Det er lov å være blid,og samtidig si det du vil si....

Det er lov å være blid,du kan si det du vil si.Å fortelle fritt om alt,det du følte falskt og galt.Du kan reise rundt og si,Det er lov å være blid....

I natt jag drømme - Anita Hegerland.

Mine forslag for å få et tryggere Norge.....

Lovforslag  nr 1 fra Torill Erdal.

JA TIL HØYE STRAFFER i Norge for å unnlate å hjelpe barn som lever i vold i nære relasjoner....... Norge må skrive under på Barnevernkonvensjonens viktige paragrafer så Norge blir et land som verner barn fremfor å verne voldelige voksne..og foreldelsesfristen må fjernes i saker som vold og overgrep slik at overgripere kan risikere å få straff for sin ugjerning uansett hvor mange år det går før saken blir oppklart.....vekk med foreldelsesfristen,for skader av overgrep varer livet ut,da burde og mulighet for å bli straffet for overgrep vare livet ut...............lovforslag fra Torill Erdal....

Lovforslag 2. Fjern overgriper fra hjemmet,ikke barna...

I dagens Norge så er det slik at hvis en voksen i et hjem skaper utrygghet / misbruk/ mishandling i et hjem så blir barn hentet ut av hjemmet fremfor at barna får beholde hjemmet sitt.Overgriper er den som burde tvinges ut av hjemmet,ikke barna.Hjemmet burde følge barna og den voksne som ivaretar barna ....La barn leve i sine hjem fremfor at overgriper får beholde hjemmet...Det er store følger som blir av at barn tvangsflyttes utav hjemmet sitt og la ikke barna få belastningen med et rotløst liv pga at voksne ikke oppfører seg som omsorgspersoner.....lovforslag av Torill Erdal.

Svikt i systemet ang erstatning i overgrepssaker i Norge.

 

Ja,ang at overgrepsoffer får tilkjent erstatning i noen saker er viktig,men det er endel ting som ikke er bra med måten erstatningssaker praktiseres i Norge fortsatt i 2013...For et offer er det nedverdigende og trist at penger ikke hjelper på sårene som overgrep skaper.....de skulle hatt 100 millioner hver i erstatning for å nærme seg en passelig sum for ødelagte år......penger kan aldri erstatte ødelagt barne og ungdomstid,men det kan IALLEFALL gjøre livet litt lettere økonomisk sett,men problemet i Norge med erstatning er at selv om den blir tilkjent i retten på papiret så går det ofte år før erstatning blir utbetalt til offer og da blir bare følelsen av overgrep forsterket når aldri offer får utbetalt erstatningssummer som offer blir lovet......noen offer har ventet i 10 år på erstatning for å ha opplevd at datter ble misbrukt og drept,det er svært uverdig behandling mot offerets familie.......på tide medendring i lover for utbetaling av erstatningssaker i Norge,,sånn kan vi ikke ha det at aldri offer får erstatningen de blir lovet.......skrevet av Torill Erdal.
Millionerstatning til to fosterhjemsbarn i Sandnes
tv2.no
To tidligere fosterbarn får til sammen 1,45 millioner kroner i oppreisning av Sandnes kommune etter at de to ble plassert i et fosterhjem hvor det ble begått svært grove overgrep mot dem.


Jan Petter Breivik skriver i et innlegg et sted : 
Enig i at noe bør gjøres med NAV reglene for å forhindre at folk kommer styrtende fra alle verdenshjørner og opparbeider seg trygderettigheter og drar igjen. Men ellers så kan det være problematisk for Nordmenn å få det de har krav på. Hadde de tatt litt av trykket på boligmarkdet ved å sendt ut folk som ikke skal være her, så hadde det kanskje blitt billigere å bo for våre studenter og andre som trenger bolig. NAV betaler bokostnadene for veldig mange, så der er det mye å spare også.

Sats mere på biologiske familier....

Torill Menneskerettighet Erdal skrev:   Tenk om alle millionene som fosterforeldre får for å være fosterforeldre heller kunne blitt satset inn i familiepolitikken slik at barnefamilier fikk råd til det fosterforeldre har råd til ved å ha barn......det er totalt skjevt i samfunnet når det er mere lønnsomt å være fosterforeldre enn biologiske foreldre,,,,galskap,,,,samfunnet skaper mye ekstra helvete med å belønne fosterforeldre fremfor biologiske foreldre,,,,,og så må folk slutte å være redde for å fjerne voksne fra hjemmet som skader eller misbruker barn,,,,la barn få være i hjemmet sitt,,,,fjern voksne fra hjemmet som skaper helvete i hjemmet......og hjelp barna til trygghet i hjemmet sitt.....forslag til endring i forhold til familiepolitikk.....Fosterfamilier får svært godt betalt pr.barn ,noe som gjør dette til stor butikk for mange...og barn burde ikke bli brukt som en vare ,men bli tatt vare på i sårbare situasjoner....... Nov- 2013.

På tide med endring i barnevernet.....

