILL ERDAL.............. 
I verden er det kaos,men hjertet mitt har fred,i hjertet har jeg troen,som fører mot et sted,der jeg kan finne hvile midt i allting som skjer.Jeg fred i hjertet finner , Gud hører når jeg ber .............
 

Beskrivelse

Du er elsket og verdifull....

 

Beskrivelse

Ved livets slutt.

Sang til ettertanke......

Overskrift

 

TORILL`s HJERTESPRÅK: .. En andaksstund kan være en tid hvor man tar seg tid til å stanse opp i livets kav og rett og slett få med seg en liten stund i Jesu fang.Snakke med Jesus om alt og kunne dele alt man har på hjertet med en som forstår også når mennesker går.En stund med Jesus i hverdagen med en andaktsstund blir som vitamin-innsprøytning for sjelen..Man kan også ha behov for å sette ord på vonde opplevelser,være ærlig på godt og vondt.Vit at for Jesus så er du utrolig dyrebar uansett omstendigheter...
HJERTESPRÅK ER MÅTEN MAN SNAKKER UTIFRA DET SOM LIGGER I ENS INDRE..
Husk at Jesus ønsker å høre fra deg enten det gjelder åndelige ting eller det gjelder hverdagslige behov og tanker.Og han ønsker at mennesker skal være til velsignelse for hverandre midt i en verden som til tider kan være svært tøff å leve i ...Husk alltid på at du er høyt elsket og utrolig verdifull og ingen kan ta din plass.Du er unik og ingen kan noen gang kopiere deg fordi du er skapt på underfullt vis ....Viktig å være ærlig på godt og vondt........hilsen Torill Erdal.

Jag behøver ei forstå..

En utrolig fin sang som synges her av en sanger som synger fra hjerte til hjerte....nydelig tekst og melodi......

Stå ikke i veien for andres utrustning.

 

KulHvis mennesker blir utrustet av Gud med nådegaver så blir dem ofte utsatt for at mennesker står i veien for at dem skal få brukt gavene.
mange ganger også kristne som burde bane vei,dem stenger veien for den med gavene isteden.
Tenk om flere som får utrustning kunne få mennesker rundt seg som var med å hjelpe den med utrustning og nådegaver frem så den personen fikk brukt det som Herren vil bruke den personen til.
Når oppmuntret du noen sist som sitter med nådegaver og evner,men som ikke får brukt det fordi ingen hjelper det mennesker i funksjon?
Kanskje på tide vi alle ser at vi har et ansvar overfor hverandre så alle nådegaver og tjenestegaver kan komme i funksjon,ikke bare stenge og stoppe hverandres funksjoner.....
Mnage sitter i uvirksomhet fordi at ingen kommer og viser dem vei,ingen lar dem få bruke de gaver herren har utrustet dem med.det sitter mange rundt om som bare trenger en hjelpende hånd eller noen oppmuntrende ord for å kunne bruke gavene til å utløse mange som sitter bundet i dag,hjelp dem som ikke selv klarer å ta i bruk hva Herren har utrustet dem med,
Dette er faktisk vekldig viktig ang all utrustning.......skrevet av Torill Erdal.

Til ettertanke....

Mennesker skal ta seg lærdom i hopetall,og kunnskapen skal bli stor står det i bibelen.
Jeg har ikke noe imot utdannelse og lærdom,kunnskap kan tilegnes på så mange måter,men jeg har fått se noe de siste dagene i mitt indre som sier meg hva som skjer med mennesker som liter på kunnskapen sin og ikke lar kunnskap om Guds ord nå annet enn til hjernen.
Veldig mye kunnskap som folk tar til seg gjør så mennesker blir så sikre på seg selv og veldig mange blir så sikre på at om dem bare kan få sagt de rette ordene dem har lært og bare dem kan te seg rett i forhold til det som blir lært,da vil dem nå målet,både her i verden,men også det himmelske målet,,,
Ja lærdommen har blitt stor ,la oss bruke lærdommen på en måte så den ikke stenger veien for oss til målet,men la lærdommen bli en ting som vi bruker for å vierkelig nå det mål som Herren har for oss.
Enhver passe seg så ikke vi b,lir så selvgode at alt skal skje i egne tanker og gjerninger,men be at vi ydmykt må komme til målet med tanke på at det ikke er selvfortjent,
Ingen kan lese seg inn i himlen om ikke gjerninene også stemmer med det man har lest seg til....
Å være en kristen vil si å omgjøre lærdom til praksis....
Skrevet av Torill Erdal....

