"Bølgene bruser" ble tittelen på denne sangen.Jeg ønsker at denne sangen skal bli til trøst for deg som føler det er vanskelig at livet ikke alltid blir slik man tenkte og ønsket....Viktig å vite at midt i mørket så kan det åpne seg nye veier tross motgang....Jeg skrev denne sangen og laget melodien i en tid i mitt liv da jeg følte at det stormet på flere måter i mitt liv....takk for at du tok deg tid til å høre og se denne dvd'en,,,,hilsen Torill....