"Jeg tror" av Torill Erdal.

Jeg tror at det aldri er noen løsning å la ondskapsfulle personer i sjelen vandre fritt å drive på med ondskapen sin for å la andre få sår i sjelen sin.

Jeg tror at ingen i samfunnet ønsker et samfunn der alle skader hverandre.

Jeg tror at når noen skader hverandre så er det fordi ondskapen har tatt bolig inne i mennesker som etterhvert kun lever for å elske ondskap fremfor mennesker.

Jeg tror det er viktig å innse at ikke alle mennesker ønsker godhet og innse følgene av å la disse gå rundt å gjøre ondskap.

Jeg tror på at eneste måten å skape et trygt og godt samfunn der ondskap ikke skal få fritt spillerom er å ikke slippe ondskapen helt fritt,men ta tak i ondskap og tørre stå opp mot ondskap som noen lar seg fylle med.

Jeg tror at for å få godhet til å gro så må ondskap bli stoppet ved å tørre møte ondskapen og si stopp til ondskapen.

Jeg tror at ondskap blir mindre jo flere som lar seg fylle av godhet.

Jeg tror at hvis mange nok er imot ondskap så tør og folk å nekte ondskap plass imellom oss.

Jeg tror og ønsker å tro at ved å ikke godta ondskap så vil man og håndtere ondskap slik at det ikke får rom og at man kan kvele ondskapen ved å ikke la den få vokse opp i min og andres nærhet fordi jeg / vi sier stopp og vender ondskap ryggen.

Ondskap vil alltid eksistere, men det er mulig at vi alle kan begrense den ved å ta tak i den tidlig der vi oppdager at ondskap begynner å vokse frem.

Jeg tror på at ondskap ikke trives der nok rettferdige tør å si klart fra og gi konsekvenser til de som står for ondskap.

 

På tide å snakke om det virkelige problemet i samfunnet?

Torill Menneserettigheter Erdal skriver :

 

Psykopati og voldelige mennesker finnes blandt både menn og kvinner.
Dette rammer hardt.
Ofte går debatten om hvem som er verst av menn og kvinner,og jeg spør meg når det skal bli en felles debatt for å hjelpe psykopatoffer enten de er menn eller kvinner.
Folk diskuterer i det vide og det brede om hvem som er verst og mens diskusjonen går så dør psykopatoffer og mange blir ødelagt for livet.
Håper snart folk forstår hvor mye det koster det Norske samfunn å diskutere seg bort fra at psykopati og vold er det som ødelegger flest mennesker og samfunn over hele verden.

 
I sju år har han kjempet for å få hjelp. Hjelp til å beskytte barna mot sin voldelige mor.
NRK.NO|AV NRK