Overskrift

Beskrivelse

Makt er roten til mye vondt.

Hvor mange som sitter ved makten og i andre posisjoner sitter i slike stillinger uten å ha noen dem har tråkket på for å komme seg til en maktposisjon?
Dette er jo ofte ufrelste mennesker og slik maktbruk hører jo hjemme i denne verden,det er verdens språk det,skapt av Djevelen,tråkke på andre så flest mulig blir trampet ned for selv å ha makt.

Verre blir det når de frelste bruker samme metode for å komme til toppen innen de kristne rekker,noe jeg forstår mere og mere at det er mye av,
Mange sitter og hører nettopp på slike mamge steder som har slikt på samvittigheten i de kristne rekker.
Dem utfører virkelig makt for å selv kunne sitte ved makten.......og selv om endel blir frelst i deres møter så ligger minst like mange strødd og skadeskutt etter dem på deres vei,

Hjerteskjærende med dem som ligger der skadeskutt etter slike mennesker som burde vite bedre........så lenge dem bærer med seg kristen-navnet iallefall........

Skrevet av Torill Erdal. 

OM DE SOM SKAPER SPLID.

I bibelen så advares det sterkt mot mennesker som skaper splittelse,
Det står klart og tydelig at man om man tjener Gud skal ta avstand fra dem.
Hvorfor i alle dager har folk i menigheter og andre så utrolig sympati med disse som skaper splittelse og som bare fører andre til fa¨ll og som tjener Gud til fordel for å få fylt opp sin egen mage?
Utrolig mange maktmennesker og dem som kommer for å splitte og herske har så utrolig masse sympati fra menighetene at dem som er offer for disse blir skviset ut ...
Dette vet jeg mange eksempler på,
Menighetene gjør stikk motsatt av hva det oppfordes i bibelen,veldig mange steder,og det er jo stikk i strid med å ta avstand fra slike....
Hvorfor gjør folk motsatt av hva Guds klare tale er .
Det står at fredens Gud skal knuse Satan under deres føtter,men da må først folk gjøre etter hva Gud selv formaner mennesker om,ellers så slipper dem Satan til i sine menigheter i steden gjennom å slippe maktmennesker til makten.
Dem som bare tjener Gud for å fylle sin egen mage....
Veldig mange finnes av dem i menighetene og vi ser hvor åndsfattig det er mange steder,men det er ikke rart når hele menighetene gjør stikk motsatt av Guds vilje mange steder.
Ikke overalt,men mange steder..........Mår Herren få vise mennesker dette så menighetene kan vekkes til liv,og Guds omsorg bli midtpunktet der det er åndsfattig og mangel på rett omsorg.AMEN....   Skrevet av Torill Erdal.

Ekte eller falskt.

HVa hjelper det å bli betatt om ikke det man blir betatt av er ekte?

Når dere leser dette så tenker dere kanskje bare på forelskelse og ektepar og kjærester,men jeg tenker mye mere enn det.
Jeg tenker på at det går an å bli betatt av både møteformer og annet,biler og mye annet,men hva hjelper det å bli betatt om ikke innholdet eller varen virkelig er det som det ser ut?
BLIR MAN BETATT AV EN BIL SÅ HJELPER DET LITE OM IKKE BILEN KAN KJØRE,ELLER ER DRIFTSIKKER.DA VIL DET BLI MYE SKUFFELSE Å SATSE PENGER OG KREFTER PÅ DET .
Sånn er det også med møter og predikanter,mennesker kan begynne å bli betatt og avhengig av møteformer eller predikanter for det gir et slags kikk( ekstase) mens man er på møtet,for det blir en slags stemning som skapes som rett og slett gjør at mennesker får en erstatning for rus,men hvor er Jesus i slike møter? 
Er det han dem søker eller er det selve flokken av mennesker som skaper stemning som gir rusen?
Glem aldri skaperen som står bak vårt frelsesbudskap og som ofret sinn sønn for vår skyld.....
Skrevet av Torill Erdal...          

Gud tenker i evighetsperspektiv.

