Vær den du er skapt til å være.

La aldri noen frarøve deg din personlighet for isåfall utslettet du deg selv og du får da kun et liv der du eksisterer uten virkelig å leve et innholdsrikt liv.
Utslett aldri deg selv for andre.
Opphold deg der du kan være deg selv fullt og helt........
skrevet av Torill Erdal.

Verdivalg som skaper trygghet ....

Verdivalget at mammaer ønsker å være hjemme med barna,det mener noen at det går utover at andre må ta regningen for at mødre er hjemme med barn,men har folk tenkt over hvilke verdier det er at barn har kjærlige foreldre som ønsker å ta seg av barna sine og gi barna trygghet mens barna er små? De som kritiserer mennesker som er hjemme med barna må begynne å ta innover seg at barnas første leveår legger grunnlaget for viktige verdier i barnets liv,og hvis man tenker hvor mye sterkere rustet trygge barn er for å takle utfordringer i samfunnet så tenker jeg at det å gi barn omsorg i hjemmet i tidlige leveår vil spare samfunnet for enorme summer og kroner hvis man tenker over hvor mange barn som i dagens Norge ender opp rotløse fordi foreldre ikke har tid og interresse av å være hjemme med barn fordi tidens krav presser foreldre så til de grader ut av hjemmet og vekk fra barna allerede fra barna er babyer...... Oppsummering av mine ord må bli : Samfunnet blir spart for mange rotløse unger og ungdom ved å ha en trygg base hjemme med foreldre som tar seg tid til dem de første leveårene og ikke bare tenker jobb og suksess,la foreldre velge fornuftig for å gi barna en trygg og god start i trygge og gode hjem... Ta vare på barns leveår,for de leggger et viktig grunnlag for at barna kan utvikle seg til en viktig ressurs for arbeidslivets krav...., Skrevet av Torill Erdal.
 
 
 
for 22 timer siden 
 
 

Visdomsord av Torill Erdal.... Syke mennesker behøver ikke mas,men omsorg... Et lite tips for å bry seg om syke og utbrente mennesker.... Det er fint at ikke du maser på de syke og slitne , men bry deg gjerne om hvordan dem har det........
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Når et barn kommer til deg med åpne armer og åpen tillit så vit at det er fordi du er et forbilde for det lille barnet.Ta vare på et barns tillit og vit at det er en av de viktigste oppgaver vi kan ha som Foreldre,Tanter,onkler,besteforeldre ja alt som gir oss mulighet til å være et forbilde for barn.Et barn åpner sine armer for den som det har tillit til....Et barn stiller ikke spørsmål om du har bra jobb eller om du tjener bra med penger.Nei,det åpner sine armer for deg i ren tillit til deg akkurat slik du er fordi det trenger din omsorg og kjærlighet.Vit at hver gang et barn åpner armene sine for deg så er det en påminnelse om at barnet trenger å vite at det er elsket og voksne kan fylle barnet med disse dyrebare verdiene som omsorg og kjærlighet er i dagens samfunn.Ta vare på et barns tillit med å møte det med åpne armer og vit at hver gang barnet har tillit til deg og du gjensvarer tilliten med å gi omsorg og kjærlighet så vil barnet vokse til å bli et helt menneske fullt av ønske om å gi andre den samme kjærlighet og omsorg.Dette er så viktig i en verden full av så mye ondskap og egoisme som finnes rundt oss nå for tiden.La oss som voksne være gode eksempler for barna og ta vare på et barns tillit hver gang dem åpner sine armer for deg.Vit at de stundene er mere verdifulle enn mye annet i denne verden.Et barns tillit går fra ditt hjerte til barnets hjerte og den tilliten kan aldri betales med penger men kun fordi hjerteforholdet finnes mellom den voksne og barnet..Ta vare på den tilliten som en kostbar skatt i ditt hjerte.......foto og tekst av Torill Erdal.....
 
 

Med vennlig hilsen

Torill Erdal

Tegnet av Torill Erdal.

Ord til ettertanke....

Smiler stort

Uten en fortid så kan ingen starte fremtiden.Fremtiden starter akkurat nå.                                            Smiler stort                                                                                                                                            Kul                                                                              Kul                                 Ekte glede kan ikke kjøpes for penger.....                              KulSmiler stort                                                                    VillKul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              KulKulTrygghet skaper tillit,tillit skaper trygghet.               Ord fra Torill Erdals hjertespråk.

Barn fortjener trygghet uavhengig av omstendigheter.

Barndomsåren.

Barn behøver kjærlighet på en sunn og trygg måte....