Tekst og melodi av Torill Erdal..... Denne sangen sang jeg inn i Tv Studio til Henning Lunde som har startet Miracle Revivle Channel .Studioet ligger i Drøbak og vil Etterhvert nå ganske mange mennesker i fremtiden....En kanal som ønsker være til glede og velsignelse for mange mennesker....Denne sangen sendes nå også på Gospel Channel............------------------------------------------------------------------------------------

Himmelsangen av Torill Erdal.


January 20, 2014  |  By Torill Erdal
Views: 29

Comment and share

Copy