Lord ,want you give me a Mercedes Benz......
Mange kristne ber sånn for dem har så lyst på så mange ting,men er det etter Herrens vilje å be slik?
Jeg tror virkelig at Herren kan gi mennesker både Merzedes Benz og mye ANNET,men han gir ikke mennesker ting og tang som kan være med å føre dem nærmere fortapelse,så om et menneske får en bil bare for dem ber om en bil så vil vel ikke det føre dem nærmere himlen,det kan jo heller føre til at Merzedesen opptok så mye av fritiden med pussing og kjøring og kosing at man koste seg vekk fra alt som hadde med himlen å gjøre,og da ble det iallefall ikke etter Herrens vilje......
Herren vil at vi skal be etter hans vilje og ikke be egoistiske bønner som han selv blir utestengt ,
Han svarer bønner som er etter hans vilje i alle ting.....bønnesvar er underveis der vi ber etter hans vilje,,,,,,,dette er utrolig viktig å minne seg selv og andre på,,,,,
Herre,,,hva er din vilje med mitt liv og de andre jeg har nød for,?
Gi meg visdom til å be etter din vilje Herre....Amen........   Andakt skrevet av Torill Erdal.

Overskrift

Lukas 21 v 34 -36

Vær på vakt, og la dere ikke sløve av svir og drikk og dagliglivets bekymringer så den daqen plutselig kommer over dere som en snare .For den dagen skal komme over alle som bor over hele jorden.
Våk hver tid og stund og be om å få kraft til å komme velberget fra alt det som skal hende ,og bli stående for Menneskesønnen......

Overskrift

GUD ELSKER SANNHETEN..    Hva skjer med mennesker som farer med løgn,som ikke elsker sannheten?

Svaret kan vi lese i 2.tessalonikerene 2. v 9-12.

DEN LOVLØSE.

Når den lovløse kommer,har han sin kraft fra Satan og virker med stor makt,
og med under og falske tegn.
Med all slags urett forfører han dem som går fortapt,fordi de ikke ville elske sannhetenså de kunne bli frelst.
Derfor sender Gud over dem en villfarelse som gjør at de tror løgnen.
Slik skal de få sin dom,alle de som ikke trodde sannheten,men som hadde sin glede i urett.

Dette er Herrens ord.

Når vi leser dette så kan vi se at her er det ikke snakk om mennesker som holder seg i verden,men det er snakk om mennesker som fører andre vill i Jesu navn og som virker med stor makt fra Satan med under og falske tegn...
Det er ikke snakk om livet i verden,men det er snakk om under og falske tegn....
Pass på så dere ikke farer vill,for slik dere kan lese her i disse versene så finnes det mennesker som gjør under og falske tegn midt iblandt dem som kaller seg brødre og søstre .
Ofte søker mennesker dem i hopetall,
Vær våkne så ikke slike får føre deg vill,vær våken så ikke du blir ført inn i å lytte til dem som med all slags urett forfører mennesker mot fortapelse...

Søk sannheten for det er den som fører til livet og lyset,
uretten fører rett mot fortapelse.
Andakt av Torill Erdal...

Overskrift

DE KUNNE IKKE TIE OM HVA DE HADDE SETT OG HØRT..                                                                     .                                                                                                                                               De kunne ikke tie om det de hadde sett og hørt;slik var det på Jesu tid når Jesus direkte berørte noen og dem bare måtte løpe å fortelle om hvA Jesus hadde gjort i deres liv,
Hvor ofte er det slik nå at Jesus får berøre deg og du må løpe og fortelle om hva Jesus har gjort ,rope det ut at han rørte ved deg?
Dette er noe jeg tror vi mye mere skulle gjøre,løpe å fortelle det som Jesus berører hver enkelt med den iver som de på Jesus tid hadde når han berørte dem ,de kunne ikke tie om hva de hadde sett og hørt,det var virkekraftig fordi Jesus selv berørte dem helt til det innerste,ikke bare i overflaten,men det ble en virkelig forvandling og dem tenkte ikke over hvem dem fortalte det til det som Jesus berørte dem,dem løpte avsted og fortalte med stor iver....det var ingen selvfølge for dem,,,
,Jesus var ingen selvfølge for dem,men en som dem måtte fortelle om der dem kom,,.....for han satt så sterke spor i deres liv at det kunne dem ikke tie om.
Har du det slik med Jesus?
Løper du å forteller om hva Jesus berører deg når du kjenner han¨s berøring ?