 

 • Torill Menneskerettighet Erdal
   
 
 
Fratatt barn – anbefalt som fosterhjem
osloby.no
Trebarnsmoren «Anne» ble fratatt omsorgen for et av barna sine. Ett år senere ble hun og kjæresten anbefalt som fosterforeldre av statens kursledere.
 •  
  May- Harriet Seppola Et eksperiment

  Da bestemte «Anne» og kjæresten «Per» seg for å gjennomføre et eksperiment. De meldte seg på et kurs for potensielle fosterforeldre, et såkalt Pride-kurs, i regi av Barne-, ungdoms- og familieetaten.


  Ville erfarne kursledere finne noen forskjeller på deres og andre pars evner til å ha omsorg for barn? «Anne» og «Per» svarte sant på alle spørsmål, men unnlot å fortelle at «Anne» var fratatt omsorgen for ett av sine tre barn.

  Etter å ha gjennomført 10 samlinger og fire personlige samtaler konkluderte kurslederne med at «Anne» og «Per» har gode forutsetninger for å oppdra et fosterbarn og gi god omsorg.

  «Vi som Pride-ledere vil anbefale «Anne» og «Per» som fosterforeldre, og vi støtter deres beslutning», konkluderer rapporten.
  – Ingen forskjell

  Nå lurer paret på om det egentlig finnes kvalitative forskjeller mellom omsorgsevnen til fosterforeldre og biologiske foreldre.

  – Jeg tror vårt eksempel viser at fosterforeldre rekrutteres fra den samme gruppen mennesker, med de samme kvalitetene, som dem som opplever å miste omsorgsretten for sine barn, sier «Anne».

Et arfikansk land forbyr Islam på sitt territorium...

 

Hvorfor ikke også begynne med dette i Norge ? Noe å tenke på det vel? Heise flagget med korset høyt og vise at Norge er et land som setter gode verdier høyt,Ikke følge Sharia og annet som egentlig ikke hører hjemme i Norge......Norge er et land som egentlig ble bygget på frihet og menneskeverd.Har Norge gitt fra seg dette eller er Norge i ferd med å gi fra seg verdiene som våre eldre har kjempet for over mange år,var kampen for frihet forgjeves ? Eller kan Norge bli et land med sunne verdier igjen ? Skrevet av Torill ErdaL.                                                                                   
Et afrikansk land som forbyr Islam på sitt territorium!
kabylia.wordpress.com
En hendelse som virker uvanlig, men det er virklighet. Et afrikansk land som forbyr Islam på sitt territorium! Hendelsen fant sted i Angola, landet til José Eduardo Dos Santos. I begynnelsen av okt...

Et stort problem som skaper fysiske og psykiske plager...

 

ET STORT PROBLEM SOM SKAPER MYE PSYKISKE OG FYSISKE PLAGER .... Det er et stort problem i Norge at voldelige og drapsmenn slippes ut og ikke får livstid i fengsel...Offer for vold og drap blir ikke overhode tatt hensyn til også spør folk hvorfor det blir så mye psykiske problemer i Norge...Mange utsettes for umenneskelige ting fra andre og må i ettertid møte voldelig på gata og i andre sammenhenger.Tror folk virkelig at det er bra for den som har blitt skadet av en eller flere personer....JA TIL LIVSTIDSDOM I NORGE......ta hensyn til offer,ikke til voldelige.Ta hånd om dem for fremtiden så folk kan gå trygt i landet vårt.......skrevet av Torill Erdal.

 

 

 

 

Alkohol /jul og barn er ingen god kombinasjon.

 

 • Hvorfor er det lov å kjøpe alkohol i juletiden når alkoholsalg ikke er lov under valg i Norge...Julen er en tid hvor voksne burde være klare i hodet for å gi barna en trygg og verdig julehøytid og ikke bruke opp penger på alkohol som skulle vært brukt til penger for å kjøpe gaver og kos til barna i julen,...Tenk hvor mye bedre barn og voksne kunne fått det uten alkohol i juletiden........skrevet av Torill Erdal....
  Sagt av et barn: "Aller helst vil jeg at det ikke skal være jul". 

   

   

Mobbing.....

Det finnes aldri gode nok grunner for å begynne å mobbe ....Det burde være slik i Norge at mobbing burde få konsekvenser for mobberen.....
Noen burde gi mobberne en slags info i at mobbing kommer på rullebladet og vil få konsekvenser hvis dem ikke skjerper seg......del hvis du er enig....
Skrevet av Torill Erdal.
 

Hvis folk er friske nok til å gjøre lovbrudd,så er dem jommen friske nok til å sone for skadene av lovbruddene sine.På tide med endring på at de som gjør lovbrudd slipper straff i Norge altfor ofte.

Torill Menneskerettighet Erdal anbefaler en artikkel.
Galskap.....Dette burde virkelig bli en praksis som må bli slutt på.Ingen er så syke at de ikke skal ta sin straff hvis dem er så friske at dem kan utføre lovbrudd.....Det må bli en endring NÅ.........skrevet av Torill Erdal.
Tiltalt for 42 lovbrudd - tilbake på gata
www.ta.no
LARVIK/SKIEN: En 42 år gammel mann, bosatt i Skien, er tiltalt for 42 lovbrudd, og skal deriblant ha truet med å drepe bensinstasjonsansatte. Nå er han frifunnet fordi han var strafferettslig utilregnelig.
Liker ·  ·  · for 3 minutter siden · 

 

 • Torill Menneskerettighet Erdal