Frihet...

" Frihet" skrevet av Torill Menneskerettighet Erdal.

Frihet i livet er bra og viktig .

Frihet er å velge alt som livet har å gi av gode ting.

Frihet er å søke livgivende ting som ingen kan skape uten at kjærlighet og rimelighet er drivkraften.

Frihet er det som gir styrke til en ny dag uten å frykte mennesker eller hindringer som kan komme.

Frihet er å finne sin vei til å leve i harmoni med seg selv og de man kommer i kontakt med.

Frihet er å ikke tro at alle andre har det bedre,men finne sin egen lykke i de ting som ikke er basert på penger eller makt.

Frihet er å stå opp for alle som selv ikke klarer kjempe for sin frihet.

Frihet er å frigjøre seg fra menneskelig motstand og stå opp for rettferdighet og menneskeverd.

Torill Menneskerettighet Erdal sitt bilde.

Min sønn Freddy synger fin sang.