DE KUNNE IKKE TIE ,KAN DU?         
(Skrevet av Torill Erdal).                                                        

Du som dømmer :

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DU SOM DØMMER :                                                                                                                 Hvis de som er gift kunne blitt satt inn i situasjonen til et menneske som har gjennomgått tøffe skilsmisser og hva som skjer med en person som opplever masse baktalelse nettopp pga dette.
Det er så lett å si hvor lettvint alt er om mennesker selv sitter der godt gift og ikke kjenner verken på byrden med å sitte totalt forlatt med ansvar for barn,ansvar for ødelagt liv og økonomi,og om mennesker da søker kontakt med en person for å slippe kjenne ensomheten så er det mye stygt som kan sies om personen som rett og slett blir en løgn om den som allerede har det tøft nok fra før.

Du som er godt gift,vær nøye med å vite hvem du tråkker på for du kan fort tråkke på et menneske som er svært brennende kristen og som lever veldig nær Herren ,unn den personen alt godt som kan skje i det menneskes liv og ikke tråkk mere på en person som allerede har det tøft nok.
Skilsmisse er ikke noe mennesker søker som en lettvint løsning om det er normale mennesker iallefall......
Kristne er de menneskene som tråkker aller mest på dem som har det tøft nok fra før og det gjør meg svært vondt at de såreste tingene kommer fra våre egne brødre og søstre.......................               Tanker av Torill Erdal.                                                                                                                  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SANG SOM SYNGES AV TORILL ERDAL.

Beskrivelse

Ord om splittelse....

Romerne kapittel 16 ,vers 17-20.

Jeg formaner dere,søsken,til å holde øye med dem som skaper splittelse og fører andre til fall ved å gå imot den lære dere har tatt imot .
Hold dere unna dem!
Den slags mennesker tjener ikke vår Herre Jesus Kristus,men sin egen mage.
Med fine ord og talemåter fører de godtroende mennesker på avveier.
Men alle har hørt om den lydighet dere viser,og derfor gleder jeg meg over dere.
Jeg vil at dere skal være kloke i det gode,men enfoldige i det onde.
Må fredens Gud snart knuse Satan under føttene deres!
Vår Herre Jesu nåde være med dere!

Falsk og ekte lære.

Mennesker skal ta seg lærdom i hopetall,og kunnskapen skal bli stor står det i bibelen.
Jeg har ikke noe imot utdannelse og lærdom,kunnskap kan tilegnes på så mange måter,men jeg har fått se noe de siste dagene i mitt indre som sier meg hva som skjer med mennesker som liter på kunnskapen sin og ikke lar kunnskap om Guds ord nå annet enn til hjernen.
Veldig mye kunnskap som folk tar til seg gjør så mennesker blir så sikre på seg selv og veldig mange blir så sikre på at om dem bare kan få sagt de rette ordene dem har lært og bare dem kan te seg rett i forhold til det som blir lært,da vil dem nå målet,både her i verden,men også det himmelske målet,,,
Ja lærdommen har blitt stor ,la oss bruke lærdommen på en måte så den ikke stenger veien for oss til målet,men la lærdommen bli en ting som vi bruker for å vierkelig nå det mål som Herren har for oss.
Enhver passe seg så ikke vi b,lir så selvgode at alt skal skje i egne tanker og gjerninger,men be at vi ydmykt må komme til målet med tanke på at det ikke er selvfortjent,
Ingen kan lese seg inn i himlen om ikke gjerninene også stemmer med det man har lest seg til....
Å være en kristen vil si å omgjøre lærdom til praksis....
Skrevet av Torill Erdal....

Allehelgensdag.

Noen bruker Allehelgensdag til å minnes de døde,jeg selv minnes dem heller daglig og bruker dagen i dag til å sette pris på mine som lever slik jeg også gjør daglig...Jeg har ingen fast dag til å minnes levende og døde for de er for meg viktige i hjertet mitt daglig året gjennom ...Skrevet av Torill Erdal.

 

 
 

Overskrift

" Kardemommeloven er fin ,men den frelser ingen "